Voor bedrijven
Projecten en opdrachten

Projecten en opdrachten

Uw opdracht kan op diverse manieren worden uitgevoerd. Wij overleggen graag met u over welke vorm het beste past.

Aanmelden opdracht

U kunt via een online formulier uw opdracht bij ons aanmelden. Wij zorgen ervoor dat uw opdracht bij de juiste persoon terecht komt.

Meld uw opdracht aan

Inzet vanuit het onderwijs

Studenten werken op de hogeschool aan uw opdracht. U heeft verschillende mogelijkheden:

  • Casestudy: studenten krijgen de vraag via hun docent voorgelegd en zoeken een oplossing. De oplossing krijgt u vervolgens gepresenteerd. Deze samenwerking komt altijd tot stand in nauw overleg met docenten van de opleidingen. Duur 10 weken.
  • Projectgroep: een groep studenten van een opleiding krijgt uw opdracht voorgelegd en zoekt een oplossing. De groep werkt onder begeleiding van een docent, meestal vanuit de hogeschool en u levert de input en monitort mede de uitvoering. Duur 10 of 20 weken.
  • Minor: een groep studenten uit verschillende opleidingen krijgt uw vraag voorgelegd en zoekt een oplossing. De minoren hebben specifieke thema’s en uw vraag moet daar op aansluiten. De groep werkt onder begeleiding van een docent, meestal vanuit de hogeschool en u levert de input en monitort mede de uitvoering. Duur 10 of 20 weken.

Inzet door onderzoeker of docent

U kunt ook een beroep doen op de hoogwaardige en praktijkgerichte kennis van onze onderzoekers en docenten. Samen bekijkt u of uw vraag past in de onderzoekslijnen of dat er samen met u een nieuw onderzoek mogelijk is, eventueel ondersteund door subsidies.

Gebruik van onze fieldlabs

Zuyd beschikt over verschillende fieldlabs - Zuyd Labs - waar onze studenten in een veilige omgeving kunnen leren en experimenteren. Uw vraag kan door een groep studenten en/of docenten in een fieldlab worden uitgevoerd. Met docenten overlegt u hoe, wanneer en tegen welke kosten uw opdracht kan worden uitgevoerd.

Procedure

Soms is uw (onderzoeks)vraag dermate complex of juist nog onvoldoende uitgekristalliseerd en vraagt om nadere verkenning. Neem dan eerst even contact op. Samen zorgen we ervoor dat we u kunnen helpen met de juiste kennis van Zuyd. Vervolgens zetten we uw opdracht uit binnen Zuyd. 

Weet u precies wat u zoekt, meld uw (onderzoeks)vraag dan aan. We nemen uw vraag in behandeling en plaatsen hem na toetsing op ons interne platform Career Services. Studenten bezoeken dit platform regelmatig en nemen contact met u op als ze met uw vraag aan de slag willen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Na goedkeuring plaatsen we uw vraag als een (afstudeer)stage- of projectopdracht op het platform Career Services. Daar blijft uw vraag  2 maanden zichtbaar. Na die 2 maanden ontvangt u bericht. U heeft dan de mogelijkheid om uw vraag nogmaals te publiceren of om uw vraag te sluiten. Tussentijds sluiten kan altijd door dit kenbaar te maken bij het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd. Als u een account heeft kunt u dit zelf doen.  

Elke vraag die we ontvangen bij Zuyd, bekijken we op inhoudelijke criteria en op samenwerkingsmogelijkheden. Op grond van deze beoordeling kan Zuyd een vraag weigeren. Houd er rekening mee dat we geen inzet kunnen garanderen. Inzet is onder andere afhankelijk van beschikbare capaciteit, planning, onderwijskundige criteria in relatie tot de vraag en natuurlijk de vrije keuze van de student.

Lees meer Lees minder

Account Career Services
Met een account voor Career Services kunt gemakkelijk opdrachten toevoegen, een bedrijfsprofiel aanmaken en studenten zoeken. Kijk voor meer informatie bij Mijn account

Meer weten? 

Bel het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd: 088 – 989 3000.