Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Samen Beslissen door Verpleegkundigen

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het proces van Samen Beslissen en in de kwaliteit van de besluitvorming. Zij gaan daarbij uit van de wensen en voorkeuren van de patiënt. Het lectoraat is gericht op de implementatie van Samen Beslissen met als doel persoonsgerichte zorg te versterken. Het bijzonder lectoraat doet dat door praktijkgericht onderzoek, onderwijs en patiëntparticipatie.

In het proces van Samen Beslissen maken verpleegkundigen en patiënt, vaak in samenwerking met andere zorgprofessionals, samen keuzes over de gezondheid en passende zorg en behandeling. Daarbij ondersteunen verpleegkundigen de autonomie van de patiënt. Vaak zijn meerdere disciplines betrokken bij de zorg van een patiënt. Om zorg en behandeling goed op elkaar af te stemmen is verbinding binnen de interprofessionele context van groot belang.

Verpleegkundigen zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten. Zij hebben oog voor zaken die spelen in het leven van de patiënt, weten wat belangrijk is en waar de (on)mogelijkheden liggen. Met hun holistische kijk op de patiënt kunnen zij de kwaliteit van Samen Beslissen verrijken in een interprofessionele context.

De implementatie van Samen Beslissen in het verpleegkundig proces en in de interprofessionele context kent veel uitdagingen. Welke Samen Beslissen momenten in het verpleegkundig proces kunnen we onderscheiden? Welke rol hebben verpleegkundigen in de verschillende stappen? Welke vaardigheden hebben zij nodig voor de samenwerking met andere professionals en binnen hun beroepsdomein? Welke verpleegsensitieve uitkomstmaten zijn betekenisvol in de persoonsgerichte zorg?

Het bijzonder lectoraat ‘Samen Beslissen door Verpleegkundigen’ verdiept zich de komende jaren in deze vragen. Het lectoraat is gericht op de implementatie van Samen Beslissen met als doel persoonsgerichte zorg te versterken. Het bijzonder lectoraat doet dat door praktijkgericht onderzoek, onderwijs en patiëntparticipatie.

Het lectoraat is van start gegaan op 1 april 2023 en wordt mogelijk gemaakt door Zuyderland Medisch Centrum. Het lectoraat is ondergebracht bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken en is verbonden aan het Kenniscentrum Gezonde Rechtvaardige Samenleving

Inauguratie Albine Moser

Op 7 mei 2024 is dr. Albine Moser geïnstalleerd als lector. De titel van haar inaugurele rede luidt 'Samen beslissen door verpleegkundigen: met elkaar timmeren aan persoonsgerichte zorg.' 

 • Over de lector

  Albine Moser is per 1 april 2023 benoemd tot lector van het bijzonder lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen. Zij heeft haar verpleegkundig diploma in 1992 behaald in Oostenrijk. In 2000 studeerde Albine af bij de Master Public Health aan de Universiteit Maastricht. In 2009 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht. Binnen Zuyd Hogeschool heeft ze verschillende rollen (gehad): docent, hoofdopleider, hoofddocent, senior onderzoeker en teamleider. Albine heeft samen met diverse partners veel onderzoek gedaan naar participatie, daarbij gebruikmakend van kwalitatieve en participatieve en praktijkgerichte designs. Met een aantal van deze partners heeft zij subsidies kunnen verwerven en daarbij omvangrijke projecten geleid. Zij is tevens verbonden als senior onderzoeker aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en de vakgroep Health Service Research en Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht.

 • Publicaties

  2024

  • Gerger H, van Dijk-de Vries A, Moser A, Jochem A, Veenstra M, Perry M, van Bokhoven M. (2024) Adjusting advance care planning to older people’s needs: results from focus groups and interviews. BMC Health Service Research. Accepted
  • Smeets HWH, Delnoij LEC, Sluismans DMA, Moser A, van Merrienboer JJG. (2024) The balancing act of assessment validity in interprofessional healthcare education: A qualitative evaluation study. Teaching and Learning in Medicine. Accepted. https://doi.org/10.1080/10401334.2023.2280855 
  • Krieger B, Piškur B, Beurskens AJHM, Moser, A. (2024) Parents’ perceptions: Participation patterns and desires for change for children and adolescents with autism spectrum disorder – a descriptive population-based study from Switzerland. Child: Care, Health & Development; 50:e13155 http://doi.org/10.1111/cch.13155 

  2023

  • Verrips M, Haren JSV, Moser A, van der Hout-van der Jagt MB, Oei G. (2023) Clinical aspects of umbilical cord cannulation during transfer from the uterus to a liquid-based perinatal life support system for extremely premature infants. A qualitative generic study. PLoS ONE; 18: e0290659.  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0290659
  • Blackburn, S. Chlinch M, de Wit M,  Moser A. Primdahl J, van Vliet E, Walker C, Stevenson F. (2023) The fundamentals of public engagement with Research. European Journal of General Practice; 29: 2232111. https://doi.org/10.1080/13814788.2023.2232111 
  • Krieger B, Piškur B, Beurskens AJHM, Moser, A.(2023) Parent’s perceptions: Environments and contextual strategies of parents to support the participation of children and adolescents with autism spectrum disorder - a descriptive population-based study from Switzerland. Journal of Autism and Developmental Disorders, 20, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05826-2
  • Geerts PAF, Eijsink JFH, Moser A, Ter Horst PGJ, Boersma C, Postma MJ. (2023) Rationale and development of an e-health application to deliver patient-centered care during treatment for multiple myeloma: the MM E-coach. Pilot and Feasibility Studies, 9:85. ) https://doi.org/10.1186/s40814-023-01307-0 
  • Smeets HWH, Delnoij LEC, Sluismans DMA, Moser A, van Meriënboer JJG. (2023) Richtijnen voor het beoordelen van interprofessionele competenties in het hoger onderwijs. Examens, februari, 9 – 16.
  • van Rooijen M, van Dijk A, Lenzen S, Dalemans R, Moser A, Beurskens A. (2023) Implementation of a Patient Reported Experience Measure in a Dutch disability care organization: a process evaluation of co-created tailored strategies. Health Expectations, 26, 132–145 https://doi.org/10.1111/hex.13628 
  • Courtens A, Pieters S, Moser A. (2023) Docentenprofessionalisering palliatieve zorg voor mbo en hbo zorgopleidingen. Onderwijs en Gezondheidszorg, 9, 20-23.
  • Moser, A. Korstjens IM. (2023) Series: Practical guidance to qualitative research. Part 7: Qualitative evidence synthesis for emerging themes in primary care research: Scoping review, meta-ethnography and rapid realist review. European Journal of General Practice, 29, 2274467. https://doi.org/10.1080/13814788.2023.2274467 

  2022

  • Korstjens I, Moser A. (2022) Series: Practical guidance to qualitative research. Part 6: Longitudinal qualitative and mixed-methods approaches for longitudinal and complex health themes in primary care research. European Journal of General Practice, 28, 118-124.
  • Moser A, Korstjens I. (2022) Series: Practical guidance to qualitative research. Part 5: Co-creative qualitative approaches for emerging themes in primary care research: experience-based co-design, user-centred design and community-based participatory research. European Journal of General Practice, 28, 1-12.
  • Smeets H, Sluijsmans DMA, Moser A, van Meriënboer JJG. (2022) Design Guidelines for Assessing Students’ Interprofessional Competencies in Healthcare Education: A Consensus Study.  Perspectives on Medical Education, 11, 316-324. https://doi.org.10.1007/s40037-022-00728-6    
  • Khemai C, Meijers JMM, Mujezinovic I, Bolt SR, Pieters S, Moser A, Schols JMGA, Janssen D.J. (2022) How do bereaved loved ones experience collaboration in palliative dementia care? Dementia: The International Journal of Social Research and Practice, 21,1890-1913.
  • van Leersum, C.M, van Steenkiste B, Wolf JRLM, van der Weijden T, Moser A. (2022) an observational study on the process of collaborative deliberation in long-term care. Clinical Ethics, 17, 297–310.
  • van Leersum K, Moser A, van Steenkiste B, Wolf J, van der Weijden T. (2022) Clients and professionals elicit long-term care preferences by using ‘What matters to me’: A process evaluation in the Netherlands. Health & Social Care in the Community, 30, e1037-e1047.

