Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Wijkgerichte Zorg

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg is van start gegaan op 1 januari 2017 met als lector Erik van Rossum. Het lectoraat richt zich op de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe zorg- en welzijnsconcepten in wijken.

De missie van het lectoraat sluit aan bij het huidige overheidsbeleid en de actuele ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector. Steeds meer zorg en ondersteuning van kwetsbare burgers en chronisch zieken moet gaan plaatsvinden in hun eigen leefomgeving. Dat heeft grote gevolgen voor hen, maar ook voor mantelzorgers en zorg- en andere professionals die hierbij betrokken zijn. Professionals zullen anders moeten gaan werken en meer moeten gaan samenwerken met andere disciplines. Het nieuwe lectoraat is daarom zowel van belang voor innovaties in het werk- en beroepenveld als voor innovaties in het onderwijs en in scholingstrajecten.

Samenwerking
Het lectoraat werkt nauw samen met de techniek opleidingen van Zuyd en de opleiding Facility Management. Het lectoraat is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op dit moment worden er door EIZT verscheidene projecten in samenwerking met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen uitgevoerd op het domein van het lectoraat. Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

Gezamenlijke inauguratie

Op vrijdag 16 maart 2018 werd dr. Erik van Rossum geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Ramon Daniëls en dr. Susy Braun. Hun rede had als titel: 'Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg'.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Erik van Rossum
Lector Erik van Rossum werkt sinds 2003 bij Zuyd Hogeschool als docent-onderzoeker in het domein Gezondheidszorg en Welzijn. Van 2008 tot 2016 was hij, ondersteund door zorgorganisatie Sevagram, bijzonder lector Zorginnovaties voor kwetsbare ouderen. Vanaf 2017 is hij lector op het terrein van Wijkgerichte Zorg en tevens co-programmaleider van de themalijn Wijkgerichte Zorg en Samenwerking van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).

Hij combineert zijn werkzaamheden voor de hogeschool met een aanstelling als senior onderzoeker aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (onderzoeksinstituut Caphri en Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg). 

Na zijn opleiding Gezondheidswetenschappen (1986) en aansluitende promotie-onderzoek aan de Universiteit Maastricht (promotie in 1993 op studie naar de effecten van preventieve ouderenbezoeken door wijkverpleegkundigen) heeft hij als universitair docent onderzoek op het terrein van de ouderenzorg gecontinueerd en onderwijs verzorgd, vooral gericht op de methoden en technieken van onderzoek. Zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten richten zich momenteel op integrale concepten voor ouderen en andere kwetsbare groepen in de thuissituatie.

 • Over de leden

  De volgende medewerkers zijn werkzaam voor het lectoraat:

  • Gerrie Bours
  • Stephanie Cornips
  • Eveliene Dera
  • Jerôme van Dongen
  • Pieter Eijgenraam
  • Petra Erkens
  • Prisca Rouwet
  • Sarah Willard

  Lectoraatsleden werken nauw samen met andere docent-onderzoekers binnen en buiten Zuyd Hogeschool. Een belangrijke verbinding daarin wordt gevormd met de leerstoel Verplegingswetenschap van prof. dr. Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht, leerstoel mede ingesteld door Zuyd Hogeschool). Haar leerstoel richt zich op de verpleegkundige ouderenzorg in de thuissituatie. 

  Meer informatie over de medewerkers vindt u hieronder.

  Gerrie BoursGerrie Bours
  Gerrie Bours is in 1982 afgestudeerd aan de opleiding HBO-V aan de voorloper van Zuyd Hogeschool. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als wijkverpleegkundige, ging ze Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1991). Tijdens haar laatste studiejaar ging zij als docent werken bij de opleiding Verpleegkunde bij de voorloper van Zuyd. In 1993 ging ze aan de slag aan de Universiteit Maastricht, eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ze haar promotie-onderzoek heeft afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde zij haar epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is zij geregistreerd als epidemioloog B (2005).

