Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Duurzame Energie

Sinds 1 maart 2010 is door een samenwerking tussen Zuyd en TNO een bijzonder lectoraat ingesteld op het terrein van duurzame energie. Het lectoraat Duurzame Energie verspreidt, ontwikkelt en valideert kennis op het gebied van energietransitie.

Het lectoraat richt zich op 2 toepassingsgebieden, namelijk

 1. Integratie en applicatie van (circulaire) energiebesparende (ramen) producten voor de transparante gebouwschil
 2. Integratie en applicatie van energieleverende (PV panelen en opslagsystemen) producten in de gebouwde omgeving en infrastructuur

Vanaf 2018 wordt het lectoraat ondersteund door TNO-BMC-Sustainable Buildings. Binnen Zuyd is het lectoraat gepositioneerd bij het lectoraat Circular Product Engineering en de academie Engineering. De activiteiten van het lectoraat vinden met name plaats op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen, waar tevens de outdoor test locatie is gevestigd.

Over de lector

Per 1 maart 2010 is Zeger Vroon benoemd als lector van het bijzonder lectoraat Duurzame Energie “Sustainable Energy” bij Zuyd Hogeschool. Per 1 maart 2022 is Zeger nogmaals voor vier jaar aangesteld als lector.

Zeger is afgestudeerd in 1991 aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als onderwerp opslagfosforen. Zijn interesse voor chemie en scheikunde is ooit begonnen door zijn liefde voor vuurwerk en chemicaliën. Daarnaast had hij op de middelbare school veel interesse voor geochemie en duurzame energie.

Na zijn universitaire studie is Zeger in 1995 gepromoveerd op het onderwerp zeolietmembranen aan de Universiteit Twente. Na zijn promotie is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij TNO Eindhoven met als specialisatie sol-gel processing. Bij TNO Eindhoven heeft Zeger in die hoedanigheid gewerkt aan de bereiding van sol-gel anorganische coatings en poeders voor de petrochemische, automotive, solar en high-end equipment markt. De laatste jaren werkt hij bij TNO Brightlands Materials Center in Geleen aan de bereiding van thermochrome coatings voor ramen en estetische coatings voor BIPV produkten.

Sinds 1996 begeleidt Zeger Zuyd-studenten van de opleidingen Chemie, Chemische Technologie en Engineering bij hun stage en afstuderen bij TNO. Vanaf 2008 is de relatie tussen TNO en Zuyd Hogeschool versterkt en een gevolg hiervan was dat Zeger al vanaf juni 2009 een dag in de week betrokken is bij het lectoraat. Zeger is voor 0.6 fte verbonden aan Zuyd Hogeschool en blijft voor 0.4 fte werkzaam bij TNO. Het bijzonder lectoraat wordt deels gefinancierd door TNO.  

 • Onderzoek en projecten

  Binnen het bijzonder-lectoraat wordt gewerkt aan drie typen producten, die een belangrijke rol spelen in de energie transitie in de gebouwde omgeving:

  1. PV zonne-energie 
  2. Opslagsystemen
  3. Energiebesparende ramen

  Onderstaand vindt u een aantal projecten.

  Project U-SAVE “Smart windows for Advanced solar heat management and high insulation in utility buildings”
  Het U-SAVE project pakt de uitdagingen voor energie-efficiënte ramen aan door een nieuw slim raam te ontwikkelen. Dit raam past zich aan seizoensgebonden veranderingen aan en biedt zo de best mogelijke oplossing voor energiebesparing in zomer en winter. Lees meer over dit project

   

   

   

   

  SolarEMR
  Het hoofddoel van het SolarEMR project is het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en langgerekte infrastructuur door het demonstreren van geautomatiseerde productie van op maat gemaakte zonnepanelen en vermogenselektronica en door het demonstreren van snelle inzetbaarheid. Zuyd Hogeschool in specifiek is verantwoordelijk voor het realiseren van een geluidsmuur demonstrator op de Brightlands Chemelot Campus die enerzijds de functionaliteit krijgt om verkeersgeluid te absorberen en anderzijds om duurzame elektriciteit op te wekken. De potentie van de technologie wordt gedefinieerd middels het monitoren van de prestatie van de demonstrator in samenwerking met studenten en docenten van Bouwkunde en Engineering academies en bedrijven. 

  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg Euregio Maas-Rijn. Meer info op: www.interregemr.eu/projecten/solaremr-nl

   

   

  Partners

   

  Rolling Solar
  Om de energietransitie te versnellen zijn er doelen gesteld voor het reduceren van broeikasgasemissie, het aandeel duurzaam opgewekte energie, en de efficiëntie van energieverbruik. Gezien Nederland een dichtbevolkt land is, is het belangrijk dat voor de opwek van duurzame energie beschikbare ruimte zo optimaal als mogelijk gebruikt wordt. De installatie van zonnepanelen op gebouwen wordt regelmatig uitgevoerd, echter is er ook beschikbaar oppervlak in de infrastructuur welke minder intensief onderzocht is. In het project Rolling Solar ligt dan ook de focus op het opwekken van duurzame elektriciteit middels wegen en geluidsschermen. Zuyd Hogeschool was in het project verantwoordelijk voor de installatie en monitoring van twee zonnewegen waarin standaard silicium zonnepanelen waren toegepast en flexibele dunne film zonnepanelen. De opbrengst van deze zonnewegen is in kaart gebracht in relatie tot verkeerbelasting en weerbelasting door studenten van Bouwkunde, ICT en Engineering academies. Daarnaast is de academie Applied Science betrokken geweest in een versneld levensduur onderzoek welke mogelijke degradatie processen van de zonneweg in kaart heeft gebracht.  

   Logo interreg

  SFEER
  Het SFEER-project heeft als doel een circulair raamrenovatieconcept te ontwikkelen om de energie-efficiëntie en het comfort van gebouwen te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit wordt bereikt door oud glas te hergebruiken in nieuwe ramen en nieuwe slimme raamproducten te ontwikkelen. Het renovatieconcept kan leiden tot een jaarlijkse energiebesparing van >30% en een besparing van CO2-uitstoot van 5,8 Mton per jaar in de Nederlandse gebouwde omgeving. Het project loopt van 1 april 2023 tot 31 maart 2027 en wordt uitgevoerd door verschillende organisaties. Het project beoogt het ontwikkelen van een proces om bestaande ramen op efficiënte wijze te demonteren en hergebruikt glas te voorzien van isolatiecoatings. Het project omvat ook de ontwikkeling van nieuwe thermochrome en fotochrome retrofit raamfolies met een circulair ontwerp voor recycling en hergebruik van het functionele materiaal. Alle ontwikkelde producten zijn gebaseerd op gevestigde technologieën en worden getest in realistische omgevingen. Lees meer over dit project.

  Logo RVO

  Window of the Future 
  In het project Window of the Future (WoF) werd er gewerkt aan nieuwe generatie ramen die enerzijds energie in de gebouwde omgeving Kunnen besparen of opwekken. Van het totale energie gebruik in gebouwen is 40% gerelateerd aan de opwarming of koeling van het binnenklimaat. Ramen zijn een erg kwetsbaar onderdeel in de gebouwschil waar warmteverliezen optreden. In nauwe samenwerking met TNO-Brightlands Material Center zijn er coatings ontwikkeld en getest op levensduur die intrede van infrarood licht kunnen reguleren afhankelijk van temperatuur. In de winter kunnen dergelijke slimme ramen de opwarming van een gebouw faciliteren door intrede van infrarood licht terwijl het raam infrarood licht blokkeert in zomer condities om opwarming van het gebouw te limiteren. Daarnaast is er door Physee een zogenaamd “PowerWindow” ontwikkeld waarin zonnepaneeltjes in de kozijnen zijn verwerkt welke een zonnewering systeem kunnen aansturen middels een off-grid systeem. Zuyd Hogeschool was verantwoordelijk voor versnelde levensduur testen van infrarood regulerende coatings op lab schaal en de demonstratie en monitoring van het PowerWindow product in test huisjes.

   

 • Leden van het lectoraat

  De volgende medewerkers werken voor het lectoraat.

  Fallon ColbertsFallon Colberts
  Fallon (Geleen, 8 oktober 1990) is in 2008 gestart aan de opleiding Life Sciences (nu Applied Science) bij Zuyd in Heerlen en heeft haar bachelor met cum laude behaald. Haar afstudeerproject bij Zuyd heeft ze uitgevoerd op het gebied van anti-reflectie coatings voor frontglas van PV modules bij DSM Ahead op de Brightlands Chemelot Campus. In 2012 is Fallon gestart met haar master opleiding Material Science aan de Universiteit Eindhoven. Het afstudeeronderwerp bij deze master opleiding heeft ze uitgevoerd bij Prof R. Janssen op het gebied van perovskiet zonnecellen. Vervolgens is Fallon in 2014 gestart in dezelfde onderzoeksgroep aan een promotieonderzoek ten aanzien van het duurzaam produceren van polymeren zonnecellen. Op 25 oktober 2018 heeft Fallon haar proefschrift getiteld “Processing organic photovoltaic layers from and on water.” verdedigd. Per 18 maart 2019 is ze werkzaam bij Zuyd als postdoc docent-onderzoeker bij de Academie Engineering.

  Contact: +31 (0) 6 48 37 46 97 / fallon.colberts@zuyd.nl 

  Jörgen Boumans
  Jörgen is in 2000 afgestudeerd aan Zuyd Hogeschool als ingenieur werktuigbouwkunde. In 2009 rondde hij zijn post-HBO opleiding Onderhoud en Management af. Jörgen is vervolgens werkzaam geweest bij diverse werkgevers (Philips, Campina, Stork) in de productie en industrie , waarna hij in de utiliteit is ingerold. Eerst als tekenaar-constructeur (Cofely, Wolter & Dros), daarna in het beheer van de complexe gebouwen van Schiphol. Hierbij leerde Jörgen het vak van Asset & Contract Management wat hij later ook weer toepaste bij het Waterschap, Nedcar en APG. Sinds 2019 is Jörgen werkzaam voor Zuyd Hogeschool als docent / onderzoeker. Hij geeft les in onder andere Energie techniek. Binnen het lectoraat doet hij onderzoek naar experimentele zonnecellen en neemt hij praktische zaken voor zijn rekening. Dit betekent veelal het ontwerpen, installeren en testen van diverse meetinstallaties op locatie. Ook zorgt Jörgen dat studenten een bijdrage leveren aan de projectresultaten. 

  Contact: LinkedIn

  Christian Mass-ProtzenChristian Mass-Protzen
  Christian is in 2002 afgestudeerd aan de Nationale Luchtvaart School ATPL-A als verkeersvlieger in de civiele luchtvaart. Daarna ging Christian aan de slag als piloot voor lokale rondvluchten en fotovluchten. In 2006 ging Christian de commerciële luchtvaart in alwaar hij enkele jaren ervaring opdeed als copiloot om in 2011 gezagvoerder te worden. Daardoor heeft hij in enkele landen gewoond waaronder Ierland, Verenigd Koningrijk, Italië en Portugal. Daarnaast volgde Christian verschillende cursussen op het gebied van elektrotechniek, IT en sterrenkunde. Naast de luchtvaart werd Christian actief in de IT en in de educatieve wereld alwaar hij via zijn sterrenwacht te Heerlen, citizen science projecten en workshops op het gebied van natuurkunde en astronomie verzorgde voor het middelbaar onderwijs. Eind 2020 verhuisde Christian fulltime naar Nederland en kwam bij Zuyd werken als medewerker onderzoek en onderwijs. In 2021 stroomde hij door als docent Elektrotechniek. Binnen het lectoraat heeft Christian een ondersteunende rol op het gebied van de IT-infrastructuur en dataopslag en -verwerking. Daarnaast biedt hij technische ondersteuning en begeleiding aan studenten tijdens hun stageperiode bij het lectoraat.

  Lucas Boumans
  Lucas (Heerlen, 21 februari 2000) begon in 2018 aan zijn opleiding Engineering op Zuyd Hogeschool. Hij volt hier drie afstudeerrichtingen: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Technische Bedrijfskunde & Management. Sinds 1 januari 2021 is Lucas binnen Zuyd lid van de Centrale Medezeggenschapsraad en sinds september 2021 ook van de academieraad Engineering waar hij de positie van voorzitter heeft. Lucas deed zijn afstudeerstage bij het Lectoraat Duurzame energie. Zijn onderzoek was gericht op het monitoren en meten van de degradatie van de Solar Road. Na zijn afstudeerstage is hij bij het lectoraat aan de slag gegaan.

  Ili NagyIli Nagy
  Sinds november 2006 is Ili in dienst bij Zuyd Hogeschool. Zij heeft op diverse plekken binnen de organisatie gewerkt (Commercieel Management, Expertise Centrum Ondernemen en lectoraat Innovatief Ondernemen). Na 6 jaar ondersteuning in het economisch domein werd het tijd voor verandering. Sinds november 2012 is Ili verbonden aan het technische domein waar zij het lectorenteam ondersteunde.  
  Vanaf 2017 ligt haar focus op de ondersteuning van lector Zeger Vroon. Binnen zijn lectoraat Duurzame Energie is Ili betrokken als ondersteuner bij diverse nationale, euregionale en internationale projecten en houdt zich o.a. bezig met organiseren van projectevents, project meetings, ondersteuning van lectoraatsleden e.d. Naast haar werkzaamheden voor het lectoraat ondersteunt Ili de directeur Techniek. Verder houdt zij zich nog bezig met het leggen van verbindingen tussen ondernemers, bedrijven en instituten die samenwerking zoeken met lectoren binnen Zuyd Hogeschool.  
   
  Contact: +31 (0) 6 24 77 61 82 / ili.nagy@zuyd.nl    

  Eric Curfs (Wijlre, 3 juli 1970) is in september 1992 afgestudeerd aan de H.T.S. Heerlen, waar hij zijn diploma behaalde in de richting van Werktuigbouwkunde. Na zijn afstuderen werkte hij als Technicus bij GTI Heerlen van september 1996 tot juni 1998. Vervolgens werkte hij als Assistent Projectleider bij Burgers Ergon van juli 1998 tot maart 2000.

  Van april 2000 tot december 2005 was Eric werkzaam als Docent bij het Hoensbroek Centrum voor Arbeidsperspectief. Sinds januari 2006 werkt hij als Docent/Onderzoeker bij Zuyd Hogeschool, waar hij een actieve rol speelt in het lesgeven en onderzoeken. In september 2020 is hij ook Projectleider/Programmamanager geworden van het Duurzaam Zuyd-project bij Zuyd Hogeschool.

 • In het onderwijs

  Het lectoraat Duurzame Energie is nauw betrokken bij het curriculum van de opleiding Engineering. In leerjaar 1 start dit met een eerste kennismaking in duurzame energietechnieken, data-analyse en interpretatie binnen de vakken Onderzoeksvaardigheden. In leerjaar 3 en 4 raken de studenten intensiever betrokken bij het lectoraat middels Beta4You, minoren, stage en afstuderen en neemt de complexiteit en zelfstandigheid van de opdrachten toe. 

  In het onderzoek komen verschillende aspecten aan bod zoals circulair ontwerpen, realiseren, elektrische aansluiting, simulaties, versnelde levensduur testen, monitoring en big-data analyse.  Deze thema's zijn belangrijk binnen alle techniek opleidingen. Binnen het multidisciplinaire team van het lectoraat heeft elke docent/onderzoeker zijn expertise gebied en daarmee zijn eigen inbreng in het onderwijs. In het schooljaar 2022/2023 zijn circa. 55 studenten van de techniek opleidingen intensief betrokken geweest met name bij de projecten Rolling Solar en SolarEMR. 

  Stage / afstuderen
  Studenten kunnen met een stage of afstudeeropdracht een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie. Interesse? Neem dan contact op met: fallon.colberts@zuyd.nl of +31 6 48374697.

 • Samenwerking

  Het lectoraat werkt samen met de volgende partners:

  Onderzoeksinstellingen:

  • TNO Industrie en Techniek
  • Soliance
  • BMC
  • IMEC
  • Berenschot
  • Amol
  • Chill
  • Brightland chemelot campus
  • IMEC Leuven

  Onderwijsinstellingen:

  • Fontys Hogeschool
  • RWTH Aachen
  • Uliège
  • TU/e
  • Universiteit Maastricht
  • Uhasselt
  • KU Leuven
  • HvA
  • TU Delft

  Diverse MKB bedrijven:

  • KRIYA
  • SolaRoad
  • PHYSEE
  • WallVision
  • Q-Roof
  • Solinso
  • Dr Ten
  • HyET Solar
  • ClimAd Technology
  • Vlakglass Recycling Nederland
  • Ecomatters
  • OMT Solutions B.V.
  • Soltech
 • Het lectoraat in de media

  Wanneer maakt bipv potentie waar?

  De doorbraak van bipv laat op zich wachten. Wanneer maakt deze zijn belofte waar? ’Kleine bedrijven trekken de kar. Verdere afstemming van internationale regulering is essentieel’, aldus Zeger Vroon.

  Thermochrome ramen

  In het Chemisch Weekblad van juni 2023 verscheen een artikel over thermochrome ramen. Thermochromisme is de eigenschap van stoffen om van kleur te veranderen als gevolg van een verandering in temperatuur. Een mogelijke toepassing van thermochromisme zijn schakelbare ramen. 

  Zuid-Limburg krijgt zonneweg

  Zuyd Hogeschool en het Eindhovense bedrijf Soliance willen binnen twee jaar een weg gaan aanleggen die energie opwekt. De weg met geïntegreerde zonnepanelen moet op industriepark Chemelot in Geleen of bij Zuyd Hogeschool in Heerlen komen.

 • Publicaties

  2023

  • Colberts, F., de Bondt, A., Plug, K., Boumans, J., Simons, J., Boumans, L., Kingma, A., Roosen, D., Mass-Protzen, C., Hamers, E., & Vroon, Z. (2023). Demonstration and Validation of Silicon IIPV products. Poster presented at the SiliconPV conference.
  • Mullenders, S., Colberts, F., de Bondt, A., Plug, K., Boumans, J., Simons, J., Boumans, L., Kingma, A., Roosen, D., Mass-Protzen, C., Hamers, E., & Vroon, Z. (2023). Demonstration and Validation of Silicon IIPV products. Poster presented at the Sunday conference.
  • Colberts, F., Kingma, A., Gómez, N. H. C., Ahmad, S., & Vroon, Z. (under construction). Feasibility study on thin-film PV laminates for road integration.

  2021

  • Broers, W., Vasseur, V., Kemp, R., Abujidi, N., & Vroon, Z. (2021). Not all homeowners are alike: a segmentation model based on a quantitative analysis of Dutch adopters of residential photovoltaics. Energy Efficiency, 14(3).
  • Yeung, C., Habets, R., Leufkens, L., Colberts, F., Stout, K., Vroon, Z., Mann, D., & Buskens, P. (2021). Phase separation of VO2 and SiO2 on SiO2-Coated float glass yields robust thermochromic coating with unrivalled optical properties. Solar Energy Materials and Solar Cells, 230.

  2020

  • Rezaei, N., Procel, P., Simor, M., Vroon, Z., Zeman, M., & Isabella, O. (2020). Interdigitated back-contacted structure: A different approach towards high-efficiency ultrathin copper indium gallium (di) selenide solar cells. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 3296.
  • Mann, D., Yeung, C., Habets, R., & Buskens, P. (2020). Comparative Building Energy Simulation Study of Static and Thermochromically Adaptive Energy-Efficient Glazing in Various Climate Regions. Energies, 13(11).
  • Theelen, M., Ntinas, V., Steijvers, H., ’t Mannetje, H., & Vroon, Z. (2020). The influence of sodium in substrate glasses on the degradation of ZnO:Al films. Thin Solid Films, 715(1).

Duurzame Energie
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen