Onderzoek
Onderzoek

Ethische Commissie Onderzoek

De Ethische Commissie Onderzoek (ECO) adviseert gevraagd en ongevraagd over ethische, juridische en procedurele kwesties rondom onderzoek. Gevraagd advies gebeurt op verzoek van onderzoekers zelf, maar kan ook op elk moment door andere betrokkenen bij het onderzoek worden ingeroepen. Daarnaast ziet de commissie het als haar taak om ruime aandacht voor wetenschappelijke integriteit en ethisch bewustzijn te stimuleren. Waar nodig zal de commissie gebruik maken van andere deskundigen.

Voor een advies valt te denken aan vragen rondom toestemming om betrokken te worden in een onderzoek, privacy-aangelegenheden, of vragen rondom het bevorderen van ethisch bewustzijn binnen de verschillende academies en lectoraten van Zuyd Hogeschool. Het is aan te bevelen om de Ethische Commissie Onderzoek om advies te vragen als het onderzoek over gevoelige of controversiële onderwerpen gaat. Ook kan de Ethische Commissie Onderzoek een ethische toetsing doen van het onderzoek wanneer deze vereist is bij het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

De commissie laat zich leiden door de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) en de Regeling Ethische Commissie Onderzoek (2021).

Samenstelling van de commissie

 • Dr. Sabrina Keinemans (lector Sociale Integratie), voorzitter
 • Dr. Ties van de Werff (lector What Art Knows), secretaris
 • Mr. Margriet Geurden (medewerker dienst Juridische Zaken), lid
 • Dr. Renée Verwey (docent-onderzoeker lectoraat Wijkgerichte Zorg), lid
 • Omar Habets MSc. (docent-onderzoeker lectoraat Employability), lid

Contact
Dr. Veerle Bieghs (beleidsadviseur Onderzoek, dienst Onderwijs en Onderzoek) is de ambtelijk secretaris van de commissie. Je kunt haar bellen op 06-81 97 69 55 of mailen ethische.commissie.onderzoek@zuyd.nl.

Hoe vraag je ethisch advies of een ethische toetsing?

Je kunt advies of een ethische toetsing vragen aan de commissie door het invullen van het Aanvraagformulier ethisch advies of het Aanvraagformulier ethische toetsing. Aanvragen moeten uiterlijk 10 kalenderdagen voor een bijeenkomst van de commissie worden ingediend om voor die bijeenkomst geagendeerd te kunnen worden. De commissie vergadert maandelijks en streeft ernaar een advies- of toetsingsaanvraag binnen vier weken te behandelen. Waar nodig zal de commissie gebruik maken van andere deskundigen.

Vergaderschema Ethische Commissie Onderzoek in het studiejaar 2023-2024

 • Dinsdag 12 september 2023
 • Woensdag 11 oktober 2023
 • Donderdag 16 november 2023
 • Donderdag 14 december 2023
 • Woensdag 24 januari 2024
 • Donderdag 29 februari 2024
 • Dinsdag 9 april 2024
 • Woensdag 22 mei 2024
 • Donderdag 27 juni 2024