Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Sociale Integratie

Als lectoraat Sociale Integratie houden wij ons al ruim 15 jaar bezig met samenlevingsvraagstukken, en dan met name met de taaie en ingewikkelde kwesties die met samen leven gepaard gaan. We doen praktijkgericht onderzoek, met een stevige theoretische basis. Onderzoekers die lid zijn van het lectoraat hebben hun wortels bijvoorbeeld in de antropologie, sociologie, social work, ethiek en wetenschapsfilosofie. Doel van het onderzoek is altijd om een bijdrage te leveren aan het concrete samen leven zoals dat wordt vorm gegeven in buurten, wijken, scholen, gezinnen, organisaties et cetera. Met ons onderzoeksprogramma ontwikkelen we kennis die ten goede kan komen aan onderwijs en beroepspraktijken die bijdragen aan een goed leven, voor en met elkaar, in rechtvaardige instituties. Daarbij werken we nauw samen met burgers en professionals, gemeenten en praktijkorganisaties, en uiteraard met opleidingen in het domein Zorg en Welzijn zowel binnen Zuyd Hogeschool als daarbuiten.

Focus

In 2020 presenteerde het lectoraat, ter gelegenheid van de inauguratie van lector Sabrina Keinemans, een nieuwe inhoudelijke focus. Deze is vastgelegd in een boekje, maar ook in een video-opname waarin diverse onderzoekers aan het woord komen. De komende jaren zal de onderzoeksgroep werken aan het verder verdiepen, verbreden en verankeren van die focus. Jaarlijks kiezen we daarbij voor een aantal speerpunten waar we – in samenwerking met onderwijs, praktijk en andere Zuyd-lectoraten – onszelf in willen doorontwikkelen. In deze presentatie vindt u de speerpunten voor 2021-2022.

Afscheid Sabrina Keinemans

Na ruim vijf jaar werkzaam te zijn geweest bij Zuyd Hogeschool, neem ik eind augustus afscheid als lector Sociale Integratie. Met ingang van 1 september begin ik aan een heel nieuwe uitdaging, op het snijvlak van burgerperspectieven, rechtvaardigheid en ecologie. Hoewel afscheid nemen nooit makkelijk is, doe ik dat in dit geval met veel vertrouwen. Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op de fijne tijd met de collega’s van ons lectoraat. Samen hebben we de afgelopen jaren gestaag gewerkt aan een ambitieuze missie: werken aan goed (samen)leven, met en voor elkaar in rechtvaardige instituties. Altijd in nauwe samenwerking met collega’s uit onderwijs en beroepspraktijk, die inmiddels onlosmakelijk met het lectoraat verbonden zijn. Onze lopende onderzoeken worden uiteraard volgens plan voortgezet en zijn in goede handen bij de programmaleiders van het lectoraat. Ondertussen zoekt Zuyd naar een nieuwe lector Sociale Integratie en volgende week zal de vacature hiervoor breed gepubliceerd worden.

Voor wie een nieuwe werkomgeving zoekt, om samen met een dreamteam praktijkgericht onderzoek naar een betere samenleving te doen, doet zich hiermee dus de ultieme kans voor! Bekijk de vacature.

Programmalijnen

Het lectoraat heeft drie inhoudelijke programmalijnen. 

 • Programmalijn 1: Over-leven
  In de eerste programmalijn richten we het vizier op al die burgers voor wie het leven in onze maatschappij een kwestie van overleven is geworden (ontleend aan Vosman, 2018).
 • Programmalijn 2: Samen-leven
  Overleven doen mensen niet los van de wereld of van elkaar: het is altijd gesitueerd in sociale praktijken waarin mensen interacteren met elkaar en hun omgeving. Deze praktijken staan centraal in de tweede onderzoekslijn.
 • Programmalijn 3: Professioneel actorschap
  Sociaal werkers positioneren zich eveneens in die praktijken, en krijgen daarbij te maken met  verschillende belangen en perspectieven op ‘goed (samen)leven’. Laveren in dit krachtenveld, en daarbij de identiteit en werkwijze van het sociaal werk als professie levend houden, is een enorme uitdaging. Onze derde programmalijn beoogt sociaal werkers daarbij behulpzaam te zijn.

In de schets van de voorgaande programmalijnen zijn een aantal terugkerende elementen te vinden: aandacht voor het alledaags leven en samen-leven van mensen staat steeds weer voorop. Daarbij maken we de keuze om het perspectief in te nemen van diegenen die in die praktijken moeten leven en zich daar op geen enkele manier aan kunnen onttrekken. Dat alles heeft consequenties voor de stijl van onderzoek van het lectoraat, dicht op de te onderzoeken praktijk, die onder de noemer ‘klein kijken’ als onderligger voor het onderzoeksprogramma functioneert.
 

Samenwerking
Onderzoekers van het lectoraat Sociale Integratie zijn verbonden met diverse onderzoeks- en kennisnetwerken, zowel binnen als buiten de regio:

 • Projecten

  Hieronder vindt u een selectie van enkele van de projecten van het lectoraat.

  Lopende projecten

  • Werkplaats Sociaal Domein Zuyd | lees meer
  • The careers of Moroccan female entrepreneurs | lees meer

  • Gemeenschap: Een in essentie omstreden ideaal | lees meer

  • Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen | lees meer

  • Spiegelkracht | lees meer

  • Drop In | lees meer

  • Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen (WOTO) | lees meer

  • Werken aan plekken van verbinding | lees meer

  Afgeronde projecten

  • Evaluatie beleidskaders maatschappelijke organisaties | lees meer
  • In2YourPlace: Niets moet, alles mag | lees meer
  • Maatschappelijk werk in de huisartsenpraktijk | lees meer
  • Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden: Opbouwwerk in tijden van COVID-19 | lees meer
  • Sociale samenhang en brede welvaart: onderzoek naar de rol en betekenis van sociale samenhang voor (gebiedsgerichte) tranformatieprocessen | lees meer
 • Publicaties

  2024

  • Keinemans, S., Van der Tier, M., & Van Lanen, B. (2024) Studenten laten discussieren over ethische dilemma's; zo doe je recht aan de wereld van belanghebbenden. Vakblad Sociaal Werk, nr 3, 2024, p. 26 e.v.

  • Samuels, L., Weling, J., & Keinemans, S. (2024). Een scoping review van effectieve interventies ter ondersteuning van kinderen in armoede. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, Volume 33, Issue 1, pp. 41–62
  • Oomens, S., van der Aa, P., van Hal, L., & Engels, J. (2024). (Meer) aan het werk. In A. Bieleman, M. Balm, J. Engels, H. Miedema, Y. Heerkens (Reds.), Handboek arbeid & gezondheid (4e herziene druk, pp 239-282). Bohn Stafleu van Loghum.
  • Petit-Steeghs, V., Sniekers, M., Keij, M., Okma, K. & De Jong, R. (2024). Vader als volwaardig ouder [position paper]. Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Goossens, W., Sniekers, M., Tillmann, L. & Keinemans, S. (2024). White paper methodiekontwikkeling JOP. Lectoraat Sociale Integratie, Zuyd Hogeschool, Heerlen.
  • Wilken, J.-P., & Keinemans, S. (2024). Sociaal werk is een relationeel beroep. Lectorenplatform Sociaal Werk
  • Van Hal, L. (2024). Je bent niet zomaar een professional. website Kwaliteitsregister Publiek Sociaal Domein.
  • J. van Dongen & W. Goossens (2024). Interprofessionele teams in hun kracht. Kloosterhof Neer BV

  • K. Gevaert, Keinemans, S., & Roose, R. (2024). De wachtlijst voorbij. Academia Press.

  2023

  • Keinemans, S. (2023). De Gezondheidsfuik. De Limburger 31 maart 2023.

  • Keinemans, S., & Rocak, M. (2023). Zijn Dijkhoff en Seegers nu echt de aangewezen personen voor een podcast. NRC 2 juni 2023

  • Rocak, M., & Keinemans, S. (2023). Bij burgerinspraak met je ruimte laten voor echt conflict. Scienceguide (interview met Michiel Bakker)

  • Rambags, P. & van Hal, L. (2023). Samen aan het werk in de wijk: Idealen in de praktijk. Sociaal Bestek (4): 14-18.

  • Rocak, M., & Keinemans, S. (2023). Help burgers bij het claimen van participatie. Vakblad Sociaal Werk, nummer 5/2023, p 31-33.

  • Ročak M & Keinemans S. (2023). The Eternal Struggle for the City: In Search of an Alternative Framework for Citizen Participation in Urban Regeneration Projects in Shrinking Cities. Sustainability. 5(16):12653.

  • Willars, S., Keinemans, S., & Van Rossum, E. (2023). Maken online wijkplatformen hun beloften aan ouderen waar? Geron, 28(2). 

  • Marijke Sniekers, Lieke Tillmann, Simone Knops, Wim Goossens & Sabrina Keinemans (2023). Hoe betrekken we de vaders? Aandacht voor vaderschap in de hulpverlening. Kind & Adolescent Praktijk volume 22, pages6–12

  • Van der Tier, M., Visser, G.& Geelhoed, S. (2023). Anders kijken naar impact. Magazine Werkplaatsen Sociaal Domein
  • WSD Zuyd (2023). Magazine Werkplaats Sociaal Domein Zuyd 2020-2022

  2022

  • Van Dongen, J., Van Lambaart, F., & Goossens, W. (2022). Vloek of Zegen. Tijdschrift voor Coaching.

  • Rudnick, A., Van Lieshout, C., & Cardol, G. (2022). Alles draait om de relatie. Sociaal Bestek 6(84).

  • Knops, S., Sniekers, M., Tillmann, L., & Donckers, K. (2022). Sluit aan bij de wereld van het prille ouderschap. Vakblad VROEG (4)2022, p. 38-39.

  • Ročak, M. (2022). Understanding the role of social capital in regenerating shrinking cities: insights from the Netherlands. In Karina Pallagst et al. (eds). Handbook on Shrinking Cities (pp 80-93). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 
  • Cunningham Sabot, E. & Ročak, M. (2022). The language of shrinking cities: terminology and translation to describe a new urban regime. In Karina Pallagst et al. (eds). Handbook on Shrinking Cities (pp 9-25). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  • Pelt, M. & Ročak, M. (2022). Werken aan sociale veerkracht; het belang van samenlevingsopbouw en politiserend werken. Sozio 3/2022, SWP uitgevers.

  • Louali, S., Ročak, M., & Stoffers, J. (2022). Social Cost-Benefit Analysis of Bottom-Up Spatial Planning in Shrinking Cities: A Case Study in The Netherlands. Sustainability, 14(11), 6920. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su14116920
  • De Brabander, R., Hofs, J., de Jong, J., Kuiper, C., Ročak, M., & van Pelt, M. (2022). Oproep tot actie: Pleidooi voor een eco-sociale benadering van sociaal werk.
  • Ročak, M. & Baburek, B. (2022). Respect, erkenning, menselijke waardigheid: daar begint brede welvaart. In: Brede welvaart in Limburg. De kunst van richting te veranderen. Heerlen: Neimed. 
  • De Kraker, J., Ročak, M., Frints, L., Vermeesch, J. (2022).  Eindevaluatie Stadslab Heerlen. Heerlen: Neimed. 
  • Koen Gevaert, Sabrina Keinemans, Rudi Roose, Recognising or Minimising Ethical Trespass? An Exploration of Professionals’ Moral Agency in Prioritising Cases, The British Journal of Social Work, 2022, bcac150, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcac150 

  • Swelsen, T. Keinemans, S., Abujidi, N. (2022). Succesvolle arbeidsmarkt-integratie van statushouders door leerwerktrajecten, lessen voor gemeenten, Sociaal Bestek,

  • Sniekers, M. (2022). Parents as agentic beings: The case of young mothers. In Borg, C. (Ed.). (2022). Reimagining parenthood in diverse contexts: A handbook of parent-centered approaches (pp. 63-77). University of Malta.

  • Van Dongen, J. & Goossens, W. (2022). Interprofessional Collaboration with Parents as Members of the Team. In Borg, C. (Ed.). (2022). Reimagining parenthood in diverse contexts: A handbook of parent-centered approaches (pp. 195-210). University of Malta.

  • Weling, J. (2022). Voorbij het sociaal ongemak. De gevolgen van de coronamaatregelen voor opbouwwerk. Buurtwijs. Platform voor buurtontwikkeling. 

  • Ročak, M., & Keinemans, S. (2022). Het nuttige, maar sticky concept van brede welvaart. Sociale Vraagstukken, 6 maart 2022

  • Van der Tier, M. (2022) Laveren tussen beleid en burger. Vakblad Sociaal Werk, 23, 31–33.
  • Koen Gevaert, Sabrina Keinemans & Rudi Roose (2022) Prioritising Cases in Youth Care: An Empirical Study of Professionals’ Approaches to Argumentation, Ethics and Social Welfare

  2021

  • Van der Tier, M., Hermans, K., & Potting, M. (2021). Social workers as state and citizen-agents. How social workers in a German, Dutch and Flemish public welfare organisation manage this dual responsibility in practice. Journal of Social Work. July 2021. doi:10.1177/14680173211009724
  • Van Lieshout, C. & Ročak, M. (2021). Waardering voor opbouwwerk tijdens corona alleen is niet genoeg. Sociale Vraagstukken
  • Ročak, M., van Lieshout, C. (2021). Geen aanjagers, maar bruggenbouwers. Vakblad Sociaal Werk, 22, 22–25. 
  • Lieshout, C. van & Ročak, M. (2021) Alleen samen kunnen we de crisis aan. Wat het opbouwwerk te wachten staat. magazine Werkplaatsen Sociaal Domein.
  • Huber, M., Crombach, J., Keinemans, S., Doorn, L. van & Vugt, M. van (2021) Dakloos zijn in tijden van corona. magazine Werkplaatsen Sociaal Domein
  • Ročak, M. (2021). Degrowth Daily Interview: ‘Hoe aantrekkelijk is een krimpende stad?’
  • Ročak, M. (2021). Degrowth Daily Column: ‘Degrowth: moeizame relatie tussen begrip en betekenis’.      


  2020

  • Kanne, M., Keinemans, S., & de Jonge, E. (2020). Zorg(en) om een virus: een ethische reflectie op de betekenis van zorg in het Antropoceen. In: Ethiek in tijden van corona. Centrum voor Ethiek en Gezondheid.      

  • Hermans, K., Bruins, J-W., Steenmeijer, J., & van der Tier, M. (2020). Kwaliteitsvol sociaal werk: drie typen strategiën. In M. van Pelt, R. Roose, M. Hoijtink, M. Spierts, & L. Verharen (eds). Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Nederland en Vlaanderen. Uitgeverij Countinho

  • Johan Dinjens, Chantal van Lieshout, Petra Maas (2020). Hoe sociaal werkers samen de basis van hun vak formuleren. Hervinden van de professionele stem. Vakblad Sociaal Werk, jaargang 2020, nr. 1.

  • Ročak, M. (2020). The Experience of Shrinkage. Exploring Social Capital in the Context of Urban Shrinkage. Lees meer
  • Offermans, A. & Ročak, M. (2020). Richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie. Lees meer op de website van NEIMED
  • Keinemans, Sabrina; Kanne, Mariël & de Jonge, Ed (2020). In Search of a Research Strategy: Evaluation of an Ethics Program for Social Professionals Using Elements of the Most Significant Change Approach [66 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 21(1), Art. 7. Lees meer.
  • Sniekers, M. (2020). Acknowledging the agency of young mothers: A qualitative study into youth, motherhood and socioeconomic independence. (proefschrift), Radboud Universiteit, Nijmegen. Lees meer

  • Sniekers, M., & Rommes, E. (2020). Acting their age? An intersectional approach on young motherhood from young mothers’ perspectives. Affilia Journal of Women and Social Work. Lees meer 

  • Kanne, M., Keinemans, S., & de Jonge, E. (2020). Keuzes met impact. Terugblik en reflectie op de ethische dimensie van een praktijkgericht onderzoek met gebruik van de Most Significant Change-benadering. Kwalon, 25(2), 43-52.

  • van der Tier, M. and van Lieshout, C., 2020. De conflictloze weg: een exploratief kwalitatief onderzoek naar politiserend werken in het opbouwwerk. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), pp.43–60. Lees meer

  2019

  • Ed de Jonge, Sabrina Keinemans & Mariël Kanne (2019) The Ethical Impact of a Training Programme on Ethical Agency for Social Professionals, Ethics and Social Welfare. Lees meer
  • Ročak, M., Hospers, G.J., Reverda, N. (2019) New horizons for old industrial areas: urban shrinkage and social capital in Blaenau Gwent, Wales. Urban Research and Practice. Lees meer
  • Rudnick, A. (2019). Onderzoeksrapport: Algemene voorziening dagbesteding Landgraaf: Een kwalitatief onderzoek onder gebruikers op 5 locaties. Sittard: Zuyd Hogeschool.
  • Van der Tier, M., Hermans, K., & Potting, M. (2019). Managing multiple accountability perspectives and expectations in practice. A scoping review of the use of accountability mechanisms by social workers, European Journal of Social Work.
  • Van der Tier, M. (2019). Bewijskracht voor sociaal werk van onderop Vakblad Sociaal Werk, Sociaal Werk, 2, p. 21-23.
  • Potting, M., Lieshout van, C. (2019). Zorgprofessionals beducht voor grenzen van vrijwilligerswerk. Sociale vraagstukken (webpublicatie 4 november 2019).

  2018

  • Ročak, M. (2018) Perspectives of Civil Society on Governance of Urban Shrinkage: The Cases of Heerlen (Netherlands) and Blaenau Gwent (Wales) compared European Planning Studies. Lees meer.
  • Sniekers, M., & van den Brink, M. (2018). Navigating norms and structures: young mothers’ pathways to economic independence. Journal of Youth Studies, 1-18. Lees meer
  • Louali, S. (2018) Rapportage Wijkmonitor Gebrookerbos (1-meting) 2018. Gemeente Heerlen.
  • Rudnick, A. (2018). Rapportage onderzoek stimuleringsprogramma Westelijke Mijnstreek: evaluatieonderzoek naar zeven innovatie projecten. Sittard: Zuyd Hogeschool.
  • Sniekers, M. (2018). Professionele ondersteuning vanuit agency van jonge moeders. In G. Cardol & L. Haarsma (Eds.), Verandering door verbinding: Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional (pp. 213-223). Bussum: Coutinho.
  • Potting, M. (2018). Nieuw relaties met informele zorgverleners. In: Cardol, G., Haarsma, L., 2018. Verandering door verbinding. Handvatten voor de praktijk van de jeugdprofessional. Bussum: Coutinho.
  • Sniekers, M., & van den Brink, M. (2018). Navigating norms and structures: young mothers’ pathways to economic independence. Journal of Youth Studies, 22(2), 187-204. Lees meer

  • Sniekers, M. (2018). Defining dreams: young mothers’ agency in constructions of space. Social & Cultural Geography, 19(8), 1073-1096. Lees meer  

  2017

  • Sniekers, M. (2017). Jonge vrouwen als motor van verandering. In M. Hermans & W. Didderen (Eds.), Toekomstperspectieven voor de ont-groeiende stad: Publicatie naar aanleiding van de 9e Neimed Krimplezing (pp. 38-40). Heerlen: Neimed.

  2016

  • Sniekers, M. (2016). Jonge moeders: Verantwoordelijk en zelfstandig, in Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (Red.) Tussen regels en vertrouwen: Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Van Gennep, Amsterdam, pp. 123-33.
  • Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: De wijken Stadbroek, Geleen-Noord, Holtum en Buchten onderzocht. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.
  • Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkracht van wijken in Sittard-Geleen: Een onderzoek naar strategieën en sociale interventies in wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool. 

  • Louali, S., Potting, M., Reverda, N. en Ročak, M. (2016). Zorgkrachtmonitor: Een handreiking voor het meten van de zorgkracht van wijken. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie/Zuyd Hogeschool.
  • Reverda, N. (2016). De demografische transitie voorbij? Blog, Neimed website (februari 2016).
  • Sniekers, M. (2016). Een nieuw jaar, een nieuwe toekomst. Blog, Neimed website (januari 2016).
  • Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Voor iedereen een buddy. Zorg voor een goede match tussen hulpvrager en vrijwilliger (Website Sociaal.Net, 27 januari 2016).Tier, M. van der & Potting, M. (2016). Hulp en steun zijn altijd en overal dichtbij. Een evaluatie van online hulpverlening in het maatschappelijk werk. Utrecht: Movisie.
  • Wevers, C. (2016). Studieloopbaanbegeleiding houdt studenten van het studeren af. (Opinie in de Volkskrant, 4 juni 2016).

  2015

  • Caanen, C. (2015). Op weg naar een duurzaam monitor- en evaluatie-instrument voor de wijkteams in Landgraaf: het onderzoeksontwerp. Rapport. Maastricht: Lectoraat Sociale Integratie, CESRT / Wmo-werkplaats Zuyd.
  • Caanen, C. (2015). Een kijkje in de keuken van Landgraaf. Tussenevaluatie pilot ‘Integrale Toegang
  • Sociaal Domein Landgraaf’: wijkteam Ubach over Worms. Website Wmo-werkplaats Zuyd (17 maart 2015).
  • Cardol, G. (2015). Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De veranderende rol van ouders in de jeugdzorgIn Carolien Gravesteijn, Monica Aartsma (red.), Meer dan Opvoeden - Perspectieven op het werken met ouders(pp. 37-49). Bussum: Uitgeverij Coutinho.
  • Cardol, G., Hermans, J., Kuipers, M. (2015). Drang: maatregel of attitude?Ouderschapskennis SWP, 18(1), 58-68.
  • Cardol, G. (2015). De betekenis van het recht op autonomie van jeugdigen bij besnijdenis. In Cardol, G., Veerman, T. en Wolthuis, A., Jongensbesnijdenis bezien vanuit mensenrechtelijk perspectief. Leiden: NJCM nr. 56.
  • Hermans, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Maansverduistering (november 2015); Nieuwe maan (juni 2015); Groeten uit München (maart2015); Herbivoren & Carnivoren (januari 2015).
  • Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Hoezo kwetsbaar? In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 38-39). Movisie.
  • Lamers, C. en Lieshout, C. van (2015). Vrijwillig werken als ervaringsdeskundige. In L. Linders en D. Feringa (red), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 46-47). Movisie.
  • Reverda, N. and Hospers, G.J. (2015). Managing population decline in Europe’s urban and rural areas. New York: Springer International Publishing.
  • Reverda, N., Wouw, D. van der en Meier, S. (2015). Randland. Rooilijn, 48(4), 272-279.
  • Reverda, N. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Het krimpende dorp (oktober 2015); Opschalen? (juni 2015); Krimp: de creatieve factor (april2015); Leegstandsmanagement? (februari 2015).
  • Ročak, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Heerlen: een plek om te zien en te ervaren. (december 2015); Heerlen: van de depressieve minister in 2009 tot nu. (mei 2015); Bevolkingsdaling: van crisis tot vernieuwing? (maart2015); The dark side of social capital (januari 2015).
  • Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Stedelijke vernieuwing en de praktijk van het dagelijks leven. Blog, Neimed website (september 2015).
  • Sniekers, M. & Ročak, M. (2015). Jonge vrouwen en stadsvernieuwing in Heerlen. Rooilijn, 48(4), 320-327.
  • Sniekers, M. (2015). Vrouwelijkheid en de vanzelfsprekendheid van nutteloze decoratieIn S. Dudink, & L. Plate (Red), Mythen van gender: Essays voor Willy Jansen (pp. 189-193). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
  • Sniekers, M. (2015). Diverse blogs op Neimed website: Omelet en omgekeerd pionieren in het Randland. (september 2015); Re-visie van krimp (juni 2015); Limburg is niet gekanteld. (april 2015); Ieder een eigen speeltuin. (februari2015);
  • Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Een maatje voor iedereen? Utrecht: Movisie.
  • Tier, M. van der & Potting, M. (2015). Maatjesprojecten zijn nog altijd populair, maar: hoe maak je er een succes van? Website Sociale vraagstukken (31 oktober 2015).
  • Gepubliceerd interview M. van der Tier: Stam, Carolien (2015). Combinatie maatje en professional steeds belangrijker. Website Zorg en Welzijn (21 oktober2015).
  • Gepubliceerd interview M. van der Tier: Sweers, Alexandra (2015). Hoe maak je een maatjesproject effectiever? Website Zorg en Welzijn (21 oktober 2015).
  • Tummers, I. (2015). De veronderstelde burger. Reconstructie en wetenschapstheoretische evaluatie van de beleidstheorie in het lokale democratiebeleid van kabinet-Rutte II. Thesis Master Politiek en Samenleving. Maastricht: Maastricht University.
    

  2014

  • Cardol, G. (2014). Vrijwilligers & het nieuwe jeugdzorgstelsel. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 77(februari), 30-32.
  • Cardol, G. (2014). Iedere ouder in beginsel een probleemouder? In A. Van der Pas (red.), Hoezo probleemouders? Tien opstellen over de ongemakkelijke relatie ouders - maatschappij. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
  • Cardol, G. (2014). Een ezel stoot zich in het gemeen.... Jeugdbeleid, 2, 39-41 (recensie over proefschrift René Clarijs).
  • Cardol, G. (2014). De ondertoezichtstelling in het vreemdelingenrecht. Pleidooi voor een redelijke balans. A&MR(04), 206-214 (met Elsbeth Faber, Germa Lourens).
  • Cardol, G. (2014). Van controleren en beheersen naar de zelfsturende sociaal werker. De transformatie. Maatwerk(4), 25-27.
  • Freitas, M.J. (2014). Enacting Knowledge in a European Project. In R. Freeman, S. Sturdy (eds.), Knowledge in Policy: embodied, inscribed, enacted. London: Policy Press.
  • Hermans, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: New town Spijkcity (november 2014); Groeten uit 19412 Wendorf (juni 2014); Maastricht Region: Jasna strona życia (februari 2014).
  • Reverda, N. et al (2014). Wonen en werken in een grensoverschrijdend perspectief. Conferentieverslag. Heerlen: CBS.
  • Reverda, N. (2014). Population decline and Ageing in Europe. In: S. Hessle (ed), Human rights and social equality: challenges for social work. Farnham: Ashgate.
  • Reverda, N. (2014). Diverse blogs op Neimed website: De waarde van leegstand (december 2014); Mijnpijn (oktober 2014); Inbreiden (juni 2014); Omdenken is grenzen verleggen (maart 2014);
  • Reverda, N. (2014). Krimpend, maar in kleine stapjes. (Interview De Limburger, 10 januari 2014).
  • Ročak, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Krimp definiëren: easier said than done… Misverstand over krimp definitie (november 2014); Lelijk mooi maken (september 2014); Maak ruimte voor de zachte kant van krimp (mei2014); Retoriek van actief burgerschap en krimp: missing the point? (maart2014).
  • Sniekers, M. (2014). Macht in moederschap: Strategieën van een jonge moeder. Raffia, 26(2), 9-11.
  • Sniekers, M. (2014). Diverse blogs op Neimed website: Mag ik deze dans van u? (november 2014); ‘Tussenstad’: Tussen de mensen. (september 2014); Parkstad Limburg is de ‘Ander’. (juni 2014); Op het kruispunt van krimp: ‘Shrinking olympics?’ (april 2014).
  • Wevers, C. (2014). Diverse columns over de ontwikkelingen in het sociale domein op http://blikophulp.nl/
  • Wilken, J.P., Medar, M., Bugarszki, Z. and Leenders, F. (2014). Community support and participation among persons with disabilities. A study in three European countries. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 23(3), 44-59.
  •  

  2013

  • Cardol, G. (2013). Het belang van een gezinsomgeving. Jeugdbeleid, 7(1), 29-30.
  • Cardol, G. (2013). De betekenis van de nieuwe Jeugdwet voor ouders. Bevordert de wet dat ouders minder zorgafhankelijk kunnen zijn?Ouderschapskennis SWP, 16(1), 9-21.
  • Cardol, G. (2013). Inleiding op het thema veiligheid. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 108-110.
  • Cardol, G. (2013). Veiligheid als leidend beginsel. Ouderschapskennis SWP, 16(2), 112-123.
  • Cardol, G. (2013). Ruiz Zambrano vanuit familie- en jeugdrechtelijk perspectief. A&MR(8), 376-382.
  • Cardol, G. (2013). Voorkomen versterken bevorderen. PiP (Pedagogiek in Praktijk), 76(december), 12-16.
  • Delespaul, Ph., & Leenders, F., et al (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie55(6).
  • Huys, D. (2013). God als historicus. De Spaanse katholieke kerk en het Franco-regime. In N. Randeraad, F. Huisman en G. Verbeeck (red.), Geschiedenis is overal (pp. 227-248). Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  • Leenders, F.H.R. (2012/2013). Synergie & Empowerment, de beschrijving van doelgroepen, concepten en verschijnselen, alsmede een projectmatige schets van activiteiten. Hogeschool Utrecht en Hogeschool Zuyd (RAAK project).
  • Leenders, F.H.R. (2013). Enkele korte impressies rond verschijnselen en concepten, zoals deze kunnen worden gezien binnen de ‘Synergie & Empowerment’ (S&E) projecten (werkplaatsen) binnen Maastricht. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.
  • Leenders, F.H.R. (2013). Actual situation regarding care and wellbeing arrangements in the Maastricht area, 2013. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.
  • Potting, M. (2013). Het belang van het handelen van de welzijnswerker. In R. Kwekkeboom, P. van Heijst (Red.), Tinteling (online publicatie).
  • Reverda, N. (2013). Diverse blogs op Neimed website: Krimpregio’s: labs voor Nederland (oktober 2013); Weeffout? (augustus 2013).
  • Reverda, N. (2013). Raumpioniere - krimp als wenkend perspectief. Heerlen: Neimed publicaties.
  • Reverda, N. (2013). Krimpt Limburg wel of niet? (Interview De Limburger, oktober 2013).
  • Reverda, N. (2013). Het is niet alleen maar kommer en kwel. PM, 9(9).
  • Ročak, M. (2013).  Social aspects of demographic change in international perspective: the example of DART project. In E. Golata (Ed.), Migracje Mieskancow Duzych Miast (pp. 55-74). Poznan: University of Poznan.
  • Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport MKBA Maatschappelijk makelen. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.
  • Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare jeugd. Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.
  • Tier, M. van der (2013). Onderzoeksrapport Evaluatie kwetsbare ouderen.Maastricht: CESRT Lectoraat Sociale Integratie.


  2012

  • Cardol, G. (2012). Eerst denken en dan doen. Over het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk. Lectorale rede, Heerlen: Zuyd Hogeschool, Faculteit Social Studies. 
  • Cardol, G. (2012). Non-national Children and Vulnerability: The Child Protection Context. In R. Sheenan, H. Rhoades & N. Stanley (ed.), Vulnerable Children and the Law: International Evidence for Improving Child Welfare, Child Protection and Childrens Rights. London: Jessica Kingsley Publishers.
  • Cardol, G. (2012). De instemmingsverklaring: waarborg of formaliteit? In C. Forder, W. Duijst, A. Wolthuis (red), Kindvriendelijke opsluiting. Leiden: Stichting NJCM Boekerij 53 (met Adrianne van Rheenen).
  • Cardol, G. (2012). Bijzonder lectoraat 'Opvoeden in het Publieke Domein. In R. Rovers (red.), Limburg in 2050. 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • Cardol, G. (2012). Eigen kracht moet goed doordacht, column Right. Tijdschrift voor de Rechten van het Kind, maart 2012, p. 7.
  • Cardol, G. (2012). De betekenis van het kinderrechtenverdrag voor het versterken van de eigen kracht van gezinnen. In H. Jumelet, J. Weenink (red), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 99-105). Amsterdam: SWP uitgevers.
  • Cardol, G. (2012). Het versterken van de eigen kracht van het gezin. FJR 65, 34(7/8), 190-195.
  • Cardol, G. (2012). Kinderrechtenverdrag in de praktijk. Handleiding voor de jeugdprofessional. Alphen aan de Rijn: Kluwer Uitgevers.
  • Cardol, G. (2012). Eerder ingrijpen als kans? FJR 65, 34(7/8).
  • Leenders, F.H.R. (2012). Eetstoornissen, (hulp bij) eigen kracht. Amsterdam: BV Uitgeverij SWP.
  • Leenders, F.H.R. (2012). ‘Synergy & Empowerment (S & E) Projects’: Community Supported Care & Cure arrangements for ‘Entrepreneurial’ Users/Patients in Long Term Projects. Elaboration of Starting Conditions, Assessment and Management. Maastricht: CESRT/Zuyd Hogeschool.
  • Reverda, N. en Hospers, G.J. (2012). Krimp, het nieuwe denken - bevolkingsdaling in theorie en praktijk. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
  • Reverda, N. (2012). Eutropolis: shifting borders? From nation-state to regional identity. The Eutropolitan. Hasselt: The Eutropolitan ted-ex.
  • Reverda, N. (2012). Krimp en vergrijzing: de noodzaak van sociale duurzaamheid. In: Limburg in 2050, 10 essays over duurzame ontwikkelingen in Limburg. Heerlen: Ribuilt.
  • Reverda, N. (2012). Veranderingen in social work in internationaal perspectief. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21(3), 88-90.
  • Reverda, N. et al. (2012). Het evidence beest in de vaktherapie. Tijdschrift voor vaktherapie, 8(2).
  • Reverda, N. (2012). De creatieve ruggengraat: inleiding. Maastricht: Provincie Limburg.
  • Reverda, N. (2012). Social work in een internationaal perspectief. Column uitgesproken ter gelegenheid van het afscheid van Hans van Ewijk, lector sociale innovatie. Utrecht, april 2012.
  • Reverda, N., Hermans, M., & Ročak, M. (2012). People’s climate in shrinking areas: the case of Heerlen, the Netherlands: how investing in culture and social networks improves the quality of life in shrinking areas. In C. Martinez-Fernandez, N. Kubo, A. Noya & T. Weyman (Eds.), Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics (pp. 249- 256). Paris: OECD.
  • Vermeulen, J., Heijden, H. van der, Tier, M. van der & Stoffers, E. (2012). Ouderenparticipatie in onderzoek. Voor en met ouderen. Zorg en Welzijn, 18(1-2), 32-33.
  Lees meer Lees minder
 • De lector

  Sabrina KeinemansSabrina Keinemans
  Dr. Sabrina Keinemans (’s-Hertogenbosch, 1980) is sinds 1 maart 2019 als lector Sociale Integratie verbonden aan Hogeschool Zuyd. Na een korte vooropleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten (conservatorium) te Utrecht, studeerde Sabrina Keinemans Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2002 cum laude afstudeerde. In 2011 promoveerde zij aan de Universiteit van Tilburg, onder begeleiding van prof.dr. Baart, op een onderzoek naar de leefwereld van zeer jonge moeders. 
  Sabrina Keinemans is werkzaam geweest aan diverse kennisinstituten, onder andere als onderzoeker en docent. In haar vorige functie werkte ze als senior onderzoeker voor het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Daar hield ze zich onder andere bezig met de thema’s kwetsbaar burgerschap en ethisch actorschap van sociale professionals. Aandacht voor burgers die – sociaal, economisch, politiek – in de marge van de samenleving verkeren vormt de rode draad in haar onderzoek. Een thema dat tevens het hart vormt van het lectoraat Sociale Integratie en dat ten grondslag ligt aan de diverse onderzoekslijnen van het lectoraat waar Sabrina Keinemans de komende jaren samen met de lectoraatsleden invulling aan zal geven. Tevens heeft Sabrina Keinemans een grote interesse in onderzoeksmethodologie en filosofie. Zij is lid van het netwerk Critical Ethics of Care (www.ethicsofcare.org) en werkte mee aan de publicatie Arts Based Research voor het Sociaal Domein, een studieboek voor het hbo dat in de loop van 2019 zal verschijnen. 
  Contact: sabrina.keinemans@zuyd.nl

  (foto credit: Annelien Nijland)

 • Leden

  De volgende leden werken voor het lectoraat:

 • Voormalige lectoren

  Het lectoraat Sociale Integratie bestaat al geruime tijd en heeft een rijke onderzoekshistorie. Daarbij stond het lectoraat gedurende lange tijd onder leiding van dr. Nol Reverda. Hij nam in 2018 afscheid met de rede ‘Het Nawoord. Over Europa, krimp, onderzoek en sociaal werk’. Veel publicaties uit de eerdere termijnen van het lectoraat zijn elders op deze site nog steeds te raadplegen.

  Onder het lectoraat Sociale Integratie vielen voorheen de volgende bijzondere lectoraten:

  • Lectoraat Opvoeden in het Publieke Domein (lees meer)
  • Lectoraat Informele Zorg
  • Lectoraat Demografische Krimp
 • Bijzonder lectoraat

  Sinds 1 maart 2023 is Lineke van Hal verbonden aan LSI, als bijzonder lector ‘Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein'. Het doel van dit lectoraat is om het professioneel actorschap en de positionering van professionals in het publiek sociaal domein, in het bijzonder het domein van werk en inkomen, te versterken. Het bijzonder lectoraat doet dat door praktijkgericht onderzoek, onderwijs en training.

 • Uitgelicht

  Ervaringen opleidingsprogramma WOOW voor statushouders

  Het WOOW-project is een integratief project binnen de regio Parkstad (Limburg) dat gericht is op het aanleren en verbeteren van de werknemersvaardigheden van statushouders en het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij de integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ten behoeve van dit project is een opleidingsprogramma ontwikkeld dat gericht is op het bevorderen van de arbeidsparticipatie voor hoogopgeleide statushouders met rechtmatig verblijf in Nederland. Zij hebben een verblijfsvergunning en hebben in hun land van herkomst een bachelor- of masteropleiding gevolgd binnen de technische sector.

  Het lectoraat heeft als onderzoeksopdracht het monitoren van de wijze waarop de statushouders het (doorlopen van) dit opleidingsprogramma ervaren en welke impact dit programma heeft op het bevorderen van hun sociale integratie. Het eerste meetmoment heeft plaatsgevonden in de periode oktober-november 2020. Bij 11 statushouders zijn individuele face-to-face interviews afgenomen om na te gaan hoe zij het programma ervaren. Deze deelnemers hebben hun persoonlijk verhaal met ons gedeeld: ervaringen die betrekking hadden op hun eerste kennismaking met het programma maar ook over hun komst naar en hun verblijf in Nederland. Bekijk het overzicht van de resultaten (pdf).

  Lees meer Lees minder

  Start promotieonderzoek naar Marokkaanse onderneemsters en hun communities

  Samira Louali heeft een NWO promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen om onderzoek te doen naar de interactie tussen de loopbaan van Marokkaanse onderneemsters en de communities waar zij deel van uitmaken. Samira wordt in haar promotietraject begeleid door promotoren van de Radboud Universiteit Nijmegen en lector Sabrina Keinemans (ASW Zuyd). Ze zal onderzoek gaan doen naar duurzame loopbanen van tweede generatie Marokkaanse onderneemsters in Nederland en de sociaal, culturele en economische impact die zij hebben op hun leefomgeving.

  Er wordt met name gekeken naar hoe zij hun loopbaan in Nederland opzetten en op welke wijze ze duurzaam inzetbaar blijven in de wisselwerking met de communities waar zij deel van uitmaken. Verder wordt er gekeken naar hoe deze onderneemsters een bijdrage leveren aan deze communities en welke betekenis deze onderneemsters hebben voor hun communities. Dit onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan sociaal werk thema’s als inclusie en community building, en met dit onderzoek wordt de opleiding en beroepspraktijk van sociaal werkers gevoed met nieuwe inzichten.

  Samira Louali
  Docent-onderzoeker | Lectoraat Sociale Integratie
  Academie voor Sociaal Werk | Zuyd hogeschool
  samira.louali@zuyd.nl  | T: 06- 820 73173

  Lees meer Lees minder

  Marijke Sniekers op L1 over het leven van jonge moeders

  Op zondag 8 maart was Marijke Sniekers te gast in de radio-uitzending van L1 waarin ze vertelde over haar studie naar het leven van jonge moeders. Marijke promoveerde recent op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit. Zij sprak voor haar onderzoek met moeders in de leeftijd van 17-24 jaar uit de regio Parkstad waar in vergelijking tot andere regio's veel jonge moeders zijn. De moeders ervaren hun leeftijd niet als problematisch; problemen ontstaan doordat de Nederlandse samenleving niet is ingericht op jonge moeders. Ze komen bijvoorbeeld in de knoei met school of werk omdat die onvoldoende rekening houden met hun situatie. 

  Ook te gast in de uitzending was Simone Knops van Jonge Ouders Project (JOP) waarmee het lectoraat momenteel samenwerkt om vervolgonderzoek op te starten voor jonge ouders: moeders én vaders.

  Beluister het fragment.

  Debatmiddag mensenrechten in het sociaal werk

  Op 20 februari 2020, de dag van de Sociale Rechtvaardigheid, organiseert de opleiding Social Work samen met het lectoraat Sociale Integratie een debatmiddag over de vraag: Hoe verhouden we ons als sociaal werkers eigenlijk tot ‘universele’ waarden als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en menswaardigheid? Hoe moeten en kunnen we daar vanuit ons beroep een bijdrage aan leveren?

  Voor wie?
  Studenten social work, docenten, en professionals uit het werkveld gaan met elkaar in gesprek over mensenrechten in het sociaal werk, en over botsende opvattingen die daarover bestaan.

  Programma
   

  12.30-13.00u   Aanmelding en inloop
  13.00-13.15u     Aftrap met manifest
  13.15-13.30u   Opening door Sabrina Keinemans, lector Sociale Integratie
  13.30-14.15u   Lezing door prof. dr. Sawitri Saharso
  14.15-14.30u   Pauze
  14.30-15.30u   Dialoogsessies naar aanleiding van het manifest en de lezing
  15.30-15.45u   Pauze
  15.45-16.30u   Lagerhuisdebat en afsluiting


  Over de gastspreker
  Sawitri Saharso is socioloog en persoonlijk hoogleraar Burgerschap en Morele Diversiteit aan de Universiteit voor Humanistiek en universitair hoofddocent bij de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit. Zij heeft veel gepubliceerd over migratie, gender en waardenconflict. In 2017 hield ze de oratie ‘Gloedvol samenleven in morele diversiteit’, waarin ze betoogt dat de overheid voor dit samenleven de randvoorwaarden kan scheppen met meer zorgzaam en inclusief beleid, maar dat goed samenleven in morele diversiteit ook vraagt om burgers die compassie hebben met elkaar.

  Aanmelden en locatie
  De debatmiddag vindt plaats bij Zuyd Hogeschool Ligne. Aanmelden kan via deze link

  Lees meer Lees minder
 • Nieuwsbrieven

  Het lectoraat geeft samen met de Werkplaats Sociaal Domein een nieuwsbrief uit.


  U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief.

 • Kennisclips

  Elk kwartaal maken wij een kennisclip over een van de kernbegrippen waarmee wij werken. De clips gaan over agonisme, gemeenschap en vertrouwen.

  Naast de kennisclips over theoretische concepten, laten we ook graag zien welke vormen van (kwalitatief) onderzoek het lectoraat gebruikt. In onderstaande interviews vertellen Sarah Willard en Marijke Sniekers over respectievelijk etnografisch onderzoek in de wijk en participatief actieonderzoek in nauwe samenwerking met de praktijk.

   

   

Lectoraat Sociale Integratie
Ligne 1
6131 MT Sittard