Voor bedrijven
Projecten en opdrachten

Projecten en opdrachten

Uw opdracht kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Wij overleggen graag met u over welke vorm het beste past.

Aanmelden opdracht

U kunt via een online formulier uw opdracht bij ons aanmelden. Wij zorgen ervoor dat uw opdracht bij de juiste persoon terecht komt.

Meld uw opdracht aan

Inzet vanuit het onderwijs

Studenten werken op de hogeschool aan uw opdracht. U heeft verschillende mogelijkheden:

  • Casestudy: studenten krijgen de vraag via hun docent voorgelegd en zoeken een oplossing. De oplossing krijgt u vervolgens gepresenteerd. Deze samenwerking komt altijd tot stand in nauw overleg met docenten van de opleidingen. Duur 10 weken.
  • Projectgroep: een groep studenten van een opleiding krijgt uw opdracht voorgelegd en zoekt een oplossing. De groep werkt onder begeleiding van een docent, meestal vanuit de hogeschool en u levert de input en monitort mede de uitvoering. Duur 10 of 20 weken.
  • Minor: een groep studenten uit verschillende opleidingen krijgt uw vraag voorgelegd en zoekt een oplossing. De minoren hebben specifieke thema’s en uw vraag moet daar op aansluiten. De groep werkt onder begeleiding van een docent, meestal vanuit de hogeschool en u levert de input en monitort mede de uitvoering. Duur 10 of 20 weken.

Inzet door onderzoeker of docent

U kunt ook een beroep doen op de hoogwaardige en praktijkgerichte kennis van onze onderzoekers en docenten. Samen bekijkt u of uw vraag past in de onderzoekslijnen of dat er samen met u een nieuw onderzoek mogelijk is, eventueel ondersteund door subsidies.

Gebruik van onze fieldlabs

Zuyd beschikt over verschillende fieldlabs - Zuyd Labs - waar onze studenten in een veilige omgeving kunnen leren en experimenteren. Uw vraag kan door een groep studenten en/of docenten in een fieldlab worden uitgevoerd. Met docenten overlegt u hoe, wanneer en tegen welke kosten uw opdracht kan worden uitgevoerd.

Meer weten? 

Bel het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd: 088 – 989 3000.