Project
Wijkgerichte Zorg

Interprofessioneel samenwerkingsverband in de wijk

Hoe zet je een nieuw interprofessioneel samenwerkingsverband in de wijk op? Een actuele vraag. Zeker gezien het feit dat zorg- en ondersteuningsvragen vaak er complex zijn en meerdere leefgebieden beslaan. Bij interprofessionele teamvorming is het van belang een aantal stappen systematisch te doorlopen. In een van de ZIO-praktijken hebben we hiermee geëxperimenteerd. De stappen die we hebben gezet zijn te vinden in onze factsheet.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Jerôme van Dongen, jerome.vandongen@zuyd.nl