Projecten
Lectoraat Sociale Integratie

Maatschappelijk werk in de huisartsenpraktijk

Een onderzoek naar de samenwerking van Partners in Welzijn en huisartsenpraktijk de Baandert.

Betrokken onderzoekers
Anja Rudnick (projectleider)
Irmgard Tummers

Samenwerkingspartners
MIK-PIW groep

Omschrijving
Partners in Welzijn is al meerdere jaren een partner in de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd (WSD Zuyd). Dit onderzoeksproject komt voort uit een eerdere samenwerking rondom evaluaties van experimenten en proefprojecten met inzet van de effectencalculator. Hierbij zijn enkele medewerkers van PIW en onderzoekers van LSI opgeleid tot effectencalculator en hebben samen vanuit de WSD Zuyd de effectencalculator ingezet bij innovaties. Een bijkomend doel van het onderzoek was dan ook dat medewerkers van PIW leren soortgelijk onderzoek in de toekomst zelf uit te kunnen voeren. Doel van dit onderzoek was om een concrete casus van samenwerking tussen huisartsen en maatschappelijk werkers te analyseren volgens deze werkwijze, maar door de coronapandemie moest hier echter een andere invulling aan worden gegeven.

Doel en werkwijze
Sinds 2018 heeft PiW geïnvesteerd in de samenwerkingsrelatie tussen het maatschappelijk werk van Partners in Welzijn en de huisartsenpraktijk de Baandert. In praktische zin betekent dit onder andere dat een maatschappelijk werker twee uur per week aanwezig is in de huisartsenpraktijk. Tussen januari en juli 2021 vond een kleinschalig kwalitatief onderzoek plaats naar de ervaringen die zijn opgedaan in de samenwerkingsrelatie tussen het maatschappelijk werk en huisartsenpraktijk de Baandert en de betekenis hiervan voor de cliënten. Er zijn interviews afgenomen met vier van de zes huisartsen, en één van de twee praktijk-ondersteuners GGZ verbonden aan de praktijk. Daarnaast heeft een duo-interview plaatsgevonden met de twee betrokken maatschappelijk werkers van PiW en enkele cliënten.

De bevindingen uit dit onderzoek maken duidelijk dat de respondenten de meerwaarde zien van de samenwerking tussen huisartsen en maatschappelijk werk. Niet alleen voor patiënten wordt het laagdrempeliger om contact te zoeken met maatschappelijk werk, maar ook professionals weten elkaar sneller te vinden. Daarnaast zijn een aantal uitdagingen en verbeterpunten naar voren gekomen, met name rondom de samenwerking in de wijk.

Inbedding in het programma van het lectoraat Sociale Integratie
Dit onderzoek levert vooral input voor programmalijn 3 (professioneel actorschap) en over interprofessionele samenwerking: een thema dat vooral past op de agenda van het transitiethema Gezonde en Rechtvaardige Samenleving.