Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Employability

Connecting People and Business
Het lectoraat legt zich toe op de verbetering van duurzaam inzetbaar werkvermogen (Employability) van medewerkers en de relevante factoren die daaraan kunnen bijdragen. Het lectoraat richt zich specifiek op de positie van de middengroepen op de arbeidsmarkt.

Employability gaat over het vermogen van een medewerker om goed te functioneren in een functie, vooruitgang te boeken binnen zijn loopbaan en (ander) werk te vinden indien noodzakelijk. Belangrijke aspecten bij employability zijn een duidelijk beeld van gewenste kwalificaties, effectieve methoden om deze kwalificaties te verkrijgen en de borging daarvan.

Door nieuwe technologieën veranderen beroepen en verdwijnen zelfs hele beroepsgroepen. Vooral de middengroep op de arbeidsmarkt lijkt op zoek te moeten naar ander werk. Kijk bijvoorbeeld naar de banken: sprak je voorheen met een baliemedewerker over je hypotheek, nu gaat alles online. Daar zijn aanzienlijk minder mensen voor nodig. Medewerkers moeten beter uitgerust worden om verder te kunnen met hun loopbaan, die immers tot 67 jaar gaat lopen. Belangrijk daarbij zijn permanente educatie en beleid gericht op het realiseren van employability.

Duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers staat volop in de belangstelling van managers, HRM -professionals, -studenten en -onderzoekers. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die employability bevorderen en belemmeren doet het lectoraat Employability praktijkgericht onderzoek in diverse sectoren: Zorg, Smart Services en Materials / Chemie. Naast HRM-onderzoekers participeren ook studenten en professionals uit de betreffende sectoren.

Sociale Innovatie Monitor

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Sociale Innovatie Monitor Limburg, editie 2019, overhandigd aan de gedeputeerden Hans Teunissen en Joost van den Akker.

Bekijk de monitor (pdf)

Lectorale rede

Op donderdag 22 september 2016 is Jol Stoffers geïnstalleerd als lector. Zijn lectorale rede had als titel "Employability, werkend perspectief voor de middengroep op de arbeidsmarkt"

Lees de lectorale rede (pdf)
 • Doelstellingen

  Het lectoraat beoogt een strategische partner te zijn voor overheids-instellingen, bedrijven en ondernemers op het vlak van duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers. Tevens vervult het lectoraat een brugfunctie tussen het onderwijs en werkveld. Vragen vanuit het werkveld worden via onderzoek vertaald in het onderwijs en onderwijs-vragen en ontwikkelingen worden onderzocht en getoetst in het werkveld.

  Hoofdvraag:
  Welke factoren belemmeren of bevorderen de employability van de middengroepen op de arbeidsmarkt?

  Deelvragen:

  1. Welke kwalificaties en competenties dragen bij aan de employability van deze medewerkers?

  2. Wat zijn passende (nieuwe) manieren om deze kwalificaties en competenties te verwerven?

  3. Op welke wijze kan dit worden geborgd in het systeem? Binnen organisaties in HRD-beleid en voor medewerkers als reflectieve practitioner.

 • De lector

  Dr. Jol Stoffers MBA is per 1 februari 2015 benoemd als Lector Employability bij Zuyd Hogeschool. Zijn inauguratie vond plaats op donderdagmiddag 22 september 2016.

  Jol Stoffers (1969) werkt sinds 2007 als hoofddocent HRM en als onderzoeker bij de hogeschool. Daarnaast is hij de programmamanager van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change. Daarvoor werkte hij meer dan vijftien jaar als senior HRM-adviseur en manager in de recruitment- en verzekeringsbranche. Jol Stoffers is Research Fellow bij het ROA (Research Centre for Education and the Labour Market) van Maastricht University.

  Jol Stoffers promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (Institute for Management Research) op een proefschrift met het thema Employability en Innovatief Werkgedrag bij medewerkers uit het midden- en kleinbedrijf. Hij publiceerde zijn onderzoek in diverse internationale journals o.a. in het Journal of Organisational Change Management; en presenteerde zijn onderzoek o.a. bij de Academy of Management. Meer informatie: www.jolstoffers.com

  Arbeidsmarkt
  Er zijn drastische veranderingen gaande op de arbeidsmarkt. Door nieuwe technologieën veranderen beroepen en verdwijnen zelfs hele beroeps-groepen. Vooral de middengroep op de arbeidsmarkt lijkt op zoek te moeten naar ander werk, waarvoor andere kwalificaties nodig zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de banken: sprak je vroeger met een baliemedewerker over je hypotheek, tegenwoordig gaat alles via internet. Het gaat om dienstverlenend werk, zoals boekhouden, bewaken van professen, beoordelen van producten en het maken van berekeningen. Werk verschuift naar lagelonenlanden en direct klantcontact wordt vervangen door contact via internet. Medewerkers uit deze middengroep moeten beter uitgerust worden om verder te kunnen met hun loopbaan, die ten minste tot 67 jaar gaat lopen. Belangrijk daarbij zijn permanente educatie, verwerven van gewenste kwalificaties en effectieve methoden om deze kwalificaties te verkrijgen. Kortom: beleid gericht op het realiseren van employability.

  Employability 
  Employability gaat over het vermogen van een medewerker om goed te functioneren in een functie, vooruitgang te boeken binnen zijn loopbaan en (ander) werk te vinden indien noodzakelijk. Belangrijke aspecten bij employability zijn een duidelijk beeld van gewenste kwalificaties, effectieve methoden om deze kwalificaties te verkrijgen en de borging daarvan. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die employability bevorderen en belemmeren heeft het lectoraat verschillende onderzoekslijnen ontwikkeld waarin ook studenten participeren. Door deze onderzoeksprogramma’s verder uit te bouwen en nieuwe initiatieven te ontplooien, wil Jol Stoffers de meerwaarde van het lectoraat voor praktijk en onderwijs vergroten.

 • Projecten

  Elk project wordt in co-creatie met het werkveld en/of kennis-instellingen uitgevoerd. Hierbij wordt ernaar gestreefd om HRM studenten in hun afstudeerfase of als werkstudent te betrekken en zo eraan bij te dragen dat de competenties van studenten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Kennisvalorisatie wordt nagestreefd met onderwijs en onderzoek en door het inzicht in en de ervaring met de praktijk consequent onderling te enten (denk aan ervaringsgebaseerd leren, praktijkgericht onderzoek, studenten leer- en praktijkprojecten en casus ontwikkeling door docenten). 

  Hoofdvraag 
  Welke factoren belemmeren of bevorderen de employability van de middengroepen op de arbeidsmarkt?

  Deelvragen

  1. Welke kwalificaties en competenties dragen bij aan de employability van deze medewerkers?

  2. Wat zijn passende (nieuwe) manieren om deze kwalificaties en competenties te verwerven?

  3. Op welke wijze kan dit worden geborgd in het systeem? Binnen organisaties in HRD-beleid en voor medewerkers als reflectieve practitioner.

 • Publicaties

  Research focuses on Human Resource Management (HRM), particular topics include Employability, Leadership and Innovative Work Behavior. Scholarly activities include basic theoretical research as well as applied science research and HRM case studies. Applied science depends highly on advanced scientific knowledge and methods but is dedicated to the solution of practical management, business and economic problems rather than the further development of such knowledge and methods.

  Key Publication: (double-blind peer reviewed)
  Stoffers, J.M.M., Van der Heijden, B.I.J.M., & Notelaers, G.L.A. (2014). Towards a moderated mediation model of innovative work behaviour enhancement. Journal of Organisational Change Management, 27(4), 642-659. doi: 10.1108/jocm-05-2014-0105 

  Publications (Applied Science Research & HRM Case Studies): 
  (all double-blind peer reviewed)

  • Roijen, G., Stoffers, J., & De Vries, R. (2017). Characteristics of high performance organization and knowledge productivity of independent professionals. International Journal of Management and Applied Research, 4(2), 90-104. doi.org//10.18646/2056.42.17-008
  • Gunawan, A. & Stoffers, J. (2017). Technology-based business model for facing ASEAN Economic Community. Asian Journal of Business and Management, 5(1), 34-38. (ISSN: 2321 – 2802)
  • Popov, E., Stoffers, J., Omonov, Z. and Veretennikova, A. (2016). Analysis of Civic Initiatives: Multiparameter Classification of Social Innovations. American Journal of Applied Science, 13(11), 1136-1148. doi: 10.3844/ajassp.2016.1136.1148 
  • Stoffers, J. (2016). 21st Century Leadership, the Symbiosis between Global Insights and a Specific Regional Context (short communication paper). Asian Journal of Applied Sciences, 4(5), 1198-1199
  • Jungnitsch, R., Stoffers, J., & Neessen, P.  (2016). Organizational culture from an internal and external stakeholders’ perspective. American Journal of Applied Sciences, 13(6), 748-753. doi:10.3844/ajassp.2016.748.753

  • Leppink, H., Stoffers, J., Kleefstra, A., & Van Dormalen, A. (2016). Employees’ motivation to invest in their sustainable employment. A case study of an industrial service provider. International Journal of Human Resource Studies, 6(2), 103-116. doi:10.5296/ijhrs.v6i2.9428

  • Stoffers, J. & Roos, R. (2015). Creating innovation value through networks: knowledge circulation and talent development. American Journal of Economics, 5(4), 409-416. doi: 10.5923/j.economics.20150504.02

