Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Professional Communication in a Digitalizing Society

Het lectoraat Professional Communication in a Digitalizing Society doet onderzoek naar de impact van digitalisering op professionele communicatie in verschillende beroepsdomeinen.

Zo onderzoeken we hoe kunstmatige intelligentie (bv. machinevertalingen en chatbots) effectief kan worden ingezet om de communicatie van organisaties met hun stakeholders te verbeteren. Daarnaast ontwikkelen we op basis van onderzoek digitale tools die studenten en professionals kunnen helpen bij het verbeteren van hun communicatieve competenties.

Er zijn drie kernbegrippen die richting geven aan ons onderzoek:

  • Digitalisering:  Digitale communicatie speelt een prominente rol in ons professionele leven, en ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence en natural language processing maken het steeds makkelijker om boodschappen te laten verwerken of creëren door computers. Ons onderzoek helpt studenten, professionals en organisaties bij het verbeteren van hun professionele communicatie door de optimale inzet van digitale hulpmiddelen, zowel tijdens het leerproces als tijdens de daadwerkelijke interactie met stakeholders.
  • Meertaligheid: Wanneer je communiceert in een taal die niet je moedertaal is, is het extra uitdagend om kwalitatief hoogwaardige, betekenisvolle interacties te creëren. Daarom gaat onze bijzondere aandacht uit naar digitale tools die kunnen worden ingezet ter ondersteuning van meertalige professionele communicatie.
  • Relationeel perspectief: Digitale communicatie wordt vaak ervaren als ‘vluchtig’ of ‘minder persoonlijk’. Daarom vinden we het belangrijk om het relationele perspectief centraal te stellen in ons onderzoek. In onze visie is een interactie pas succesvol wanneer deze op de lange termijn positieve effecten sorteert voor alle betrokkenen. In ons onderzoek focussen we daarom op relationele variabelen zoals vertrouwen, tevredenheid en loyaliteit.

Kijk voor meer informatie op de Engelstalige pagina.  

Ga naar lectoraat Professional Communication in Digitalizing Society

Lectoraat Professional Communication in a Digitalizing Society
Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht