Project
Wijkgerichte Zorg

Blended Care @ Home

Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen, met vaak complexe zorgvragen. Dit vraagt veel van zorgprofessionals in de eerste lijn. Zij moeten passende zorg bieden; de juiste zorg op de juiste plaats. Passende zorg is steeds vaker ‘blended care’, een combinatie van fysieke en digitale zorg, waarbij een deel van de zorg wordt vervangen door de inzet van thuiszorgtechnologie. Bij MeanderGroep Zuid-Limburg (MGZL) is de implementatie van Virtuele Thuiszorg© (VT) van de firma MobileCare in volle gang. Daarbij wordt samengewerkt met de huisartspraktijken in de regio (Huisartsen OZL). VT omvat technologie voor diverse doelen: monitoring van lichaamsfuncties, alarmering, toezicht, leefstijl, welzijn en ondersteuning van de dagstructuur. Doel van de inzet is de zelfregie en zelfredzaamheid van de patiënt te behouden en zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen te stimuleren.

Doel

Het doel van het door LIME gesubsidieerde project Blended Care @ Home is bijdragen aan de transformatie en inbedding van blended care in de thuiszorg, zodat blended care vanzelfsprekend wordt.

Resultaat

We ontwikkelen twee producten:

  • Een wegwijzer thuiszorgtechnologie. Deze wegwijzer ondersteunt de zorgprofessional in besluitvorming over digitale interventies passend bij de hulpvraag van de cliënt.
  • Een handreiking samenwerking bij thuiszorgtechnologie. Deze handreiking ondersteunt zorgverleners in de afstemming en in de keuze en het gebruik van thuiszorgtechnologie tussen zorgprofessionals in de thuiszorg en de huisartsenpraktijk.

De wegwijzer en handreiking dragen bij aan een efficiëntere en effectievere thuiszorg door het cliëntgerichter bepalen van behoeften en mogelijkheden ten aanzien van passende digitale zorg.

Betrokken partijen

In dit project werken de volgende partners samen: Zuyd Hogeschool, MeanderGroep Zuid-Limburg, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), Huisartsenpraktijk Heerlerbaan, Gezondheidshuis Zuyd, Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord, Mobile Care, Universiteit Maastricht (Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) en Academische Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ)), zorgverzekeraar CZ, Burgerkracht Limburg, Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad, Beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN).

Dit project loopt van 1 oktober 2023 t/m 30 september 2025.

Meer weten?

Neem contact op met Renée Verwey renee.verwey@zuyd.nl