Studeren bij Zuyd
Collegegeld

Collegegeld

Voor elk studiejaar betaal je collegegeld. Ook als je in dat jaar alleen stage loopt. Goed om te weten: verder betaal je natuurlijk ook voor je boeken en ander studiemateriaal.

Hoeveel collegegeld moet je betalen?

De hoogte van je collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleiding. Bekijk hoeveel collegegeld jij betaalt via deze tool. Volg je meerdere opleidingen? Dan betaal je toch maar 1 keer collegegeld. Dit is het hoogste tarief van de opleidingen die je doet. En start je later in het schooljaar? Dan betaal je alleen voor de maanden die je ingeschreven staat.

Bereken het collegegeldtarief 2024-2025 >

 

 

Wanneer moet je collegegeld betalen?

Betaal je collegegeld uiterlijk 31 augustus. Anders kun je niet op 1 september beginnen met je studie. En dat zou jammer zijn! Heb je aan alle inschrijfverplichtingen voldaan? Print jouw bewijs van inschrijving dan zelf uit. Meer info hierover vind je op ons intranet

Betaalmogelijkheden

Je kunt het collegegeld betalen met een doorlopende digitale machtiging via Studielink. Zo maak je voor elk jaar dat je bij ons studeert het collegegeld automatisch over naar onze rekening. Dit kan jaarlijks in 1 keer of in 10 termijnen. Zorg er wel voor dat je de machtiging zo snel mogelijk regelt. Betalen via een doorlopende digitale machtiging kan alleen als je een bankrekening hebt in een SEPA-land*. Op de website van Studielink lees je hoe je dit doet.

Dit zijn de betaalopties:

 • In 1 keer betalen via een machtiging
  Met een doorlopende digitale machtiging in Studielink machtig jij of bijvoorbeeld je ouders Zuyd Hogeschool om het collegegeld in 1 keer te incasseren. De incasso vindt rond 27 september van elk studiejaar plaats. 
   
 • In termijnen betalen via een machtiging
  Met een doorlopende digitale machtiging in Studielink machtig jij of bijvoorbeeld je ouders Zuyd Hogeschool om het collegegeld per studiejaar in 10 termijnen af te schrijven. Je betaalt per studiejaar € 24 administratiekosten. Deze incasseren we bij de eerste termijn. De incasso’s zijn van september tot en met juni iedere maand.
   
 • Geen bankrekening in een SEPA land
  Dan kun je ons niet machtigen of in termijnen betalen. Maar geen zorgen! Je maakt dan het totale collegegeldbedrag in 1 keer over naar ons. Zorg ervoor dat het hele bedrag vóór 1 september op de rekening van Zuyd Hogeschool staat. Internationale betalingen duren vaak langer, dus zorg ervoor dat je op tijd betaalt. Gebruik het volgende rekeningnummer: IBAN: NL 62 RABO 0311 0781 33 / BIC: RABONL2U.
   
 • Je werkgever betaalt 
  Werk je en volg je daarnaast een opleiding? Misschien betaalt jouw baas je collegegeld dan wel.
  Dit zijn de betaalopties:
  • Je werkgever betaalt via een doorlopende digitale machtiging
   Zie de betaalopties hierboven.

  • Jij betaalt via een doorlopende machtiging en vraagt het collegegeld terug aan je werkgever
   Vul via Studielink de doorlopende machtiging in en download vervolgens je bewijs van inschrijving via Osiris. Gebruik dit bewijs om het collegegeld bij je werkgever te declareren.

  • Je werkgever betaalt via een factuur
   Vul samen met je werkgever een garantieverklaring in. Vervolgens sturen wij je de factuur die je werkgever nodig heeft. Download de garantieverklaring werkgever.

Zelf verantwoordelijk voor betaling

Soms verloopt een incasso niet helemaal goed. We kunnen bijvoorbeeld geen geld afschrijven omdat er niet genoeg geld op de rekening staat. En dat is voor iedereen vervelend. We sturen je dan een mail met daarin de niet-gelukte incasso. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van je collegegeld. Neem zo snel mogelijk contact op met de financiële afdeling via debiteurenbeheer@zuyd.nl om de betaling te regelen. 

Lukt het om wat voor redenen dan ook niet om te betalen? Dan volgt onze financiële afdeling een aantal stappen. Lees meer over deze procedure in de pdf ‘uitschrijven bij wanbetalen’.

 • Verschillende tarieven

  Wettelijk tarief
  In Nederland betaal jij als student het wettelijke collegegeld zelf. Een ander deel betaalt de Nederlandse overheid. Dit noemen we de rijksbijdrage.

  Instellingstarief
  Misschien heb je al een bachelor- of masterdiploma. Of kom je niet uit de Europese Unie of uit de Europese Economische Ruimte (EER). Dan betaal je het hogere instellingstarief. Zuyd krijgt in dit geval namelijk geen rijksbijdrage. Het instellingstarief bestaat uit het wettelijke collegegeld plus de rijksbijdrage (zonder de diplomavergoeding). Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd met het percentage dat gelijk is aan de index van het wettelijk collegegeld en vastgesteld door het College van Bestuur. 

 • Studiefinanciering

  Ben je jonger dan 30 jaar en volg je een voltijd- of duale opleiding? Dan mag je studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. 

  Basisbeurs
  De basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie. Woon je bijvoorbeeld op kamers, dan krijg je meer dan wanneer je thuis woont.

  Aanvullende beurs
  De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Hoe dit precies in zijn werk gaat, lees je op de website van DUO

  Rentedragende lening en collegegeldkrediet
  Je bepaalt zelf hoeveel je wil lenen. Op de website van DUO vind je een handige hulp, waarmee je berekent hoeveel geld je nodig hebt. Als je leent, bouw je een studieschuld op die je na afloop van je studie met rente terugbetaalt. Je hebt daar 35 jaar de tijd voor.  

  Studentenreisproduct 
  Krijg je studiefinanciering? Dan kun je ook een studentenreisproduct aanvragen. Daarmee reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer. 

  Meer informatie
  Meer informatie vind je op de website van DUO.

  Vragen
  Wil je jouw vragen bespreken met iemand? Wij zijn er voor je. Voor bijzondere situaties zijn er namelijk ook regelingen bij DUO en bij Zuyd. Bespreek wat jij nodig hebt met onze studentendecaan. 
  studentendecanen@zuyd.nl 

   

 • Korting collegegeld Oekraïense studenten

  Heb jij de Oekraïense nationaliteit en studeerde je in 2022-2023 en 2023-2024 al aan een Nederlandse hogeschool of universiteit, dan krijg je waarschijnlijk korting op het collegegeld. Zie het overzicht tarieven college- en examengelden 2024-2025.

  Heb je vragen? Neem dan contact op met team collegegeld,via collegegeld@zuyd.nl

 • Meer informatie over collegegeld

  Meer informatie over het collegegeld vind je Regeling Toelating en Inschrijving van Zuyd Hogeschool. Hieronder vind je de meest recente versies:

  De collegegelden worden aangepast indien veranderende wetgeving daartoe aanleiding geeft.