Onderzoek
Onderzoek

Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek

De commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO) adviseert gevraagd en ongevraagd over ethische, juridische en procedurele kwesties rondom onderzoek. Gevraagd advies gebeurt op verzoek van onderzoekers zelf, maar kan ook op elk moment door andere betrokkenen bij het onderzoek worden ingeroepen. Daarnaast ziet de commissie het als haar taak om ruime aandacht voor wetenschappelijke integriteit en ethisch bewustzijn te stimuleren. Waar nodig zal de commissie gebruik maken van andere deskundigen.

Voor een advies valt te denken aan vragen rondom toestemming om betrokken te worden in een onderzoek, privacy-aangelegenheden, of vragen rondom het bevorderen van ethisch bewustzijn binnen de verschillende academies en lectoraten van Zuyd Hogeschool. Het is aan te bevelen om de commissie om advies te vragen als het onderzoek over gevoelige of controversiële onderwerpen gaat.

De commissie laat zich leiden door de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018), de Code of ethics for research in the social and behavioural sciences involving human participants (2018), en de Regeling commissie wetenschappelijke integriteit onderzoek Zuyd (2019).

Samenstelling van de commissie

 • dr. Sabrina Keinemans (lector Sociale Integratie);
 • dr. Ties van de Werff (docent-onderzoeker lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten);
 • mr. André Defauwes (medewerker dienst Juridische Zaken)
 • dr. Renee Verwey (docent-onderzoeker lectoraat Wijkgerichte Zorg)
 • Omar Habets MSc. (docent-onderzoeker lectoraat Employability)

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door Ann Spaas, MSc (beleidsadviseur Onderzoek, dienst Onderwijs en Onderzoek), telefoon 06-1846 2706 / mail: commissie.wio@zuyd.nl.

Vergaderschema commissie WIO in het studiejaar 2020-2021

 • 4 november 2020
 • 2 december 2020
 • 6 januari 2021
 • 3 februari 2021
 • 3 maart 2021
 • 7 april 2021
 • 12 mei 2021
 • 9 juni 2021
 • 7 juli 2021

Adviesaanvragen dienen uiterlijk drie werkweken voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering van de commissie WIO te worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier. 

Download het aanvraagformulier