Onderzoek

Onderzoek

Onderzoek van Zuyd

Zuyd speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van bedrijven door de ontwikkeling van kennis en innovatie. Om die reden verricht Zuyd toegepast onderzoek in opdracht en in samenwerking met overheden, bedrijven en instellingen. Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis die relevant is voor de regio.

Onze visie op onderzoek

Vanuit onze passie voor ontwikkeling leiden wij onze studenten op tot professionals met een kritische en onderzoekende houding, die kunnen bijdragen aan ontwikkelingen in het werkveld en aan veranderingen in de samenleving. Lees meer over onze visie op de betekenis van het praktijkgericht onderzoek.

Onze lectoraten

De lectoraten van Zuyd stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis. Zij doen maatschappelijk relevant toegepast onderzoek en adviseren bedrijven en instellingen.

Jaarverslag

Het online jaarverslag laat in woord en beeld de activiteiten van de Zuyd lectoraten zien. Naast de cijfermatige kant van onze wetenschappelijke kwaliteit geeft het een beeld van de rijke variatie van ons onderzoek en de impact ervan op ons onderwijs en het werkveld.

Onderzoek voor uw bedrijf

U kunt ook een beroep doen op de hoogwaardige en praktijkgerichte kennis van onze onderzoekers en docenten. Lees meer over de mogelijkheden bij Zuyd voor onderzoeksopdrachten en samenwerking. 

Regionale transitie en innovatie

Wat heeft onze regio nu écht nodig? Waar liggen kansen voor Limburg? Een combinatie van zowel demografische ontwikkelingen als ontwikkelingen op het gebied van woon- en leefomgeving, economie, klimaat, energie en digitalisering. Een uitdaging die Zuyd graag aangaat, vooral omdat het de regio betreft.

Wetenschappelijke integriteit

Met vragen over bijvoorbeeld toestemming om betrokken te worden in een onderzoek en privacy kunt u terecht bij de Ethische Commissie Onderzoek (ECO). De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over ethische, juridische en procedurele kwesties rondom onderzoek.