Voor bedrijven
Stages en afstuderen

Stages en afstuderen

U zoekt een stagiair voor uw organisatie om een opdracht uit te voeren? Jaarlijks lopen circa 7000 studenten van Zuyd hun stage bij een bedrijf of instelling. Ze werken mee of doen onderzoek en vooral: ze kijken met een frisse blik in uw organisatie rond. Om uw stage-opdracht aan te melden en voor algemene informatie kunt u terecht bij het Kennis- en Informatiecentrum.

Studenten lopen tijdens verschillende fasen van hun studie stage. Denk aan een oriëntatiestage waarin u een stagiair kunt laten meedraaien in het operationele proces van uw organisatie. Vaak lopen studenten een meewerkstage in het derde jaar vanaf september. De student werkt gedurende deze periode een aantal dagen per week in uw bedrijf. Studenten starten in het algemeen in het vierde jaar in februari met afstuderen. Deze afstudeerstage staat in het teken van het oplossen van een actueel praktijkgericht vraagstuk en bestaat uit een meewerkstage en een (door het stagebedrijf verstrekte) opdracht. 

Aanmelden stageplaats

U kunt via een online formulier uw stageplaats bij ons aanmelden. Daarna bekijkt de stagecoördinator of de stage voldoet aan alle criteria. Na goedkeuring wordt de stage bekendgemaakt bij de studenten.

Meld uw stageplaats aan

Procedure

Weet u precies wat u zoekt, meld uw stageplaats dan aan. We nemen uw vraag in behandeling en plaatsen hem na toetsing op ons interne platform Career Services. Studenten bezoeken dit platform regelmatig en nemen contact met u op als ze met uw vraag aan de slag willen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Na goedkeuring plaatsen we uw vraag als een (afstudeer)stage- of projectopdracht op het platform Career Services. Daar blijft uw vraag  2 maanden zichtbaar. Na die 2 maanden ontvangt u bericht. U heeft dan de mogelijkheid om uw vraag nogmaals te publiceren of om uw vraag te sluiten. Tussentijds sluiten kan altijd door dit kenbaar te maken bij het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd. Als u een account heeft kunt u dit zelf doen.  

Lees meer Lees minder

Houd er rekening mee dat de inzet van studenten niet kan worden gegarandeerd. De betreffende opleiding beoordeelt de verzoeken voor een stagiair en studenten kiezen hun stageplek uit het aanbod van de opleiding. Het is dus mogelijk dat uw opdracht niet gekozen wordt.

Daarnaast is de inzet van een student afhankelijk van de beschikbare capaciteit in een bepaalde periode, de onderwijskundige eisen en de inhoud van uw vraag. U wordt gedurende het hele proces hierover op de hoogte gehouden.

Account Career Services
Met een account voor Career Services kunt u gemakkelijk opdrachten toevoegen, een bedrijfsprofiel aanmaken en studenten zoeken. Kijk voor meer informatie bij Mijn account.

Bedrijven en studenten ontmoeten elkaar

Laagdrempelig en efficiënt bedrijven en studenten met elkaar in contact brengen. Dat doen we een week lang met speeddates tijdens het carrière-event Ontmoet je toekomst. We stellen zo veel mogelijk werkgevers en studenten aan elkaar voor. Met de juiste match kom je een stap verder in je studie of in je bedrijf. Kijk snel wanneer het volgende carrière-event plaats vindt en meld je aan. 

Studenten hbo-bachelor en Associate degree

Zuyd biedt naast de vierjarige bachelors ook tweejarige Associate degrees. De Associate degree (Ad) is een landelijk erkende tweejarige hbo-opleiding. Studenten hebben na afronding van de Ad een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau in. Wat is het verschil?

Associate degree
De student verbindt vakmanschap met operatie en strategie. De student is een beginnend beroepsoefenaar die: 

 • theorieën uit zijn vakgebied toepast op een praktisch vraagstuk.
 • onder begeleiding werkt aan complexe taken en een operationeel team aanstuurt.
 • doelgericht communiceert over taken in het team t.o.v. de doelen van de organisatie.
 • de (onderzoeks) vraag formuleert.
 • de oplossing implementeert.
 • zijn eigen leervraag zelfstandig kan formulieren.

