Succesvol studeren
Succesvol studeren

Succesvol studeren

We willen allemaal dat studenten op tijd hun diploma halen. Maar we zien ook studenten die het echt in zich hebben, maar toch vastlopen. Ze stoppen met de opleiding of ze doen er veel langer over. Wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk studenten uitvallen of vertraging oplopen? Elke student een programma aanbieden dat voor hem te doen is: dat studeerbaar is.

Programma

Het programma Succesvol Studeren heeft als ambitie te zorgen dat alle bacheloropleidingen binnen Zuyd in 2020 beschikken over een duurzaam studeerbaar curriculum, met als effect dat minder studenten uitvallen en vertraging oplopen. De studeerbaarheid van het curriculum is duurzaam in de zin dat ook elke (volgende) curriculumherziening resulteert in een studeerbaar curriculum.

In het programma gaan we op zoek naar barrières in het curriculum die studenten verhinderen om succesvol te studeren. Bijvoorbeeld omdat er te veel toetsen zijn of omdat het curriculum te versnipperd is. Een studeerbaar curriculum zal niet alleen onze studenten ten goede komen, maar biedt ook mogelijkheden om de enorme werkdruk van docenten te verlichten. En om financiële ruimte te creëren, want elke student die uitvalt maakt dat we minder geld kunnen besteden aan ons onderwijs.

Ondersteuning
Opleidingen worden ondersteund bij het meer studeerbaar maken van het curriculum door on-the-job begeleiding door Zuydmedewerkers die speciaal hiervoor zijn geselecteerd en opgeleid.

Vijf sleutels voor een studeerbaar curriculum

Er is veel onderzoek gedaan naar hoe je met je curriculum kunt zorgen voor studiesucces. De belangrijkste uitkomsten hebben we samengevat in vijf sleutels voor een studeerbaar curriculum. Deze sleutels zijn geen kader maar een advies. Zodat een docententeam precies die keuzes kan maken die passen bij hun opleiding. Je gebruikt ze om het gesprek aan te gaan over of je curriculum aan studeerbaarheid kan winnen. En waar. Zodat we de uitval en vertraging die we kunnen beïnvloeden, ook daadwerkelijk gaan verminderen.

De vijf sleutels zijn:

  1. Programmering
  2. Toetsing
  3. Actief leren
  4. Onderwijsklimaat
  5. Teamwerk

Bekijk ze allemaal in het filmpje

Boek

De projectgroep heeft een boek geschreven over het programma Succesvol Studeren. Hoe ze in 2016 zijn gestart, waarom ze voor een programma hebben gekozen en hoe dat eruit zag. Hoe het van jaar tot jaar gelopen is. Hoe trots ze zijn op wat de opleidingen hebben bereikt. En vooral wat ze met vallen en opstaan hebben geleerd.

Download de e-pub of de pdf

Of bekijk onderstaande drie filmpjes.

Succesvol Studeren deel 1: Hoezo anders?

Meer weten?

Neem contact op met de programmamanager:

Nicole Boot-Theunissen
nicole.mwm.theunissen@zuyd.nl
06-1846 5302