  In 2004 keerde Gerrie terug naar Zuyd Hogeschool om daar de master Advanced Nursing Practice op te zetten. Ook werd zij toen actief binnen het lectoraat Autonomie en Participatie. Op dit moment combineert zij haar werkzaamheden als hoofddocent bij Zuyd, bij het lectoraat Wijkgerichte Zorg en het lectoraat Facility Management met haar werkzaamheden als universitair docent aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Service Research. Haar expertise ligt vooral op het terrein van evidence based practice, verpleegkundig leiderschap en de implementatie van zorginnovaties in de ouderen zorg.  Zij begeleidt op deze thema’s PhD, master en bachelor studenten. Op dit moment is zij betrokken bij o.a. de volgende projecten: Nurses in the Lead towards high quality community care, Vital Communities and Ageing in Place, Evidence Based Practice en Share Decision Making in de oncologische nazorg.

  Meer info op LinkedIn of ResearchGate. Of mail Gerrie: gerrie.bours@zuyd.nl.
   

  Stephanie CornipsStephanie Cornips
  Vanaf 1 november 2008 werk ik als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de lectoraten. De laatste jaren zorg ik met name voor de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten. Als linking pin tussen de Zuyd onderzoekers en lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik e.e.a. zo goed mogelijk in goede banen te leiden. Een zeer afwisselende job waar ik mijn kennis en vaardigheden goed kan benutten en waar ik daarnaast nog dagelijks bijleer en mijzelf kan ontwikkelen.  

  Vóór mijn overstap naar Zuyd ben ik in heel andere branches werkzaam geweest. In 1988 ben ik afgestudeerd aan de hbo-Jeugdwelzijnswerk in Maastricht, waarna ik elf jaar de groei heb meegemaakt van de kinderopvang respectievelijk als leidster, planner en negen jaar als accountmanager voor de bemiddeling in bedrijfskinderopvang. In 2000 heb ik het roer omgegooid en ben als bibliothecaris gaan werken, eerst in Susteren, later bij BiblioNova in Sittard. Hiertoe volgde ik de PSO-opleiding tot bibliothecaris. Twee zeer interessante werkomgevingen waarbij de klant een belangrijke rol speelt. 

  Contact: stephanie.cornips@zuyd.nl 
   

  Eveliene Dera

  Eveliene Dera
  Eveliene combineert haar werk als docent Verpleegkunde met werkzaamheden voor het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Voordat ze in 2017 startte bij Zuyd Hogeschool was ze meer dan 16 jaar werkzaam in de Jeugdgezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als stafverpleegkundige. In 2016 rondde ze haar promotietraject af met als onderwerp het voorkomen van overgewicht startend vanaf de geboorte. De uitdaging in dit promotietraject was het onder de aandacht brengen van het belang van vroegtijdige preventie en het meer laten aansluiten van wetenschappelijke onderzoek bij de praktijk. Verder is Eveliene lid van de Wetenschappelijke Commissie Jeugdverpleging V&VN en betrokken bij de beroepsvereniging Maatschappij en Gezondheid V&VN, vakgroep Jeugdverpleegkundigen. Vanuit de V&VN is ze projectlid van de landelijke projectgroep, JGZ en Wijkteams, “de sterkste schakels”.

  In de afgelopen jaren heeft ze expertise opgedaan in de doorontwikkeling van de professionalisering van het verpleegkundig beroep. Zo heeft ze zorg gedragen voor het ontwikkelen van op maat gerichte scholingsprogramma’s, deelgenomen aan diverse innovatieve projecten (o.a. transities in de zorg) en mede zorg gedragen voor implementatie trajecten. In 2017 was ze betrokken bij de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van een scholingstraject dat is gericht op verpleegkundig leiderschap voor de HBO verpleegkundigen van Zuyderland Medisch Centrum. Dit scholingstraject heeft een vervolg gekregen tot 2020. Een ander onderdeel van haar huidige werkzaamheden omvat het ontwikkelen van een leeromgeving voor het sociale domein van de gemeente Maastricht. Ook hierbij is de doorontwikkeling van het beroep als zorgprofessional en samenwerking met anderen een belangrijk onderwerp. Naast de huidige begeleiding van studenten en taken vanuit het lectoraat is ze verbonden aan het Preventiecentrum Gezondheid van Zuyd en aan de minor “Alles is gezondheid”. Haar huidige werkzaamheden zijn gericht op preventie, jeugd en verbinding van zorg en welzijn.

