Promotieproject
Wijkgerichte Zorg

Online community care platforms for older adults. Do they support ageing-in-place?

De focus van dit promotieproject lag op de evaluatie van de impact van en ervaringen met het online wijkplatform Cubigo. Dit online wijkplatform biedt een infrastructuur die de vragen en behoeften van ouderen koppelt aan het beschikbare aanbod van zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk, vrijwilligerswerk, lokale ondernemers, gemeente, verenigingen, etc.

Zo’n virtuele ontmoetingsplaats kan als basis fungeren voor tal van communicatie-, comfort- en gezondheidsdiensten die de leefbaarheid in de wijk en het zelfstandig functioneren van ouderen kunnen bevorderen. Dit platform werd tussen 2015 en 2018 op verschillende plaatsen in Limburg geïmplementeerd. Tijdens het promotieproject werden de ervaringen met deze uitrol en de impact van dit platform nader onderzocht. Gedurende de implementatie werd gezamenlijk met gebruikers (ouderen, mantelzorgers, bedrijfsleven en professionals) bepaald waar het platform moest worden aangepast om zo de technologie en het dienstenaanbod gaandeweg te verbeteren. In het onderzoek werd uitgebreid aandacht besteed aan het proces omtrent deze aanpassingen en de implementatie van de technologie. Daaraan gekoppeld werd bekeken of het platform de gewenste impact had op de maatschappelijke participatie van thuiswonende ouderen. Het project is inmiddels afgerond en het bijbehorende proefschrift vindt u hier.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Sarah Willard, sarah.willard@zuyd.nl