Onderzoek
Onderzoek

Wetenschappelijke integriteit Onderzoek

Per 1 oktober 2018 is de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit in werking getreden. Zuyd Hogeschool omarmt deze gedragscode en heeft in het kader hiervan de volgende documenten vastgesteld en bijbehorende voorzieningen geregeld.

  • Een Basis Kwaliteitshandboek Onderzoek, dat voor lectoraten en academies als paraplu is bedoeld om zorgplichten op het gebied van wetenschappelijke integriteit te verankeren in beleid en uitvoering van onderzoek. 
  • Een Regeling Ethische Commissie Onderzoek, die voorziet in de doel- en taakstellingen van de commissie die adviseert over ethische, juridische en procedurele kwesties aangaande onderzoek. Lees meer  
  • Een Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek, dat voorziet in benoeming, taak en verantwoording van een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie