Project
Wijkgerichte Zorg

ACCENT studie (geriAtriC Care EsseNTials)

Eind 2021 is een omvangrijk vierjarig project gestart, gericht op het verpleegkundig ondersteunen van de eigen autonomie van ouderen in het ziekte- dan wel herstelproces (de “ACCENT studie”). Als toepassingsgebied is voor ADL zorg gekozen.

Het gehele project zet in op 3 onderdelen:

  1. theoretisch meer zicht krijgen op het autonomie bevorderend gedrag van verpleegkundigen en verzorgenden
  2. ontwikkeling van meetinstrumenten om dit gedrag meetbaar te maken en
  3. ontwikkelen en testen van onderwijsmateriaal en -strategieën ter bevordering van het professioneel handelen van verpleegkundigen en verzorgenden (in opleiding) in het ondersteunen van de eigen autonomie van oudere cliënten.

Het lectoraat is vooral aan onderdeel (3) verbonden. Er worden o.a. innovatieve (werk-)leeromgevingen ontwikkeld, waarin het praktijkveld, mbo en hbo studenten en docenten, en onderzoekers gaan samenwerken, experimenteren en evalueren.

Dit project wordt met financiële ondersteuning van ZonMw onder leiding van Universiteit Maastricht (prof. Sandra Zwakhalen) uitgevoerd, samen met diverse regionale zorgpartners.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Erik van Rossum, erik.vanrossum@zuyd.nl