Hbo-bachelor
De student is een vakman in bredere context. De student is een beginnend beroepsoefenaar die:

 • methodisch werkt en theorieën kan vertalen naar toepassingen voor de praktijkvraagstukken.
 • vrijwel zelfstandig aan complexere taken werkt en samenwerkt in een omgeving met meerdere actoren en belangen.
 • met meerdere partijen communiceert en de verschillende belangen overziet.
 • de vraag onderzoekt.
 • de oplossingsstrategie formuleert.
 • zijn eigen leervraag kan regisseren.

Een stage plannen

Een stagiair binnenhalen in je organisatie is niet altijd gemakkelijk. Studenten hebben tegenwoordig aardig wat keuzemogelijkheden én ze willen een interessante stageplek. Bedrijven willen een stagiair, maar waar haal je die zo snel vandaan? Voor beide partijen geldt: slim aanpakken. Hoe doe je dat? Bedrijfsdirecteur Niels Klinkhamer en Mark Bertrand, stagecoördinator van Zuyd Hogeschool, geven tips.

Lees het artikel in ons online magazine Zuyd Unlimited

Criteria

Opleidingen formuleren verschillende criteria waaraan een stageplaats moet voldoen. Per opleiding worden deze criteria beschreven. Als u meer wilt weten of twijfelt over de geschiktheid van uw opdracht kunt u contact opnemen met het Kennis- en Informatiecentrum via dit online formulier.

 • Accountancy

  Een student Accountancy wordt opgeleid tot assistent-accountant. Behalve in de accountantspraktijk worden onze afgestudeerden gevraagd voor bedrijfseconomische functies zoals administrateur, auditor, consultant, financial controller en data/process analist.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De stageverlenende organisatie is bij voorkeur een accountantskantoor, of heeft een accountantsdienst, of is cliënt van een accountantskantoor. 
  • De bedrijfsbegeleider is liefst zelf accountant. 
  • De student heeft voldoende gelegenheid om de activiteiten uit te uitvoeren.
  • Er is voldoende tijd beschikbaar voor het begeleiden van de student.
  • De student kan beschikken over een werkplek.
  • De student krijgt tijdens zijn werkzaamheden voldoende tijd voor het schrijven van het stageverslag.

  De student moet naast het uitvoeren van een vakinhoudelijke opdracht ook in staat worden gesteld om:

  • Kennis te maken met de organisatie.
  • De vaktechnische kennis te verbreden en verdiepen.
  • Theoretische kennis in de praktijk te brengen.
  • Technische problemen te leren zien in samenhang met andere facetten van bedrijf en samenleving.
  • Sociale vaardigheden te ontwikkelen.
  • Te leren werken in teamverband.
  • Zelfstandigheid te ontwikkelen.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over de stages, dan kunt u contact opnemen met Nathalie Mertens van het stagebureau via stagesheaoacbe@zuyd.nl of +31 (0)46 420 70 24.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00.

  Meld uw stageplaats aan

 • Applied Science

  Een student Applied Science leert hoe je materialen, producten of processen ontwikkelt of verbetert. Afgestudeerden werken over de hele wereld in de geneesmiddelen-, de chemische of voedingsmiddelenindustrie. Zij komen terecht op afdelingen als Research and Development, Quality control, Production and Manufacturing of Marketing and Sales.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Autonome Beeldende Kunst

  Studenten Autonome Beeldende Kunst onderzoeken dingen zonder dat al van tevoren duidelijk is waartoe dat zou kunnen leiden. Zij zijn vindingrijk en vallen op door de eigenzinnige manier waarop zij tegen de wereld aankijken. Zij worden opgeleid tot beeldend kunstenaar, treden op als creatief denker in organisaties, stellen tentoonstellingen en kunstmanifestaties samen of zijn actief als kunstcriticus.

  Studenten Autonome Beeldende Kunst lopen geen stage. 

 • Built Environment

  Bij de opleiding Built Environment leert de student om de gebouwde omgeving zo in te richten dat mensen er optimaal gebruik van kunnen maken. Zij kiezen uit de afstudeerrichtingen bouwkunde, civiele techniek en bouwtechnische bedrijfskunde. Zij vinden werk als bouwtechnisch of civieltechnisch tekenaar, constructeur of gebiedsontwikkelaar. 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De student krijgt goede begeleiding.
  • De stagementor werkt minimaal op hbo-niveau.
  • Er mag geen familierelatie zijn tussen de student en de stagementor of medewerkers van het stagebedrijf. 
  • De stagementor introduceert de student binnen de organisatie, heeft regelmatig een voortgangsgesprek met de student over het verloop van de opdracht en de planning en beoordeelt de student .

  Heeft u nog vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Business Studies (HRM en Bedrijfskunde)

  Studenten Business Studies (voorheen People and Business Management) hebben kennis van management, personeel en organisatie, recht, financiën, logistiek, bestuurskunde en marketing. Zij leren bedrijfsvraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. In het tweede jaar kiezen zij voor een specialisatie Bedrijfskunde of Human Resource Management (HRM). 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De stageopdracht ligt in het verlengde van datgene waar de opleiding voor opleidt. 
  • De student krijgt de mogelijkheid om met meerdere aspecten van de werkzaamheden in aanraking te komen. De student richt zich dus niet op één taak of opdracht, maar wordt zo integraal mogelijk ingezet binnen de organisatie.
  • Het bedrijf heeft minimaal 10 fte in dienst.
  • De werkplekbegeleider heeft minimaal een hbo-diploma of hbo werk- en denkniveau.
  • De werkplekbegeleider is geen familielid of partner. De student mag stage lopen bij een bedrijf waar een familielid of partner werkt, maar deze mag geen rol spelen bij de begeleiding of beoordeling.
  • Studenten kunnen pas met de stage beginnen als de werkplekscan (met concrete beschrijving van de werkzaamheden) en stageovereenkomst volledig ingevuld en ondertekend zijn door de stagecoördinator van de opleiding.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over de stages, dan kunt u contact opnemen met  de stagecoördinator Anne-Marie Sommer via +31 (0)46 420 70 03 of met het stagebureau via +31 (0)46 420 70 58 of stages-pbm@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Commerciële Economie (Commercieel Management)

  Studenten Commerciële Economie (voorheen Commercieel Management) weten hoe je de klant centraal stelt en met de juiste boodschap en kanalen de doelgroep bereikt. Van een strategisch marketingplan tot slimme verkooptechnieken en een uitgekiende social media campagne. Zij worden opgeleid tot commerciële allrounders. 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De organisatie bestaat uit minimaal 10 fte medewerkers.
  • De student loopt een stage die in het verlengde ligt van datgene waar de opleiding voor opleidt. Heel concreet betekent dit bijvoorbeeld de functies salesmanager, accountmanager, inkoop- en logistiek manager, PR en communicatiemanager, marktonderzoeker, filiaalmanager.
  • De student kan zich ontwikkelen op meer facetten dan de specifieke afdeling en taken zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het leren werken in teamverband en zelfstandigheid ontwikkelen.  
  • De stagiair krijgt toegang tot relevante bedrijfsinformatie, als dat nodig is voor de opdracht.
  • Bij een afstudeeronderzoek zijn twee betrokkenen vanuit de organisatie beschikbaar om draagvlak voor de opdracht te vergroten. 

  Heeft u specifieke vragen?
  Voor het aanbieden van een opdracht of hulp hierbij, neemt u contact op met Tessa Boumans via cm.stagebureau@zuyd.nl en +31 (0)46 420 70 25.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Communication and Multimedia Design

  Studenten Communication and Multimedia Design (CMD) worden opgeleid tot creatieve ontwerper in interactieve media. Zij leren in het creatieve ontwerpproces te denken en werken vanuit het gedrag, de behoeften en wensen van de gebruiker. In hun concepten maken zij een koppeling tussen multimedia (tekst, foto, video, audio, animatie) en interactieve applicaties. Zij vinden werk als interaction designer, user experience designer, multimedia designer, web designer, front-end developer of art director.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie? 

  • Er zijn praktische en opleidingsrelevante opdrachten beschikbaar.
  • De opdrachten passen bij de vooraf opgestelde individuele leerdoelen van de student. Deze leerdoelen passen binnen de landelijk opgestelde CMD-competenties.
  • Er is een arboverantwoorde werkplek met de hard- en software, die nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 
  • Er is een inhoudsdeskundige begeleider (praktijkopleider) beschikbaar die per week ongeveer anderhalf uur voor overleg met de stagiair beschikbaar is.
  • De praktijkopleider ziet toe op een inhoudelijk juiste invulling van de stage door de stagiair op een adequate manier te begeleiden.
  • De praktijkopleider van de stageverlenende organisatie functioneert minimaal op hbo-niveau.
  • Er is geen directe familierelatie met de praktijkopleider of andere direct betrokkenen van de stageplaats.
  • Het stageadres is een ander adres dan waar de student ook een bijbaan of freelance-opdrachten vervult.

