Material Sciences: LUMEN
LUMEN

LUMEN

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project LUMEN pakt beide uitdagingen aan.

In het INTERREG project LUMEN hebben 6 projectpartners de ambitie om aan te tonen dat waterstof en CO2, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector.

Door de inzet van slimme katalysatoren zal er eerst worden gewerkt aan een demonstrator op labschaal. Met behulp van de ontwikkelde demonstrator willen we de technische en commerciële haalbaarheid van het proces aantonen, wat essentieel is voor verdere opschaling en toekomstige commercialisering.

Verder willen we aantonen dat het ontwikkelde concept ook kan worden gebruikt om fijn-chemicaliën, zoals tussenproducten voor medicijnen, op een veilige en eenvoudige manier te produceren. Het onderzoek binnen LUMEN vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.project-lumen.nl

Projectpartners en -financiering

LUMEN is een project van TNO, Universiteit Hasselt, Zuyd Hogeschool, Interuniversitair Micro-elektronica centrum Leuven (IMEC), Innosyn en Ecosynth. Het project is geïnitieerd door TNO.

Project LUMEN wordt ondersteund door het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, de Nederlandse rijksoverheid, en de provincies Noord-Brabant (NL), Limburg (NL en VL) en Oost Vlaanderen (VL).
Meer info: www.project-lumen.nl

Lectoraat Material Sciences
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen