Onderzoek
Onderzoek

Ethische Commissie Onderzoek

De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) adviseert gevraagd en ongevraagd over ethische, juridische en procedurele kwesties rondom onderzoek. Gevraagd advies gebeurt op verzoek van onderzoekers zelf, maar kan ook op elk moment door andere betrokkenen bij het onderzoek worden ingeroepen. Daarnaast ziet de commissie het als haar taak om ruime aandacht voor wetenschappelijke integriteit en ethisch bewustzijn te stimuleren. Waar nodig zal de commissie gebruik maken van andere deskundigen.

Voor een advies valt te denken aan vragen rondom toestemming om betrokken te worden in een onderzoek, privacy-aangelegenheden, of vragen rondom het bevorderen van ethisch bewustzijn binnen de verschillende academies en lectoraten van Zuyd Hogeschool. Het is aan te bevelen om de Ethische Commissie Onderzoek om advies te vragen als het onderzoek over gevoelige of controversiële onderwerpen gaat. Ook kan de Ethische Commissie Onderzoek een ethische toetsing doen van het onderzoek wanneer deze vereist is bij het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

De commissie laat zich leiden door de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) en de Regeling Ethische Commissie Onderzoek (2021).

Samenstelling van de commissie

 • dr. Sabrina Keinemans (lector Sociale Integratie);
 • dr. Ties van de Werff (docent-onderzoeker lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten);
 • mr. André Defauwes (medewerker dienst Juridische Zaken)
 • dr. Renee Verwey (docent-onderzoeker lectoraat Wijkgerichte Zorg)
 • Omar Habets MSc. (docent-onderzoeker lectoraat Employability)

Ann Spaas MSc (beleidsadviseur Onderzoek, dienst Onderwijs en Onderzoek) is de ambtelijk secretaris van de commissie en is bereikbaar via telefoon via telefoon 06 - 1846 2706 en via het mailadres van de commissie: ethische.commissie.onderzoek@zuyd.nl.

Hoe vraag je ethisch advies of een ethische toetsing?

Je kunt advies of een ethische toetsing vragen aan de commissie door het invullen van het Aanvraagformulier ethisch advies of het Aanvraagformulier ethische toetsing. De commissie vergadert maandelijks en streeft ernaar een advies- of toetsingsaanvraag binnen vier weken te behandelen. Waar nodig zal de commissie gebruik maken van andere deskundigen.

Vergaderschema Ethische Commissie Onderzoek in het studiejaar 2022-2023

 • 14 september 2022
 • 12 oktober 2022
 • 9 november 2022
 • 14 december 2022
 • 18 januari 2023
 • 15 februari 2023
 • 22 maart 2023
 • 19 april 2023
 • 10 mei 2023
 • 21 juni 2023