Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Sociale Zorg in de Verloskunde

Het bijzonder lectoraat Sociale Zorg in de Verloskunde onderzoekt hoe verloskundigen invulling kunnen geven aan de (psycho)sociale zorg voor (aanstaande) ouders. Ook bekijken we hoe we de samenwerking met het publieke en sociale domein kunnen versterken. Via de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties willen wij bijdragen aan een persoonsgerichte en toegankelijke verloskundige zorg voor zwangere vrouwen en hun partners.

Gezonde start voor een nieuwe generatie

Positieve gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind, zowel fysiek als psychosociaal, staan voorop in goede verloskundige zorg. Verloskundigen zien helaas steeds meer aanstaande ouders die naast medische zorgvragen, ook een sociale zorgbehoefte hebben. Armoede, stress, lage gezondheidsvaardigheden of een ongezonde leefstijl zijn sociale risicofactoren. De verloskundig professional heeft dan ook behoefte aan kennis, tools en vaardigheden.

Thema's

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek samen met professionals, cliënten, studenten en docenten. Wij gaan in de komende jaren aan de slag met de volgende vragen:

  • Op welke manier kunnen verloskundigen psychosociale risicofactoren adequaat signaleren en informatie en communicatie afstemmen op de behoeften en vaardigheden van de cliënten?
  • Hoe kunnen we veerkracht van zwangere vrouwen binnen haar eigen sociale omgeving bevorderen?
  • Hoe kunnen we de samenwerking met het publieke en sociale domein organiseren en verantwoordelijkheden beleggen bij de juiste professional en organisatie?
  • Op welke manier kunnen we toekomstige verloskundigen en andere zorg- en welzijnsprofessionals toerusten met kennis en vaardigheden over sociale verloskunde?

 

Over de lector

Dr. Marijke Hendrix (1979) geeft leiding van het bijzonder lectoraat dat op 1 juni 2024 van start is gegaan. 
Marijke studeerde Verpleegkunde bij Zuyd Hogeschool. Na het behalen van haar bachelordiploma in 2000 vervolgde zij haar studie bij de Universiteit Maastricht waar ze in 2002 haar masterdiploma Gezondheidswetenschappen behaalde met de differentiatie Zorgwetenschappen (nu: Healthcare Policy, Innovation and Management).

In 2010 promoveerde Marijke bij de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de motivaties en ervaringen van zwangere vrouwen en hun partners ten aanzien van de plaats van bevalling en de uitkomsten en kosten van de verloskundige zorg. Daarna ging zij aan de slag als docent-onderzoeker bij de Academie Verloskunde Maastricht. Binnen het lectoraat Midwifery Science is Marijke programmaleider Gezonde Start. Deze programmalijn richt zich op onderzoek dat een gezonde start voor moeder en kind bevordert. Het bijzonder lectoraat sluit hierop aan.

Samen met regionale en landelijke samenwerkingspartners voert Marijke verschillende onderzoeksprojecten uit binnen de geboortezorg en gerelateerde domeinen. Daarnaast heeft zij interesse in onderzoek naar technologie in zorg en onderwijs. 

Lectoraat Sociale Zorg in de Verloskunde
Universiteitssingel 60
6229 ER Maastricht