Onderzoek
Centres of Expertise

Centres of Expertise

Zuyd voert haar onderzoekszwaartepunten - die bijdragen aan de regionale ontwikkeling - uit in twee Centres of Expertise en twee samenwerkingsverbanden.

Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)

Zorgorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bundelen in EIZT hun krachten met als doel zorg te vernieuwen, te verbeteren en effectiever te maken. Met onderzoek bouwen zij aan toekomstbestendige zorg. Met scholing en training van huidige en toekomstige professionals verankeren zij zorginnovaties in de praktijk. Technologie loopt als een rode draad door deze doelstellingen. Het is door LED opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in Zuid-Limburg worden uitgevoerd.

Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) 

De Nederlandse overheid heeft de chemie aangewezen als één van haar topsectoren. CHILL is een unieke samenwerking in onze regio en in Nederland. Hier komen wetenschap, ontwikkeling, onderwijs, faciliteiten en productie bij elkaar. Vanuit de Chemelot Campus in Geleen, het centrum van de chemie in Limburg, helpt CHILL bedrijven - van MKB tot multinational - met onderzoeksvragen. Studenten, docenten en specialisten werken samen aan opdrachten. Zo verbindt CHILL leren en innoveren. De onderwijspartners zijn Zuyd Hogeschool, Arcus College, Leeuwenborgh Opleidingen en Maastricht University. Vanuit het bedrijfsleven hebben DSM en SABIC zich als partner aan CHILL verbonden. 

Brightlands Smart Services Campus (BISS)

De Brightlands Smart Services Campus maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit vier campussen waar wetenschappers, ondernemers, studenten en investeerders samenwerken aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. De Brightlands Smart Services Campus richt zich hierbij primair op het ontwikkelen en faciliteren van een community die data kan omzetten in slimme diensten. Oprichters van de campus zijn APG, Maastricht University en de Provincie Limburg.

Transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving

De Zuyd lectoraten Smart Urban Redesign en Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving werken nauw samen om de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving vorm te geven. Speciale aandachtsgebieden zijn zonne-energie en duurzaamheid. Het programma De Wijk van Morgen is een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio. Techniek studenten uit het vmbo, mbo en hbo leren er samen in een innovatieve, multidisciplinaire praktijkomgeving. Het programma is door LED opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in Zuid-Limburg worden uitgevoerd.