  Daarnaast gelden specifieke opleidingseisen:

  • De opdrachtverstrekkende organisatie is actief op het domein van communicatie en nieuwe media (productie, advies, ontwerp, ontwikkeling), dan wel de organisatie wil nieuwe (multi)media inzetten, verbeteren en/of innoveren in hun primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen in relatie tot interne en externe klanten.
  • De opdrachten passen binnen één of beide CMD profileringstrajecten (Multimedia Design of Interaction Design) en kunnen conform het faseringsmodel analyseren, ontwerpen, realiseren en evalueren uitgevoerd worden.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over deze stage, neem dan contact op met de stagecoördinator van de opleiding Judith Nusselder via judith.nusselder@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

  Studenten van deze opleiding worden voorbereid op het vak van kunstdocent. Zij gebruiken hun creativiteit om andere mensen in contact te brengen met kunst en cultuur. Natuurlijk in alle vormen van onderwijs, maar ook in een wijk, museum of met andere kunstenaars.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Docent Muziek

  Deze opleiding leidt op tot vakbekwaam docent of muziek(ped)agoog. Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.  

  Meld uw stageplaats aan

 • Engineering

  Deze studenten richten zich op het bedenken en ontwerpen van (meestal technische) oplossingen. Als engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van een product, dienst of proces. Dit kan een technisch advies zijn of een ontwerpvoorstel.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • Ergotherapie

  De ergotherapie student leert hoe hij mensen kan helpen die door een ziekte of handicap gewone, dagelijkse dingen niet meer kunnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bedenken van aangepast keuken- of schrijfgerei, trainen in wassen of aankleden, of aanvragen van hulpmaterialen zoals een rolstoel.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl

  Meld uw stageplaats aan

 • European Studies

  Deze student weet alles over de belangrijke historische gebeurtenissen die het Europese continent hebben gevormd, hoe de politiek, economie en het recht in de Europese Unie functioneert en kent naast Engels een andere Europese taal: Duits, Frans of Spaans. Afgestudeerden werken als beleidsadviseur bij de Europese Unie, als lobbyist of als woordvoerder.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De opdracht of stagewerkzaamheden bevatten leerelementen op hbo-niveau. Een louter uitvoerende stage past niet binnen het gewenste niveau. Het kan voorkomen dat de student ook een eigen leerbehoefte heeft. Hij zal dit aangeven tijdens het sollicitatiegesprek.
  • De student krijgt goede begeleiding  vanuit de organisatie, liefst een vaste begeleider, met wie wekelijks overleg plaatsvindt.
  • De student heeft een (vaste) werkplek binnen uw organisatie, toegang tot een computer met internet en de beschikking over een telefoon.
  • Een stagevergoeding wordt niet verplicht gesteld vanuit de opleiding. Het al dan niet verstrekken van een stagevergoeding beïnvloedt studenten in principe wel bij het kiezen van een stage.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Angelique Cremers via +31 (0)43 346 6272  
  of angelique.cremers@zuyd.nl. Zij zal u waar nodig in contact brengen met de betrokken stagecoördinator.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00.

