Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
groen 3

Lectoraat Sociale Integratie Zuyd

Het Lectoraat Sociale Integratie Zuyd doet al ruim 15 jaar onderzoek naar vraagstukken in het sociale domein. Het lectoraat ondersteunt praktijkorganisaties, professionals en burgers in hun taken en rollen binnen de transformatie van het sociaal domein. Tevens wordt de opgedane kennis naar opleidingen toe vertaald. Het lectoraat bestaat uit de volgende programma's: Sociale Integratie, Wmo, Jeugdhulp, Participatiewet, Informele Zorg en Demografische transitie.


graffiti op muur  

Sociale Integratie

Binnen dit programma staat het proces van sociale uitsluiting en integratie centraal. Sociale integratie vraagstukken hebben betrekking op kwetsbare burgers. Het gaat dan om armoede, opvoedingsproblemen, geestelijke of lichamelijke beperking, langdurige werkloosheid of verslaving. Lees meer...

 

 fiets in fietsenstalling  

Demografische Transitie (krimp)
In Limburg is er sprake van demografische transitie: minder jongeren, een ouder wordende beroepsbevolking en meer ouderen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe en vernieuwende aanpak van de inrichting van de Limburgse samenleving.  Lees meer...

 rolstoelbasketballers  

WMO en kwetsbare groepen

Dit programma doet onderzoek en geeft praktijk-ondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Het centrale thema is participatie en er zijn drie onderzoekslijnen: actief burgerschap, professionalisering van werkers en kwetsbare burgers. Lees meer...

 kleurrijke tekening   Jeugdhulp 
Dit programma richt zich op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en het beter benutten van het sociale netwerk rondom het gezin. Uitgangspunt is meer expliciet te investeren in de opvoeding van jeugdigen door te zoeken naar mogelijkheden van ouders en hun professionele en niet-professionele omgeving. Lees meer...
 tandwielen   Informele Zorg
Met de grote veranderingen in het Nederlandse zorgsysteem veranderen de eisen die gesteld worden aan professionals, organisaties en informele hulpverleners. De mantelzorg en informele zorg krijgen in het zorgsysteem een veel prominentere plek. Lees meer...

Contact

Lectoraat Sociale Integratie, CESRT
Ligne 1
6131 MT Sittard

Dr. Nol Reverda, lector
E nol.reverda@zuyd.nl