Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Wijkgerichte Zorg

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op het versterken van het functioneren van mensen met langdurende zorgproblemen en -risico’s in hun eigen leefomgeving. De focus ligt daarbij op het goed equiperen van zorgprofessionals om hieraan bij te dragen. Ingebed in de Academie voor Verpleegkunde is er veel aandacht voor de rol van verpleegkundigen. Gegeven de ontwikkelingen in zorg en welzijn kijken we ook naar gelieerde professies in de wijk, meer specifiek de samenwerking tussen disciplines en de zorgrelatie met cliënten en hun naasten.

Onze onderzoeks- en innovatieprojecten zijn gericht op competentie ontwikkeling (o.a. leiderschap, ondersteunen zelfredzaamheid en interprofessionele samenwerking), nieuwe zorg- en ondersteuningsmodellen voor kwetsbare groepen en de ondersteunende rol daarin van eHealth, en passende leer- en verbeteromgevingen voor (aanstaande) zorgprofessionals. 

Samenwerking
Het lectoraat werkt nauw samen met de andere zes lectoraten in het Zuyd domein Gezondheidszorg en Welzijn. Dit wordt mede gevoed door het in afstemming met de regio benoemde transitiethema ‘De gezonde samenleving’. In dat kader vindt eveneens samenwerking plaats met veel andere Zuyd lectoraten en opleidingen. Ook levert het lectoraat een actieve bijdrage aan het Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). In onze kennisprojecten werken we veelvuldig samen met Maastricht University en participeren we met onderzoek én onderwijs in de Academische Werkplaats Ouderenzorg – Limburg (AWO-L). De leerstoel Verplegingswetenschap van prof. Sandra Zwakhalen is mede ingesteld door Zuyd en gekoppeld aan het lectoraat Wijkgerichte zorg (lees meer hierover).

Over de lector

Erik van Rossum
Lector Erik van Rossum werkt sinds 2003 bij Zuyd Hogeschool. Van 2008 tot 2016 was hij, ondersteund door zorgorganisatie Sevagram, bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen. Vanaf 2017 is hij lector Wijkgerichte zorg, ingebed in de Academie voor Verpleegkunde. Op 16 maart 2018 werd hij geïnstalleerd als Lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Susy Braun. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg”. Naast het onderzoek is hij actief in het onderwijs, onder meer in de masteropleiding Advanced Nursing Practice en de verpleegkunde opleiding ‘duaal ouderenzorg’.

Erik van Rossum combineert zijn werkzaamheden voor de hogeschool met een aanstelling als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg).
Hij studeerde Gezondheidswetenschappen aan diezelfde universiteit (afronding in 1986). Aansluitend verrichte hij een promotie-onderzoek naar de effecten van preventieve ouderenbezoeken door wijkverpleegkundigen (vakgroep Epidemiologie, promotie in 1993).

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat:

  • Esther Bloemen-van Gurp
  • Gerrie Bours
  • Stephanie Cornips
  • Eveliene Dera – de Bie
  • Jerôme van Dongen
  • Jhoy Dassen
  • Pieter Eijgenraam
  • Laura Hochstenbach
  • Marjolein Knibbeler
  • Nena Kruithof
  • Renske Kuipers-Looijkens
  • Nicky Romeijn - Winthagen
  • Nadine Spierts  
  • Renee Verwey
  • Marieke Werrij
  • Diana Wetzels
  • Sarah Willard
  • Sandra Zwakhalen

  Lectoraatsleden werken nauw samen met andere docent-onderzoekers binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Een belangrijke verbinding daarin wordt gevormd met de leerstoel Verplegingswetenschap van prof. dr. Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht, leerstoel mede ingesteld door Zuyd Hogeschool). Haar leerstoel richt zich op de verpleegkundige ouderenzorg in de thuissituatie. 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  Esther Bloemen-van Gurp
  Vanuit een achtergrond in de oncologische zorg ben ik in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit van Maastricht. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als postdoctoraal onderzoeker op het thema gezamenlijke besluitvorming, ben ik op dit moment werkzaam als hoofddocent- senior onderzoeker bij Zuyd Hogeschool en Fontys Paramedische Hogeschool. Ik ben betrokken bij diverse innovatieve projecten, met als focus (positieve) gezondheid, integrale zorg, het doelmatig gebruik van (medische) gegevens, gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en het ondersteunen van de patiënt in zijn eigen regie. Ik ben verbonden aan het Limburg Meet programma (LIME), dat zich richt op het slimmer meten voor een betere gezondheid en zorg. In het kader van dit programma hebben we in LIME 1.0 een gepersonaliseerd keuzehulpmiddel ontwikkeld voor patiënten gediagnosticeerd met prostaatkanker, een hulpmiddel ter ondersteuning van de gezamenlijke besluitvorming en verrijkt met modellen om inzicht te geven in persoonlijke risico’s op neveneffecten (PROSPECT). In het kader van LIME 2.0 ben ik verbonden aan het CARRIER project, dat als doel heeft het vroegtijdig detecteren van coronaire hartziekten middels kunstmatige intelligentie en Big Data en het voorkomen ervan door middel van een gepersonaliseerde leefstijlinterventie.

