Project
Wijkgerichte Zorg

Advance Care Planning door verpleegkundigen

Op 1 februari 2022 is een vierjarig onderzoek gestart naar verpleegkundige ‘advance care planning’ (ACP), oftewel vroegtijdige zorgplanning, bij ouderen.

ACP is het proces waarbij ouderen samen met hun naasten en zorgverleners in gesprek gaan om weloverwogen wensen en beslissingen over het levenseinde vast te leggen. Het betreft een persoonlijke ZonMW onderzoeksbeurs voor dr. Judith Meijers van Zuyderland en Universiteit Maastricht. Voortbouwend op eerdere samenwerking, o.a. in het DEDICATED project, is het lectoraat en de verpleegkunde opleiding in de persoon van Sabine Pieters partner in dit project. Onze rol is om mee te werken aan scholingen in ACP-communicatie voor verpleegkundigen en verpleegkunde studenten.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Erik van Rossum, erik.vanrossum@zuyd.nl