Project
Wijkgerichte Zorg

DEDICATED

Het DEDICATED project is gericht op het verbeteren van de palliatieve zorg bij mensen met dementie. Dit vierjarige project wordt gefinancierd door ZonMW en onder regie van Universiteit Maastricht (projectleider: dr. Judith Meijers) uitgevoerd in de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Het lectoraat is partner in dit project.

DEDICATED heeft twee inhoudelijke pijlers: 

  • competentieontwikkeling m.b.t. palliatieve zorg bij mensen met dementie en het communiceren over het naderende levenseinde, en
  • het  interdisciplinair samenwerken bij palliatieve zorg in de thuissituatie en in het verpleeghuis.

Vanuit  het lectoraat en de academie Verpleegkundige dragen we o.a. bij aan de ontwikkeling en implementatie van een competentie toolkit met bijbehorend lesmateriaal, het trainen van ‘kartrekkers’ in de zorgpraktijk, en het ontwikkelen van een interprofessionele samenwerkingsstrategie. De ontwikkelde tools en strategieën worden beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde zorgaanbieders, verspreid binnen de netwerken palliatieve zorg en dementie en ze zijn tevens bruikbaar in het onderwijs (mbo, hbo en wo).

Contactpersoon: Erik van Rossum | erik.vanrossum@zuyd.nl