Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein

Professionals in het publiek sociaal domein hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht: maatschappelijk meedoen van mensen mogelijk maken en bestaanszekerheid vergroten. Zij zijn als het ware het gezicht, maar ook het hoofd, het hart en de handen van de overheid. De beslissingen die zij nemen grijpen direct in de levens van mensen in. Een beroep waarin je dus echt verschil kan maken. Maar ook een complex beroep. Je bent gemandateerd de wet uit te voeren: hoe voer je die wet rechtvaardig uit? Hoe kom je tot passende beslissingen en hoe verantwoord je die? Hoe weet je dat je het goede doet? En hoe kun je als uitvoerend professional je stem laten horen in de politiek-institutionele context waarbinnen je werkt? Maar ook… wat is er nodig om met plezier en trots je werk te kunnen doen? 

De komende jaren zal het bijzonder lectoraat ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’ zich onder andere met deze vragen bezig houden. De bedoeling van het lectoraat is om  het professioneel actorschap en de positionering van professionals in het publiek sociaal domein, in het bijzonder het domein van werk en inkomen, te versterken. Het bijzonder lectoraat doet dat door praktijkgericht onderzoek, onderwijs en training.

Het bijzonder lectoraat is gestart op 1 maart 2023 en wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. Initiatiefnemers zijn Beroepsvereniging SAM (de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein) en Instituut Gak (lees meer hierover). Het bijzonder lectoraat is ondergebracht bij het lectoraat Sociale Integratie.

Inauguratie Lineke van Hal

Op dinsdag 26 maart 2024 werd Lineke van Hal geïnstalleerd als lector. Bekijk hier de opname van de inauguratie.

 • Over de lector

  Lineke van Hal

  Lineke van Hal  is per 1 maart 2023 benoemd tot bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’. Lineke studeerde Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit (bachelor, cum laude) en  Medische Antropologie en sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (master, cum laude). Ze ontving een Kootstra Talent Fellowship van Universiteit Maastricht en promoveerde aan die universiteit op narratief onderzoek naar arbeidsre-integratie van mensen met gezondheidsproblemen. Ze werkte als projectleider en senior onderzoeker op het terrein van maatschappelijke vraagstukken bij Zorgbelang Inclusief, het Verwey-Jonker Instituut, Kennisplatform Inclusief Samenleven en HAN University of Applied Sciences (HAN) en als docent aan Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit. Vóór haar aanstelling als bijzonder lector werkte ze associate lector Arbeid & Gezondheid bij de HAN. Lineke is lid van het College van Belanghebbenden van het Kwaliteitsregister Publiek Sociaal Domein (KRSD). De leden van dit college "adviseren over de eindtermen die gelden voor het beroep en over de normen en regels voor de certificering" van professionals in het publiek sociaal domein. 

 • Projecten

  Lopende projecten waar de bijzonder lector als projectleider, onderzoeker of adviseur bij betrokken is:

 • Publicaties

  2023

  • Lengkeek, M. & van Hal, L. (2023). Samenleerwijzer: Met elkaar in gesprek over samenwerking (versie juni 2023). HAN University of Applied Sciences en Zuyd Hogeschool.

  • van der Aa, P., van Hal, L., van der Weide. J. (2023). Een inclusieve arbeidsmarkt als beroepsopdracht voor HRM. PW Magazine, 4, pp 38-40

  • Rambags, P. & van Hal, L. (2023). Samen aan het werk in de wijk: Idealen in de praktijk. Sociaal Bestek (4): 14-18.

  • Dortmans, K., Jansen, E., & Van Hal, L. (in press). Moderating the process of social innovation: Insights from a case study in labour market activation. In: Wilken, J. P., Parpan-Blaser, A., Prosser, S., Van der Pas, S., & Jansen, E. (eds.). Social work and social innovation: Emerging trends and challenges for practice, policy and education in Europe. Research in social work series. Bristol: Policy Press.

