Material Sciences: EnEf
Energy Efficiency

EnEf Energy Efficiency

De wereldbevolking blijft groeien en dat brengt allerlei uitdagingen op het gebied van water, voedsel, huisvesting en energie met zich mee. EnEf, kort voor energie efficiency, houdt zich met die laatste uitdaging bezig. EnEf identificeert mogelijke verbeteringen aan bestaande materialen, systemen en processen en introduceert deze in de markt zodat deze als voorbeeld kunnen dienen. Het gaat niet om kleine stappen. De geselecteerde ontwikkelingen leveren een radicale verbetering van bestaande producten en processen. Het zijn game changers die de CO2-uitstoot drastisch verminderen.

Project EnEf is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu 

  • Projectperiode: 2016-2019
  • Subsidie: Interreg Vlaanderen Nederland

Resultaten halverwege het project EnEf

Minoren Zuyd

In november 2017 zijn de onderzoeksprojecten van de studenten van Zuyd die de minor volgden afgerond. Tijdens het jaarlijkse CHILL-symposium op de Brightlands Chemelot Campus zijn 39 onderzoeksposters gepresenteerd waaronder ook alle posters van de EnEf-onderzoeken. Aan dit symposium is tevens de CHILL-Award gekoppeld. In februari 2018 is een nieuwe groep studenten begonnen aan minorprojecten.

Binnen het EnEf-project is daarnaast een Community for Development (projectgroep) gestart met onderzoek naar synthese van TiO2 nanodeeltjes, voor verwerking in folies, en lamineren van deze folies.

Ontwikkeling uitstroomprofiel Material Sciences

Conform het masterplan ontwikkeling uitstroomprofiel materialen zijn diverse onderwijsmodules ge-update, ontwikkeld en geïmplementeerd. Concreet betekent dit dat een project op het gebied van 3D printen is ontwikkeld (PRMS2). Dit project heeft in het eerste semester (leerjaar 2) van schooljaar 2017-2018 voor de eerste keer plaatsgevonden. 

Een meer biomedisch gericht project is aangepast en draaide in het tweede semester van leerjaar 2 schooljaar 2017-2018. Momenteel wordt een keuzeproject materialen voor het laatste kwartaal van leerjaar 1 ontwikkeld. Dit zal nog dit jaar geïmplementeerd worden. 

De, samen met de Universiteit Hasselt, nieuw ontwikkelde vakinleiding in anorganisch materialen voor leerjaar 1 is het tweede kwartaal (nov 2017-feb 2018) gegeven voor de MBO/VWO instroom (6 studenten). Mei 2018 (kwartaal 4) zal het vak gegeven worden aan de havo-instroom. Nieuwe vakken voor leerjaar 2 zijn momenteel in ontwikkeling.

Lectoraat Material Sciences
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen