Opvoeden in het Publieke Domein
Lectoraat

Opvoeden in het Publieke Domein

Het lectoraat ‘Opvoeden in het publieke domein’ richtte zich vanaf 2011 tot en met 2015 op de betekenis die het publieke domein (huisartsen, scholen, consultatiebureaus, sportclubs, kerk) kan hebben in de ondersteuning van ouders en kinderen met opvoedingsvragen of opvoedingsproblemen.

In deze periode is onder meer onderzoek gedaan (met en zonder studenten) bij kwetsbare ouders met LVB problematiek, bij zorgmijdende jongeren, bij de Raad voor de Kinderbescherming, scholen, consultatiebureaus, huisartsen en vrijetijdsverenigingen. Na afloop van het lectoraat is deze lijn voortgezet in de onderzoekslijnen van het lectoraat Sociale Integratie en in leer- en kennisactiviteiten van de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd, waarin het ook nu nog een belangrijke focus is van het lectoraat.