  2022

  • Hal, L. van  & Verstegen, P. (2022). Werk maken van een inclusieve arbeidsmarkt vraagt samenwerken. PW Magazine (november 2022).
  • Hal, L. van & Lengkeek, M. (2022). Groeien door samen te leren: werken met cliëntfeedback. Vakblad Toegepaste Psychologie, 2(1): 11-18.
  • Bos, M. van den & van Hal, L. (2022). Handreiking inclusieve groepsdialoog over gezond werken. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.

  2021

  • Van Hal, L. & Meesters, J. (2021). Gewoon doen: een kwalitatieve evaluatie van het werkleertraject Dynamisch Op Weg. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.
  • Van Hal, L. & Lengkeek, M. (2021). Al ziende leren: Procesevaluatie actieleertraject ‘Van Kijken Naar Zien’. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.
  • Jansen, E., Dortmans K., & van Hal, L. (2021). BuurtBaanBureau methode voor arbeidstoeleiding en baancreatie: Praktijkwetenschappelijk kader. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences. 
  • Dortmans K., Jansen, E. & van Hal, L. (2021). BuurtBaanBureau methode voor arbeidstoeleiding en baancreatie: Evaluatierapportage. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences. 
  • Lengkeek, M. & van Hal, L. (2021). Samenleerwijzer: een handleiding voor werken met klantfeedback in publieke sociale dienstverlening. Nijmegen: HAN University of Applied Sciences.
  • Hal, L. van, Heerkens Y., Engels, J., Beukema, L., Oomens, S. (2021). Werken met veranderende waarden en de implicaties voor HRM. In: Future of Work: Handvatten voor toekomstbestendig HRD management gericht op het bevorderen van de wendbaarheid en het innoverend vermogen van organisaties. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet.
  • Jansma, A. & van Hal, L. (2021). Uitgaan van de eigen kracht van ouders en jeugdigen. In: Werken in wijkteams jeugd. Bussum: Coutinho.

  2020

  • Vries, S. de & Hal, L. van (2020). Inclusief HRM biedt kansen. PW Magazine (september 2020)
  • Jansen, W. & Hal, L. van (2020). Werken vanuit ‘eigen kracht’ is knap ingewikkeld: wat zijn de dilemma’s en hoe ga je ermee om? Kind & Adolescent Praktijk, 19: 22-28.
  • Klein, M. van der, Hal, L. van, Reches, L., van den Berg, J. (2020). Arbeidstoeleiding in Enschede voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond: onderzoek, effecten en leerpunten. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  • Klein, M. van der, Hal, L. van, Reches, L., Berg, J. van der (2020). Hoe anders is re-integratiebegeleiding voor mensen met een migratieachtergrond? ZonMw digitale publicaties
  • Hal, L. van, Brock. A., Bouteba, S. & van den Berg, J. (2020). Inclusie op de werkvloer: Wat laat ‘de praktijk’ zien? Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

  2019

  • Hal, L. van, Gilsing, R., van der Hoff, M. (2019). We moeten eens om tafel...: samen aan het werk met gezinnen met meervoudige problemen. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 51(6): 152-156.
  • Klein, M. van der & Hal, L. van (2019). Maatwerk in wonen. Verkenning van de aard en de omvang van zelfstandige woonwensen van mensen met een beperking. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  • Asmoredjo, J., Hal, L. van, Heskes, H., Badou, M. (2019). Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Hal, L. van, Tierolf, B., van Rooijen, M., & van der Hoff, M. (2019). Een actueel perspectief op kinderen en jongeren met een chronische aandoening in Nederland: Omvang, samenstelling en participatie. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  • De Gruijter, M., Meulenkamp, T., Lammertink, Y. van Hal, L. & Stoutjesdijk, F. (2019). Vragen en antwoorden over het inzetten van ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.  
  • Hal, L. van, Jansen, W. & Kesselring, M. (2019). Ken je kracht? Een gesprekswaaier. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut / ZonMw.
  • Hal, L. van, Talma, M., van der Hoff, M. (2019). Spelen met spanningsvelden: Negen spanningsvelden waarbinnen klantmanagers afwegingen maken in de arbeidstoeleiding van statushouders. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Hal, L. van, Hermes, J., Koch, K. & Yilmaz, C. (2019). Kompas voor inclusieve communicatie: een procesbeschrijving voor professionals en organisaties in het publieke domein. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • van den Bosch, K. E., Krzeminska, A., Song, E. Y., van Hal, L., Waltz, M. M., Ebben, H., & Schippers, A. P. (2019). Nothing about us, without us: A case study of a consumer-run organization by and for people on the autism spectrum in the Netherlands. Journal of Management & Organization, 25(4), 464-480.

