Project
Wijkgerichte Zorg

Training Eenzaamheid gemeente Landgraaf

Vanuit Zuyd Hogeschool bieden we een training aan voor vrijwilligers. Het gaat om het creeren van meer bewustwording van eenzaamheid, het beter kunnen signaleren, bespreekbaar maken en vervolgens samen met de betreffende burger zoeken naar een passende oplossing. De specifieke leer- en ontwikkelvragen met betrekking tot eenzaamheid van de vrijwilligers zelf staan centraal en worden tijdens een eerste bijeenkomst geinventariseerd. Het programma wordt hierop dan flexibel aangepast.

Tijdens de training wordt er o.a. aandacht besteed aan het huisbezoek en aan het zoeken van een passende oplossing. Verder zullen er een aantal tools en hulpmiddelen worden aangereikt waarmee geoefend kan worden.

Tot slot zullen de twee laatste bijeenkomsten worden ingezet als intervisiemoment waarin de vrijwilligers volgens een door Zuyd ontwikkelde methodiek hun problemen en uitdagingen met betrekking tot het in de praktijk voeren van het geleerde aan elkaar kunnen toetsen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jerome van Dongen, jerome.vandongen@zuyd.nl of Jhoy Dassen, jhoy.dassen@zuyd.nl