  Contact: eveliene.dera@zuyd.nl 

  Jerome van Dongen

  Jerôme van Dongen 
  Ik heb de opleiding Gezondheidswetenschappen in de richting Beleid en Management en de master Health, Policy, Economics en Management aan de Universiteit Maastricht gevolgd. Na mijn studie heb ik een aantal jaren als productiecontroller in het MUMC gewerkt. In deze functie werkte ik mee aan verbetering van de bronregistratie, voerde controles uit over de registratie, analyseerde productiegegevens en adviseerde het management. In de periode 2012-2017 ben ik bezig geweest met mijn promotieonderzoek bij het lectoraat Autonomie en Participatie in samenwerking met de Vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht. Dit promotietraject was onderdeel van een RAAK Pro project. Het doel van dit onderzoek was om eerstelijns zorgprofessionals toe te rusten met methodieken, interventies en technologieën waarmee ze de (interprofessionele) samenwerking rondom de zorgvragen van chronisch zieken met complexe zorgvragen kunnen optimaliseren. In de periode mei 2016 - 2018 ben ik onder andere bezig geweest met een RAAK Publiek project met de titel: “Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers”. In dit project hebben we vanuit het lectoraat Wijkgerichte Zorg samen met collega’s van het lectoraat CESRT onderzoek gedaan in het sociale domein. De ontwikkeling van efficiënte en effectieve maatschappelijke ondersteuning via leergemeenschappen van beroepskrachten, burgers, onderzoekers en studenten in de gemeente Maastricht en Roermond stond hierbij centraal. Via actieonderzoek bestudeerden we onder andere de manier waarop vraagverheldering plaatsvindt, hoe men samen tot een passend ondersteuningsplan komt en hoe vervolgens het effect van (sociale) interventies in relatie tot het behalen van persoonlijke doelen wordt gemonitord. Momenteel ben ik voor coöperatie STAND-BY! in de gemeente Heerlen bezig met praktijkgericht onderzoek naar de buurtgerichte samenwerking in sociale buurtteams. Middels een leergemeenschap waarin beroepskrachten van verschillende disciplines, buurtvertegenwoordigers en studenten participeren proberen we door samen te leren tot verbetering en innovatie te komen. Daarnaast ben ik actief met diverse team ontwikkeltrajecten in uiteenlopende contexten (eerstelijns praktijk, verpleeghuis, ziekenhuis, hospice, gemeente).

  Naast mijn werk ben ik sinds 2009 actief als bestuurslid van de Adviesraad Sociaal Domein in de gemeente Meerssen. Op deze manier krijg ik ook vanuit een ander perspectief input en hierdoor beter zicht op de uitdagingen in het sociale domein. De thema’s die mij bezighouden zijn: maatschappelijke ondersteuning, wijkgerichte zorg, de dementievriendelijke gemeente, leergemeenschappen, interprofessioneel samenwerken, interprofessioneel onderwijs, teamontwikkeling en persoonsgerichte zorg.

  Contact: jerome.vandongen@zuyd.nl | 06 50 23 13 85


  Pieter EijgenraamPieter Eijgenraam
  Met een achtergrond in zowel onderzoek als onderwijs ligt het voor de hand een brugfunctie te vervullen om deze beide werelden te verbinden; het is mijn taak de thema’s van ons lectoraat over het voetlicht te brengen bij de verschillende opleidingen van Zuyd. Ik ben epidemioloog met veel ervaring in de uitvoering van klinische studies, daarnaast ben ik jaren actief geweest als docent in het MBO onderwijs. Mijn profilering bij Zuyd ligt op de thema’s praktijkgericht, interprofessioneel, kolomoverstijgend opleiden. Ik ben actief binnen de Limburg Meet (LIME) portal, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten; we proberen opdrachtgevers en onderwijs te verbinden. Als deze thema’s in het onderwijs zijn verankerd kunnen we professionals afleveren die de noodzakelijke transities in de wijkgerichte ouderenzorg succesvol gestalte kunnen geven. Ook ben ik actief als docent bij de HBO-V, waar ik studenten begeleid tijdens het afstuderen.

  Contact: pieter.eijgenraam@zuyd.nl

  Petra ErkensPetra Erkens
  Sinds september 2012 ben ik werkzaam aan Zuyd Hogeschool als docent/onderzoeker verpleegkunde. Ik verzorg onderwijs voor voltijd en deeltijd studenten HBO-V, verpleegkundig specialisten in opleiding en de leergang praktijkondersteuning. Mijn aandachtsgebied is evidence based practice (EBP). Vanuit de hogeschool werk ik als projectleider aan de implementatie van EBP en verpleegkundig onderzoek in Zuyderland (of lees factsheet). Mijn onderzoek richt zich bottom-up evidence based kwaliteitsverbeteringen door verpleegkundigen. Ik ben o.a. als onderzoeker betrokken bij het project ‘Nurses in the lead towards high quality community care’, waarin we met Meander en Zuyderland thuiszorg werken aan het versterken van de leiderschapscompetenties van wijkverpleegkundigen voor het implementeren van EBP-interventies op het gebied van stimuleren van zelfredzaamheid voor thuiswonende ouderen. Naast mijn werkzaamheden voor de hogeschool, ben ik als copromotor betrokken bij het onderzoek Detectie en Diagnose van Atriumfibrilleren (D2AF) van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. Dit project is in samenwerking met de vakgroep Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum / Universiteit Amsterdam.

  Ik ben verpleegkundige en epidemioloog. De opleiding verpleegkunde heb ik gevolgd aan de HBO-V van Zuyd en mijn opleiding epidemiologie aan Universiteit Maastricht. In 2012 ben ik gepromoveerd aan Universiteit Maastricht op de diagnostiek en behandeling van longembolie in de eerste en tweede lijn. Sinds februari 2019 maak ik deel uit van de tweede groep verpleegkundigen die het Leadership Mentoring in Nursing Research programma, onderdeel van het ZonMW programma Tussen Weten en Doen (TWD), volgen. Dit leiderschapsprogramma ondersteunt gepromoveerde verpleegkundig onderzoekers in de verdere ontwikkeling van hun leiderschaps- en onderzoekscompetenties. 

  Contact: petra.erkens@zuyd.nl 

  Prisca RouwetPrisca Rouwet
  Sinds februari 2017 ben ik werkzaam als ondersteuner voor de lectoren en onderzoekers van de clusterlectoraten binnen de Gezondheidszorg. Een leuk team dat goed samenwerkt en nieuwe kennis, diensten en producten ontwikkelt. Deze ontwikkelingen worden in het onderwijs geïmplementeerd voor toekomstige of reeds werkzame professionals. Ik als duizendpoot assisteer met alle voorkomende administratieve en secretariële werkzaamheden. 
  In 1997 heb ik mijn opleiding tot directiesecretaresse in Maastricht afgerond. Daarna heb ik mijn werkervaring en meer kennis opgedaan bij diverse bedrijven waaronder Gemeente Maastricht, NH Hotels, Stella aviation academy en Château St. Gerlach. 

  Contact:  prisca.rouwet@zuyd.nl | 045 400 6297 | werkdagen ma - do | LinkedIn
   

  Sarah WillardSarah Willard
  Als socioloog en sociaal pedagogisch hulpverlener ben ik gespecialiseerd in actief burgerschap, zorg en beleid. Ik heb kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg, het sociaal domein en innovatie met behulp van technologie. Ik ben sinds 2013 in dienst bij Zuyd Hogeschool. Als docent ben ik voornamelijk actief t.a.v. kwalitatieve onderzoeksmethodologie en het begeleiden van afstudeerders. Via mijn promotieonderzoek (‘Supporting community-dwelling older adults’, zie projecten voor meer info) hoop ik een bijdrage te leveren aan een meer toekomstbestendige zorg door onderzoek te doen naar de vraag hoe ouderen ondersteund kunnen worden in het nemen van meer eigen regie in het zorgproces en door onderzoek te doen naar de vraag welke facetten kunnen bijdragen aan het langer thuiswonen van kwetsbare ouderen. Ik ben werkzaam bij de opleidingen Minor Science, Universitair Traject, Social Work, Verpleegkunde. Mijn expertise is gericht op (o.a.) de thema’s: sociologie, sociaal domein, community-care, zorginnovatie, kwalitatief onderzoek.

  Meer info op LinkedIn of ResearchGate of mail sarah.willard@zuyd.nl

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  GGD AppStore

  Samenwerking Zuyd, Hogeschool Leiden, NeLL, GGD
  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam

  Studenten van hogescholen worden ingezet bij het testen van gezondheidsapps rond de thema’s van positieve gezondheid. Geteste apps worden geplaatst in de GGD AppStore. De begeleiding is in handne van zowel docenten van Zuyd als onderzoekers van GGD Nederland als GGD Zuidlimburg. Op dit moment is een e-learning omgeving in ontwikkeling, die de testprocedure verder gaat stroomlijnen.

  Interprofessioneel Opleiden en Samenwerken : praktijkleren

  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam
  Tijdens hun stage op verschillende stageplekken in de eerstelijnszorg en verpleeghuiszorg en onder leiding van docenten en zorgprofessionals werken studenten van Verpleegkunde (hbo-v en mbo), Verzorgende IG, Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Biometrie en Geneeskunde samen aan praktijkproblemen die een interprofessionele aanpak vragen. De gekozen onderwijsvorm is de Interprofessionele Community of Practice (IPCoP). Er wordt gewerkt aan de competentieontwikkeling met de vijf Zuyd Building blocks.

  Lees meer in de factsheet

  Leren in dialoog: Uitbreiding en verduurzaming leernetwerk

  ZonMw: Zichtbare Schakel
  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam

  Een consortium bestaande uit Zuyd Hogeschool, ROC Arcus college, ROC Leeuwenborg, het Huis voor de Zorg en de zorginstellingen Cicero en Envida heeft ervaring opgedaan met leernetwerken: professionals uit de thuiszorg (MBO en HBO), HBO-V en MBO zorgstudenten, docenten en cliënten hebben samen geleerd rond de thema’s zelfmanagement en coachen van collega’s. Doel is kennistoename en verkleining van de afstand tussen onderwijs en werkvloer.

  Afstudeerprojecten en minoren

  Contactpersoon: Pieter Eijgenraam
  Via de LIME portal worden opdrachten van bijvoorbeeld startups aangeboden als afstudeeropdracht. Zo is er door studenten een onderzoek gedaan naar de effecten van beeld en geluid (Qwiek.up) op onrust bij dementerenden met behulp van een SIA KIEM subsidie. Ook worden er workshops rond het thema Interprofessioneel opleiden gegeven binnen verschillende minoren: o.a. Science en Vital Communities.

  Optimale maatschappelijke ondersteuning van burgers

  RAAK-project  
  Contactpersoon: Jerôme van Dongen

  Doel van het onderzoek: een concreet en gedragen ondersteuningspakket voor beroepskrachten en burgers dat zowel voor de beroepspraktijk als een breed scala aan opleidingen ter beschikking komt.

  Bekijk factsheet

  Leergemeenschap Heerlen STAND-BY!

  Contactpersoon: Jerome van Dongen
  Met de innovatieve leergemeenschap in Heerlen krijgen burgers en beroepskrachten een krachtige stem in de vernieuwing van de maatschappelijke ondersteuning. Het doel van dit praktijkgericht onderzoek is om vooral met en van elkaar te leren om uiteindelijk met de in de leergemeenschap verzamelde kennis en praktijkervaring de sociale buurtteams van STAND-BY! te versterken bij hun transformatieopgave.
   

  Bekijk de factsheet

  IPOS

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  Het lectoraat Wijkgerichte Zorg levert op verschillende manieren een bijdrage aan interprofessionele onderwijsactiviteiten in zowel bachelor, master als post hbo onderwijs. Voorbeelden zijn het IP teamoverleg en Mens Achter de Patiënt.

  Diverse scholings- en adviseringstrajecten

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  Voorbeelden zijn:

  • Team ontwikkeltraject Hospice de Mantelhof
  • Innovatieve leerwerk omgeving Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  • Deskundigheidsbevordering en teamontwikkeltraject Zorgteam gemeente Roermond
  • Implementatie nieuwe aanpak rondom MDO in de zorgcentra van Zuyderland

  Promotieproject

  ‘Supporting community-dwelling older adults; evaluation of an Online Community Care Platform to support older adults and their caregivers’
  Contactpersonen: Erik van Rossum en Sarah Willard

  De focus van dit promotieproject ligt op de evaluatie van de impact van en ervaringen met het online wijkplatform Cubigo. Dit platform biedt als virtueel dorpsplein (of wijkportaal) een infrastructuur die de vragen en behoeften van ouderen koppelt aan het beschikbare aanbod van zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk, vrijwilligerswerk, lokale ondernemers, gemeente, verenigingen, etc. Zo’n virtuele ontmoetingsplaats kan als basis fungeren voor tal van communicatie-, comfort- en gezondheidsdiensten die de leefbaarheid in de wijk en het zelfstandig functioneren van ouderen kunnen bevorderen. Dit platform werd tussen 2015 en 2018 op verschillende plaatsen in Limburg geïmplementeerd. Tijdens het promotieproject werden de ervaringen met deze uitrol en de impact van dit platform nader onderzocht. Gedurende de implementatie werd gezamenlijk met gebruikers (ouderen, mantelzorgers, bedrijfsleven en professionals) bepaald waar het platform moest worden aangepast om zo de technologie en het dienstenaanbod gaandeweg te verbeteren. In het onderzoek werd uitgebreid aandacht besteed aan het proces omtrent deze aanpassingen en de implementatie van de technologie. Daaraan gekoppeld werd bekeken of het platform de gewenste impact had op de sociale cohesie in de wijk en de zelfredzaamheid en participatie van ouderen. Het project is inmiddels afgerond en het bijbehorende proefschrift bevindt zich in de laatste fase.

  Interprofessionele samenwerking in eerstelijns teams

  De complexiteit van zorgvragen neemt toe. Problemen en vragen hebben betrekking op meerdere leefgebieden. Interprofessionele samenwerking is nodig om aan deze complexiteit te kunnen voldoen. In dit project is onderzocht hoe in de eerste lijn interprofessioneel wordt samengewerkt en op welke manier deze samenwerking kan worden geoptimaliseerd.

  Lees de factsheet
 • Producten

  Website ‘Langer Thuis in Eigen Huis’

  Contactpersoon: Sarah Willard
  Steeds meer senioren blijven langer in hun eigen huis wonen, terwijl de vraag naar zorg en de behoefte aan een aangepaste woning toeneemt. De projectgroep ‘Langer thuis in eigen huis’ vroeg ontwerpteams om slimme aanpassingen te bedenken voor bestaande woningen en de directe omgeving. Lectoraatslid Sarah Willard nam deel aan een van deze ontwerpteams. Op hun website vind je hun oplossingen per woningtype, maar ook handige tips die het wonen aangenamer, makkelijker en veiliger maken. Alle hier gepresenteerde oplossingen zijn gebaseerd op interviews met bewoners.

  Ga naar de website

  De QuickScan Interprofessionele Samenwerking

  Contactpersoon: Jerôme van Dongen
  De QuickScan Interprofessionele samenwerking is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Middels de QuickScan kunnen teams/netwerken reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om deze te optimaliseren. Ze vertalen de uitkomsten dan naar bijvoorbeeld een ontwikkel- of vervolgtraject. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica.

  Bekijk de kennisclips/video's:

 • Onderwijs en scholing

  Minor Science

  Sarah Willard geeft het vak kwalitatieve onderzoeksmethodologie in de Minor Science. Daarnaast is zij vanaf september 2019 coördinator van deze Minor.

Lectoraat Wijkgerichte Zorg
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen