Studeren bij Zuyd
Collegegeld

Collegegeld

Voor elk studiejaar dat je bij ons studeert, betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt.

Hoeveel moet je betalen?

Je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Via onderstaande link kun je de hoogte bepalen. Als je meerdere opleidingen volgt, betaal je slechts één keer het hoogst verschuldigde tarief. Start je later in het schooljaar dan betaal je alleen voor de maanden die je ingeschreven staat.

Let op: in deze tool staan nog de tarieven van het huidige schooljaar. Deze geven een goede indicatie. Wil je het precies weten, bekijk dan het tarievendocument onderaan de pagina.

Bereken het collegegeldtarief 2023-2024

Wanneer moet je betalen?

Voor de betaling van het collegegeld maakt Zuyd Hogeschool gebruik van een digitale machtiging. Zorg ervoor dat je de machtiging zo snel mogelijk regelt. Maar uiterlijk op 31 augustus, anders kun je niet op 1 september beginnen met je studie. 

Zodra je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan kun je jouw bewijs van inschrijving zelf uitprinten (meer info op ons intranet). 

Betaalmogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om het collegegeld te betalen. Je kunt het collegegeld in 1 keer of in 10 termijnen betalen. Daarnaast kan je zelf betalen of wellicht doen je ouders dit. Digitale machtiging is alleen mogelijk als je een bank- of girorekening hebt in een SEPA land*. Het afgeven van de digitale machtiging  doe je via Studielink. Op de website van Studielink lees je hoe je dit doet.

Hieronder lees je meer over de verschillende betaalmogelijkheden. 

 • Je betaalt zelf in één keer via een machtiging
  Met een digitale machtiging in Studielink machtig je Zuyd Hogeschool om het collegegeld in één keer van je rekening af te schrijven. De incasso vindt plaats omstreeks 27 september. 
   
 • Je betaalt zelf je collegegeld in termijnen via een machtiging
  Met een digitale machtiging in Studielink machtig je Zuyd Hogeschool om het collegegeld in 10 termijnen van je rekening af te schrijven. Je betaalt eenmalig € 24 administratiekosten. Deze incasseren we meteen bij de eerste termijn. De incasso’s vinden plaats rond de 27e van elke maand (van september tot en met juni).
   
 • Iemand anders betaalt jouw collegegeld via een machtiging 
  Met een digitale machtiging in Studielink machtigt de ander – bijvoorbeeld een van je ouders – Zuyd Hogeschool om het collegegeld, ineens of in termijnen, van zijn of haar rekening af te schrijven.
   
 • Je werkgever betaalt je collegegeld 
  Werk je al en volg je daarnaast een opleiding? Dan kan het zijn dat je werkgever jouw collegegeld betaalt. Die wil dan graag een factuur ontvangen. Daarvoor is het nodig dat je een garantieverklaring laat tekenen. Download de garantieverklaring werkgever.
   
 • Je hebt geen bankrekening in een SEPA land
  Als je geen bankrekening hebt in een SEPA land*, kun je niet via een digitale machtiging of in termijnen betalen. Je boekt dan het totale collegegeldbedrag in één keer over. Zorg ervoor dat het hele bedrag vóór 1 september op de rekening van Zuyd Hogeschool staat. Betaal op tijd, internationale betalingen duren vaak langer. Gebruik daarvoor het volgende rekeningnummer: IBAN: NL 62 RABO 0311 0781 33 / BIC: RABONL2U.
  * SEPA landen zijn: alle landen binnen de EU aangevuld met Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Monaco.

Let op: Na de bevestiging in Studielink kan een digitale machtiging voor de betaling van het collegegeld niet meer worden gewijzigd of ingetrokken. Wel kun je een termijnbetaling wijzigen naar incasso in één keer. Stuur hiervoor een mail naar collegegeld@zuyd.nl

Uitzondering voor studenten Master Leading Hospitality Innovation: De betaalmogelijkheid voor de Master Leading Hospitality Innovation is uitsluitend via factuur van Zuyd Hogeschool. Kijk voor meer informatie op de website.

Zelf verantwoordelijk voor betaling

Het kan soms gebeuren dat een incasso niet helemaal goed verloopt. Er wordt bijvoorbeeld geen geld afgeschreven. Je ontvangt dan een mail waarin de niet-gelukte incasso wordt gemeld. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van je collegegeld. Neem zo snel mogelijk contact op met de financiële afdeling via debiteurenbeheer@zuyd.nl

In de procedure ‘uitschrijven bij wanbetalen’ lees je welke stappen de financiële afdeling volgt wanneer je het collegegeld niet tijdig betaald hebt. 

 • Verschil wettelijk tarief en instellingstarief

  Wettelijk tarief
  In Nederland betaal jij als student voor een deel zelf in de vorm van het wettelijk collegegeld. Een ander deel wordt door de Nederlandse overheid betaald, de zogenaamde rijksbijdrage.

  Instellingstarief
  Heb je al een bachelor- of masterdiploma of kom je niet uit een EU/EER-land, dan betaal je het hogere instellingstarief. Reden hiervoor is dat Zuyd voor jou geen rijksbijdrage krijgtHet instellingstarief is een optelsom van het jaarlijks vastgestelde wettelijk collegegeld en de rijksbijdrage (zonder de diplomavergoeding). Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat gelijk is aan de index van het wettelijk collegegeld en vastgesteld door het College van Bestuur. 

 • Halvering collegegeld voor eerstejaars

  Als je voor het eerst staat ingeschreven voor een bachelor- of associate degree-opleiding, betaal je in het eerste jaar de helft van het wettelijk collegegeld. In studiejaar 2023-2024 is het collegegeld € 2.314,- dus betalen nieuwe eerstejaars € 1.157.-. Bereken jouw tarief in de collegegeldmeter. 

  Buitenlandse studenten
  Ook buitenlandse studenten uit de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Suriname komen in aanmerking voor de korting. Meer informatie op de website van de rijksoverheid.

  Docentopleiding
  Nieuwe studenten die een docentopleiding volgen, krijgen de korting ook in hun tweede jaar. 

 • Studiefinanciering

  Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijd- of duale opleiding volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt.

  Basisbeurs
  De basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie: als je uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont.

  Aanvullende beurs
  De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Lees meer...

  Rentedragende lening en collegegeldkrediet
  Je bepaalt zelf hoeveel je wil lenen. Op de website van DUO vind je een handige hulp, waarmee je kunt berekenen hoeveel geld je nodig hebt. Als je leent, bouw je een studieschuld op die je na afloop van je studie met rente moet terugbetalen. Je hebt 35 jaar de tijd om je schuld naar draagkracht terug te betalen.

  Studentenreisproduct 
  Als je studiefinanciering ontvangt, kun je ook een studentenreisproduct aanvragen. Hiermee kun je gratis of met korting reizen. Lees meer...

  Meer informatie
  Meer informatie vind je op de website van DUO.

  Vragen
  Je kunt met vragen ook terecht bij de studentendecaan. Voor bijzondere situaties zijn er voorzieningen bij DUO en bij Zuyd. Je kunt hierover overleggen met de studentendecaan. E studentendecanen@zuyd.nl 

   

 • Korting collegegeld Oekraïense studenten

  Indien je de Oekraïense nationaliteit hebt, kom je eventueel in aanmerking voor een korting op het collegegeld. Neem hiervoor contact op met team collegegeld, via collegegeld@zuyd.nl

 • Meer informatie over collegegeld