Project
Qwiek.up ADL

Qwiek.up ADL

Qwiek.up is een beeld-geluidsinterventie die onbegrepen gedrag tijdens algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) vermindert of voorkomt. In dit project werd een praktische handleiding ontwikkeld en getest voor de inzet van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag van mensen met dementie tijdens ADL activiteiten in het verpleeghuis.

Aanleiding en doel

Cliënten met dementie kunnen onbegrepen gedrag vertonen tijdens de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden, lichamelijke verzorging, wassen en douchen, eten en drinken en medicatie inname. Onder onbegrepen gedrag verstaan we alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. Bijvoorbeeld onrust, apathie of agressief gedrag.  Middels het ‘goed gebruik’ van een beeld-geluidsinterventie, in dit geval de Qwiek.up, kan onbegrepen gedrag tijdens ADL verminderen of voorkomen.

Projector
De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte in het verpleeghuis beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. Het zijn niet zomaar beelden, maar modules bestaande uit beeld en geluid die zorgvuldig zijn samengesteld en die gekozen kunnen worden op basis van de behoefte, wensen, interesses van de cliënt.

 

Doelstelling
Het ontwikkelen van een handleiding voor het gebruik van de Qwiek.up die verpleegkundigen en verzorgenden eenvoudig en doelgericht kunnen gebruiken om daarmee onbegrepen gedrag van cliënten te verminderen of te voorkomen tijdens ADL en hiermee bij te dragen aan kwaliteit van leven en functioneren van cliënten én aan vermindering van de werkdruk van verpleegkundigen en verzorgenden.

Aanpak
Docentonderzoekers, studenten van Zuyd Hogeschool, verpleegkundigen en verzorgenden van Sevagram en MeanderGroep Zuid-Limburg én medewerkers van Qwiek BV hebben de handreiking “Goed gebruik Qwiek.up ADL” en bijbehorende materialen ontwikkeld geëvalueerd en bijgesteld. De handreiking bevat vijf stappen en voorbeelden om de Qwiek.up goed te gebruiken. De handreiking is gebaseerd op observaties, interviews en een literatuurstudie naar wat al bekend is over beeld- en geluidsinterventies.

Looptijd
Oktober 2020- november 2021

Documenten


Subsidie en samenwerking
Qwiek.up ADL maakt gebruik van de subsidieregeling ‘Goede praktijkvoorbeelden’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw. Zuyd Hogeschool werkt in dit project nauw samen met Sevagram, MeanderGroep en Qwiek BV om de handleiding te ontwikkelen en het gebruik ervan te evalueren.

Lees meer Lees minder

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met renee.verwey@zuyd.nl