Onderzoek
Lectoraten

Lectoraten

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen dient bij te dragen aan zowel het onderwijs, als de beroepspraktijk, als het kennisdomein. Het onderzoek bij Zuyd wordt uitgevoerd in lectoraten. Een lectoraat is een kenniskring die onder leiding van een lector staat en onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen samen. Onderstaand vindt u een overzicht van de lectoraten.

Lectoraten doen jaarlijks verslag van hun activiteiten. In dit overzicht vindt u informatie (pdf) over inzet van menskracht en middelen (input), de resultaten voor het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein (output) en het gebruik en waardering van de resultaten (outcome). Of bekijk een aantal good-practices (pdf) van lectoraten waaruit de verbinding tussen onderzoek en onderwijs blijkt. Het schetst een rijk beeld van de wijze waarop die verbinding gerealiseerd wordt.

De lectoraten met een * in het overzicht, zijn een speciaal aandachtsgebied binnen het lectoraat dat erboven staat. 

   

Gezondheidszorg en Welzijn

 
   

Emmylou Beekman

Integrative Patient Centred Health Care *

Asiong Jie

Anna-Eva Prick

Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking *  

Xavier Moonen
Marianne Nieuwenhuijze
Ramon Daniels
Susy Braun
Erik van Rossum
Sabrina Keinemans
   
   

Kunsten

 
   

Ruth Benschop

Peter Missotten
   
   

Techniek 

 
   

Gino van Strijdonck

vacature

Nurhan Abujidi

Sustainable Energy in the Built Environment*

Zeger Vroon

Roger Bemelmans
Kay Schröder
   

Hotel en Facility Management

 
   
Peter Klosse
Joop van Duren
Dai-In Han
Ankie Hoefnagels
   

Business en Recht 

 
   
Steven de Groot
Martijn Zoet

Statistiek en Data Science*

Kees van Berkel

Future-proof Auditor*

Eric Mantelaers

Eric van de Luijtgaarden 

Jol Stoffers
   
   

International Business and Communication

 
   

Mark Pluymaekers 

  • Sustainable International Business
Nikos Kalogeras
   
   

Centraal lectoraat

 
   
Marcel van der Klink