  2021

  • Smeets H, Moser A, Sluijsmans DMA, Janssen-Brandt XMC, van Merriënboer JJG. (2021) The design of interprofessional performance assessments in undergraduate healthcare & social work education: A scoping review. Interprofessional Practice and Education, 4 (2):eP2144
  • Friesen J, Bours GJJW, Quadvlieg-Delnoy, DJL, Moser A, Heijmans JMJ, van der Weijden T, Beurskens AJHM, Jie K-SG. (2021) There is more to learn from stories of lymphoma survivors to further improve aftercare:  A narrative inquiry. Cancer Nursing, 44, 489-498.
  • van Rooijen M, van Dijk A, Lenzen S, Dalemans R, Moser A, Beurskens A. (2021) How to foster successful implementation of a Patient Reported Experience Measurement in the disability sector: An example of developing strategies in co-creation. Research Involvement and Engagement, 7,45.
  • van Rooijen M, Lenzen S, Dalemans R, Beurskens A, Moser A. (2021) Stakeholder engagement from problem analysis to implementation strategies for a Patient Reported Experience Measure in disability care: A qualitative study on the process and experiences. Health Expectations, 24, 53-65.
  • Krieger B, Piskur B, Moser A, Beurskens S. (2021) Environmental pre-requisites and social interchange:The participation experience of adolescents with autism spectrum disorder in Zurich. Disability and Rehabilitation, 43, 3789-3802.
  • Geerts PAF, van der Weijden T,  Savelberg W, Altan M, Chisari G, Launert D, Mesters H, Pisters Y, van Heumen, Hermanns R, Bos GMJ, Moser A. (2021) The next step toward patient-centeredness in multidisciplinary cancer team meetings: An interview study with professionals. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14, 1311–1324
  • Melchior I, van der Heijden A, Houx-Beckers M, Soentjens F, Stoffers E,  Moser A. (2021) Patient and public involvement cultures and the perceived impact in the vulnerable context of palliative care: A qualitative study. Health Expectations, 24, 456-467.
  • Moser A, Melchior I, Veenstra M, Stoffers E, Derks E, Jie A. (2021) Improving the experience of older people with colorectal and breast cancer in patient-centred cancer care pathways using experience-based co-design Health Expectations, 24, 478-490.

  2020

  • Verwij J, van Vliet K, Moser A. (2020). IPOS als Community of Practice. Onderwijs en Gezondheidszorg, 6, 11.
  • Ummels D, Beekman E, Moser A, Braun S, Beurskens A. (2020). Patients’ experiences with commercially available activity trackers embedded in physiotherapy treatment: A qualitative study. Disability and Rehabilitation, 42, 3284-3292.
  • Krieger B, Schulze C, Amann R,  Boyd, J. Piškur B, Beurskens A, Teplicky R, Moser A (2020). Cross-cultural adaptation of the Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY) into German: a qualitative study in three countries. BMC Pediatrics, 20:492
  • van Leersum, C.M, van Steenkiste B, Moser A, Wolf JRLM, van der Weijden T (2020). Proposal for a framework to enable elicitation of preferences for clients in need of long-term care. Patient Preference and Adherence, 14, 1553-1556.
  • Geerts PAD, van der Weijden T, Moser A., Bos GMJ (2020). The perception of shared decision-making in hematology by patients and physicians seems satisfactory, but important steps are still ahead of us? HemaSphere. 4,  p e417.
  • Moser A, Melchior I, van der Heiden A, Stoffers E (2020). Belemmerende en bevorderende factoren voor collectieve patïëntenparticipatie in palliatieve onderzoeksprojecten: een participerend actieonderzoek. Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 20, 25-40.
  • van Rooijen M, Lenzen S, Dalemans R, Moser A, Beurskens A (2020). Implementation of patient reported experience measures in a Dutch disability care organisation: A qualitative study. Journal of Patient-Reported Outcomes, 4:5.
  • van Leersum K, Moser A, van Steenkiste B, Wolf J, van der Weijden T (2020). What matters to me – A web-based preference elicitation tool for clients in long-term care: a user-centred design. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20:57.
 • Projecten

  Een selectie van lopende projecten waar de lector als projectleider, onderzoeker of adviseur bij betrokken is:

  • Partners in palliatieve zorg. Integrale proactieve zorgplanning met een centrale contactpersoon. ZonMw
  • Patiënten met zorg ontslaan. Optimaliseren van de  ontslagprocedure  met ondersteuning van het proces van Samen Beslissen: een Experience-Based Co-Design studie. Zuyderland R&I
  • I-HARP ontwikkeling voor patiënten met perifeer vaatlijden (I-AVP). ZonMw
  • De zorg die bij mij past: Begripvol samen beslissen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en psychosociale problemen. ZINL
  • Borgen van multidisciplinair overleg tussen verpleegkundigen, paramedici en huisartsen in de 1e lijn ter versterking van de gezondheid van kinderen en ouderen die complexe zorg nodig hebben. ZonMw
  • De zorg die ik wens en bij mij past als… ik niet meer beter word’ Structurele implementatie van transmurale proactieve zorgplanning op maat in specialistische zorgpaden. ZonMw
  • Participatief verbeteren van de zorgrelatie voor zeer kwetsbare thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers ter versterking van hun eigen regie. ZonMw
  • GESCO – Entwicklung und Pilotierung einer geschlechtssensiblen primärmedizinischen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen unter Opiat-Langzeittherapie. Bundesministerium für Gesundheit

