Onderzoek
Lectoraten

Lectoraten

Praktijkgericht onderzoek aan hogescholen dient bij te dragen aan zowel het onderwijs, als de beroepspraktijk, als het kennisdomein. Het onderzoek bij Zuyd wordt uitgevoerd in lectoraten. Een lectoraat is een kenniskring die onder leiding van een lector staat en onderzoek doet naar een speciaal onderwerp. Lectoraten werken met elkaar en met de opleidingen samen. Onderstaand vindt u een overzicht van de lectoraten.

Lectoraten doen jaarlijks verslag van hun activiteiten. In dit overzicht vindt u informatie (pdf) over inzet van menskracht en middelen (input), de resultaten voor het onderwijs, de beroepspraktijk en het kennisdomein (output) en het gebruik en waardering van de resultaten (outcome). Of bekijk een aantal good-practices (pdf) van lectoraten waaruit de verbinding tussen onderzoek en onderwijs blijkt. Het schetst een rijk beeld van de wijze waarop die verbinding gerealiseerd wordt.

De lectoraten met een * in het overzicht, zijn een speciaal aandachtsgebied binnen het lectoraat dat erboven staat. 

   

Gezondheidszorg en Sociale Studies

 
   

Sandra Beurskens

Integrative Patient Centred Health Care *

Asiong Jie

Susan van Hooren

Inclusie van Mensen met een Verstandelijke Beperking *  

Xavier Moonen
Marianne Nieuwenhuijze
Ramon Daniëls
Susy Braun
Erik van Rossum

Marieke Spreeuwenberg

Sabrina Keinemans

Informele Zorg *

Marianne Potting
   
   

Kunsten

 
   

Ruth Benschop

Peter Missotten
   
   

Bèta Sciences and Technology 

 
   

Gino van Strijdonck

Nanostructured Materials *

Pascal Buskens
vacature

Nurhan Abujidi

Sustainable Energy in the Built Environment*

Zeger Vroon

   
   

Hotel- en Facility Management

 
   
Peter Klosse
Joop van Duren
   
   

Commercieel en Financieel Management 

 
   
Steven de Groot
Martijn Zoet
   
   

International Business and Communication 

 
   

Mark Pluymaekers 

   
   

Management en Recht

 
   

Eric van de Luijtgaarden 

Jol Stoffers
   
   

De Nieuwste Pabo

 
   
Paul Hennissen
   
   

ICT

 
   

Roger Bemelmans / Kai Schröder

   
   

Centrale lectoraat

 
   
Marcel van der Klink