  Meld uw stageplaats aan

 • Facility Management

  Studenten Facility Management leren alle aspecten van het vak kennen. Zij organiseren bijvoorbeeld de catering, beveiliging, schoonmaak, werkplekindeling of evenementen voor een bedrijf. Ook het organiseren van een publieksevenement kan een klus zijn. Een student Facility Manager weet als geen ander waar mogelijkheden liggen om te bezuinigen, welke processen in het bedrijf kunnen worden verbeterd of hoe werkplekken beter ingericht kunnen worden. 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De stageopdracht of stagewerkzaamheden bevatten leerelementen op hbo-niveau. Dat wil zeggen: een louter uitvoerende stage past niet binnen het gewenste niveau. Het kan voorkomen dat de student ook een eigen leerbehoefte heeft. Hij zal dit aangeven tijdens het sollicitatiegesprek.
  • De student mag tijdens de stage maximaal 20% van de tijd operationeel worden ingezet op taken beneden hbo-niveau.
  • De derdejaars student heeft minimaal 50% van de tijd ter beschikking voor zijn stageopdracht(en). Dit houdt in dat veelal gewerkt wordt aan een stageopdracht. Deze opdracht dient een authentieke beroepstaak te bevatten. Ook meerdere kleine (project)opdrachten behoren tot de mogelijkheden.
  • De vierdejaars student heeft minimaal 70% van de tijd ter beschikking voor zijn onderzoeksopdracht.
  • De student heeft de beschikking over een eigen werkplek.
  • De student krijgt vanuit de stageverlenende organisatie begeleiding. Deze mentor houdt wekelijks een voortgangsgesprek met de student.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over de stages van de opleiding Facility Management, dan kunt u contact opnemen met Bureau Externe Betrekkingen via facilitymanagement@zuyd.nl en +31 (0)45 400 66 10. Of met Marisa Habets via +31 (0)6 30 68 85 17.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00. 

  Meld uw stageplaats aan

 • Finance & Control (Bedrijfseconomie)

  Een student Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) weet waar het geld in een bedrijf naartoe gaat en kan moeiteloos samenwerken met collega’s uit allerlei vakgebieden. Een student werkt mee aan de financiële gezondheid van een organisatie en kan doorgroeien tot functies als business analist, financieel adviseur en financial controller.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De organisatie bestaat uit minimaal 5 medewerkers.
  • De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een hbo-opleiding met een bedrijfseconomische achtergrond afgerond.
  • Er is voldoende tijd beschikbaar voor het begeleiden van de student.
  • De student kan beschikken over een werkplek.
  • De student krijgt tijdens zijn werkzaamheden voldoende tijd voor het schrijven van het stageverslag of de afstudeerscriptie.

  De student moet in zijn stage naast het uitvoeren van een vakinhoudelijke opdracht ook in de gelegenheid worden gesteld om:

  • Kennis te maken met de organisatie.
  • De vaktechnische kennis te verbreden en verdiepen.
  • Theoretische kennis in de praktijk te brengen.
  • Technische problemen te leren zien in samenhang met andere facetten van bedrijf en samenleving.
  • Sociale vaardigheden te ontwikkelen.
  • Te leren werken in teamverband.
  • Zelfstandigheid te ontwikkelen.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over de stages, dan kunt u contact opnemen met Nathalie Mertens van het stagebureau via +31 (0)46 420 70 24 of stagesheaoacbe@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00. 

  Meld uw stageplaats aan

 • Fysiotherapie

  Studenten Fysiotherapie leren hoe zij mensen met lichamelijke klachten kunnen behandelen zodat zij weer zo goed mogelijk de dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn. Aan de hand van praktijkvoorbeelden leren zij de theorie en vaardigheden om de patiënt te helpen. Denk hierbij aan sporters met een blessure en mensen die weinig (kunnen) bewegen zoals ouderen en chronisch zieken.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • HBO-ICT en ICT (Ad)

  Sudenten HBO-ICT leren apps en websites ontwikkelen en bedrijven te adviseren over ICT-oplossingen. Zij kiezen een specialisatie: IT Services, IT Development of Business Intelligence. Studenten worden opgeleid voor functies als software engineer, data scientist, business intelligence consultant, network engineer of security analist.

  Studenten ICT (Ad) en HBO-ICT studeren af met een stage. Daarnaast lopen studenten HBO-ICT nog een stage. Studenten worden aangemoedigd om zelf deze stageplek te zoeken. Het is dus niet mogelijk om een specifieke opdracht aan studenten aan te bieden. Studenten ontvangen wel een lijst met bedrijven die een stagiar zoeken. 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • Het bedrijf heeft voldoende faciliteiten zodat de student in staat wordt gesteld zijn 'proeve van bekwaamheid' af te leggen. 
  • Het bedrijf is
   • een IT-bedrijf
   • een groot bedrijf met een IT-afdeling 
   • een onderzoeksproject met voldoende IT-kennis en -faciliteiten

  We stellen aparte eisen aan een bedrijfsbegeleider voor een stage en aan een bedrijfsbegeleider voor het afstuderen. Voor het begeleiden van een afstudeerstage van een student ICT (Ad) gelden de criteria voor een bedrijfsbegeleider bij een stage. 

  De bedrijfsbegeleider bij een stage:

  • moet de student inhoudelijk begeleiden en beoordelen.
  • heeft gemiddeld 3 uur per week tijd om met de student de voortgang en knelpunten te bespreken, en om de student inhoudelijk te begeleiden. 
  • opereert minimaal op HBO-niveau binnen het IT-vakgebied. 

  De bedrijfsbegeleider bij een afstudeerstage: 

  • heeft een mastergraad en/of bekleedt een senior functie. 
  • heeft voldoende inhoudelijke kennis en ervaring om de prestaties van de student te kunnen beoordelen en begeleiden. 
  • heeft gemiddeld 2 uur per week tijd om met de student de voortgang en knelpunten te bespreken. 

  Heeft u vragen?
  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw bedrijf aan

 • HBO-Rechten (Hogere Juridische Opleiding)

  HBO-Rechten (voorheen Hogere Juridisch Opleiding) leidt studenten op tot een praktijkgerichte jurist. Zij krijgen les in alle belangrijke rechtsgebieden zoals arbeidsrecht, familierecht, belastingrecht en internationaal recht. Studenten kunnen aan de slag als juridisch medewerker, bedrijfsjurist of notarieel medewerker.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Hotel Management

  De opleiding Hotel Management leidt ambitieuze studenten op tot professionals in de internationale hotellerie. Dankzij hun klantgerichte attitude worden ze onder meer gevraagd voor management- en adviesfuncties bij zorginstellingen of dienstverlenende bedrijven en in de congres- en tentoonstellingsbranche en financiële dienstverlening.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?
  Een bedrijf dat onze studenten het volgende biedt:

  • een trainingsprogramma
  • een begeleider die de student coacht en de vooruitgang van de student kritisch volgt
  • een stagevergoeding conform de standaard in de bedrijfstak
  • bereidheid tot het formuleren van een stageopdracht waarmee de student kan werken aan de competenties die hij/zij wil ontwikkelen.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen over de stages, dan kunt u contact opnemen met Fanny Beaumont of Astrid Ponsen van Bureau Stages via fanny.beaumont@zuyd.nl ,+31 (0)43 352 86 60 of astrid.ponsen@zuyd.nl, +31 (0)43 352 82 09. 

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00.


  Meld uw stageplaats aan

   

 • iArts

  iArts is een kleine opleiding waarin studenten heel nauw samenwerken in projecten met medestudenten afkomstig uit de hele wereld. Samen bedenken zij creatieve oplossingen voor actuele sociale en culturele issues in de vorm van artistieke producten of kunstzinnige uitingen. Denk aan films, installaties, games, exposities en voorstellingen.

  Studenten iArts lopen geen stage. 

 • International Business

  Studenten International Business worden opgeleid voor managementfuncties in de verkoop en financiën. De opleiding biedt een basis voor een dynamische internationale carrière.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De opdracht of stagewerkzaamheden vinden plaats in een internationale werkomgeving. 
  • De student krijgt goede begeleiding van de organisatie en heeft liefst een vaste begeleider met wie wekelijks overleg plaatsvindt.
  • De student heeft een vaste werkplek binnen de organisatie, toegang tot een computer met e-mail en de beschikking over een telefoon.
  • Een stagevergoeding wordt niet verplicht gesteld vanuit de opleiding. Het al dan niet verstrekken van een stagevergoeding beïnvloedt studenten in principe wel bij het kiezen van een stage.

  Heeft u specifieke vragen? 
  Heeft u nog vragen over stages, dan kunt u contact opnemen met stagecoördinator Carlijn Magermans via +31 (0)43 346 6283 of carlijn.magermans@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen? 
  Heeft u vragen over een stageplaats in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Leraar Basisonderwijs

  Studenten brengen de theorie direct in de praktijk op een opleidingsschool. Hier worden zij begeleid door docenten van de opleiding en door leerkrachten van de basisschool waar de student 40% van zijn tijd lid van het team is.

  De Nieuwste Pabo
  De Nieuwste Pabo is een samenwerking tussen de pabo’s van Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen. Het lesprogramma van de opleiding is samen met basisscholen in Limburg ontwikkeld.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Logopedie

  Studenten Logopedie leren mensen te behandelen met een spraakprobleem zoals stotteren, articuleren of heesheid. Afgestudeerden werken met kinderen en volwassenen. Met mensen met spraak- en taalproblemen door autisme of een verstandelijke beperking, met doven of slechthorenden, mensen met slikproblemen of communicatieproblemen na een herseninfarct. Of coachen mensen die voor hun werk veel moeten praten en leert hen hoe zij het best gebruik maken van hun stem, spraak en ademhaling.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

   

 • Mens en Techniek | Biometrie

  Mens en Techniek | Biometrie is een opleiding op het grensvlak van techniek en gezondheidszorg. Studenten leren hoe het menselijk lichaam functioneert en hoe je dit kunt meten. Ze leren hoe meetapparatuur werkt, hoe je gegevens analyseert en tot een diagnose komt. Ook leren zij nieuwe meetsystemen ontwerpen en ontwikkelen. Of wensen van gebruikers vertalen naar technische specificaties.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Muziek

  Studenten Muziek ontwikkelen hun talent en bereiden zich intensief voor op een internationale carrière. Zij kiezen uit de richtingen Klassiek of Jazz. Beide richtingen zijn Engelstalig en trekken veel buitenlandse studenten.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Oriëntaalse Talen en Communicatie

  Oriëntaalse Talen en Communicatie is een communicatieopleiding die studenten leert op professionele wijze contacten te onderhouden met relaties in China, Japan of de Arabische wereld. De studenten specialiseren zich daarom in een Oriëntaalse taal: Chinees, Japans of Arabisch. 

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie? 

  • De opdracht of stagewerkzaamheden bevatten leerelementen op hbo-niveau. Een louter uitvoerende stage past niet binnen het gewenste niveau. Het kan voorkomen dat de student ook een eigen leerbehoefte heeft. Hij zal dit aangeven tijdens het sollicitatiegesprek.
  • De student krijgt goede begeleiding vanuit de organisatie, liefst een vaste begeleider, met wie wekelijks overleg plaatsvindt.
  • De student heeft een (vaste) werkplek heeft binnen uw organisatie, toegang tot een computer met internet en de beschikking over een telefoon.
  • Een stagevergoeding wordt niet verplicht gesteld vanuit de opleiding. Het al dan niet verstrekken van een stagevergoeding beïnvloedt studenten in principe wel bij het kiezen van een stage.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Pascalle Manderveld van het Internship Office via pascalle.manderveld@zuyd.nl  en +31 (0)43 346 6278. 

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl en +31 (0)88 989 30 00. 

  Meld uw stageplaats aan

 • Social Work

  Studenten maken kennis met alle vakgebieden van Social Work. Zij werken met kinderen, volwassen en ouderen en bieden hulp bij verschillende problemen. In de laatste twee jaar specialiseren zij zich in een van de richtingen: Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg of Maatschappelijk werk.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Theater

  Studenten Theater worden opgeleid voor een beroep in het theater, film of televisie. Zij krijgen op de Toneelacademie de ruimte om te zoeken en te werken aan het ultieme moment waarop alles samenvalt. De opleiding heeft vier afstudeerrichtingen: Acteren, Performen, Regisseren en Scenografie en Kostuumontwerp.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Vaktherapie (Creatieve Therapie)

  Studenten Vaktherapie (voorheen Creatieve Therapie) leren mensen die niet kunnen praten over hun problemen, op een andere manier met situaties en klachten om te gaan. Zij leren kinderen, volwassen en ouderen om te gaan met depressie, trauma en persoonlijkheids- of gedragsstoornissen. Studenten kiezen meteen een therapievorm: drama, muziek, beelden vormen of dans-beweging. 

