Project
Wijkgerichte Zorg

LINC: Learning Innovation Nurses Climate aanpak in de langdurige ouderenzorg

In het vierjarige LINC project (2019-2023, subsidie ZonMw) wordt gewerkt aan het creëren van een optimaal leer- en verbeterklimaat binnen teams van verpleegkundigen en verzorgenden, zowel in de thuiszorg als in het verpleeghuis. Innovatie en kwaliteitsverbetering komen immers daar tot stand waar professionals verbinden en reflecteren, en uitdaging en vrijheid ervaren. De zorgteams worden daarbij gestimuleerd om gebruik te maken van reeds binnen de organisatie beschikbare kwaliteitsgegevens als start om te leren en verbeteren. Tien zorgteams nemen deel aan het project.

Het lectoraat is mede verantwoordelijk voor dit project dat uitgevoerd wordt in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (eindverantwoording: prof S. Zwakhalen, Universiteit Maastricht / Zuyd Hogeschool). Medewerkers van het lectoraat en de academie Verpleegkunde dragen o.a. bij aan de implementatie van werkplekleren in de participerende zorgteams, het begeleiden van de coaches in de teams werken aan een beter leer- en verbeterklimaat, en het evalueren van de ervaringen van alle betrokkenen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact opmet Erik van Rossum, erik.vanrossum@zuyd.nl of