Zuyd.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
paars 2

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten is een centrum voor onderzoek dat bijdraagt aan de versterking van het kunstonderwijs en de kunstpraktijk. In dit onderzoek staat een probleemgerichte aanpak voorop.

Centraal staan kwesties die voortvloeien uit de voor kunstpraktijken kenmerkende spanning tussen de autonomie van de kunsten en de openbaarheid waartoe de kunsten zich verhouden. Het lectoraat situeert deze problemen op de grensvlakken tussen kunstdisciplines, tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en samenleving. Het doet zowel disciplinaire als disciplineoverstijgende onderzoeksprojecten.

Missie
Door praktijkonderzoek in en voor de kunsten wil het lectoraat bijdragen aan het opleiden van de kunstenaars van de 21e eeuw. Omdat Zuyd Hogeschool zich van een onderwijsinstituut ontwikkelt naar een kennisinstelling, is het nodig om ook in het kunstvakonderwijs onderzoek en onderwijs in de komende jaren verder te vervlechten. Het lectoraat wil vanuit het onderzoek bijdragen aan het vernieuwen van bestaande curricula en het ontwikkelen van nieuw onderwijs, aan docentprofessionalisering en aan de wisselwerking met het werkveld en de maatschappelijke omgeving.

 

Kunstwerk

Contact

Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten
Brusselsestraat 75
6211 PC Maastricht

Lector: dr. Ruth Benschop
E aok@zuyd.nl
T +31 (0)43 346 62 99