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Verloskunde

  Studenten worden opgeleid tot een zelfstandige medische professional die normaal verlopende zwangerschappen en bevallingen begeleidt. Ongeveer de helft van de opleiding bestaat uit stages in verloskundige praktijken en ziekenhuizen.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

  Verpleegkundigen in opleiding leren om te bekijken wat een patiënt nodig heeft en hoe je dit kunt regelen. Ze leren zorg plannen, organiseren en coördineren. Het is mogelijk om na of naast de opleiding tot verpleegkundige een opleiding tot operatieassistent of anesthesiemedewerker te volgen.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Vertaalacademie

  De Vertaalacademie leidt op tot technisch-wetenschappelijk vertaler of tolk. De onderwerpen komen uit het recht, economie en techniek, zodat studenten de vaktaal leren en zoveel inzicht krijgen in een vakgebied dat zij ontbrekende kennis snel kunnen aanvullen. Studenten leren te werken met nieuwe technologieën en ICT-oplossingen, zoals databases en geautomatiseerde vertaalprogramma’s.

  Wat verwachten we van een stageverlenende organisatie?

  • De opdracht of stagewerkzaamheden bevatten leerelementen op hbo-niveau. 
  • De student krijgt goede begeleiding vanuit de organisatie. Liefst van een vaste begeleider met wie wekelijks overleg plaatsvindt. 
  • De student heeft een (vaste) werkplek binnen de organisatie, toegang tot een computer met internet en de beschikking over een telefoon. 
  • Een stagevergoeding wordt niet verplicht gesteld vanuit de opleiding. Het al dan niet verstrekken van een stagevergoeding beïnvloedt studenten in principe wel bij het kiezen van een stage. 

  Heeft u specifieke vragen? 
  Heeft u vragen over de stage, neem dan contact op met stagecoördinator Carlijn Magermans van het Internship Office via +31 (0)43 346 6283 of carlijn.magermans@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen? 
  Heeft u vragen over stageplaatsen het algemeen of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Vormgeving | Architectuur en Interieur

  De opleiding Vormgeving | Architectuur en Interieur is een opleiding van de Maastricht Academy of Architecture. Studenten leren bestaande ruimten te verkennen, analyseren en veranderen. Zij onderzoeken welke eisen aan een ruimte worden gesteld en welke elementen van invloed zijn op die ruimte. Studenten kiezen één van de twee studierichtingen: Interieurvormgever of Architectonisch Ontwerper.   

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Vormgeving | Design

  Studenten worden opgeleid tot designer en zijn bezig met de presentatie van objecten, omgevingen of ervaringen. In diverse goed uitgeruste werkplaatsen leren zij met de juiste vaktechnieken hun materiaal te bewerken. Studenten kiezen één van de drie studierichtingen: Body, Object of Material.

  Heeft u vragen over de criteria van Zuyd voor een stageplaats of hulp nodig bij het aanmelden? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via +31 (0)88 989 30 00 of kic@zuyd.nl.

  Meld uw stageplaats aan

 • Vormgeving | Visuele Communicatie

  De opleiding maakt deel uit van de Maastricht Academy of Media Design and Technology, samen met Communication and Multimedia Design. Hierdoor leren studenten vormgeving en technologie te combineren. Studenten leren om met hun ontwerpen als vormgever een boodschap in visuele vorm over te brengen. Zij kiezen een studierichting: Film, Fotografie, Grafische Vormgeving of Illustratieve Vormgeving. De meeste afgestudeerden werken in de creatieve en media-industrie.

  Wat verwachten wij van een stageverlenende organisatie?

  • De organisatie heeft praktische en opleidingsrelevante opdracht(en) beschikbaar en uitvoerbaar.
  • De student heeft toegang tot een arboverantwoorde werkplek met de nodige faciliteiten. 
  • De student heeft een inhoudsdeskundige begeleider (praktijkopleider) die per week ongeveer anderhalf uur voor overleg beschikbaar is.
  • De praktijkopleider ziet toe op een inhoudelijk juiste invulling van de stage door de student op een adequate manier te begeleiden.
  • De praktijkopleider functioneert minimaal op hbo-niveau.
  • Er is geen directe familierelatie met de praktijkopleider of andere direct betrokkenen van de organisatie.
  • Het stageadres is een ander adres dan waar de student ook een bijbaan of freelance-opdrachten vervult.

  Heeft u specifieke vragen?
  Heeft u nog vragen met betrekking tot deze stage, neem dan contact op met stagecoördinator Roy Hoets via roy.hoets@zuyd.nl.

  Heeft u algemene vragen?
  Heeft u nog vragen over een stageplaats bij Zuyd in het algemeen? Neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum via kic@zuyd.nl of +31 (0)88 989 30 00.

  Meld uw stageplaats aan