  Samenwerkingspartners in projecten zijn Zuyderland MC, Zorgnetwerk Elsloo, Universiteit Maastricht, Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, Maastricht Universitair Centrum, Meditta, Huisarten Oostelijk Zuid Limburg, Paramedisch Centrum Zuyd, Universiteit Witten/Herdecke, Burgerkracht Limburg en de Stichting Mens Achter de Patient.

 • Tools
  • Moser, A. & von Helden-Lenzen, L (2019). Cliënten- en burgerparticipatie in onderwijs binnen EIZT Wat? Waarom? Hoe? Zuyd Hogeschool: Heerlen.
  • Moser, A. & von Helden-Lenzen, L (2019). Cliënten- en burgerparticipatie in onderzoek binnen EIZT Wat? Waarom? Hoe? Zuyd Hogeschool: Heerlen
  • Moser, A., Stoffers, E., Melchior, I., van der Heijden, A., Hesen, I., Beckers-Houx, M. & Suntjens, F (2018). Toolkit Patïëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten. Lectoraat Autonomie en participatie van  chronisch zieken Zuyd Hogeschool en Zorgbelang Limburg, Heerlen/Sittard. Lees meer
  • Moser A, Lenzen S. Dalemans R, van Zaddelhoff E; Stans S. (2018): Mijn ervaring met de zorgrelatie (MEMZ). Figshare. Fileset. Lees meer  
  • Melchior I, Moser A, Stoffers E, Veenstra M, Jie A. (2015). Toolkit experience-based co-design. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Zuyd Hogeschool, Heerlen
  • Veenstra M, Melchior I, Moser A, Stoffers S (2015). Handleiding mantelzorg van oudere patiënten. Zuyd Hogeschool, Heerlen.
  • Stoffers E, Veenstra M, Moser A, Melchior I (2015). Inspiratienota. Versterken van de participatie van oudere patiënten en naasten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Zuyd Hogeschool, Heerlen. Lees meer
  • van Hoof S, Moser A, Veninge R, Hermans J (2013). Handboek Op een lijn. Stichting Gezondheidscentra, Eindhoven.
  • Haarsma-Wisselink A, Moser A, Beckers-Houx M, van Rijswijk H, Stoffers E (2013). Werkboek Evaluatie Patientenparticipatie. Huis voor de Zorg, Sittard.
  • Moser A, van Zadelhoff E, Jans N, Van Rossum E (2013). Handleiding Fotostem. Zuyd Hogeschool. Zuyd Hogeschool, Heerlen.
 • In de media
  • Je doet ertoe tot het laatste moment. Zuyderland & Science, Jaargang 9, nummer 3, 2023. 
  • Samen beslissen door verpleegkundigen. Verpleegkundig Magazine, editie 8, nummer 3, 2023. Zuyderland MC. VSB Magazine editie 8 2023 
  • Partnershap met ouderen. Nieuwsbrief 48, Juli 2023. Academische Werkplaats Ouderenzorg
  • ‘Wij zijn de regionale wegwijzer in palliatief-zorgonderwijsland’ - Project Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg (o2pz.nl), Nieuwsbrief Maart 2022. O2PZ.
  • Patiëntenparticipatie is partnerschap patiënt en zorgverlener - Hogeschool Zuyd en Zuyderland MC, Maart 2021. Webcast. Linnean.
  • MEMZ: spelenderwijs de zorgkwaliteit meten. Nieuwsbrief November 2018. ZonMw
  • Moser A & Stoffers E. Toolkit Patïëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten. Nieuwsbericht 2018. ZonMw 
  • Hesen I & Moser A. Patïëntenparticipatie in 10 projecten van Palliantie. Nieuwsbrief Palliatieve Zorg, Juli 2017. 

Lectoraat Samen Beslissen door Verpleegkundigen