Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Smart Urban Redesign

Het lectoraat Smart Urban Redesign (SURD) richt zich op de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de gebouwde omgeving. Naast onderzoeksprojecten levert het lectoraat een bijdrage aan onderwijsactiviteiten binnen de opleiding Built Environment van Zuyd Hogeschool. Hierdoor kunnen aankomende professionals nieuwe bouwconcepten en processen bedenken, vormgeven en uitvoeren.

Wij bedenken oplossingen voor de toekomst op het gebied van energie, materialen en gezondheid. Wij richten ons hierbij op de verbetering van de doelmatigheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving en openbare ruimtes.
Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:

  • Stedelijke transformatie
  • Energietransitie
  • Circulaire gebouwtechnologie

De lector

Het lectoraat SURD wordt geleid door de lector Nurhan Abujidi. Sinds 1 maart 2018 is Nurhan geïnstalleerd als lector van SURD. Sinds die tijd zet zij zich in voor de verbetering van leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving. Nurhan is een echte verbinder en weet uitstekend onderwijs, onderzoek en het werkveld met elkaar te verbinden.

Op 1 maart 2018 is Nurhan Abujidi geïnstalleerd als lector. U kunt hier haar rede lezen met als titel 'Places for People: Towards a new identity for Limburg'. 

"Wij dragen bij aan kennisontwikkeling en –verspreiding om vitale, circulaire en energiepositieve gebouwen te creëren. Dit doen we door samen te werken in multidisciplinaire teams"
Nurhan Abujidi

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie over projecten, haar leden en samenwerkingspartners. Ga naar de website

Lectoraat Smart Urban Redesign
Nieuw Eyckholt 300 
6419 DJ Heerlen