Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Facility Management

Het Lectoraat Facility Management gaat onderzoek doen naar de manier waarop facilitaire regievoering kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en regionale vraagstukken rondom twee domeinen, te weten zorg, en leefbaarheid in wijken. Het gaat dan enerzijds om thema’s als vergrijzing en de actuele veranderingen in met name de care, en anderzijds om krimp, leegstand en herbestemming, verschraling en WMO ontwikkelingen. Het lectoraat is opgericht op 1 maart 2015 met als lector Joop van Duren.

Achtergrond
Facility Management is erop gericht om wonen, werken, verblijven en recreëren mogelijk, makkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is daarbij belangrijk om goed te luisteren naar wat klanten of gebruikers nodig hebben aan service, faciliteiten, ruimtes, infrastructuur en sfeer. Aan de hand hiervan worden diensten of producten ingekocht. Vervolgens zorgt de facility manager ervoor dat er ook echt geleverd wordt waarvoor betaald wordt en wat nodig is. Dit alles heet Regievoering, Facilitaire Regievoering of Facility Control. Het lectoraat Facility Management richt zich op het gedachtegoed van Facility Control. Met behulp van Facility Control verwachten wij een concrete bijdrage te kunnen leveren aan:

 • Het omgaan met leegstands- en herbestemmingsvraagstukken: hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met de regionale kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen beschikbare en nodige vierkante meters aan huisvesting (denk aan wonen, zorg, retail, maatschappelijk vastgoed)
 • Leefbaarheidsvraagstukken in wijken en buurten: mensen worden steeds ouder, wonen langer thuis, lokale voorzieningen verdwijnen onder invloed van grootschalige concurrentie en gemeentes, woningcorporaties, zorgaanbieders, vrijwilligers en commerciële dienstverleners zoeken elk naar hun eigen rol in dit verhaal.

Multidisciplinair
In onze kenniskring nemen mensen deel van binnen en van buiten de hogeschool met een bouwkundige, ICT, facilitaire, zorg- of bedrijfskundige achtergrond. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat goede resultaten voor deze onderzoeksdomeinen alleen behaald kunnen worden door een multidisciplinaire aanpak. Een aanpak waarbij onderzoekers, docenten, studenten en mensen uit de (weerbarstige) praktijk samen werken, samen onderzoeken, samen uittesten; kortom samen leren. Langs deze weg komen wij tot situaties waarin facilitaire support bijdraagt aan doelrealisatie, door (gebouwde) omgevingen te creëren, te onderhouden en te managen door de integratie van mensen, processen, ruimte en technologie. Dat is wat facility management moet doen en waaraan dit lectoraat bijdraagt.

Missie
Het lectoraat ziet het vanuit deze achtergrond  als haar opdracht om nieuwe flexibele regieconcepten te ontwikkelen en knelpunten te onderzoeken in deze nieuwe en in bestaande concepten. Daarbij gaat het met name om de regie ten aanzien van de verschuivingen in de zorg en ten aanzien van de groeiende leegstand, zowel  in de publieke als de private sector, en daardoor de aantasting van leefbaarheid (verschraling en manco’s van economische modellen om in deze situaties tot bevredigende voorzieningenniveaus te komen) in krimpgebieden.  

Inaugurale rede

Op 3 juni 2016 werd Joop van Duren geïnstalleerd als lector. Zijn inaugurele rede 'Facility Management: Vital communities, Real Estate Challenges' kunt u hier nalezen.

Lees de rede (pdf)

Over de lector

Joop van Duren (1959) werkt sinds 2002 bij Zuyd en is in juni 2013 gepromoveerd op Best Value Procurement.

Van 2003 tot 2007 was Joop lid van de kenniskring van het Lectoraat Facility Management Innovation, waarin naast Zuyd Hogeschool ook Saxion en Hogeschool Utrecht participeren. Joop is naast zijn lectoraat actief als Course Director van de Zuyd Master Facility Real Estate Management in Maastricht.

Publicaties

 • JOPP (Journal of Public Procurement) “an evaluation of PiPS”, van Duren and Dorée, accepted, published in Summer 2010
 • EUROFM 22 januari 2010: “how PiPS contributes to a professional building construction Industry in the Netherlands”
 • FMM 2012; Aanbesteden 2.0
 • Eigen beheer: “Contract- en Leveranciersmanagement; samen werken aan de relatie en de prestatie” ISBN 978-90-819163-0-1, juni 2012
 • Deal 2013 6: “Waarom PiPS werkt” juni 2013
 • LWV Midden Limburg: “Zin en onzin van anders aanbesteden”. December 2013
 • Vakbeurs Facilitair: “De werking van BVP verklaard”. Januari 2014
 • FMI 2014.1: “Regieorganisatie en Best Value Procurement; een slecht huwelijk”?
 • Minisymposium Aanbestedings Academie: “Waarom moeilijk doen als het samen kan”. Mei 2014
 • “Best Value werkt”, blz 63 t/m 72. Graphicom International Pijnacker. ISBN 978-90-77951-24-8
 • Limburgse Vastgoed Societeit: “Zin en onzin van anders aanbesteden”. Juli 2014
 • Journal of Construction Innovation: Information, Process, Management. Duren van, Voordijk & Dorée, 2014. “Perceptions of success in performance-based procurement: differences between client and contractors”. Accepted September 23th 2014
 • TVVL Lezing: “Opdrachtgever krijgt leverancier die hij verdient, November 2014

Lectoraat Facility Management
Postbus 550
6400 AN Heerlen