Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Facility Management

Facility Management (FM) gaat over het creëren, beheren en onderhouden van ‘fit for use omgevingen en bijbehorende services waarbij mensen, ruimte, technologie en processen op elkaar worden afgestemd: buildings are not about steel and bricks; they are about facilitating people.

Het lectoraat Facility Management versterkt de Academie FM door het doen van praktijkonderzoek waarmee de praktijk vooruit wordt geholpen, het curriculum up to date wordt gehouden en docenten de gelegenheid krijgen door het doen van onderzoek bij te dragen aan het vergroten van de body of knowledge. Het Lectoraat Facility Management doet praktijkonderzoek naar:

 • 1. Leegstand en herbestemming

  In onze regio met bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing is er relatief veel leegstand. Niet alleen in commercieel vastgoed, maar ook in zogenoemd maatschappelijk vastgoed (zorg, religie, onderwijs en andere gebouwen met een publieke functie). Die leegstand bedreigt hier en daar de leefbaarheid en het herbestemmen van deze panden (vaak op belangrijke locaties) heeft dan ook de voorkeur (herbestemming is duurzamer dan nieuwbouw).

  Het praktijk onderzoek richt zich erop deze lege gebouwen een tweede leven te geven, te verduurzamen en daarmee de leefbaarheid te vergroten.

 • 2. Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen

  Wijken, buurten en dorpen waar samenredzaamheid bij dient te dragen aan de leefbaarheid. Ouderen wonen langer thuis, meer alleenstaanden, toenemende diversiteit en een overheid die meer verantwoordelijkheid bij de samenleving legt. Dit zijn enkele belangrijke ingrediënten die ertoe leiden dat sociale netwerken, communities belangrijker worden voor de quality of life.

  Het lectoraat FM doet onderzoek naar de manier waarop facilitators support kunnen geven aan dergelijke communities en de manier waarop integrale wijkversterking (verduurzamen, fysieke versterking van gebouwen en publieke ruimte en sociale versterking) het best kan worden aangepakt.

 • 3. Circulaire inkoop

  Zodanig inkopen dat de circulaire economie (keeping the loops closed) dominanter wordt en de lineaire economie (take, use, waste) geleidelijk zal vervangen. Het gaat hierbij over facilitaire inkoop: van gebouwen, tot office supplies, van catering tot schoonmaak, van energie tot groenonderhoud: hoe kunnen we dit duurzamer inkopen, gebruiken en hergebruiken? Kunnen we bij aanschaf al regelen dat materialen aan het einde van de levenscyclus geen afval worden maar hergebruikt zullen worden?

De kenniskring bestaat uit leden met een built environment-, facilitaire en zorg achtergrond; bewust een breed samengesteld team waarin interdisciplinair samenwerken regel is en geen uitzondering.

Het lectoraat werkt nauw samen met de Bachelor FM en de Master FREM. Elk jaar zijn er van beide opleidingen afstudeerders die mee doen aan (deel)onderzoeken en daarbij begeleid worden door leden van de kenniskring.

Ben je student FM en spreekt het doen van praktijkonderzoek je aan, neem gerust contact op met de lector om te vernemen welke mogelijkheden er zijn!

Speelt er bij u een praktijkprobleem dat aansluit bij een van de drie thema’s; neem contact op met Joop van Duren (joop.vanduren@zuyd.nl) om te  bespreken of en hoe we samen kunnen werken!
 

Inaugurale rede

Op 3 juni 2016 werd Joop van Duren geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Facility Management: Vital communities, Real Estate Challenges' kunt u hier nalezen.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Joop van Duren (1959) werkt sinds 2002 bij Zuyd. Daarvoor werkte hij zo’n 20 jaar in de facilitaire beroepspraktijk als manager en consultant.  In 2013 behaalde Joop zijn doctoraat bij de Universiteit van Twente. Zijn proefschrift handelde over de waarde van ‘anders aanbesteden’ voor de Nederlandse bouwsector. Aanbesteden op waarde (in plaats van gunnen aan de laagste prijs) blijkt ook voor het facilitaire domein een game changer te zijn bij het afsluiten van contracten.

De onderzoek agenda van het lectoraat Facility Management kent 3 thema’s. Leegstand en herbestemming van Vastgoed is in deze regio een hot item. Steeds meer zorg vastgoed, religieus vastgoed, retail vastgoed en ook kantoren verliezen hun oorspronkelijke bestemming. Door herbestemming zijn vaak duurzame oplossingen te creëren, blijft monumentale waarde behouden en wordt voorkomen dat de omgeving van zo’n pand gaat verloederen.

