Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Sociale Integratie

Als lectoraat Sociale Integratie houden wij ons al ruim 15 jaar bezig met samenlevingsvraagstukken, en dan met name met de taaie en ingewikkelde kwesties die met samen leven gepaard gaan. We doen praktijkgericht onderzoek, met een stevige theoretische basis. Onderzoekers die lid zijn van het lectoraat hebben hun wortels bijvoorbeeld in de antropologie, sociologie, social work, ethiek en wetenschapsfilosofie. Doel van het onderzoek is altijd om een bijdrage te leveren aan het concrete samen leven zoals dat wordt vorm gegeven in buurten, wijken, scholen, gezinnen, organisaties et cetera. Daarbij werken we nauw samen met burgers en professionals, gemeenten en praktijkorganisaties, en uiteraard met opleidingen in het domein Zorg en Welzijn zowel binnen Zuyd Hogeschool als daarbuiten.

Programmalijnen

Het lectoraat heeft drie inhoudelijke programmalijnen, die met elkaar worden verbonden door een vierde programmalijn waarin onze onderzoeksbenadering is geëxpliciteerd. 

 • Programmalijn 1: Over leven
 • Programmalijn 2: Samen-leven
 • Programmalijn 3: Professioneel actorschap
 • Programmalijn 4: Klein kijken
 • Werkplaats Sociaal Domein Zuyd

Onderzoekers van het lectoraat Sociale Integratie zijn verbonden met diverse onderzoeks- en kennisnetwerken, zowel binnen als buiten de regio:

 • Publicaties

  Publicaties 2012 - heden

  2016
  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: De wijken Stadbroek, Geleen-Noord, Holtum en Buchten onderzocht. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.

  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: Een onderzoek naar strategieën en sociale interventies in wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool. 

  Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkrachtmonitor: Een handreiking voor het meten van de zorgkracht van wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.

  Reverda, N. (2016). De demografische transitie voorbij? Blog, Neimed website (februari 2016).

  Sniekers, M. (2016). Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst. Blog, Neimed website (januari 2016).

  Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Voor iedereen een buddy. Zorg voor een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger (Website Sociaal.Net, 27 januari 2016).Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Hulp en steun zijn altijd en overal dichtbij. Een evaluatie van online hulpverlening in het maatschappelijk werk. Utrecht: Movisie.

  Wevers, C. (2016). Studieloopbaanbegeleiding houdt studenten van het studeren af. (Opinie in de Volkskrant, 4 juni 2016).

  2015

  Caanen, C. (2015). Op weg naar een duurzaam monitor- en evaluatie-instrument voor de wijkteams in Landgraaf: het onderzoeksontwerp. Rapport. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie, CESRT / Wmo-werkplaats Zuyd.

  Caanen, C. (2015). Een kijkje in de keuken van Landgraaf. Tussenevaluatie pilot ‘Integrale Toegang

  Sociaal Domein Landgraaf’: wijkteam Ubach over Worms. Website Wmo-werkplaats Zuyd (17 maart 2015).

  Cardol, G. (2015). Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De veranderende rol van ouders in de jeugdzorgIn Carolien Gravesteijn, Monica Aartsma (red.), Meer dan Opvoeden - Perspectieven op het werken met ouders(pp. 37-49). Bussum: Uitgeverij Coutinho.

  Cardol, G., Hermans, J., Kuipers, M. (2015). Drang: maatregel of attitude?Ouderschapskennis SWP, 18(1), 58-68.

  Cardol, G. (2015). De betekenis van het recht op autonomie van jeugdigen bij besnijdenis. In Cardol, G., Veerman, T. en Wolthuis, A., Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief. Leiden: NJCM nr. 56.

  Hermans, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Maansverduistering (november 2015); Nieuwe maan (juni 2015); Groeten uit München (maart2015); Herbivoren & Carnivoren (januari 2015).

  Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Hoezo kwetsbaar? In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 38-39). Movisie.

  Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Vrijwillig werken als ervaringsdeskundige. In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 46-47). Movisie.

  Reverda, N. and Hospers, G.J. (2015). Managing population decline in Europe’s urban and rural areas. New York: Springer International Publishing.

  Reverda, N., Wouw, D. van der en Meier, S. (2015). Randland. Rooilijn, 48(4), 272-279.

  Reverda, N. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Het krimpende dorp (oktober 2015); Opschalen? (juni 2015); Krimp: de creatieve factor (april2015); Leegstandsmanagement? (februari 2015).

  Ročak, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Heerlen: een plek om te zien en te ervaren. (december 2015); Heerlen: van de depressieve minister in 2009 tot nu. (mei 2015); Bevolkingsdaling: van crisis tot vernieuwing? (maart2015); The dark side of social capital (januari 2015).

  Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Stedelijke vernieuwing en de praktijk van het dagelijks leven. Blog, Neimed website (september 2015).

  Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Jonge vrouwen en stadsvernieuwing in Heerlen. Rooilijn, 48(4), 320-327.

  Sniekers, M. (2015). Vrouwelijkheid en de vanzelfsprekendheid van nutteloze decoratieIn S. Dudink, & L. Plate (Red), Mythen van gender: Essays voor Willy Jansen (pp. 189-193). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

  Sniekers, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Omelet en omgekeerd pionieren in het Randland. (september 2015); Re-visie van krimp (juni 2015); Limburg is niet gekanteld. (april 2015); Ieder een eigen speeltuin. (februari2015);

  Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Een maatje voor iedereen? Utrecht: Movisie.

  Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Maatjesprojecten zijn nog altijd populair, maar: hoe maak je er een succes van? Website Sociale vraagstukken (31 oktober 2015).

  Gepubliceerd interview M. van der Tier: Stam, Carolien (2015). Combinatie maatje en professional steeds belangrijker. Website Zorg en Welzijn (21 oktober2015).

  Gepubliceerd interview M. van der Tier: Sweers, Alexandra (2015). Hoe maak je een maatjesproject effectiever? Website Zorg en Welzijn (21 oktober 2015).

  Tummers, I. (2015). De veronderstelde burger. Reconstructie en wetenschapstheoretische evaluatie van de beleidstheorie in het lokale democratiebeleid van kabinet-Rutte II. Thesis Master Politiek en Samenleving. Maastricht: Maastricht University.
   

  2014

  Cardol, G. (2014). Vrijwilligers & het nieuwe jeugdzorgstelsel. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 77(februari), 30-32.

  Cardol, G. (2014). Iedere ouder in beginsel een probleemouder? In A. Van der Pas (red.), Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders - maatschappij. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

  Cardol, G. (2014). Een ezel stoot zich in het gemeen.... Jeugdbeleid, 2, 39-41 (recensie over proefschrift René Clarijs).

  Cardol, G. (2014). De ondertoezichtstelling in het vreemdelingenrecht. Pleidooi voor een redelijke balans. A&MR(04), 206-214 (met Elsbeth Faber, Germa Lourens).

  Cardol, G. (2014). Van controleren en beheersen naar de zelfsturende sociaal werker. De transformatie. Maatwerk(4), 25-27.

  Freitas, M.J. (2014). Enacting Knowledge in a European Project. In R. Freeman, S. Sturdy (eds.), Knowledge in Policy: embodied, inscribed, enacted. London: Policy Press.

  Hermans, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: New town Spijkcity (november 2014); Groeten uit 19412 Wendorf (juni 2014); Maastricht Region: Jasna strona życia (februari 2014).

  Reverda, N. et al (2014). Wonen en werken in een grensoverschrijdend perspectief. Conferentieverslag. Heerlen: CBS.

  Reverda, N. (2014). Population decline and Ageing in Europe. In: S. Hessle (ed), Human rights and social equality: challenges for social work. Farnham: Ashgate.

  Reverda, N. (2014). Diverse blogs op Neimed website: De waarde van leegstand (december 2014); Mijnpijn (oktober 2014); Inbreiden (juni 2014); Omdenken is grenzen verleggen (maart 2014);

  Reverda, N. (2014). Krimpend, maar in kleine stapjes. (Interview De Limburger, 10 januari 2014).

  Ročak, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Krimp definiëren: easier said than done… Misverstand over krimp definitie (november 2014); Lelijk mooi maken (september 2014); Maak ruimte voor de zachte kant van krimp (mei2014); Retoriek van actief burgerschap en krimp: missing the point? (maart2014).

  Sniekers, M. (2014). Macht in moederschap: Strategieën van een jonge moeder. Raffia, 26(2), 9-11.

  Sniekers, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Mag ik deze dans van u? (november 2014); ‘Tussenstad’: Tussen de mensen. (september 2014); Parkstad Limburg is de ‘Ander’. (juni 2014); Op het kruispunt van krimp: ‘Shrinking olympics?’ (april 2014).

  Wevers, C. (2014). Diverse columns over de ontwikkelingen in het sociale domein op http://blikophulp.nl/

  Wilken, J.P., Medar, M., Bugarszki, Z. and Leenders, F. (2014). Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 23(3), 44-59.


  2013

  Cardol, G. (2013). Het belang van een gezinsomgeving. Jeugdbeleid, 7(1), 29-30.

  Cardol, G. (2013). De betekenis van de nieuwe Jeugdwet voor ouders. Bevordert de wet dat ouders minder zorgafhankelijk kunnen zijn?Ouderschapskennis SWP, 16(1), 9-21.

  Cardol, G. (2013). Inleiding op het thema veiligheid. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 108-110.

  Cardol, G. (2013). Veiligheid als leidend beginsel. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 112-123.

  Cardol, G. (2013). Ruiz Zambrano vanuit familie- en jeugdrechtelijk perspectief. A&MR(8), 376-382.

  Cardol, G. (2013). Voorkomen versterken bevorderen. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 76(december), 12-16.

  Delespaul, Ph., & Leenders, F., et al (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie55(6).

  Huys, D. (2013). God als historicus. De Spaanse katholieke kerk en het Franco-regime. In N. Randeraad, F. Huisman en G. Verbeeck (red.), Geschiedenis is overal (pp. 227-248). Amsterdam: Wereldbibliotheek.

  Leenders, F.H.R. (2012/2013). Synergie & Empowerment, de beschrijving van doelgroepen, concepten en verschijnselen, alsmede een projectmatige schets van activiteiten. Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd (RAAK project).

  Leenders, F.H.R. (2013). Enkele korte impressies rond verschijnselen en concepten, zoals deze kunnen worden gezien binnen de ‘Synergie & Empowerment’ (S&E) projecten (werkplaatsen) binnen Maastricht. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Leenders, F.H.R. (2013). Actual situation regarding care and wellbeing arrangements in the Maastricht area, 2013. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Potting, M. (2013). Het belang van het handelen van de welzijnswerker. In R. Kwekkeboom, P. van Heijst (Red.), Tinteling (online publicatie).

  Reverda, N. (2013). Diverse blogs op Neimed website: Krimpregio’s: labs voor Nederland (oktober 2013); Weeffout? (augustus 2013).

  Reverda, N. (2013). Raumpioniere - krimp als wenkend perspectief. Heerlen: Neimed publicaties.

  Reverda, N. (2013). Krimpt Limburg wel of niet? (Interview De Limburger, oktober 2013).

  Reverda, N. (2013). Het is niet alleen maar kommer en kwel. PM, 9(9).

  Ročak, M. (2013).  Social aspects of demographic change in international perspective: the example of DART project. In E. Golata (Ed.), Migracje Mieskancow Duzych Miast (pp. 55-74). Poznan: University of Poznan.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport MKBA Maatschappelijk makelen. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare jeugd. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare ouderen.Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.

  2012
  Cardol, G. (2012). Eerst denken en dan doen. Over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk. Lectorale rede, Heerlen: Zuyd Hogeschool, Faculteit Social Studies. 

  Cardol, G. (2012). Non-national Children and Vulnerability: The Child Protection Context. In R. Sheenan, H. Rhoades & N. Stanley (ed.), Vulnerable Children and the Law: International Evidence for Improving Child Welfare, Child Protection and Childrens Rights. London: Jessica Kingsley Publishers.

  Cardol, G. (2012). De instemmingsverklaring: waarborg of formaliteit? In C. Forder, W. Duijst, A. Wolthuis (red), Kindvriendelijke opsluiting. Leiden: Stichting NJCM Boekerij 53 (met Adrianne van Rheenen).

  Cardol, G. (2012). Bijzonder lectoraat 'Opvoeden in het Publieke Domein. In R. Rovers (red.), Limburg in 2050. 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Zuyd Hogeschool.

  Cardol, G. (2012). Eigen kracht moet goed doordacht, column Right. Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, maart 2012, p. 7.

  Cardol, G. (2012). De betekenis van het kinderrechtenverdrag voor het versterken van de eigen kracht van gezinnen. In H. Jumelet, J. Weenink (red), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 99-105). Amsterdam: SWP uitgevers.

  Cardol, G. (2012). Het versterken van de eigen kracht van het gezin. FJR 65, 34(7/8), 190-195.

  Cardol, G. (2012). Kinderrechtenverdrag in de praktijk. Handleiding voor de jeugdprofessional. Alphen aan de Rijn: Kluwer Uitgevers.

  Cardol, G. (2012). Eerder ingrijpen als kans? FJR 65, 34(7/8).

  Leenders, F.H.R. (2012). Eetstoornissen, (hulp bij) eigen kracht. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.

  Leenders, F.H.R. (2012). ‘Synergy & Empowerment (S & E) Projects’: Community Supported Care & Cure arrangements for ‘Entrepreneurial’ Users/Patients in Long Term Projects. Elaboration of Starting Conditions, Assessment and Management. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.

  Reverda, N. en Hospers, G.J. (2012). Krimp, het nieuwe denken - bevolkingsdaling in theorie en praktijk. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

  Reverda, N. (2012). Eutropolis: shifting borders? From nation-state to regional identity. The Eutropolitan. Hasselt: The Eutropolitan ted-ex.

  Reverda, N. (2012). Krimp en vergrijzing: de noodzaak van sociale duurzaamheid. In: Limburg in 2050, 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Ribuilt.

  Reverda, N. (2012). Veranderingen in social work in internationaal perspectief. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), 88-90.

  Reverda, N. et al. (2012). Het evidence beest in de vaktherapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 8(2).

  Reverda, N. (2012). De creatieve ruggengraat: inleiding. Maastricht: Provincie Limburg.

  Reverda, N. (2012). Social work in een internationaal perspectief. Column uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Ewijk, lector sociale innovatie. Utrecht, april 2012.

  Reverda, N., Hermans, M., & Ročak, M. (2012). People’s climate in shrinking areas: the case of Heerlen, the Netherlands: how investing in culture and social networks improves the quality of life in shrinking areas. In C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya & T. Weyman (Eds.), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics (pp. 249- 256). Paris: OECD.

  Vermeulen, J., Heijden, H. van der, Tier, M. van der & Stoffers, E. (2012). Ouderenparticipatie in onderzoek. Voor en met ouderen. Zorg en Welzijn, 18(1-2), 32-33.

  Lees meer Lees minder
 • De lector

  Sabrina KeinemansSabrina Keinemans
  Dr. Sabrina Keinemans (’s-Hertogenbosch, 1980) is sinds 1 maart 2019 als lector Sociale Integratie verbonden aan Hogeschool Zuyd. Na een korte vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten (conservatorium) te Utrecht, studeerde Sabrina Keinemans Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2002 cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van prof.dr. Baart, op een onderzoek naar de leefwereld van zeer jonge moeders. 
  Sabrina Keinemans is werkzaam geweest aan diverse kennisinstituten, onder andere als onderzoeker en docent. In haar vorige functie werkte ze als senior onderzoeker voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daar hield ze zich onder andere bezig met de thema’s kwetsbaar burgerschap en ethisch actorschap van sociale professionals. Aandacht voor burgers die – sociaal, economisch, politiek – in de marge van de samenleving verkeren vormt de rode draad in haar onderzoek. Een thema dat tevens het hart vormt van het lectoraat Sociale Integratie en dat ten grondslag ligt aan de diverse onderzoekslijnen van het lectoraat waar Sabrina Keinemans de komende jaren samen met de lectoraatsleden invulling aan zal geven. Tevens heeft Sabrina Keinemans een grote interesse in onderzoeksmethodologie en filosofie. Zij is lid van het netwerk Critical Ethics of Care (www.ethicsofcare.org) en werkte mee aan de publicatie Arts Based Research voor het Sociaal Domein, een studieboek voor het hbo dat in de loop van 2019 zal verschijnen. 
  Contact: sabrina.keinemans@zuyd.nl

 • Leden

  De volgende leden werken voor het lectoraat:

 • Voormalige bijzondere lectoraten

  Onder het lectoraat Sociale Integratie vielen voorheen de volgende bijzondere lectoraten:

  • Lectoraat Jeugdzorg
  • Lectoraat Informele Zorg
 • Nieuws

  Boekpresentatie Arts-Based Research voor het sociaal domein

  Arts-Based Research voor het sociaal domein
  Op kunsten gebaseerd praktijkgericht onderzoek
  1e druk / 2019 / Pim van Heijst, Nico de Vos, Sabrina Keinemans (redactie)


  Op 21 januari 2020 wordt in Utrecht het boek “Arts-Based Research voor het sociaal domein” gepresenteerd .

  Arts-Based Research betekent letterlijk: op kunsten gebaseerd onderzoek. Praktijkgericht  Arts-Based Research levert een bijdrage aan het oplossen van concrete vraagstukken in de dagelijkse beroepspraktijk. Juist in het sociaal domein heeft het toegevoegde waarde dit type onderzoek in te zetten omdat deze benadering de ruimte biedt de praktijk in het sociaal domein vanuit een ander perspectief te bekijken en te komen tot activering, ondersteuning, verbinding en participatie.

  In het boek “Arts-Based Research voor het sociaal domein” dat we 21 januari presenteren komen verschillende kunstvormen aan bod. De auteurs laten zien hoe die gebruikt kunnen worden in innovatief praktijkgericht onderzoek in alle fasen van een onderzoeksproject. De uitgave begint met een introductie van Arts-Based Research. Daarin wordt onder andere ingegaan op vraagstukken in het sociaal domein die zich goed lenen voor het werken met kunst in onderzoek. In het kerngedeelte wordt ingegaan op zes varianten van Arts-Based Research, gekoppeld aan even zo veel kunstvormen: verhalen, muziek, theater, dans, beeldende kunst en audiovisuele media.

  Programma
  Het globale programma ziet er als volgt uit:

  15.00u Inloop koffie/thee hal voor de theaterzaal PL 99 0.118
  15.30u Interactief kennismaken met Arts Based Research
  17.00u Officiële presentatie
  17.15u Borrel vergadercentrum PL99.0.011 (The Connector)

  We zullen we niet alleen over het boek praten.  Door middel van concrete praktische voorbeelden nemen we u mee om de mogelijkheden van Arts Based Research te ervaren en de mogelijkheden te verkennen. Ook kijken we graag vooruit om te zien hoe we samen verder kunnen bouwen aan een gemeenschap rondom het thema “Arts Based Research”. Uiteraard sluit we de middag af met een hapje en een drankje. 

  Aanmelden en locatie
  U kunt zich opgeven via: Helga.Veldhuizen@hu.nl

  Datum : 21 januari 2020
  Plaats: Padualaan 99 0.118 Utrecht
  Tijd: 15.00-18.00 uur

  Lees meer Lees minder

  Promotie Maja Ročak

  In januari 2020 promoveert Maja Ročak op het proefschrift “The Experience of Shrinkage: exploring Social Capital in the Context of Urban Shrinkage”. De openbare verdediging vindt plaats op vrijdag 10 januari 2020 om 10.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

  Het proefschrift van Maja Ročak onderzoekt de rol van sociaal kapitaal in krimpende steden. Hoe ervaren burgers dit en hoe reageren ze erop. Twee krimpende steden zijn in dit verband onderzocht: Heerlen (NL) en Blaenau Gwent (Wales). Het onderzoek toont aan dat de kijk van burgers op krimp vooral bepaald wordt door hun dagelijks leven. Om de kwaliteit daarvan te bewaren gaan ze vooral veel informele relaties aan: relaties van onderlinge ondersteuning. Het aangaan van formele relaties, met name met de overheid, is echter beperkt door het ontbreken van vertrouwen.

  Dit proefschrift sluit af met een pleidooi om het burgerperspectief (sociaal kapitaal) veel meer te betrekken bij het aanpakken van de vraagstukken van bevolkingsdaling. Zonder van burgers te verwachten problemen op te lossen die door anderen niet opgepakt worden (beleidsmakers), nodigt dit onderzoek met name uit tot het aangaan van nieuwe en experimentele interventies in krimpende steden, omdat het reguliere, veelal aan groei gerelateerde denken zijn relevantie verloren heeft.

  Lees het blog over het onderzoek

  Promotie Marijke Sniekers

  Op woensdag 8 januari 2020 promoveert Marijke Sniekers op het proefschrift "Jong moederschap erkend: Een onderzoek naar jeugd, moederschap en sociaaleconomische onafhankelijkheid".  De openbare verdediging vindt plaats  om 16.30 uur in de Aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, Nijmegen.

  Jong moederschap geldt doorgaans als een sociaaleconomisch en moreel probleem vanuit het perspectief van sociale professionals en beleidsmakers. Dit proefschrift toont wat het betekent voor jonge moeders zelf om moeder en jong te zijn, binnen de grenzen van structuren en normen in onderwijs, arbeid, zorg en vrije tijd. Jonge moeders laveren tussen een heersende moederschapsnorm van zelf voor je kind zorgen en de verwachting dat jongeren een hoge opleiding moeten afronden en goede baan vinden. Hun moederschap en jong zijn versterken elkaar in zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Ze benadrukken opvoedervaringen die ze delen met nieuwe, alleenstaande en werkende moeders. Beleid en regels bedoeld om een opleiding te voltooien of werkervaring op te doen, leiden vaak tot een laag opleidingsniveau en onregelmatige, laagbetaalde banen. Jonge moeders kregen ook zelden zwangerschapsverlof op school. Dit proefschrift laat daarmee de noodzaak zien om problemen die individuen ervaren aan te pakken op een maatschappelijk of institutioneel niveau. 

Lectoraat Sociale Integratie, CESRT
Ligne 1
6131 MT Sittard