Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
Achtergrond

Lectoraten

De lectoraten zijn opgericht om synergie te bevorderen - extern door samenwerking met derden, intern door kennisdeling. Via de lectoraten sluit Zuyd aan op ontwikkelingen in het beroepenveld, bijvoorbeeld door aan te haken op speerpunten van regionale overheden of landelijke ontwikkelingen. Lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen samen in de faculteiten. Ze staan onder leiding van een lector, een hooggekwalificeerde deskundige met ruime ervaring in onderwijs en onderzoek in een bepaald vakgebied. Onderstaand vindt u een overzicht van de lectoraten.

Faculteit

Lectoraat

Lector

Gezondheidszorg

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Sandra Beurskens

Integrative Patient Centred Health Care*

Asiong Jie

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Susan van Hooren

Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking * Xavier Moonen
Midwifery Science  Marianne Nieuwenhuijze 
Ondersteunende Technologie in de Zorg Ramon Daniëls
Voeding, Leefstijl en Bewegen Susy Braun 
Wijkgerichte Zorg  Erik van Rossum 

Zorg op Afstand

Marieke Spreeuwenberg

Kunsten

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Ruth Benschop

  Technology Driven Art  Peter Missotten 

Bèta Sciences and Technology 

Material Sciences 

Gino van Strijdonck

Nanostructured Materials Pascal Buskens
Smart Devices  Gabriëlle Tuijthof 

Smart Urban Redesign

Nurhan Abujidi

Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving*

Zeger Vroon

Hotel- en Facility Management

Gastronomy

Peter Klosse
Will Munsters
  Facility Management Joop van Duren
Commercieel en Financieel Management 

Innovatief Ondernemen

Steven de Groot
  Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen Martijn Zoet  
International Business and Communication 

International Relationship Management

Mark Pluymaekers 

International Trade Management Mohammed Khalil 
Management en Recht

Recht in Europa, Recht in de Euregio

Eric van de Luijtgaarden 

 

Employability

Jol Stoffers

Sociale Studies en Educatie

Sociale Integratie, CESRT

Nol Reverda
  Informele Zorg* Marianne Potting 
 

Opleiden in de School  

Paul Hennissen
     
ICT Data Intelligence  Jeroen van den Bos
Roger Bemelmans 
Centraal

Professionalisering van het Onderwijs 

Marcel van der Klink 
  Professioneel Beoordelen Dominique Sluijsmans
  Technologie-Ondersteund Leren

 

 * speciaal aandachtsgebied binnen lectoraat

 

studenten CHILL