Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Duurzame Energie

Sinds 1 maart 2010 is door een samenwerking tussen Zuyd en TNO een bijzonder lectoraat ingesteld op het terrein van duurzame energie. Het lectoraat Duurzame Energie verspreidt, ontwikkelt en valideert kennis op het gebied van energietransitie.

Het lectoraat richt zich op 2 toepassingsgebieden, namelijk

 1. Integratie en applicatie van (circulaire) energiebesparende (ramen) producten voor de transparante gebouwschil
 2. Integratie en applicatie van energieleverende (PV panelen en opslagsystemen) producten in de gebouwde omgeving en infrastructuur

Vanaf 2018 wordt het lectoraat ondersteund door TNO-BMC-Sustainable Buildings. Binnen Zuyd is het lectoraat gepositioneerd bij het lectoraat Circular Product Engineering en de academie Engineering. De activiteiten van het lectoraat vinden met name plaats op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, waar tevens de outdoor test locatie is gevestigd.

Over de lector

Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als lector van het bijzonder lectoraat Duurzame Energie “Sustainable Energy” bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2022 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als lector.

Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie.

Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij TNO Eindhoven met als specialisatie sol-gel processing. Bij TNO Eindhoven heeft Zeger in die hoedanigheid gewerkt aan de bereiding van sol-gel anorganische coatings en poeders voor de petrochemische, automotive, solar en high-end equipment markt. De laatste jaren werkt hij bij TNO Brightlands Materials Center in Geleen aan de bereiding van thermochrome coatings voor ramen en estetische coatings voor BIPV produkten.

Sinds 1996 begeleidt Zeger Zuyd-studenten van de opleidingen Chemie, Chemische Technologie en Engineering bij hun stage en afstuderen bij TNO. Vanaf 2008 is de relatie tussen TNO en Zuyd Hogeschool versterkt en een gevolg hiervan was dat Zeger al vanaf juni 2009 een dag in de week betrokken is bij het lectoraat. Zeger is voor 0.6 fte verbonden aan Zuyd Hogeschool en blijft voor 0.4 fte werkzaam bij TNO. Het bijzonder lectoraat wordt deels gefinancierd door TNO.  

 • Onderzoek en projecten

  Binnen het bijzonder-lectoraat wordt gewerkt aan drie type producten, die een belangrijke rol spelen in de energie transitie in de gebouwde omgeving:

  1. PV zonne-energie 
  2. Opslagsystemen
  3. Energiebesparende ramen

  Onderstaand vindt u een aantal projecten.

  SolarEMR
  Het hoofddoel van het SolarEMR project is het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en langgerekte infrastructuur door het demonstreren van geautomatiseerde productie van op maat gemaakte zonnepanelen en vermogenselektronica en door het demonstreren van snelle inzetbaarheid. Zuyd Hogeschool in specifiek is verantwoordelijk voor het realiseren van een geluidsmuur demonstrator op de Brightlands Chemelot Campus die enerzijds de functionaliteit krijgt om verkeersgeluid te absorberen en anderzijds om duurzame elektriciteit op te wekken. De potentie van de technologie wordt gedefinieerd middels het monitoren van de prestatie van de demonstrator in samenwerking met studenten en docenten van Bouwkunde en Engineering academies en bedrijven. 

   

  Rolling Solar
  Om de energietransitie te versnellen zijn er doelen gesteld voor het reduceren van broeikasgasemissie, het aandeel duurzaam opgewekte energie, en de efficiëntie van energieverbruik. Gezien Nederland een dichtbevolkt land is, is het belangrijk dat voor de opwek van duurzame energie beschikbare ruimte zo optimaal als mogelijk gebruikt wordt. De installatie van zonnepanelen op gebouwen wordt regelmatig uitgevoerd, echter is er ook beschikbaar oppervlak in de infrastructuur welke minder intensief onderzocht is. In het project Rolling Solar ligt dan ook de focus op het opwekken van duurzame elektriciteit middels wegen en geluidsschermen. Zuyd Hogeschool was in het project verantwoordelijk voor de installatie en monitoring van twee zonnewegen waarin standaard silicium zonnepanelen waren toegepast en flexibele dunne film zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnewegen is in kaart gebracht in relatie tot verkeerbelasting en weerbelasting door studenten van Bouwkunde, ICT en Engineering academies. Daarnaast is de academie Applied Science betrokken geweest in een versneld levensduur onderzoek welke mogelijke degradatie processen van de zonneweg in kaart heeft gebracht.  

  Window of the Future 
  In het project Window of the Future (WoF) werd er gewerkt aan nieuwe generatie ramen die enerzijds energie in de gebouwde omgeving Kunnen besparen of opwekken. Van het totale energie gebruik in gebouwen is 40% gerelateerd aan de opwarming of koeling van het binnenklimaat. Ramen zijn een erg kwetsbaar onderdeel in de gebouwschil waar warmteverliezen optreden. In nauwe samenwerking met TNO-Brightlands Material Center zijn er coatings ontwikkeld en getest op levensduur die intrede van infrarood licht kunnen reguleren afhankelijk van temperatuur. In de winter kunnen dergelijke slimme ramen de opwarming van een gebouw faciliteren door intrede van infrarood licht terwijl het raam infrarood licht blokkeert in zomer condities om opwarming van het gebouw te limiteren. Daarnaast is er door Physee een zogenaamd “PowerWindow” ontwikkeld waarin zonnepaneeltjes in de kozijnen zijn verwerkt welke een zonnewering systeem kunnen aansturen middels een off-grid systeem. Zuyd Hogeschool was verantwoordelijk voor versnelde levensduur testen van infrarood regulerende coatings op lab schaal en de demonstratie en monitoring van het PowerWindow product in test huisjes.  

  SFEER
  Het SFEER-project heeft als doel een circulair raamrenovatieconcept te ontwikkelen om de energie-efficiëntie en het comfort van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit wordt bereikt door oud glas te hergebruiken in nieuwe ramen en nieuwe slimme raamproducten te ontwikkelen. Het renovatieconcept kan leiden tot een jaarlijkse energiebesparing van >30% en een besparing van CO2-uitstoot van 5,8 Mton per jaar in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het project loopt van 1 april 2023 tot 31 maart 2027 en wordt uitgevoerd door verschillende organisaties. Het project beoogt het ontwikkelen van een proces om bestaande ramen op efficiënte wijze te demonteren en hergebruikt glas te voorzien van isolatiecoatings. Het project omvat ook de ontwikkeling van nieuwe thermochrome en fotochrome retrofit raamfolies met een circulair ontwerp voor recycling en hergebruik van het functionele materiaal. Alle ontwikkelde producten zijn gebaseerd op gevestigde technologieën en worden getest in realistische omgevingen.

 • Leden van het lectoraat

  De volgende medewerkers werken voor het lectoraat.

  Ili NagyIli Nagy
  Sinds november 2006 is Ili in dienst bij Zuyd Hogeschool. Zij heeft op diverse plekken binnen de organisatie gewerkt (Commercieel Management, Expertise Centrum Ondernemen en lectoraat Innovatief Ondernemen). Na 6 jaar ondersteuning in het economisch domein werd het tijd voor verandering. Sinds november 2012 is Ili verbonden aan het technische domein waar zij het lectorenteam ondersteunde.  
  Vanaf 2017 ligt haar focus op de ondersteuning van lector Zeger Vroon. Binnen zijn lectoraat Duurzame Energie is Ili betrokken als ondersteuner bij diverse nationale, euregionale en internationale projecten en houdt zich o.a. bezig met organiseren van projectevents, project meetings, ondersteuning van lectoraatsleden e.d. Naast haar werkzaamheden voor het lectoraat ondersteunt Ili de directeur Techniek. Verder houdt zij zich nog bezig met het leggen van verbindingen tussen ondernemers, bedrijven en instituten die samenwerking zoeken met lectoren binnen Zuyd Hogeschool.  
   
  Contact: +31 (0) 6 24 77 61 82 / ili.nagy@zuyd.nl   

  Fallon Colberts
  Fallon (Geleen, 8 oktober 1990) is in 2008 gestart aan de opleiding Life Sciences (nu Applied Science) bij Zuyd in Heerlen en heeft haar bachelor met cum laude behaald. Haar afstudeerproject bij Zuyd heeft ze uitgevoerd op het gebied van anti-reflectie coatings voor frontglas van PV modules bij DSM Ahead op de Brightlands Chemelot Campus. In 2012 is Fallon gestart met haar master opleiding Material Science aan de Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderwerp bij deze master opleiding heeft ze uitgevoerd bij Prof R. Janssen op het gebied van perovskiet zonnecellen. Vervolgens is Fallon in 2014 gestart in dezelfde onderzoeksgroep aan een promotieonderzoek ten aanzien van het duurzaam produceren van polymeren zonnecellen. Op 25 oktober 2018 heeft Fallon haar proefschrift getiteld “Processing organic photovoltaic layers from and on water.” verdedigd. Per 18 maart 2019 is ze werkzaam bij Zuyd als postdoc docent-onderzoeker bij de Academie Engineering.

  Contact: +31 (0) 6 48 37 46 97 / fallon.colberts@zuyd.nl 

  Jörgen Boumans
  Jörgen is in 2000 afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool als ingenieur werktuigbouwkunde. In 2009 rondde hij zijn post-HBO opleiding Onderhoud en Management af. Jörgen is vervolgens werkzaam geweest bij diverse werkgevers (Philips, Campina, Stork) in de productie en industrie , waarna hij in de utiliteit is ingerold. Eerst als tekenaar-constructeur (Cofely, Wolter & Dros), daarna in het beheer van de complexe gebouwen van Schiphol. Hierbij leerde Jörgen het vak van Asset & Contract Management wat hij later ook weer toepaste bij het Waterschap, Nedcar en APG. Sinds 2019 is Jörgen werkzaam voor Zuyd Hogeschool als docent / onderzoeker. Hij geeft les in onder andere Energie techniek. Binnen het lectoraat doet hij onderzoek naar experimentele zonnecellen en neemt hij praktische zaken voor zijn rekening. Dit betekent veelal het ontwerpen, installeren en testen van diverse meetinstallaties op locatie. Ook zorgt Jörgen dat studenten een bijdrage leveren aan de projectresultaten. 

  Contact: LinkedIn

  Lucas Boumans
  Lucas (Heerlen, 21 februari 2000) begon in 2018 aan zijn opleiding Engineering op Zuyd Hogeschool. Hij volt hier drie afstudeerrichtingen: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde & Management. Sinds 1 januari 2021 is Lucas binnen Zuyd lid van de Centrale Medezeggenschapsraad en sinds september 2021 ook van de academieraad Engineering waar hij de positie van voorzitter heeft. Lucas deed zijn afstudeerstage bij het Lectoraat Duurzame energie. Zijn onderzoek was gericht op het monitoren en meten van de degradatie van de Solar Road. Na zijn afstudeerstage is hij bij het lectoraat aan de slag gegaan.

 • Publicaties

  2023

  • Colberts, F., de Bondt, A., Plug, K., Boumans, J., Simons, J., Boumans, L., Kingma, A., Roosen, D., Mass-Protzen, C., Hamers, E., & Vroon, Z. (2023). Demonstration and Validation of Silicon IIPV products. Poster presented at the SiliconPV conference.
  • Mullenders, S., Colberts, F., de Bondt, A., Plug, K., Boumans, J., Simons, J., Boumans, L., Kingma, A., Roosen, D., Mass-Protzen, C., Hamers, E., & Vroon, Z. (2023). Demonstration and Validation of Silicon IIPV products. Poster presented at the Sunday conference.
  • Colberts, F., Kingma, A., Gómez, N. H. C., Ahmad, S., & Vroon, Z. (under construction). Feasibility study on thin-film PV laminates for road integration.

  2021

  • Broers, W., Vasseur, V., Kemp, R., Abujidi, N., & Vroon, Z. (2021). Not all homeowners are alike: a segmentation model based on a quantitative analysis of Dutch adopters of residential photovoltaics. Energy Efficiency, 14(3).
  • Yeung, C., Habets, R., Leufkens, L., Colberts, F., Stout, K., Vroon, Z., Mann, D., & Buskens, P. (2021). Phase separation of VO2 and SiO2 on SiO2-Coated float glass yields robust thermochromic coating with unrivalled optical properties. Solar Energy Materials and Solar Cells, 230.

  2020

  • Rezaei, N., Procel, P., Simor, M., Vroon, Z., Zeman, M., & Isabella, O. (2020). Interdigitated back-contacted structure: A different approach towards high-efficiency ultrathin copper indium gallium (di) selenide solar cells. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 3296.
  • Mann, D., Yeung, C., Habets, R., & Buskens, P. (2020). Comparative Building Energy Simulation Study of Static and Thermochromically Adaptive Energy-Efficient Glazing in Various Climate Regions. Energies, 13(11).
  • Theelen, M., Ntinas, V., Steijvers, H., ’t Mannetje, H., & Vroon, Z. (2020). The influence of sodium in substrate glasses on the degradation of ZnO:Al films. Thin Solid Films, 715(1).

  2017


  2016

  • Mei 2016 De Limburger - Zonnepanelen straks op maat gemaakt 
  • Ritzen, M. J., Vroon, Z. A. E. P., Geurts, C. P. W., & Rovers, R. (2015). BIPV field tests in the Netherlands: performance and environmental impact. Poster session presented at European Photovoltaic Solar Energy Conference (EUPVSEC, 14-18 September 2015, Hamburg, Germany, Hamburg, Germany).


  2015

  • Juni 2015 Limburg Onderneemt - Volop kans voor Solar Industrie  


  2013

  • Marieke Burghoorn,1 Dorrit Roosen-Melsen,1 Joris de Riet,2 Sami Sabik,2 Zeger Vroon,1,3  Irina Yakimets 2 and Pascal Buskens,1,4,  Durable Single Layer Broadband Anti-Reflective Coatings for Plastic Substrates Produced by Full Wafer and Roll-to-Roll Step-and-Flash Nano-Imprint Lithography, Materials 2013, 6, published 2013
  • Pascal Buskens, Mariëlle Wouters, Corné Rentrop, Zeger Vroon, A brief review of environmentally benign antifouling and foul-release coatings for marine applications. Journal of Coatings Technology and Research, 2013, Volume 10, Issue 1, pp 29-36.
  • Mirjam Theelen, Krista Polman, Nicolas Barreau, Henk Steijvers; Jurgen Van Berkum, Zeger Vroon, Miro Zeman, Influence of deposition pressure and selenisation on damp heat degradation of the Cu(In,Ga)Se2 back contact molybdenum. Solar Energy Materials and Solar Cells.
  • M. Theelen, T. Boumans, F. Stegeman, F. Colberts, A. Illiri, N. Barreau, J. van Berkum, Z. Vroon and M. Zeman, Degradation behavior of ZnO: Al for CIGS Solar cells. Solar energy Materials and solar cells. Published 2013
  • M. Ritzen, B. van de Meijden, R. Rovers, Z. Vroon and C. Geurts, A comparison of office facade renovation solutions in The Netherlands based on different environmental assessment tools and the calculation of an office facade solution with minimal environmental impact, Published 2013
 • In het onderwijs

  Het lectoraat Duurzame Energie is nauw betrokken bij het curriculum van de opleiding Engineering. In leerjaar 1 start dit met een eerste kennismaking in duurzame energietechnieken, data-analyse en interpretatie binnen de vakken Onderzoeksvaardigheden. In leerjaar 3 en 4 raken de studenten intensiever betrokken bij het lectoraat middels Beta4You, minoren, stage en afstuderen en neemt de complexiteit en zelfstandigheid van de opdrachten toe. |

  In het onderzoek komen verschillende aspecten aan bod zoals circulair ontwerpen, realiseren, elektrische aansluiting, simulaties, versnelde levensduur testen, monitoring en big-data analyse.  Deze thema's zijn belangrijk binnen alle techniek opleidingen. Binnen het multidisciplinaire team van het lectoraat heeft elke docent/onderzoeker zijn expertise gebied en daarmee zijn eigen inbreng in het onderwijs. In het schooljaar 2022/2023 zijn circa. 55 studenten van de techniek opleidingen intensief betrokken geweest met name bij de projecten Rolling Solar en SolarEMR. 

  Stage / afstuderen
  Studenten kunnen met een stage of afstudeeropdracht een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Interesse? Neem dan contact op met: fallon.colberts@zuyd.nl of +31 6 48374697.

 • Samenwerking

  Het lectoraat werkt samen met de volgende partners:

  • Avans Hogeschool
  • Energie Onderzoek Centrum (ECN)
  • Holst Centre (onafhankelijke open-innovatie R&D centrum)
  • MEC Leuven (onafhankelijke onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie)
  • Fontys Hogeschool
  • RWTH Aachen
  • TNO Industrie en Techniek
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • Universiteit Maastricht
  • Diverse MKB bedrijven
 • Het lectoraat in de media
  • Zuid-Limburg krijgt zonneweg, 1Limburg, 22 maart 2019. Lees meer
  • Wijk van Morgen verwelkomt golfplaten met geïntegreerde zonnecellen: ‘Potentie van miljoenen vierkante meters op agrarische daken’, PV OpMaat, 18 maart 2019. Lees meer
    

Zuid-Limburg krijgt zonneweg

Zuyd Hogeschool en het Eindhovense bedrijf Soliance willen binnen twee jaar een weg gaan aanleggen die energie opwekt.

Duurzame Energie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen