Project
Qwiek.up ADL

Qwiek.up ADL

Qwiek.up is een beeld-geluidsinterventie die onbegrepen gedrag tijdens algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) vermindert of voorkomt. In dit project wordt een praktische handleiding ontwikkeld en getest voor de inzet van de Qwiek.up bij onbegrepen gedrag van mensen met dementie tijdens ADL activiteiten in het verpleeghuis .

Aanleiding en doel

Cliënten met dementie kunnen onbegrepen gedrag vertonen tijdens de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals opstaan en naar bed gaan, aan- en uitkleden, lichamelijke verzorging, wassen en douchen, eten en drinken en medicatie inname. Onder onbegrepen gedrag verstaan we alle gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn of haar omgeving. Bijvoorbeeld onrust, apathie of agressief gedrag.  Middels het ‘goed gebruik’ van een beeld-geluidsinterventie, in dit geval de Qwiek.up, kan onbegrepen gedrag tijdens ADL verminderen of voorkomen.

Projector
De Qwiek.up is een kantelbare mobiele projector waarmee in elke gewenste ruimte in het verpleeghuis beelden op de muur of het plafond kunnen worden geprojecteerd, begeleid door rustige of activerende muziek. Het zijn niet zomaar beelden, maar modules bestaande uit beeld en geluid die zorgvuldig zijn samengesteld en die gekozen kunnen worden op basis van de behoefte, wensen, interesses van de cliënt.

 

Doelstelling
Het ontwikkelen van een handleiding voor het gebruik van de Qwiek.up die verpleegkundigen en verzorgenden eenvoudig en doelgericht kunnen gebruiken om daarmee onbegrepen gedrag van cliënten te verminderen of te voorkomen tijdens ADL en hiermee bij te dragen aan kwaliteit van leven en functioneren van cliënten én aan vermindering van de werkdruk van verpleegkundigen en verzorgenden.

Aanpak
Docentonderzoekers en studenten van Zuyd Hogeschool ontwikkelen in nauwe samenspraak met verpleegkundigen en verzorgenden van een psychogeriatrie afdeling bij Sevagram (locatie Valkenheim) een praktische handleiding voor het gebruik van de Qwiek.up in ADL situaties. In fase 1 wordt de handleiding ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek en een verkenning op afdelingen waar verpleegkundigen en verzorgenden werken die veel ervaring met de Qwiek.up hebben. Vervolgens wordt in fase 2 op een afdeling geëvalueerd of de handleiding bruikbaar is en leidt tot een cliëntgerichte en methodische aanpak van onrust tijdens de ADL. 

Nieuwsbrief en video's


Subsidie en samenwerking
Qwiek.up ADL maakt gebruik van de subsidieregeling ‘Goede praktijkvoorbeelden’ van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw. Zuyd Hogeschool werkt in dit project nauw samen met Sevagram en Qwiek BV om de handleiding te ontwikkelen en het gebruik ervan te evalueren.

Lees meer Lees minder

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met renee.verwey@zuyd.nl