Onderzoek
Onderzoek

Onderzoek van Zuyd

Zuyd speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van bedrijven door de ontwikkeling van kennis en innovatie. Om die reden verricht Zuyd toegepast onderzoek in opdracht en in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis die relevant is voor de regio.

Onze lectoraten

De lectoraten van Zuyd stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis. Zij doen maatschappelijk relevant toegepast onderzoek en adviseren bedrijven en instellingen.

Overzicht lectoraten

Onderzoek voor uw bedrijf

U kunt ook een beroep doen op de hoogwaardige en praktijkgerichte kennis van onze onderzoekers en docenten. Lees meer over de mogelijkheden bij Zuyd voor onderzoeksopdrachten en samenwerking. 

Mogelijkheden voor bedrijven

Wetenschappelijke integriteit

Met vragen over bijvoorbeeld toestemming om betrokken te worden in een onderzoek en privacy kunt u terecht bij de commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO). De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over ethische, juridische en procedurele kwesties rondom onderzoek. 

Commissie Wetenschappelijke Integriteit Onderzoek (WIO)