Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
groen 1

Material Sciences

Het lectoraat Material Sciences is in januari 2014 van start gegaan met de benoeming van Gino van Strijdonck tot lector. Het lectoraat is onderdeel van de Faculteit Bèta Sciences and Technology

Materialen zijn belangrijk voor veel innovaties. Een grote diversiteit aan toepassingen van materialen geeft behoefte aan materialen met een breed palet aan eigenschappen. Door het juiste ontwerp, synthese en verwerking van moleculen kunnen kunststoffen met geschikte eigenschappen voor de specifieke toepassing geproduceerd worden. Door het uitputten van de fossiele uitgangsstoffen en de emissie effecten op ons klimaat is er steeds meer druk om dit op een meer verantwoorde manier te doen.

Het doel van het lectoraat is het faciliteren van duurzame innovatie op het gebied van polymere materialen en het koppelen van innovatie en leren.

Deze polymere materialen kunnen gebruikt worden voor onder andere energie, bouw, zorg en toepassingen in de gezondheidszorg. Hiermee geeft het lectoraat invulling aan het Zuyd zwaartepunt Life Science & Materials en fungeert zij als enabler voor de zwaartepunten Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving en Innovatieve zorg & technologie.

Onderzoeksopdrachten worden uitgevoerd vanuit de drie onderzoekslijnen van het lectoraat namelijk:

  • Sustainable Synthesis and Production
  • Material Engineering
  • Biobased Materials

Vanuit de onderzoekslijnen richt het lectoraat zich respectievelijk op drie technologieën die door de Topsector Chemie zijn aangewezen als sleuteltechnologie voor Nederland Kennisland op gebied van Duurzaamheid.

  • Micro Reactor Technology
  • Nano Technology 
  • 3D Printing materials

Hoewel veelbelovend worden deze technologieën slechts beperkt ingezet. Belangrijke oorzaken zijn dat de technologieën nog volop in ontwikkeling zijn en vaak nog niet geschikt voor specifieke toepassingen. Maar een nog belangrijkere oorzaak is de onbekendheid en het gebrek aan expertise bij bedrijven. Om de belofte van de technologieën waar te kunnen maken is het nodig dat:

  • jonge professionals in aanraking komen met de techniek en deze kunnen gebruiken en promoten,
  • bedrijven in aanraking komen met de technieken
  • de technieken hun waarde verder bewijzen en verder ontwikkelen.

Chemistry and Materials

"

It is all about performance...

And size does matter

Contact

Lectoraat Material Sciences
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

Lector: Gino van Strijdonck

E gino.vanstrijdonck@zuyd.nl
T +31 (0)6 34 38 45 57