  2018

  • Hal, L. van, Gilsing, R., van der Hoff, M. (2018). Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf. Vakblad Sociaal Werk, 5: 27-29.
  • Razenberg, I., de Winter-Koçak, S., Taouanz, I., Hal, L. van, Chifri, J. (2018). Divers werven en selecteren in de praktijk: Handvatten ter versterking van culturele en etnische diversiteit aan de hand van voorbeelden in gemeenten. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Hal, L. van & Razenberg, I. (2018). Meer jongvolwassen statushouders naar school: een kwestie van samenwerken?! Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Hal, L. van & Stoutjesdijk, F. (2018). Alleen krijg je het niet voor elkaar, een verkenning van medisch noodzakelijke zorg voor ongedocumenteerde migranten in Nederland. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Horrevorts, E. & van Hal, L. (2018). Maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Een verkenning van Duits beleid. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.
  • Gilsing, R., van der Hoff, M. & van Hal, L. (2018). 1Gezin1Plan in de praktijk, De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  • Gilsing, R., van der Hoff, M. & van Hal, L. (2018). Transformatie Jeugdhulp: Onderzoeksrapport. Alphen aan den Rijn: Rekenkamercommissie.
  • Büscher-Touwen, M., de Groot, M., & van Hal, L. (2018). Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in the Netherlands: A Research Agenda. Social Inclusion, 6(4), 149-157.
  • Gerritsen, M., van Hal, L., Meesters, J., van Bodegom, B. &Verharen, L., (2018). Hoe past het? Een kwalitatieve analyse van narratieven van jongeren met een ondersteuningsbehoefte op het gebied van passend onderwijs en passende arbeid. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 27(1), pp.4–23.

  2017

  • Gilsing, R., Jansma, A. & van Hal, L. (2017). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
  • Hal, L. van, Heessels, M., van Asselt-Goverts, I., Hermsen, M. (2017). Op ervaringen kun je bouwen: een handreiking voor onderwijs en praktijk. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

  2016

  • Kocken, P., Hal, L. van., Vlasblom, E., Metselaar, J., Bontje, M., Breuk, R. & Sterkenburg, B. (2016). In dialoog! Cliënt- en omgevingsgestuurd werken in de zorg voor jeugd. Digitaal magazine.

  2015

  • Hattum, M. van  & Hal, L. van (2015). Meervoudig: Samenwerking tussen hulpverleners in gezinnen met meervoudige problemen. Maatwerk, 6: 31-33.
  • Waltz M., van den Bosch, K., Ebben, H., Hal, L. van & Schippers, A. (2015). Autism self-advocacy in the Netherlands: past, present and future. Disability & Society, 8, 1174-1191.

  2014

  • Hal, L. van (2014). Werken aan activering: Analyses van verhalen over arbeidsre-integratie van mensen met beperkingen in Nederland. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 7(2): 28-34.
  • Verheijden, E., Arts, W. & Hal, L. van (2014). Jongere met beperking wil aandacht voor wat hij niet kan. www.socialevraagstukken.nl, 4 november 2014.
  • Hal, L. van (2014). Re-integratie van arbeidsgehandicapten kan beter. www.socialevraagstukken.nl, 12 maart 2014.
  • Hal, L. van, Boei, H. & Schaareman, R. (2014). Grenzeloos verbonden: Perspectieven van patiënten en naasten op grensoverschrijdende zorg. / Grenzenlos verbündet: Ansichten von Patienten und ihren Angehörigen zu grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung. Arnhem: Zorgbelang Gelderland en Der Paritätische Kreisgruppe Kleve.
  • Hal, L. van (2014). Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Arnhem: Zorgbelang Gelderland (in opdracht van Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out).
  • Hal, L. van & van Zadelhoff, E. (2014). Ik zie je: handreiking voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid. Arnhem: Zorgbelang Gelderland.
  • Hal, L. van & Van Zadelhoff E. (2014). Uitbreidingsset Eenzaamheid van het spel ‘Een steekje los’.

  2013

  • Hal L. van, Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2013). Disembodied abilities: Sick role and participation in ‘activating’ return-to-work practices. Social Science & Medicine, 96:9-16.
  • Hal, L. van, Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2013). A sociological perspective on ‘the unmotivated client’: public accountability and professional work methods in vocational rehabilitation. Disability and Rehabilitation, 35(10):809-818.
  • Hal, L. van (2013). Working on Activation: Analyses of stories about vocational rehabilitation of people with disabilities in the Netherlands. PhD Thesis Maastricht University.

  2012

  • Hal, L. van, Meershoek A., Nijhuis F. & Horstman K. (2012). The ‘empowered client’ in vocational rehabilitation: the excluding impact of inclusive strategies. Health Care Analysis, 20(3): 213-230.
  • Hal L. van, Meershoek A., de Rijk, A. & Nijhuis F. (2012). Going beyond vocational rehabilitation as a training of skills: return-to-work as an identity issue. Disability & Society, 27(1):81-93.
  • Hal, L. van (2012). Het arbeidsparticipatie-ideaal in de praktijk. Over de participatieparadox in de Nederlandse welvaartsstaat. In: Kijk anders, zie meer. Tien jonge wetenschappers over Disability Studies. Den Haag: ZonMw.

  Vóór 2012

  • Hal, L. van, Meershoek, A., de Rijk, A., Joling, C., & Nijhuis, F. (2009). Een rol om op te bouwen? Zelfbeeld, levensstrategieën en re-integratietrajecten van langdurig arbeidsongeschikten. Maastricht:  Maastricht University.
  • Hal L. van, Meershoek A., Rijk A. de, Joling C. & Nijhuis F. (2009). The needs of people with a longterm work disability regarding rehabilitation support in the Netherlands. European Journal of Public Health, 19(suppl. 1): 69-70.
  • Hal, L. van (2006). Over leven met diabetes. Epidemiologisch bulletin GGD Haaglanden, 41(1): 18-23.
 • In de media

  2023

  • Duo-interview over onderzoeksproject ‘Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening’ in AD Visie | lees meer

  2022

  • Interview over het bijzonder lectoraat: Lineke van Hal bijzonder lector ‘Beroepsvorming professionals in het publiek sociaal domein’ (sam.nl) | lees meer

  2021

  • Duo-interview over Platform ‘Werk Inclusief Beperking’: Systemen veranderen, in plaats van individuen | Movisie | lees meer
  • Duo-interview naar aanleiding van Platform ‘Jongeren en Werk’: Van kwetsbaar naar kansrijk - Platform J&W (platformjongerenenwerk.nl) |lees meer

  2020

  • Interview met Platform31 over ‘Participeren met Gezondheidsproblemen’: Platform31 kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio - Participeren met gezondheidsproblemen |lees meer
  • Duo-interview over Inclusieve werkvloer: Inclusie op de werkvloer: ‘Ga er samen mee aan de slag’ | Kennisplatform Inclusief Samenleven (kis.nl) |lees meer
  • Duo-interview over Inclusief onderzoek: Inclusief onderzoek: recht doen aan verschillen (han.nl) |lees meer

  2019

  • Item in Nieuwsuur over onderzoek naar jongeren met een chronische aandoening|lees meer
Bijzonder lectoraat Beroepsvorming Professionals in het Publiek Sociaal Domein