Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Future-proof Auditor

Future-proof Auditor

Accountantsorganisaties hebben behoefte aan state of the art opgeleide accountants en financials die bijdragen aan de verbetering van audit quality door het efficiënt inzetten van technologie voor data-analyse. Het bijzonder lectoraat Future-proof Auditor draagt hieraan bij door haar praktijkgericht onderzoek op dit vlak toe te passen in het onderwijs en te delen met de beroepspraktijk.

De kwaliteit van accountantscontroles - audit quality - is reeds lange tijd – zowel nationaal als internationaal - een belangrijk punt van aandacht. Voor het uitvoeren van accountantscontroles moeten accountants beschikken over een passende controlemethodologie, alsmede over benodigde technologieën, ter waarborging van accuraatheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van de controle. In de traditionele situatie vindt de accountantscontrole veelal plaats op twee momenten per jaar, dit terwijl er van organisaties wordt verwacht dat zij steeds frequenter rapporteren. Hiermee ontstaat een ‘gap’ tussen de cijfers die gerapporteerd worden en de frequentie waarmee over de accuraatheid en betrouwbaarheid van deze cijfers wordt gerapporteerd. Om dit gat te dichten en te komen tot betrouwbare real-time financiële en niet-financiële rapportages (continuous reporting en monitoring) zijn meer doorlopende controles (continuous auditing en assurance) vereist. Via continuous auditing kan continue zekerheid (continuous assurance) worden geboden over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie. Om dit te bereiken is een aanpassing van de controlemethodologie en een uitbreiding van de benodigde instrumenten (technologieën) benodigd.

Over de lector

Dr. Eric J.H.J. Mantelaers RA AA CISA C|CISO (1966) is bijzonder lector van het lectoraat Future-proof Auditor sinds september 2021. Dit lectoraat wordt financieel mogelijk gemaakt door RSM Netherlands Accountants N.V. Eric is vanaf 1988 werkzaam in de accountancy en sinds 1996 betrokken bij het accountantsonderwijs. Eric is in 1996 afgestudeerd als RA en in 2004 als AA. Zijn IT-audit opleiding (CISA) heeft hij afgerond in 2015 en zijn security-opleiding (C|CISO) in 2016. In 2021 heeft Eric zijn promotietraject (PhD) afgerond. Binnen RSM Netherlands Accountants is Eric verantwoordelijk voor de vaktechniek accountancy. Als docent/onderzoeker is Eric verbonden aan diverse andere kennisinstituten, waaronder: Maastricht University (1996), FHR Business School (2000) en Nyenrode Business Universiteit (2020).

Inauguratie

Op vrijdag 21 oktober 2022 houdt Dr. Eric Mantelaers RA zijn inaugurele rede als bijzonder lector ‘Future-proof Auditor’ aan Zuyd Hogeschool. De titel van zijn inaugurele rede luidt “Van geschiedschrijver naar sensor: het Continuum Paradigm”. 

Lectoraat Future-proof Auditor
Ligne 1
6131 MT Sittard