Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Interprofessionele Samenwerking in de Wijk

Het bijzonder lectoraat Interprofessionele Samenwerking in de Wijk wil een bindmiddel zijn in wijken op het gebied van zorg, welzijn, kinderopvang en onderwijs. Het lectoraat doet onderzoek naar manieren waarop de interprofessionele samenwerking in de wijk kan verbeteren.

Onderzoeksvragen kunnen zijn: hoe begeleid, coach en ondersteun je de interprofessionele samenwerking in de wijk? Welke (organisatie)structuur, werkwijzen, leermethoden, tools, hulpmiddelen, eHealth-toepassingen of sociale technologieën kunnen hierbij ondersteunen? Een andere vraag is: onder welke condities leidt samenwerking tussen verschillende beroepskrachten tot aantoonbare meerwaarde voor henzelf, burgers, cliënten en hun naasten?

Het lectoraat is geboren uit de samenwerking tussen de MIK & PIW Groep, die actief is in sociaal werk en kinderopvang, en de lectoraten Wijkgerichte Zorg en Sociale Integratie.

Inaugurele rede

Op woensdag 14 juni 2023 is dr. Jerôme van Dongen geïnstalleerd als lector. Lees hier de inaugurele rede 'Samen maken we het verschil. Interprofessionale samenwerking in de wijk. Een samenspel tussen zorg en welzijn'.

Over de lector

Dr. Jerôme van Dongen (Geleen, 1986) is per 1 september 2022 benoemd tot bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking in de Wijk. Van Dongen studeerde Gezondheidswetenschappen aan Universiteit Maastricht (UM). In 2017 promoveerde hij vanuit Zuyd, in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van UM, op een onderzoek naar interprofessionele samenwerking in de eerste lijn. Hierna heeft hij het thema interprofessionele samenwerking niet meer losgelaten. Zowel in het onderwijs, onderzoek als in de praktijk is Van Dongen op verschillende manieren bezig om interprofessionele teams en samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

 • Publicaties

  Internationale peer-reviewed publicaties

  • Van Dongen JJJ, Lenzen S, van Bokhoven MA, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens A. Interprofessional collaboration regarding patients’ care plans in primary care: a focus group study into influential factors. BMC Family Practice. 2016. 17:58
  • Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Daniëls R, van der Weijden T, Emonts WWGP, Beurskens A. Developing interprofessional care plans in chronic care: a scoping review. BMC Family Practice. 2016
  • Lenzen S, van Dongen JJJ, Bokhoven MA, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens A. What does it take to set goals for self-management in primary care? A qualitative study. Family practice. 2016
  • Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Daniëls R, Lenzen S, van der Weijden T, Beurskens A. Interprofessional primary care team meetings: a qualitative approach comparing observations with personal opinions. Family Practice. 2017. 34(1), 98-106
  • Van Dongen JJJ, Habets I, Beurskens A, van Bokhoven MA. Successful participation of patients in interprofessional team meetings: A qualitative study. Health Expectations. 2016
  • Van Dijk A, Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA. Sustainable interprofessional teamwork needs a team-friendly healthcare system. Journal of Interprofessional Care. 2017. 31(2): 167-169
  • Van Dongen JJJ, de Wit M, Smeets H, Stoffers E, van Bokhoven MA, Daniëls R. ‘‘They Are Talking About Me, but Not with Me’’: A Focus Group Study to Explore the Patient Perspective on Interprofessional Team Meetings in Primary Care. The Patient. 2017
  • Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Goossens WNM, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens A. Development of a customizable programme for improving interprofessional team meetings. An action research approach. International Journal of Integrated Care. 2018
  • Van Dongen JJJ, van Bokhoven MA, Goossens WNM, Daniëls R, van der Weijden T, Beurskens A. Suitability of a programme for improving interprofessional primary care team meetings. International Journal of Integrated Care. 2018; 18(4): 12, 1-14
  • Van Lierop, M., Van Dongen, JJJ., Janssen, M., Smeets, H., van Bokhoven, L., & Moser, A. (2019). Jointly discussing care plans for real-life patients: The potential of a student-led interprofessional team meeting in undergraduate health professions education. Perspectives on medical education, 8(6), 372-377.
  • Romme, S., Bosveld, M. H., Van Bokhoven, M. A., De Nooijer, J., Van den Besselaar, H., & Van Dongen, J.J.J. (2020). Patient involvement in interprofessional education: A qualitative study yielding recommendations on incorporating the patient’s perspective. Health Expectations.
  • Khemai C., Janssen D.J.A., van Dongen J.J.J., Schols J.M.G.A., & Meijers J.M.M. (2022). The development of a guidance for collaborative advance care planning in dementia care. Journal of Interprofessional Care. Under review
  • Bosveld, M.H., Romme, S., de Nooijer, J., Smeets, H.W.H., van Dongen, J.J.J. & van Bokhoven, M.A. (2022). Seeing the patient as a person in interprofessional health professions education. Journal of Interprofessional Care. Under review

  Nederlandstalige publicaties

  • Van Dongen J, van Bokhoven L. Vergeet de voorzitter niet! Tijdschrift voor verpleegkundig experts. 2015. 5: 19-20
  • Cobben C, van Dongen J, van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Tijdschrift voor praktijk ondersteuning. 2016. 1: 6-11
  • Van Dongen J, de Jong A, van Bokhoven L. Patiëntinformatie delen: Wat mag wel, wat niet? Tijdschrift voor verpleegkundig experts. 2017. 1: 48-51
  • Van Dongen J, de Jong A, van Bokhoven L. Interprofessioneel teamoverleg: Wat mag wel en niet rond het delen van patiënt informatie? Op één lijn. 2017. 1: 36-39
  • Van Dongen J, Dassen J. Drie pijlers van vraagverheldering. WMO Magazine. 2017. 8(2): 11-13
  • Dassen J, van Dongen J.  Wie is de eigenaar van de oplossing?. WMO Magazine. 2017. 11(3): 18-21
  • Van Dongen J, Dassen J. Monitoring: essentieel in ondersteuning burger. WMO Magazine. 9(4): 18-21
  • Van Dongen J, Cobben C, van Bokhoven L, Daniëls R. Best practices interprofessionele samenwerking. Boekbijdrage in: Innovatieve teams en interprofessionalisering. Uitgeverij Coutinho. 2018.
  • Post G, Edelbroek H, Mijnders, M. Interdisciplinary Learning Activities. Boekbijdrage door Smeets H, van Dongen J, Lierop M, Janssen M, Moser, A. Amsterdam University Press. 2018
  • Van Dongen J, Rieu J,  Dassen J, Veenstra, M. Buurtbrunch als sociale interventie. WMO Magazine. 2018. 2(2): 26-31
  • Van Dongen J, Dassen J, Zonder doelen geen monitoring. WMO Magazine. 2018. 2(2): 26-31
  • Van Dongen J, Goossens W. Reflecteren vanuit een groepsdynamisch perspectief. Verbeterstrategie voor interprofessionele samenwerking. De Eerstelijns. 2018. 10: 27-29
  • Van Dongen J, Dassen J. De potentiele kracht van casusoverleg. WMO Magazine. 2018. 4(9): 19-24
  • Alders, Groen- van de Ven, van Dongen J, Dassen J, Smits. Hoe nodig je burgers uit om doelen te stellen? WMO Magazine. 2018. 5(11): 22-26
  • Van Dongen en Goossens. Verbeterstrategie voor interprofessionele samenwerking. De Eerstelijns. Oktober 2018. 29-31
  • Van Dongen J en Goossens W. Wijkteams kunnen wel wat meer reflectie gebruiken. QuickScan interprofessionele samenwerking. WMO Magazine. 2019. 1(2): 29-31
  • Van Dongen J en Goossens W. De QuickScan Interprofessionele Samenwerking. QuickScan interprofessionele samenwerking. Op een Lijn. 64(2)
  • Goossens W, Veenstra M, Stoffers E, van Dongen J , Daniels R. Welke factoren beïnvloeden een leergemeenschap? WMO Magazine. Juni 2019 (3)
  • Van Dongen J, van Bokhoven L, Goossens W, Daniels R, van der Weijden T, Beurskens S. Steeds complexere zorg vraagt om teamwerk. Huisarts & Wetenschap. Oktober 2019.
  • Van Dongen J, Goossens W, Spaans L, Beurskens, S, en van Bokhoven L. Doelgericht samenwerken in een MDO: vanzelfsprekend, of toch niet? Bijblijven. November 2019.
  • Van Dongen J, en Goossens, W. Coachen van reflectie op interprofessionele teamsamenwerking. Tijdschrift voor Coaching. 2019. 12(4).
  • van Dongen J. Leergemeenschap Heerlen STAND-BY! een katalysator voor innovatie. WMO Magazine. 2020. 1(1): 20-25
  • van Dongen J, en Hoogenboom D. Werkgroep 1 van Heerlen STAND-BY!: burgerinitiatieven. Samenwerking is een must, en kan nog beter. WMO Magazine. 2020. 1(1): 20-25
  • van Dongen J, en Goossens W. (2020). We doen het samen. De eerstelijns. Mei 2020
  • Van Dongen J, Cornips, C., en van Rossum E. (2020). Het project 75+ in Heerlen. Het gevoel gehoord te worden. WMO Magazine. 3. Juni 2020.
  • Van Dongen J, en Goossens W. (2020). Coachen van groepsontwikkeling bij interprofessionele teams. TvC. 3. September 2020
  • Goossens W, en van Dongen J. (2020). Meerperspectivisch leiderschap en interprofessionele teamontwikkeling. TvC. 4. December 2020
  • Van Dongen J . en Goossens W. Werkt u al ‘white label’? Een ultieme vorm van interprofessionele samenwerking. WMO magazine. April 2021
  • Van Dongen J. (2021). Innovatie vraagt om inspirerend leiderschap. Management Kinderopvang. 56-58
  • Van Dongen, J. (2021). Vakgroep Jongerenwerk MIK & PIW groep zet zichzelf op de kaart. Sozio. Juni. 61-64
  • Van Dongen J. en Fanchamps, N. (2021). Interprofessionele samenwerking. JSW. Mei 2021.
  • Van Dongen J. (2021). Werken is het nieuwe leren. Management Kinderopvang. Juni 2021.
  • Van Dongen J. en Goossens W. (2021). Ultieme vorm van interprofessionele samenwerking. Werkt u al white label? WMO Magazine. April 2021.
  • Van Dongen J, van den Bragt, M., Suntjes, F., en Jochem, I. (2021). De nieuwe generatie ouderen blijft langer thuis. Zo werken professionals. WMO Magazine. December 2021
  • Van Dongen J, en Goossens, W. Coachen van interprofessionele teamontwikkeling. De context nader bekeken. Tijdschrift voor Coaching. 2021. 12(4).
  • Weling, J, Jongen, W, van Dongen J, Keinemans, S. (2022). De contouren van een aanpak van kinderarmoede in Limburg. Sozio. Juli. 37-38

  Boeken en boekbijdrages

  • Van Dongen J . en Goossens W. (2023). Coachen van interprofessionele teams. Uitgeverij Kloosterhof. Under construction.
  • Van Dongen J en Goossens W. (2022). Interprofessional collaboration with parents as members of the team. In: Reimagining parenthood in diverse contexts. A handbook of parent-centred approaches. Edited by Carmel Borg. Juni 2022

Lectoraat Interprofessionele Samenwerking in de Wijk
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen