Project
Wijkgerichte Zorg

Nurses in the lead leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundige – het goede voorbeeld

Het Nurses in the Lead project is een project waarin het lectoraat samenwerkt met Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research (penvoerder) en Envida Thuiszorg. Het hoofddoel in dit project is het overdraagbaar maken en verder verspreiden van het Nurses in the lead programma, een leiderschapsprogramma voor wijkverpleegkundigen. Dit programma is gebaseerd op het kwaliteitskader wijkzorg en het expertisegebied van de wijkverpleegkundige.

Verpleegkundig leiderschap is onontbeerlijk, zeker in de wijkverpleging die voor grote uitdagingen staat. Denk aan de vergrijzing van de bevolking, de focus op het langer thuis wonen en de verschuiving van specialistische zorg voor mensen met een ziekte of beperking naar de thuissituatie. Naast het indiceren, plannen en uitvoeren van zorg zijn wijkverpleegkundigen verantwoordelijk voor de aansturing van één of meer zorgteams en daarmee ook voor de kwaliteit van zorg in hun team(s). Hiervoor is zowel klinisch leiderschap (o.a. het klinisch redeneren en toepassen van Evidence Based Practice (EBP)) als professioneel leiderschap nodig (zoals het coachen en ondersteunen van collega’s en samenwerking met andere disciplines). De combinatie van verschillende vormen van leiderschap is complex en niet bij alle wijkverpleegkundigen aanwezig. Nurses in the Lead is een leiderschapsprogramma speciaal ontwikkeld voor wijkverpleegkundigen. Het hoofddoel van dit project is het overdraagbaar maken van dit leiderschapsprogramma.

Aanleiding en doel
Het hoofddoel van dit project is het overdraagbaar maken en verder verspreiden van het ‘Nurses in the Lead’ (NitL) programma onder verpleegkundigen (niveau 6). NitL wordt gezien als een goed voorbeeld gebaseerd op de uitkomsten van een eerder door ZonMw gesubsidieerd en succesvol afgerond project. NitL is een leer-en verbeterprogramma voor wijkverpleegkundigen om hen verder te versterken in verpleegkundig leiderschap. In het NitL project wordt het leiderschapsprogramma in detail beschreven, waarna aspirant-trainers (ervaren wijkverpleegkundigen) getraind worden om het programma binnen de eigen organisatie te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt middels:

  • Een update van het literatuuroverzicht over leiderschap in de wijkverpleging;
  • De ontwikkeling van een uitgebreide NiTL trainershandleiding;
  • Uitvoering van het NiTL programma door aspirant-trainers aan de hand van de trainershandeling in een train de trainers vorm;
  • Evaluatie van de train de trainers vorm en eventuele aanpassing van de trainershandleiding tot een definitieve overdraagbare versie;

Tot slot willen we ook een aanzet realiseren voor een meer generieke omschrijving van de NiTL als basis voor niveau 6 verpleegkundigen werkzaam in andere sectoren zoals de verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg, en voor andere functies (b.v. kwaliteitsverpleegkundigen, casemanagers dementiezorg).

Samenwerking
Dit project is gesubsidieerd door ZonMw vanuit het programma Verpleging en Verzorging – beschrijven van goede voorbeelden. Zuyd Hogeschool heeft in dit project nauw samengewerkt met de Universiteit Maastricht en Envida thuiszorg.

Projectteam
Dr. Gerrie Bours (projectleider), Dr. Pieter Eijgenraam, Drs. Jeanny Huveneers, Dr. Erik van Rossum, Dr. Petra Erkens, Prof. Dr. Sandra Zwakhalen

Looptijd project
1 oktober 2020 tot 1 oktober 2021

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Gerrie Bours, gerrie.bours@zuyd.nl of bekijk de de factsheet