Promotieonderzoek
Lectoraat Autonomie en Participatie

Kwaliteit en bruikbaarheid van screeningsinstrumenten om kwetsbare ouderen op te sporen

Het tijdig identificeren van kwetsbare ouderen biedt mogelijkheden om nadelige gevolgen van kwetsbaarheid te voorkomen dan wel uit te stellen. Wat zijn kwalitatief goede meetinstrumenten om kwetsbaarheid bij ouderen op te sporen?

Contact
Linda Op het Veld, linda.ophetveld@zuyd.nl 

Meer weten?

Stuur een e-mail aan Linda Op het Veld, linda.ophetveld@zuyd.nl
of bekijk de factsheet,