Project
Wijkgerichte Zorg

Appmakelaar - GGD Appstore

Studenten van verschillende zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool merken op dat er in hun opleidingen onvoldoende aandacht is voor eHealth en preventie. Om dit probleem op te lossen selecteren we als case het gebruik van mobiele apps ter preventie van gezondheidsproblemen.

Hiertoe ontwikkelen we een innovatief onderwijsprogramma dat ingebed wordt in stages, afstuderen en een minor. De onderwijsinnovatie is enerzijds de koppeling maken tussen eHealth en preventie en anderzijds gebruik maken van activerend leren en praktijkgericht, flexibel onderwijs. Passend bij de innovatie, maken we gebruik van een ontwerpgerichte aanpak. Docenten, zorgprofessionals en onderzoekers werken samen aan de onderwijsinnovatie die vervolgens gezamenlijk wordt uitgevoerd. De student leert activerend en werkt praktijkgericht, waardoor bij een vraag uit de zorgpraktijk, al onderzoekend de juiste app kan worden geselecteerd in een leeromgeving waar eHealth en preventie integraal worden aangeboden.

De opbrengsten van dit tweejarig project (financiering Comenius onderwijsbeurs) zijn: 1. een competentieprofiel van de ‘appmakelaar’, 2. een blauwdruk (ontwerp van het onderwijs), 3. een blended learning onderwijsprogramma dat binnen Zuyd Hogeschool uitgevoerd is en 4. didactische bouwstenen voor het hbo. Dit project dient als voorbeeld voor de introductie van andere eHealth toepassingen op dit terrein.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Pieter Eijgenraam, pieter.eijgenraam@zuyd.nl of