Onderzoek
Lectoraten

Lectoraten

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen dient bij te dragen aan zowel het onderwijs, als de beroepspraktijk, als het kennisdomein. Het onderzoek bij Zuyd wordt uitgevoerd in lectoraten. Een lectoraat is een kenniskring die onder leiding van een lector staat en onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen samen in de faculteiten. Onderstaand vindt u een overzicht van de lectoraten.

Lectoraten doen jaarlijks verslag van hun activiteiten. In dit overzicht vindt u informatie over inzet van menskracht en middelen (input), de resultaten voor het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein (output) en het gebruik en waardering van de resultaten (outcome). Of bekijk een aantal good-practices van lectoraten waaruit de verbinding tussen onderzoek en onderwijs blijkt. Het schetst een rijk beeld van de wijze waarop die verbinding gerealiseerd wordt.

   

Faculteit Gezondheidszorg

 
   
   

Sandra Beurskens

Asiong Jie

Susan van Hooren

Xavier Moonen
Marianne Nieuwenhuijze
Ramon Daniëls
Susy Braun
Erik van Rossum

Marieke Spreeuwenberg

   
   

Faculteit Kunsten

 
   

Ruth Benschop

Peter Missotten
   
   

Faculteit Bèta Sciences and Technology 

 
   

Gino van Strijdonck

Pascal Buskens
Gabriëlle Tuijthof

Nurhan Abujidi

Zeger Vroon

   
   

Faculteit Hotel- en Facility Management

 
   
Peter Klosse
Joop van Duren
   
   

Faculteit Commercieel en Financieel Management 

 
   
Steven de Groot
Martijn Zoet
   
   

Faculteit International Business and Communication 

 
   

Mark Pluymaekers 

Mohammed Khalil
   
   

Faculteit Management en Recht

 
   

Eric van de Luijtgaarden 

Jol Stoffers
   
   

Faculteit Sociale Studies en Educatie

 
   
Vacature
Marianne Potting
Paul Hennissen
   
   

Faculteit ICT

 
   

Jeroen van den Bos / Roger Bemelmans

   
   

Centrale lectoraat

 
   
Marcel van der Klink 

 

 

 

* speciaal aandachtsgebied binnen lectoraat