Project
Wijkgerichte Zorg

Diverse scholings- en adviseringstrajecten

Het lectoraat Wijkgerichte Zorg begeleidt organisaties en instellingen op diverse gebieden.

Voorbeelden zijn:

  • Team ontwikkeltraject Hospice de Mantelhof
  • Innovatieve leerwerk omgeving Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
  • Deskundigheidsbevordering en teamontwikkeltraject Zorgteam gemeente Roermond
  • Implementatie nieuwe aanpak rondom MDO in de zorgcentra van Zuyderland
  • QuickScan Interprofessionele  Teamsamenwerking
  • Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL)
  • Toepassing van de effectencalculator bij leergemeenschap Heerlen STAND-BY!

Meer weten?

Neem contact op met Jerôme van Dongen, jerome.vandongen@zuyd.nl.