Project
Wijkgerichte Zorg

Wijkleercentrum Meerssen

In gemeenschapshuis De Stip in Gemeente Meerssen is op 20 december 2021 een interprofessioneel wijkleercentrum geopend. In dit centrum gaan studenten van Zuyd Hogeschool en het VISTA College de vitaliteit verbeteren in de Meerssense wijken en buurten.

De studenten doen dit samen met de gemeente, burgers en zorg- en welzijnspartijen. Het wijkleercentrum is een initiatief van Zuyd, VISTA, de gemeente Meerssen, de innovatiewerkplaats van MIK & PIW Groep en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen.

Een overzicht van enkele activiteiten die al lopen of waarschijnlijk binnenkort beginnen:

  • Studenten van Ergotherapie bij Zuyd pakken in opdracht van de gemeente ‘eenzaamheid’ aan.
  • Studenten van VISTA college krijgen onderwijs in De Stip over het organiseren van een activiteit die aansluit bij de wensen en behoeften van de buurt.
  • Social Work-studenten van Zuyd zullen naar verwachting onderzoeken hoe mensen met een verstandelijke beperking meer en beter kunnen deelnemen aan het Meerssense maatschappelijke leven.
  • Studenten Verpleegkunde en Ergotherapie van Zuyd gaan waarschijnlijk onderzoeken hoe de zorg binnen een instelling en de zorg daarbuiten beter kunnen samenwerken.
  • Met RADAR, Wonen Meerssen en Envida worden gesprekken gevoerd om uitdagingen van deze organisaties te verknopen met onderwijsactiviteiten door studenten Social Work, Verpleegkunde en Ergotherapie.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met jerome.vandongen@zuyd.nl