  Ik ben lid van het kernteam van de Beweging Limburg Positief Gezond, gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid en betrokken bij het landelijk onderzoek consortium Positieve Gezondheid. In samenwerking met  het Institute of Positive Health (IPH)  heb ik een blended (combinatie online en fysiek) leermodule over Positieve Gezondheid ontwikkeld. De module wordt landelijk aangeboden, maar ook regionaal breed ingezet in het kader van het scholingsplan van de Provincie Limburg, dat als doel zoveel mogelijk professionals te laten werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Daarnaast ben ik bestuurder bij HL7 Nederland, een stichting die standaarden coördineert voor data uitwisseling in de zorg.

  Contact: esther.vangurp@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Gerrie Bours
  Ik ben in 1982 afgestudeerd aan de opleiding HBO-V aan de voorloper van Zuyd Hogeschool. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als wijkverpleegkundige, ging ik Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1991). Tijdens mijn laatste studiejaar ging ik als docent werken bij de opleiding Verpleegkunde bij de voorloper van Zuyd. In 1993 ging ik aan de slag aan de Universiteit Maastricht, eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ik mijn promotie-onderzoek heb afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde ik mijn epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ben ik geregistreerd als epidemioloog B (2005).

  In 2004 keerde ik terug naar Zuyd Hogeschool om daar de master Advanced Nursing Practice op te zetten. Ook werd ik toen actief binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. Op dit moment combineer ik mijn werkzaamheden als hoofddocent bij Zuyd, bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg en het lectoraat Facility Management met mijn werkzaamheden als universitair docent aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Service Research. Mijn expertise ligt vooral op het terrein van evidence based practice, verpleegkundig leiderschap en de implementatie van zorginnovaties in de ouderen zorg. Ikj begeleid op deze thema’s PhD, master en bachelor studenten. Op dit moment ben ik betrokken bij o.a. de volgende projecten: Nurses in the Lead towards high quality community care, Vital Communities and Ageing in Place, Evidence Based Practice en Share Decision Making in de oncologische nazorg.

  Contact: gerrie.bours@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of ResearchGate.

  Stephanie CornipsStephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  

  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl 

  Eveliene DeraEveliene Dera - de Bie
  Ik combineer mijn werk als docent Verpleegkunde met werkzaamheden voor het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Voordat ik in 2017 startte bij Zuyd Hogeschool was ik meer dan 16 jaar werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als stafverpleegkundige. Als medewerker van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid rondde ik in 2016 mijn promotietraject af met als onderwerp het voorkomen van overgewicht startend vanaf de geboorte. De uitdaging in dit promotietraject was het onder de aandacht brengen van het belang van vroegtijdige preventie en het meer laten aansluiten van wetenschappelijk onderzoek bij de praktijk. Daarnaast heb ik zorg gedragen voor het ontwikkelen van op maat gerichte scholingsprogramma’s voor professionals werkzaam in het jeugdveld en ben ik nauw betrokken geweest bij diverse innovatieve en implementatie trajecten (o.a. transities in het jeugdveld, ontwikkeling voor- en vroegschoolse web portal, Triple-P, opzet scholingsbeleid voor jeugdverpleegkundigen).

  Naast de huidige reguliere onderwijstaken, ben ik als docent Verpleegkunde betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van scholingen gericht op functiedifferentiatie voor HBO verpleegkundigen voor ziekenhuis Zuyderland en ben ik verbonden aan het Preventiecentrum Gezondheid van Zuyd. In mijn werkzaamheden heb ik aandacht voor de verbinding onderwijs, onderzoek en praktijk. Dit door o.a. vraagstukken vanuit de praktijk te vertalen naar projectvoorstellen voor studenten.

  Verder ben ik actief lid van de wetenschappelijke commissie jeugdverpleegkundige V&VN en betrokken bij de beroepsvereniging Maatschappij en Gezondheid V&VN, vakgroep Jeugdverpleegkundigen. Vanuit de V&VN participeer ik op vraag in landelijke trajecten en projecten, waaronder deelname aan Zonmw onderzoek, subsidie aanvragen, ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en redactielid tijdschrift JGZ. Een ander onderdeel van mijn huidige werkzaamheden omvat het mee ontwikkelen van een verrijkende leeromgeving voor het sociale domein van de gemeente Maastricht.

  Expertise: Speerpunten van expertise zijn preventie, jeugd, de verbinding van zorg en welzijn en de doorontwikkeling van het beroep als zorgprofessional.

  Contact: eveliene.dera@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Jerome van DongenJerôme van Dongen 
  Ik heb de opleiding Gezondheidswetenschappen in de richting Beleid en Management en de master Health, Policy, Economics en Management aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Na mijn studie heb ik een aantal jaren als productiecontroller in het MUMC gewerkt. In deze functie werkte ik mee aan verbetering van de bronregistratie, voerde controles uit over de registratie, analyseerde productiegegevens en adviseerde het management. In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit promotietraject was onderdeel van een RAAK Pro project. Het doel van dit onderzoek was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de (interprofessionele) samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. In de periode mei 2016 - 2018 ben ik onder andere bezig geweest met een RAAK Publiek project met de titel: “Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers”. In dit project hebben we vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg samen met collega’s van het lectoraat CESRT onderzoek gedaan in het sociale domein. De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, onderzoekers en studenten in de gemeente Maastricht en Roermond stond hierbij centraal. Via actieonderzoek bestudeerden we onder andere de manier waarop vraagverheldering plaatsvindt, hoe men samen tot een passend ondersteuningsplan komt en hoe vervolgens het effect van (sociale) interventies in relatie tot het behalen van persoonlijke doelen wordt gemonitord. Momenteel ben ik voor coöperatie STAND-BY! in de gemeente Heerlen bezig met praktijkgericht onderzoek naar de buurtgerichte samenwerking in sociale buurtteams. Middels een leergemeenschap waarin beroepskrachten van verschillende disciplines, buurtvertegenwoordigers en studenten participeren proberen we door samen te leren tot verbetering en innovatie te komen. Daarnaast ben ik actief met diverse team ontwikkeltrajecten in uiteenlopende contexten (eerstelijns praktijk, verpleeghuis, ziekenhuis, hospice, gemeente).

  Naast mijn werk ben ik sinds 2009 actief als bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Meerssen. Op deze manier krijg ik ook vanuit een ander perspectief input en hierdoor beter zicht op de uitdagingen in het sociale domein. De thema’s die mij bezighouden zijn: maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichte zorg, de dementievriendelijke gemeente, leergemeenschappen, interprofessioneel samenwerken, interprofessioneel onderwijs, teamontwikkeling en persoonsgerichte zorg.

  Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl | 06 50 23 13 85 of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate.

  Jhoy DassenJhoy Dassen
  Ik ben sociaal werker en heb werkervaring opgedaan in het straathoekwerk, de psychiatrie en de jeugd- en gehandicaptenzorg. De afgelopen jaren heb ik een master Zorgethiek en Beleid gevolgd aan de Universiteit voor Humanistiek. Sinds 2009 werk ik bij Zuyd. Op dit moment combineer ik mijn werk aan de Academie voor Ergotherapie met werkzaamheden bij de Academie voor Sociaal Werk en het lectoraat Wijkgerichte Zorg. In opdracht van het lectoraat geef ik trainingen, begeleid ik teamtrajecten en ontwikkel ik samen met wijkbewoners, professionals en docenten Living Labs. In deze Living Labs zoek ik de verbinding tussen vragen uit de wijk en de leerbehoeften van studenten. Mijn expertise ligt (o.a.) op het gebied van: teamontwikkeling en groepsdynamica, sociale vaardigheden, presentie, zingeving, (zorg)ethiek, wijkgerichte zorg, Living Labs.


  Pieter EijgenraamPieter Eijgenraam
  Met een achtergrond in zowel onderzoek als onderwijs ligt het voor de hand een brugfunctie te vervullen om deze beide werelden te verbinden; het is mijn taak de thema’s van ons lectoraat over het voetlicht te brengen bij de verschillende opleidingen van Zuyd. Ik ben epidemioloog met veel ervaring in de uitvoering van klinische studies, daarnaast ben ik jaren actief geweest als docent in het MBO onderwijs. Mijn profilering bij Zuyd ligt op de thema’s praktijkgericht, interprofessioneel, kolomoverstijgend opleiden. Ik ben actief binnen de Limburg Meet (LIME) portal, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten; we proberen opdrachtgevers en onderwijs te verbinden. Als deze thema’s in het onderwijs zijn verankerd kunnen we professionals afleveren die de noodzakelijke transities in de wijkgerichte ouderenzorg succesvol gestalte kunnen geven. Ook ben ik actief als docent bij de HBO-V, waar ik studenten begeleid tijdens het afstuderen.

  Contact: pieter.eijgenraam@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn, PubmedResearchgate.

  Laura Hochstenbach
  Sinds 2016 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool. Mijn interesse gaat uit naar de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eHealth toepassingen in en samen met de dagelijkse zorgpraktijk. In 2008 heb ik de BSc Algemene Gezondheidswetenschappen afgerond en in 2010 de MSc Health Sciences Research, beiden aan de Universiteit Maastricht (UM). Na mijn studie ben ik mijn loopbaan begonnen als junior adviseur bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), waarna ik in 2011 gestart ben met mijn promotieonderzoek (UM) gericht op de ontwikkeling en evaluatie van een eHealth interventie voor patiënten met pijn bij kanker. Binnen Zuyd vervul ik momenteel een rol binnen een van de onderzoeksprojecten van LIME (methodiek voor de duurzame implementatie van doelgericht meten met eHealth in de eerstelijns zorgpraktijk) en ben ik betrokken bij het afstuderen van studenten Verpleegkunde (Afstuderen Advies). Daarnaast werk ik middels een detachering (UM) aan het onderzoeksproject CARRIER (preventie van coronaire hartziekten middels een eCoach met gepersonaliseerde leefstijlinterventies).

  Expertise: kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodieken passend bij de verschillende fases van eHealth ontwikkeling, evaluatie en implementatie

  Contact: laura.hochstenbach@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

   

  Marjolein Knibbeler 
  Na afronding van mijn Master Management en Innovatie in maatschappelijke organisaties halverwege 2019 ben ik gestart als docent bij de Academie Verpleegkunde.

