Projecten
Lectoraat Sociale Integratie

The careers of Moroccan female entrepreneurs

A study about sustaining entrepreneurial careers of second-generation female Moroccans and the development of their communities in the Netherlands

Betrokken onderzoeker
Samira Louali (promovenda)

Samenwerkingspartners
Radboud Universiteit – Faculteit Management Wetenschappen/ Institute of Management Research.

Begeleidingsteam:

  • Prof. dr. Yvonne van Benschop
  • Prof. dr. Beate van der Heijden
  • Dr. Caroline Essers
  • Dr. Sabrina Keinemans 

Omschrijving
Per 1 december 2020 is Samira Louali aan de Radboud Universiteit van start gegaan met dit promotietraject, welke wordt gefinancierd met een NWO promotiebeurs voor leraren. Onderwerp van de promotie is duurzame carrières van Marokkaanse onderneemster in Nederland en de wisselwerking met hun gemeenschappen. Dit onderzoek gaat over duurzame loopbanen van tweede generatie Marokkaans-Nederlandse vrouwelijke ondernemers in Nederland en de impact die zij hebben op hun leefomgeving. Er wordt met name gekeken naar hoe zij hun loopbaan in Nederland opzetten en hoe zij ervoor zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven. Ook gaat ze in op de vraag óf en zo ja op welke manier hun ondernemerschap bijdraagt aan gemeenschapsontwikkeling.

Doel en werkwijze
Het doel van dit onderzoek is om ons begrip van de loopbaanontwikkeling van Marokkaanse vrouwelijke ondernemers te vergroten door loopbaanervaringen en de invloeden die de ondernemers op hun gemeenschappen hadden te onderzoeken. De studie zal inzicht verschaffen in de interactie tussen Marokkaanse vrouwelijke ondernemers met hun gemeenschappen, en hoe deze hun ondernemerscarrière ondersteunen. Het samenspel tussen deze individuele onderneemsters en hun gemeenschappen kan ons begrip vergroten van de barrières, kansen en uitdagingen die Marokkaanse vrouwelijke ondernemers hebben gehad bij het opzetten van een onderneming en het ondersteunen van hun ondernemerscarrière.

Het promotieonderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken:

  • Twintig narratieve levensverhalen zullen worden opgehaald om deze onderneemsters en hun ervaringen in beeld te brengen [deelonderzoek 1].
  • Veertig  semigestructureerde interviews worden uitgevoerd met sleutelpersonen die als vertegenwoordiger fungeren van de gemeenschappen waar deze onderneemsters onderdeel van uitmaken, om daarmee de interactie tussen beiden te bestuderen [deelonderzoek 2].

Inbedding in het programma van het lectoraat Sociale Integratie
Dit onderzoek levert door de focus op de wisselwerking tussen individuele levenslopen en gemeenschappen, met name kennis en inzichten op voor programmalijn twee: ‘samen-leven’. De praxeologie van Pierre Bourdieu, en met name de diverse kapitaalvormen die daarin worden onderscheiden, worden als theoretische lens gebruikt om deze interactie te analyseren.