En dit raakt meteen het tweede thema: leefbaarheid. De leefbaarheid in buurten, dorpen en wijken staat op veel plaatsen onder druk als gevolg van maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen. We doen onderzoek naar de vraag hoe ‘Facilitators’ de leefbaarheid kunnen bevorderen, aanjagers kunnen zijn om samenredzaamheid in buurten te vergroten etc.

Het derde thema heeft alles te maken met circulair inkopen. Al bij het inkopen van producten en diensten organiseren dat materialen niet verloren gaan aan het einde van de levenscyclus van de huidige toepassing: keep the loops closed!

Met name het eerste en tweede thema passen wonderwel bij Zuyd’s transitiethema Smart Living: het zodanig invullen van de gebouwde- en leefomgeving, dat er sprake is van passende, duurzame en gewaardeerde huisvesting en een veilige, aantrekkelijke leefomgeving die bewegen en ontmoeten bevordert.

Samen met Nurhan Abujidi en Erik van Rossum werkt Joop aan het thema Smart Living; interdisciplinariteit is onmisbaar om de uitdagingen rondom dit thema succesvol aan te pakken.

Naast zijn werk als lector is Joop als programme director verantwoordelijk voor de Master FREM, een internationale Master waarin de werelden van Vastgoed en Facility Management geïntegreerd worden met als doel fit for purpose omgevingen te ontwikkelen, te onderhouden en te beheren.

Lees meer Lees minder

Over de leden

 • Katinka Pani

  Katinka PaniNa 23 jaar werkzaam te zijn geweest bij facilitaire organisaties heb ik circa tien jaar geleden de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar het onderwijs en onderzoek. Een mooie uitdaging om mijn werkervaring en kennis over te dragen aan jong talent. Naast mijn taak als docent en onderwijscoördinator werk ik twee dagen in de week als PhD kandidaat bij de Universiteit van Maastricht aan mijn promotieonderzoek met de titel: “The power of vital communities, facilitating older people, while ageing in place”. Het doel van dit promotieonderzoek is het ontwikkelen van een model dat in de praktijk gebruikt kan worden bij het inzetten van sociale netwerken (in het bijzonder vital communities), welke thuiswonende ouderen faciliteren om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen met het oog op behoud van kwaliteit van leven.

  Mijn specialisaties op facilitair gebied zijn onder andere Happy Workspaces, kwaliteitsmanagement en verandermanagement. Bij het lectoraat Facility Management richt ik mij met name op het onderzoeksthema leefbaarheid in wijken. Met de focus op; hoe Facility Management een bijdrage kan leveren aan het creëren van een fit for use omgeving in buurten en wijken.

  Contact: katinka.harreman@zuyd.nl of kijk voor meer info op LinkedIn of researchgate.

 • Gerrie Bours

  Gerrie BoursSinds 2004 werk ik als senior onderzoeker en hoofddocent bij Zuyd Hogeschool. Ik ben verbonden aan de academie Verpleegkunde en ben lid van het lectoraat Facility Management en het lectoraat Wijkgerichte Zorg. Ik vorm de brug tussen deze lectoraten voor het thema “wijkgericht werken” en “leefbaarheid en samenredzaamheid”.

  Een ander thema waar ik me mee bezig houd, is “(verpleegkundig) leiderschap”. Ik combineer mijn werkzaamheden bij Zuyd met een aanstelling als universitair docent aan de Universiteit Maastricht, vakgroep Health Services Research. Naast de begeleiding van PhD studenten, verzorg ik onderwijs vooral op het terrein van methoden en technieken van onderzoek en evidence based practice zowel op master als bachelor niveau.

  Verder geef ik trainingen in leiderschap. Daarnaast ben ik professioneel NOBCO geregistreerd coach en moedig ik anderen aan de leider in zichzelf te ontwikkelen en zo hun dromen en passies na te jagen. Ik heb een achtergrond als wijkverpleegkundige. Na een aantal jaren werkzaam te zijn in deze rol ging ik Verplegingswetenschap studeren aan Universiteit Maastricht (1991), startte ik bij Zuyd Hogeschool (1990) als docent en ging ik  in 1993  aan de slag aan de Universiteit Maastricht. Eerst bij de vakgroep Epidemiologie en vervolgens bij de vakgroep Verplegingswetenschap waar ik mijn promotieonderzoek heb afgerond op het thema Pressure Ulcers: Prevalence measurements as a tool for improving care (2003). In 2002 rondde ik mijn epidemiologie opleiding af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en ben ik geregistreerd als epidemioloog B (2005). In 2004 ging ik deels weer terug naar Zuyd Hogeschool, om daar een master voor verpleegkundigen op te zetten (MANP) en voor het praktijkgerichte onderzoek.

  Contact: gerrie.bours@zuyd.nl

 • Eric Hamers

  Eric HamersIn 1990 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft met als specialisatie constructieve waterbouwkunde. Na 6 jaar onderdak bij achtereenvolgens internationale civieltechnisch aannemer Interbeton en Ingenieursbureau Amsterdam was ik tot 2007 werkzaam bij ingenieursbureau Witteveen+Bos. Als projectingenieur en projectleider voor diverse civieltechnische projecten in binnen- en buitenland deed ik daar ervaring op met zowel het projecten- als het omgevingswerk en de uitvoering. Vanaf 2007 ben ik in dienst bij Zuyd, opleiding Built Environment, waar ik in civiele techniek doceer in de richtingen watermanagement, infrastructuur, bouworganisatie en uitvoeringstechniek. Bijzondere interesse vormt voor mij het samenspel tussen diverse disciplines, reden om steeds aan Zuyd-brede interdisciplinaire initiatieven mee te doen, als Inter, Green City University, Technologie in de zorg, Langer Wonen in Horst aan de Maas en Health in Slumps. Maar ook reden om vanuit het eigen curriculum een link te willen maken naar andere opleidingen. Vanuit deze interesse is de deelname aan het lectoraat Facility Management voortgekomen, waar de Gebouwde Omgeving steevast een van de speelvelden is. Na begeleiding van studenten rondom een vastgoed- en themaverkenning voor de toekomst van Rolduc, ben ik momenteel samen met studenten bezig met een studie naar herbestemming van vastgoed binnen het centrumgebied van de gemeente Heerlen, met als doel een vitalere binnenstad.

  Contact: eric.hamers@zuyd.nl

 • Bart Pasmans

  Bart PasmansSinds februari 2020 werk ik als senior docent-onderzoeker bij Facility Management. Naast de uitvoering van onderwijs en thesisbegeleiding in de bachelor ben ik een dag in de week verbonden als onderzoeker aan het lectoraat van FM. Herbestemming, verduurzaming en smart buildings zijn de belangrijkste onderzoeksthema’s vanuit mijn achtergrond als Planoloog. Ook ben ik verbonden aan de Master Facility and Real Estate Management (FREM) en daarbinnen verantwoordelijk voor de module Strategic Building Management. Naast het koppelen van onderzoek aan onderwijs houd ik mij bezig met de ontwikkeling van een nieuwe leerlijn Real Estate binnen Facility Management waarin onder meer aandacht is voor verduurzaming.

  In het verleden was ik als onderzoeker naar de private ontwikkeling en beheer van werklocaties, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en vervolgens 5 jaar als docent en afstudeercoördinator bij Avans Hogeschool Tilburg.

  Contact: bart.pasmans@zuyd.nl

 • Claudia Smit

  In 1987 heb ik de MEAO – secretaresse opleiding afgerond en heb vervolgens 15 jaar ervaring opgedaan bij verschillende onderdelen van het bedrijf dat nu bekend staat als Essent, ontstaan uit diverse fusies.

  Sinds 2002 werk ik als managementondersteuner bij de Academie voor Facility Management bij Zuyd. Ik ondersteun op vlakken als financiën, HR, facilitair en inkoop. Daarbij organiseer ik een aantal keren per jaar de eindexamens van onze studenten. Sinds 2015 ondersteun ik tevens met veel plezier de lector en de leden van het  lectoraat Facility Management.

  Het is interessant om te zien op welke wijze onderzoek bijdraagt aan ontwikkeling van het onderwijs en tevens een positieve invloed heeft op de problematieken in de praktijk, betreffende onze onderzoeksthema’s.

Publicaties

 • Proefschrift Joop van Duren: De waarde van PIPS voor de Nederlandse bouwsector verklaard (2013)
 • JOPP (Journal of Public Procurement) “an evaluation of PiPS”, van Duren and Dorée, accepted, published in Summer 2010
 • EUROFM 22 januari 2010: “how PiPS contributes to a professional building construction Industry in the Netherlands”
 • FMM 2012; Aanbesteden 2.0
 • Eigen beheer: “Contract- en Leveranciersmanagement; samen werken aan de relatie en de prestatie” ISBN 978-90-819163-0-1, juni 2012
 • Deal 2013 6: “Waarom PiPS werkt” juni 2013
 • LWV Midden Limburg: “Zin en onzin van anders aanbesteden”. December 2013
 • Vakbeurs Facilitair: “De werking van BVP verklaard”. Januari 2014
 • FMI 2014.1: “Regieorganisatie en Best Value Procurement; een slecht huwelijk”?
 • Minisymposium Aanbestedings Academie: “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. Mei 2014
 • “Best Value werkt”, blz 63 t/m 72. Graphicom International Pijnacker. ISBN 978-90-77951-24-8
 • Limburgse Vastgoed Societeit: “Zin en onzin van anders aanbesteden”. Juli 2014
 • Journal of Construction Innovation: Information, Process, Management. Duren van, Voordijk & Dorée, 2014. “Perceptions of success in performance-based procurement: differences between client and contractors”. Accepted September 23th 2014
 • TVVL Lezing: “Opdrachtgever krijgt leverancier die hij verdient, November 2014
Lees meer Lees minder

Onderzoek en projecten

 • Leegstand en herbestemming
  • Begeleiden van ca. 10 masterscripties op het gebied van leegstand en herbestemmen (afgelopen 3 jaren)
  • Het organiseren van de meet up “Flirten met leegstand” (maart 2017)
  • Het organiseren en verzorgen van de inhoud van de Thema avond Leegstand met Locatus (mei 2017)
  • Het onderzoek: “Leegstand publiek Vastgoed” (literatuuronderzoek/15 Limburgse herbestemmingscases/Master Thesis; herfst 2017 – juli 2018)
  • Bijgedragen aan de ontwikkeling van de Minor Real Estate Challenges (2017, 2018)
  • Samen met directeur van KIEN FM heeft de Lector invulling gegeven aan Zuyd Kenniscafé in het voorjaar van 2018. Thema: leegstand en herbestemmen
  • De organisatie van het 5 daags event “Week van het Lege Gebouw” (hierna WvhLGb); 50 studenten van 4 opleidingsinstituten (mei 2018)
  • Vervolg project WvhLG Rolduc (student HMSM, FM en BE) (vanaf sep 2018)
 • Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen
  • Onderzoek & Publicatie “Regielandschap Limburgse gemeentes” (WMO magazine okt 2016)
  • Participatie in het project Kerkrade West (2017)
  • EUROFM Oslo; presentatie onderzoeksopzet (feb 2017)
  • Ontwikkelen en begeleiden van het Onderzoeksvoorstel PhD Katinka (start sept 2017)
  • Bijgedragen aan de ontwikkeling van de Minor Vital Communities (sinds 2017)
  • Inhoudelijke bijdrage en medeorganisatie van Internationale week/Euro FM met het thema Vital communities (nov 2017)
  • Artikel “Vital Communities” in het OU tijdschrift “Onderwijs Innovatie” (juni 2018)
  • Gedeeld Programmaleiderschap Wijkgerichte Zorg (EIZT) (vanaf jan 2018)
  • Manifest Samenwerken aan vitaliteit (Wonen Limburg, IBA, Kerkrade, Provincie Limburg, Zuyd) (sinds voorjaar 2018)
  • Scriptie Dagbesteding Anders (zomer 2018)
  • 1e Academic paper Katinka Pani cs. (jan 2019)  -  Academic paper K. Pani
  • Onderzoeksprogramma Smart Living 2050 and Beyond t.b.v. Woning Corporatie Wonen Limburg (>20.000 eenheden) (2 afstudeerders FM vanaf feb 2019)
 • Circulaire Inkoop
  • Masterscriptie: What is necessary for successful implementation of ISO 20400 in Zuyd’s Procurement situation and what impact on ‘sustainability performance’ can be expected? Amin Abuzaid (2017-2018)
  • Afstudeeronderzoek Circulair Inkopen (Bachelor W. Arets, M. Stikkelbroeck en C. Beaulen 2019)
  • KIEM CE Afstudeeronderzoek Duurzaam Inkopen (Bachelor M. Tempelman, R. Hanssen, D. de Koning 2020)

Lectoraat Facility Management
Postbus 550
6400 AN Heerlen