  Als Hbo-verpleegkundige heb ik altijd met veel plezier in de wijk gewerkt. Ruim 8 jaar functioneerde ik in de rol van Zichtbare Schakel als spil in de wijk. Ik heb in die jaren samen met cliënten, mantelzorgers, burgers en zorgpartners gewerkt aan leefbaarheid en duurzaamheid ten aanzien van actuele en te verwachten ontwikkelingen. Binnen de academie Verpleegkunde verzorg ik onderwijs in alle leerjaren, coördineer ik de module Gemeenschapszorg en leid ik kwaliteitsgeldenproject Docent contactpersoon. Tevens combineer ik deze werkzaamheden sinds september jongstleden met taken binnen het lectoraat Wijkgerichte zorg.

  Met mijn brede praktijkervaring en nieuwsgierige, innovatieve blik draag ik graag mijn steentje bij aan de missie van het lectoraat. Het afgelopen jaar heb ik meegewerkt aan project Qwiek.up ADL en sinds dit schooljaar ben ik tevens onderdeel van project Appmakelaar.

  Contact: marjolein.knibbeler@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn

  Nena Kruithof
  Sinds 2019 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Limburg Meet, programma Personal Health Train. Deze werkzaamheden combineer ik met mijn baan als docent bij de Academie voor Fysiotherapie (eveneens bij Zuyd Hogeschool). Na mijn opleiding tot fysiotherapeut (Zuyd Hogeschool) en mijn masteropleiding tot bewegingswetenschapper (Universiteit Maastricht), ben ik in 2015 gestart met mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Begin 2020 heb ik in mijn proefschrift succesvol verdedigd. Ik heb onderzoek gedaan naar niet-fatale uitkomsten, zoals psychosociaal functioneren en (gezondheidsgerelateerde) Kwaliteit van Leven, bij traumapatiënten. 

  Expertise: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek, longitudinaal onderzoek, big data, data-uitwisseling in de zorg, personalized medicine, eHealth, orthopedische- en neurorevalidatie, zelfmanagement.

  Contact: nena.kruithof@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of Researchgate

  Renske KuipersRenske Kuipers-Looijkens
  Vanaf juni 2021 ben ik werkzaam op Zuyd Hogeschool als ondersteuner van de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Als ondersteuner draag ik bij aan de administratieve afhandeling en secretariële werkzaamheden binnen het lectoraat. Voor mij is dit een carrière switch vanuit diverse functies in en rondom de evenementen branche. Ik kan binnen Zuyd Hogeschool mijn plan- en organisatie kwaliteiten goed inzetten en de diverse lectoraten optimaal ondersteunen.

  Contact: renske.kuipers@zuyd.nl | T: 045 400 6297

  Nicky Romeijn - Winthagen
  Vanaf 2017 ben ik werkzaam als docent bij de Academie voor Verpleegkunde. Voor die tijd heb ik enkele jaren in de wijkzorg gewerkt als zichtbare schakel verpleegkundige. In deze functie was ik kartrekker van een kleinschalig buurtteam en ben ik onder andere veel bezig geweest met het coördineren en indiceren van zorg bij kwetsbare thuiswonenden.                                                                          

  Na de opleiding tot verpleegkundige (bij Zuyd) heb ik de master Health Education & Promotion in 2013 afgerond aan de Universiteit van Maastricht. Mijn interesse gaat dan ook uit naar thema’s als gemeenschapszorg, preventie en het bevorderen van gezond gedrag. Naast mijn reguliere onderwijstaken als docent ben ik ook verbonden aan het Preventiecentrum van Zuyd. Sinds schooljaar ‘21-22 ben ik aangesloten bij het lectoraat om in eerste instantie een bijdrage te leveren aan het project ‘Virtuele thuiszorg’.

  Contact: nicky.winthagen@zuyd.nl

  Nadine Spierts
  Sinds 2010 ben ik werkzaam als docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool. Momenteel vervul ik een rol binnen de onderzoeksprojecten PROSPECT (prostaatkanker keuzehulp) en Personal Health Train (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Daarnaast ben ik docent bij de opleiding ergotherapie (module 1: volwassenen). Na mijn opleiding tot ergotherapeut (eveneens bij Zuyd Hogeschool) heb ik de werkzaamheden bij Zuyd gecombineerd met een baan als ergotherapeut. Sinds 2017 ben ik volledig werkzaam bij Zuyd Hogeschool en heb ik de European Master Care and Technology succesvol afgerond.  Expertise: kwalitatief onderzoek, zorginnovatie, holistisch benaderen van vraagstukken.

  Contact: nadine.spierts@zuyd.nl, of kijk voor meer info op Linked-In             

  Renee Verwey
  Ik ben verpleegkundige en werk als hoofddocent/onderzoeker bij het cluster van de Gezondheidszorg lectoraten en bij de bachelor of Nursing en de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Daar ben ik betrokken bij diverse onderzoeken, bij onderwijsontwikkeling, uitvoering, en bij toetsing en evaluatie (examencommissie).
  De studie verpleegkunde rondde ik af bij de Hogeschool van Arnhem Nijmegen, vervolgens behaalde ik een eerstegraads onderwijsbevoegdheid en volgde een Online Education and Training bij de Universiteit van Londen, gevolgd door een master Public Health en een promotieonderzoek bij de Universiteit Maastricht. In dit onderzoek genaamd ‘Get moving! Self-management support using mobile technology’ is een mHealth interventie ontwikkeld en getest om mensen met een chronische aandoening te ondersteunen bij hun voornemen om meer te bewegen, waarna de effectiviteit werd aangetoond in een gerandomiseerd onderzoek. 

  Expertise: Mijn expertise en ervaring liggen op het gebied van ICT in onderwijs (toetsing) en zorg (eHealth), User Centred Design, zelfmanagement en leefstijlcoaching. In mijn werk vind ik de eigen regie van studenten én zorgvragers heel belangrijk, aansluiten bij hun leefwereld en bij wat ze nodig hebben om te leren en te veranderen. 

  Contact: renee.verwey@zuyd.nl

  Diana WetzelsDiana Wetzels
  In februari 2011 ben ik bij de Academie Commerciële Economie en Financieel Management van Zuyd gestart als Directiesecretaresse/Management Assistent. Na een aantal jaar was ik werkzaam als Beleidsondersteunend medewerker en heb ik in 2018 de Hbo-opleiding Bedrijfskunde richting Finance & Control afgerond. Sinds 1 mei 2021 ben ik als Beleidsondersteunend medewerker verbonden aan de lectoraten Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, Wijkgerichte Zorg en Voeding, Leefstijl en Bewegen. Waar ik me bezig houd met de financiële, administratieve- en personele zaken van de lopende onderzoeksprojecten. En als sleutelfiguur functioneer tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten en probeer een en ander in goede banen te leiden.

  Contact: diana.wetzels@zuyd.nl | werkdagen: ma t/m vrij

  Sarah WillardSarah Willard
  Als socioloog en sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik gespecialiseerd in actief burgerschap, zorg en beleid. Ik heb kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg, het sociaal domein en innovatie met behulp van technologie. Ik ben sinds 2013 in dienst bij Zuyd Hogeschool. Als docent ben ik voornamelijk actief t.a.v. kwalitatieve onderzoeksmethodologie en het begeleiden van afstudeerders. Mijn promotieonderzoek (‘Online community care platforms for older adults, zie projecten voor meer info) levert een bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over de ervaren meerwaarde van online wijkplatformen en over het feitelijk gebruik ervan nadat deze zijn geïmplementeerd. Als onderzoeker ben ik voornamelijk werkzaam voor het lectoraat Wijkgerichte Zorg en het lectoraat Sociale Integratie, waarbij mijn focus ligt op de ontwikkeling van Living Labs samen met (en vanuit de leefwereld van) burgers. Deze Living Labs zijn o.a. gericht op het vitaler maken van burgers, buurten en wijken en het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen. In het onderwijs ben ik hoofdzakelijk werkzaam voor de Master Advanced Nursing Practice, Minor Science, Versneld Traject voor VWO’s, Social Work . Mijn expertise is gericht op (o.a.) de thema’s: sociologie, sociaal domein, community-care, living-labs, zorginnovatie, kwalitatief onderzoek.

  Contact: sarah.willard@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of ResearchGate

  Sandra ZwakhalenSandra Zwakhalen
  Sandra Zwakhalen is sinds 2018 als docent en onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool. Zij studeerde zelf ooit af aan de HBO- Verpleegkunde in Sittard. Sandra Zwakhalen is aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg) benoemd als hoogleraar Verplegingswetenschap. De leerstoel die zich in het bijzonder richt op de geriatrische zorg thuis wordt deels gefinancierd door Zuyd Hogeschool. De oratie vond plaats op 14 december 2018. Bekijk hier de integrale tekst van de rede. De oratie is terug te kijken op Youtube

  Als hoogleraar zet Sandra  onderzoek op gericht op het zo lang mogelijk thuis wonen van kwetsbare ouderen. In het onderzoek en het zoeken naar oplossingen werkt Sandra samen met de verschillende lectoren, ouderen, mantelzorgers en professionele zorgverleners.​ Vanuit haar leerstoel zal Sandra Zwakhalen zorg dragen voor een inbedding van de wetenschappelijke kennis in de verschillende curricula.

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Onderstaand vindt u de beschrijving van een aantal projecten van het lectoraat. Via de links kunt u doorklikken naar een projectbeschrijving.

  Projecten

  • Blended Care @ Home | Renée Verwey | lees meer

  • ACCENT studie (geriAtriC Care EsseNTials) | Erik van Rossum | lees meer

  • Positieve Gezondheid | Esther Bloemen– van Gurp | lees meer
  • PROSPECT: prostaatkankerkeuzehulp voor neveneffecten | Esther Bloemen-van Gurp, Renée Verwey, Laura Hochstenbach | lees meer
  • Evaluatie pilots binnen het Zuyderland eHealth living lab | Laura Hochstenbach en Renée Verwey | lees meer
  • Carrier - LIME | Esther Bloemen-van Gurp, Nadine Spierts en Nena Kruithof | lees meer

  • Appmakelaar - GGD Appstore | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken : praktijkleren | Pieter Eijgenraam | lees meer

  • Leergemeenschap Heerlen STAND-BY! | Jerôme van Dongen | lees meer

  • IPOS  | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Diverse scholings- en adviseringstrajecten | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Online community care platforms for older adults. Do they support ageing-in-place? | Sarah Willard | lees meer

  • Nurses in the Lead towards High Quality Community Care | Gerrie Bours | lees meer

  • Nurses in the lead leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundige – het goede voorbeeld | Gerrie Bours | lees meer

  • Vital Communities en Ageing in Place | Gerrie Bours | lees meer

  • LINC | Erik van Rossum | lees meer

  • DEDICATED | Erik van Rossum | lees meer

  • Qwiek.up ADL | Renée Verwey, Marjolein Knibbeler, Nadine Spierts, Monique Lexis | lees meer

  • In vier stappen naar een nieuw interprofessioneel samenwerkingsverband in de wijk | Jerôme van Dongen | lees meer

  • VIMP toolbox | Gerrie Bours | lees meer

  • Training eenzaamheid Gemeente Landgraaf | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Therapie Partner in Welzijn | Nadine Spierts, Laura Hochstenbach | lees meer 

  • Digitale beweeglessen | Nadine Spierts, Laura Hochstenbach | lees meer

  • CVA Portaal voor interprofessionele samenwerking na een beroerte | Renée Verwey | lees meer

  • Zorgrelatie project Elsloo | Stephanie Cornips | lees meer

  • #HASHTEK | het lectoraat biedt ondersteuning bij dit project van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg

  • Wijkleercentrum Meerssen | Jerôme van Dongen | lees meer

  • Veerkrachtig samen beslissen | Erik van Rossum | lees meer

  • Meten op maat met e-Health | Gerrie Bours, Laura Hochstenbach | lees meer

  • Advance Care Planning door verpleegkundigen | Erik van Rossum | lees meer

 • Producten

  Website ‘Langer Thuis in Eigen Huis’

  Contactpersoon: Sarah Willard
  Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg ontwerpteams om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Lectoraatslid Sarah Willard nam deel aan een van deze ontwerpteams (bekijk het product van Sarah). Op hun website vind je hun oplossingen per woningtype, maar ook handige tips die het wonen aangenamer, makkelijker en veiliger maken. Alle hier gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op interviews met bewoners.

  De QuickScan Interprofessionele Samenwerking

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  De QuickScan Interprofessionele samenwerking is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Middels de QuickScan kunnen teams/netwerken reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren. Ze vertalen de uitkomsten dan naar bijvoorbeeld een ontwikkel- of vervolgtraject. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica.

  Bekijk de factsheet of de kennisclips/video's:

  eProfessional

  De eProfessional is een online leeromgeving (Moodle), waar 33 onderwijsvormen (3 ECTS) rondom eHealth (apps) te vinden zijn. Deze leeromgeving is tot stand gekomen na een inventarisatie van eHealth competenties en het maken van een blauwdruk. De doelgroep is de hbo zorgstudent. De onderwijsvormen, zowel synchroon als asynchroon, vinden zowel in de zorgpraktijk als op school plaats. De werkzaamheden van de student (de eProfessional) zijn onderverdeeld in 11 rolonderdelen, waarbij integratie van eHealth in het zorgproces centraal staat. Voorbeelden van rolonderdelen zijn: de zorgvraag verhelderen, EBP toepassen en apps testen op gebruiksvriendelijkheid, onderbouwing, privacy. In de onderwijsvormen is aandacht voor onder meer de QuickScan om digitale vaardigheden van de cliënt te testen, klinisch redeneren met eHealth, maar ook voor ethische aspecten van eHealth en regelgeving.

  Wil je graag gebruik maken van het onderwijsprogramma? Mail dan naar materialen.eprofessional@zuyd.nl en krijg zo gratis toegang tot het onderwijsprogramma op Moodle.

  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam materialen.eprofessional@zuyd.nl 

 • Onderwijs en scholing

  Onderwijs en scholing

  Onderwijs 
  Alle leden van het lectoraatsteam vervullen zowel onderzoeks- als onderwijstaken. Ze dragen met hun expertise vanuit onderzoek- en innovatieprojecten bij aan diverse bacheloropleidingen (vooral de opleiding Verpleegkunde, maar ook fysiotherapie en ergotherapie) en de masteropleidingen Advanced Nursing Practice en Gezondheidsinnovatie. Velen vervullen daarin sleutelposities als module- of minor coördinator, afstudeercoördinator, of lid van de curriculum commissie. Ook werken ze mee aan de ontwikkeling van uitdagende leeromgevingen in het praktijkveld, waaronder  wijk livinglabs in Heerlen en Meerssen, en methodieken om werkplekleren te bevorderen (zoals in het LINC project). Veel leden van het lectoraat zijn bovendien betrokken bij het interprofessioneel opleiden van studenten, een speerpunt van het lectoraat en de academies in het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Hierin wordt tegelijkertijd de verbinding gezocht met relevante mbo en wo opleidingen in de regio. Zie de factsheet over dit interprofessionele onderwijs.

  Scholing
  We vinden het belangrijk dat onze producten en expertise hun weg vinden naar het praktijkveld in de vorm van trainingen en postinitieel onderwijs voor (‘zittende’) zorgprofessionals en vrijwilligers. Zo verzorgen we o.a. trainingen op het gebied van teamvorming en interprofessionele samenwerking in diverse zorgvelden (variërend van eerstelijns teams tot teams in hospices, zie ook factsheet, en (wijk)verpleegkundig leiderschap [link naar product]. Als onderdeel van omvangrijke onderzoeksprojecten ontwikkelen we als partner in die projecten scholingen of methodieken voor het werkveld. Dit betreft onder meer scholingen m.b.t. palliatieve zorg bij mensen met dementie (Dedicated project,) en coachingsmethodieken rond het verbeteren van leren en innoveren in zorgteams (LINC project). Tot slot dragen we bij aan de ontwikkeling van en uitvoering van nieuwe opleidingen, zoals de duaalvariant ouderenzorg binnen de opleiding verpleegkunde en de recent gestarte opleiding casemanagement dementie.

 • Uitgelicht

  Kennisagenda voor goede langdurige ouderenzorg

  Goede, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg garanderen in de toekomst. Dat is het doel van de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg van de zes Nederlandse Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO). Lector Erik van Rossum van Zuyd overhandigde deze agenda op 13 juli aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Huib Pols (waarnemend voorzitter van subsidieverstrekker ZonMw).

  Van Rossum (lector Wijkgerichte Zorg) mocht de agenda samen met en namens de betrokken hoogleraren uit de werkplaatsen overhandigen omdat hij voorzitter is van de SANO-werkgroep die de agenda opstelde. De kennisagenda:

  • geeft inzicht in huidige kennistekorten
  • ondersteunt beleid voor de zorg aan kwetsbare ouderen
  • geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s

  Ouderenzorg onder druk
  Langdurige ouderenzorg staat in alle zorgvelden volop onder druk. Daarom zijn nieuwe onderzoeken en inzichten nodig. Bij de verschillende zorgvelden en -disciplines is bekeken welke kennis al beschikbaar is en waar nog vragen over zijn. De nieuwe overkoepelende kennisagenda gaat over alle vormen van zorg. Dus zowel de zorg in instellingen als de thuiszorg.

  Twaalf thema’s
  Centraal staan twaalf onderwerpen die de komende tijd worden uitgebreid. Voorbeelden zijn ‘eigen regie’, ‘mantelzorg’ en ‘geriatrische revalidatie’. Zo vragen de onderzoekers zich af ‘hoe zorgverleners eigen regie van ouderen kunnen stimuleren’ en  hoe ze ‘mantelzorgers kunnen ondersteunen bij het verlenen van zorg’. De antwoorden hierop zijn belangrijk voor toekomstig beleid. “Daarom verwachten we dat de nieuwe kennis ouderen en zorgverleners echt gaat helpen en bijdraagt aan betere en passende zorg”, zegt lector Van Rossum.

  Hoe nu verder? SANO houdt de agenda up-to-date. Dit betekent dat nieuwe kennis, inzichten en onderwerpen steeds worden toegevoegd. Zo werkt een collega bij Zuyd van Van Rossum, Ramon Daniëls (lector Ondersteunende Technologie in de Zorg) nu mee aan de vaststelling van kennishiaten rondom de inzet van zorgtechnologie in de ouderenzorg.

  Bekijk ook de complete kennisagenda.

   

  Erik van Rossum en minister Conny Helder

  Lees meer Lees minder

  Podcast

  Voor Erik van Rossum is het vanzelfsprekend: mensen helpen met langer gezond thuis leven. Dat is waar hij en zijn lectoraat, Wijkgerichte Zorg voor staan: Het versterken van het functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving.

  In je eigen thuisomgeving beter kunnen worden, of nog beter, niet te ziek worden. Van achter de gesloten voordeur, naar een gezonde wijk door een samenwerking tussen naasten, bedrijfsleven en de zorg. Om er zo voor te zorgen dat kwetsbare groepen beter ondersteund en verzorgd kunnen worden in een vertrouwde omgeving. Binnen het Zuyd transitiethema De Gezonde Samenleving samen ervoor zorgen dat de complexiteit van wijkgerichte zorg bereikbaar en toegankelijk wordt.

  In de media: Wijkleercentrum Meerssen

  De Limburger publiceerde op 23 december 2021 een artikel over het Wijkleercentrum Meersen.

  Promotie Ruth Vogel

  Ruth Vogel promoveerde op 4 februari 2022 op haar proefschrift Nurses in the Lead towards High Quality Community Care.

  De leiderschapsrol van wijkverpleegkundigen versterken bij het implementeren van evidence based zorginnovaties, dat was de inzet van het onderzoek Nurses in the lead. Het toepassingsgebied was: bevorderen dat teamleden de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen stimuleren.

  Lectoraatslid Dr. Gerrie Bours was betrokken als co-promotor en Prof. Dr. Sandra Zwakhalen en lector Dr. Erik van Rossum als promotoren.
   

  Promotie Sarah Willard

  Afgelopen jaren onderzocht Sarah Willard onder supervisie en begeleiding van Dr. Marieke Spreeuwenberg, Prof. dr. Luc de Witte (promotoren) en Dr. Erik van Rossum (co-promotor) online wijkplatformen voor thuiswonende ouderen die werden ontwikkeld op basis van wensen en behoeften van eindgebruikers. Deze online wijkplatformen waren gericht op het ondersteunen van maatschappelijke participatie om zo ‘oud worden in de eigen omgeving’ te faciliteren.

  In december 2021 promoveerde Sarah op dit onderwerp. De resultaten van deze studies zijn gebundeld in haar proefschrift "Online community care platforms for older adults. Do they support ageing-in-place?"

 • Publicaties en kennisproducten

  Studiejaar 2022-2023

  Wetenschappelijke publicaties

  • Bosveld, M. H., Romme, S., de Nooijer, J., Smeets, H. W. H., van Dongen, J. J. J., & van Bokhoven, M. A. (2022). Seeing the patient as a person in interprofessional health professions education. Journal of Interprofessional Care, 17. https://doi.org/10.1080/13561820.2022.2093843 
  • Groenvynck L, de Boer B, Beaulen A, de Vries E, Hamers JPH, van Achterberg Th, van Rossum E, Khemai C, Meijers JMM, Verbeek H. The paradoxes experienced by informal caregivers of people with dementia during the transition from home to a nursing home. Age and Ageing 2022; 51: 1–9. https://doi.org/10.1093/ageing/afab241 
  • Groenvynck L, Fakha A, de Boer B, Hamers JPH, van Achterberg T, van Rossum E, Verbeek H. Interventions to Improve the Transition from Home to a Nursing Home: A Scoping Review. Gerontologist 2022; 62 (7): e369-83. https://doi.org/10.1093/geront/gnab036 
  • Groenvynck L, Khemai C, de Boer B, Beaulen A, Hamers JPH, van Achterberg T, van Rossum E, Meijers JMM, Verbeek H. The perspectives of older people living with dementia regarding a possible move to a nursing home. Ageing and Mental Health 2023; April 26;1-9. https://doi.org/10.1080/13607863.2023.2203693 
  • Hasannejadasl H., Roumen C., van der Poel H., Vanneste B., van Roermund J., Aben K., Kalendralis P., Osong B., Kiemeney L., Van Oort I., Verwey R., Hochstenbach L., Bloemen-van Gurp E., Dekker E., Fijten R. Development and external validation of multivariate prediction models for erectile dysfunction in men with localized prostate cancer. PLoS One, Mar 3;18(3), 2023. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276815     
  • Hasannejadasl H., Osong B., Bermejo I., van der Poel H., Vanneste B, van Roermund J., Aben K., Zhang Z., Kiemeney L., Van Oort I., Verwey R., Hochstenbach L., Bloemen- van Gurp E., Dekker A., Fijten R.A comparison of machine learning models for predicting urinary incontinence in men with localized prostate cancer. Front. Oncol., Volume 13, April 2023. https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1168219  
  • Hochstenbach L., Determann D., Fijten R., Bloemen-van Gurp E., Verwey R. Taking shared decision making for prostate cancer to the next level: Requirements for a Dutch treatment decision aid with personalized risks on side effects. Internet Interv. Volume 31: 100606, March 2023. https://doi.org/10.1016/j.invent.2023.100606   
  • Khemai, C., Janssen, D. J., Van Dongen, J., Biesmans, J., Schols, J. M., Bolt, S. R., & Meijers, J. M. (2023). The development of a guidance document for interprofessional collaborative advance care planning in dementia care. medRxiv, 2023-01. doi: https://doi.org/10.1101/2023.01.25.23285020 
  • Kruithof, N., Bloemen-van Gurp, E.J., Spierts, N.A.P., Hagedoren-Meuwissen, E.A.V., Bemelen, J., Spreeuwenberg, M.D. (2023). Patient-accessible electronic health records: a qualitative study from the perspective of potential users in the Netherlands. Int. J. Electronic Healthcare, Vol. 13, No.2, 2023. https://doi.org/10.1504/IJEH.2023.130516 
  • Lierop MEA van, Meijers JMM, van Rossum E, Rutten JER, Thome-Lürken Th, Zwakhalen SMG. How to establish workplace learning in long-term care: results from a World Café dialogue. BMC Nursing 2022;21(1): 241. https://doi.org/10.1186/s12912-022-00999-8 
  • Rooijakkers T, van Rossum E, Zijlstra GAR, Kempen GIJM, Passos VL, Metzelthin SF.  Effectiveness of a reablement training program on self-efficacy and outcome expectations regarding client activation in homecare staff: A cluster randomized controlled trial. Geriatric Nursing 2022; 43: 104-112. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2021.11.009 
  • Verbeek FHO, van Lierop MEA, Meijers JMM, van Rossum E, Zwakhalen SMG, Laurant MGH &  van Vught AJAH. Facilitators for developing an interprofessional learning culture in nursing homes: a scoping review. BMC Health Services Research 2023; 23:178. https://doi.org/10.1186/s12913-023-09092-5 

  Vakpublicaties

  • Bloemen- van Gurp E., Eurlings W. Datasamenwerking, utopie of realiteit? Highlighs magazine. Nummer 19, pp 9-10, Januari 2023.  
  • Bours G, Erkens P, Eijgenraam P, Zwakhalen S, van Rossum E. Wijkverpleegkundigen: train de trainer. TVZ 2022; 5: 33-35.
  • Courtens A, Pieters S, Moser A. Docentenprofessionalisering palliatieve zorg voor mbo en hbo zorgopleidingen. Oen G, 1, 20-23. 
  • Willard S, Keinemans S, van Rossum E. Maken online wijkplatformen hun beloften aan ouderen waar? Geron 2023; 28: 2 (juni 2023). 

Lectoraat Wijkgerichte Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen