Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
rood 1

Over de lectoren

Sandra Beurskens
Sinds 2006 ben ik met veel plezier lector van het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken. Samen met een groep docent-onderzoekers doen we onderzoek naar onderwerpen die interessant en relevant zijn voor het werkveld en het onderwijs.

Ik heb een achtergrond als fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper (GVO) en epidemioloog. Al vroeg werd ik gegrepen door onderzoek. Vooral om na te gaan wat werkt en waarom. Tijdens mijn promotieonderzoek (Low back pain and traction) leerde ik de theorie en praktijk van onderzoek, vooral op het gebied van RCT (randomized clinical trial) en klinimetrie. Na mijn promotie heb ik gewerkt aan de opzet en uitvoering van een groot cohort van werknemers voor de studie naar psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie.

Na negen jaar bij de universiteit wilde ik weer dichter bij de praktijk staan. Vooral het implementeren van opgedane kennis in de praktijk en het begeleiden van studenten en docenten hadden mijn interesse. Dit kon vanaf 2002 bij Zuyd Hogeschool eerst als docent-onderzoeker en later als lector.

Bijzondere persoonlijke interessegebieden zijn: het gebruiken van meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk, evidence based practice en goalsetting/hulpvraagverheldering. Met behulp van meetinstrumenten krijgt de zorgprofessional én de patiënt/cliënt informatie waarmee ze gezamenlijk het doel en verloop van de behandeling kunnen bespreken en deze na afloop evalueren. Waarbij het de uitdaging is het gebruik van meetinstrumenten te integreren in het methodisch handelen van de professionals.  

Sinds 1 september 2013 ben ik benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Ik ga de nieuwe bijzondere leerstoel ‘Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk’ bekleden. Dit kan ik goed combineren met mijn werkzaamheden voor het lectoraat. Het uiteindelijke doel van de leerstoel is een efficiëntere en meer op de patiënt gerichte zorg. Dat kan door de talloze beschikbare meetinstrumenten en tests te verbeteren en gerichter in te zetten. Het lectoraat werkt nauw samen met andere faculteiten van Zuyd en is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

 

Limburg Meet (LIME) is een Kennis-As project van Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en Provincie Limburg, in samenwerking met zorginstellingen, het MKB en burgers. Naast mijn rol als projectleider,
fungeer ik graag als verbindende schakel tussen zorgprofessionals, -instellingen, cliënten en ondernemers als er vragen of ideeën komen
over meten in de zorg.

Contact: sandra.beurskens@zuyd.nl en www.caphri.nl/sandrabeurskens

 

 

 

Asiong Jie (bijzonder lector)
Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, waar ik in 1995 promoveerde op onderzoek naar vitamine K afhankelijke eiwitten. Mijn opleiding tot internist startte ik in Maastricht en daarna specialiseerde ik me tot hematoloog in het Erasmus MC, waar ik enige jaren als staflid werkzaam was. Sedert 2003 ben ik als internist-hematoloog verbonden aan Zuyderland MC Heerlen. Daar was ik als voorzitter van de oncologiecommissie enige jaren intensief betrokken bij het vormgeven van de oncologische zorg en oncologische zorgpaden in Zuyderland MC. 

Sinds 1 april 2013 ben ik als bijzonder lector verbonden aan het lectoraat Autonomie en Participatie in het kader van het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centered Health Care in de oncologie. Dit lectoraat valt onder het lectoraat Autonomie & Participatie en is ingesteld in samenwerking met Zuyderland Medisch Centrum Parkstad.

Het onderzoek van het bijzonder lectoraat richt zich op systematische implementatie van care in de dagelijkse oncologische zorgpraktijk.

De Missie van het bijzonder lectoraat is: het verbeteren van de kwaliteit van leven en de zorg voor fysieke & emotionele gevolgen die geassocieerd zijn met kanker en kankerbehandeling. Dit kan worden bereikt  door het optimaliseren van geïntegreerde zorg (van cure en care) aan mensen met een oncologische aandoening door de hele keten van diagnose, behandeling en nazorg.

De doelstelling van het lectoraat sluit aan bij het streven van Zuyderland MC voor het verlenen van maatwerk op menselijke maat en afgestemd op het individu. De onderzoeksplannen van het bijzonder lectoraat sluiten goed aan bij de speerpunten van de faculteit gezondheidszorg: cliënt-gecentreerde zorg, evidence based practice, interdisciplinair samenwerken, meten in de dagelijkse praktijk en technologie in de zorg.

Gezien de focus van het bijzonder lectoraat zal er een bijdrage geleverd worden op het gebied van de implementatie van care in de dagelijkse zorgpraktijk in de opleidingen gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Het opzetten van een interprofessioneel oncologisch netwerk, gericht op het aspect care, vormt een belangrijk speerpunt van het lectoraat. Er zal derhalve een bijdrage geleverd worden aan interprofessionele post-HBO scholingstrajecten zoals oncologie & fysiotherapie en palliatieve zorg in het bijzonder.

Op 4 april 2014 heeft dr. Jie zijn lectorale rede met als titel “De zoektocht van patiëntenzorg naar mensenzorg” uitgesproken.

Contact: asiong.jie@zuyd.nl 

 

Sandra Beurskens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Lectoraat Autonomie en Participatie Chronisch Zieken
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Lector: Sandra Beurskens
E lectoraat-ap@zuyd.nl
T +31 (0)45 400 63 78