  • Stoffers, J., Neessen, P., & Gorissen, A. (2015). Employees’ support for cultural change: a case study in a care and social welfare organisation. International Journal of Human Resource Studies, 5(2), 151-162. doi: 10.5296/ijhrs.v5i2.7674
  • Stoffers J., Kurstjens J., & Schrijver I. (2015). Leadership and new ways of working: a case study in a financial service organisation. International Journal of Business and Economics Research, 4(3), 157-162. doi: 10.11648/j.ijber.20150403.18 
  • Stoffers J. & Mordant-Dols A. (2015). Transformational leadership and professionals' willingness to change: a multiple case study in project management organisations. Human Resource Management Research, 5(2), 2015, 40-46. doi: 10.5923/j.hrmr.20150502.03. 
  • Stoffers, J. & Canisius, E. (2015). Differentiated rewards as an enticement to display and develop more professionalism in higher professional education. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 3(2), 57-65. doi: 10.4236/jhrss.2015.32009  
  • Stoffers, J., Neessen, P., & van Dorp, P. (2015). Organizational culture and innovative work behavior: a case study of a manufacturer of packaging machines. American Journal of Industrial and Business Management, 5(4), 198-207. doi: 10.4236/ajibm.2015.54022  
  • Nguyen, H.T., Ma′ruf, & Stoffers, J. (2015). A Growth Model For International Education In Developing Countries. Journal of Business Administration Indonesia [Jurnal Administrasi Bisnis], 11(1), 15-32. ISSN: 0216–1249 
  • Roos, R. & Stoffers, J. (2015). Creating a new strategy-model: customer differentiation and co-creation leading to sustainable growth. Science Journal of Business and Management, 3(4), 95-101. doi: 10.11648/j.sjbm.20150304.11
  • Stoffers, J.M.M. & Van der Heijden, B.I.J.M. (2009). Towards an HRM model predicting organizational performance by enhancing innovative work behaviour: a study among Dutch SMEs in the province of Limburg. Business Leadership Review, 6(4), 1-13.
 • Onderwijs en professionalisering

  Een van de doelstellingen is om een brug te vormen tussen onderwijs en het werkveld.

  Vragen vanuit het werkveld worden via onderzoek vertaald in het onderwijs. Deze doelstelling wordt vormgegeven middels projecten in de minor Employability binnen de bacheloropleiding People and Business Management en de masterclass Employability, onderdeel van de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change.

  Een andere doelstelling van het lectoraat is professionalisering en competentieontwikkeling van docenten en beroepsbeoefenaren door het ontwikkelen van een onderzoekshouding en van onderzoeksvaardigheden en door de verdere ontwikkeling en actualisering van de domeinspecifieke ‘body of knowledge’.

 • Samenwerking

  Het lectoraat beoogt een duurzame samenwerking en een strategische partner te zijn voor (eu)regionale kennisinstellingen, overheden, instituties, branches en ondernemers op het vlak van regionaal arbeidsmarktbeleid en duurzaam inzetbaar werkvermogen van medewerkers.

  Vitaal is de vorming van een duurzaam netwerk van belanghebbende partijen en personen. Daarbij wordt gedacht aan: de provincie, gemeenten en andere overheidsorganisaties, bedrijven en werkgevers, de universiteiten in de Euregio, ziekenhuizen en zorgorganisaties, individuele (zelfstandige) professionals.

  Raad van Advies
  Het lectoraat Employability heeft een Raad van Advies waarmee gezamenlijk projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.

  • Mevr. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde provincie Limburg met in portefeuille werk en arbeidsmarkt
  • Drs. Martin de Beer, Wethouder Economie, Arbeidsmarkt, bij Gemeente Heerlen, voorzitter van de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg
  • Prof. dr. Wil Foppen, Maastricht University, School of Business and Economics
  • Prof. dr. Andries de Grip, Maastricht University, ROA
  • Prof. dr. Beate van der Heijden, Radboud University, Institute for Management Research
  • Dr. Pim Steerneman MBA, Sevagram Zorg Wonen Welzijn
  • Mr. Maurice Olivers, Brightlands Chemelot Campus
  • Drs. Mark Hendriks, secretaris Limburgse Werkgevers Vereniging
 • Leden

  Het lectoraat bestaat uit betrokken docenten en onderzoekers van Zuyd, die elk op eigen wijze en gezamenlijk werken aan de doorontwikkeling van het onderwijs- en praktijkprogramma. Denk aan minoren, masterclasses, projecten en stageplekken. Daarnaast zijn er praktijk-onderzoekers actief die in diverse Limburgse organisaties systematisch en methodisch werken aan beleid met betrekking tot Employability

  De leden van het lectoraat brengen kennis en deskundigheid bijeen rondom het thema van regionale fit. Tegelijkertijd wordt professionalisering en competentieontwikkeling van docenten en van medewerkers en studenten voortdurend gestimuleerd en gepraktiseerd.

  Kernteam

  • Jol Stoffers (lector)
  • Rik Loffeld
  • Anne Kleefstra 
  • Erik Canisius 

  Ondersteuning

  Senior Onderzoekers

  • Corry Ehlen 

  Promovendus

  • Omar Habets 
  • Rob Heine
  • Dymphy Kees

  Docent-onderzoekers

  • Bart van Dolderen
  • Jos Maas 

  Praktijk-onderzoekers

  • Tony Knoop
  • Claudia Puts-Last
  • Raymond Braeken 
  • Martin Cremers
  • Anita van Dormalen 
  • Nives Eggen 
  • Alice Gerards
  • Judith Kochen 
  • Vera Lancee 
  • Petra Neessen
  • Kees van der Ploeg
  • Ilse Schrijver 
  • Roland de Vries  

  Hieronder kunt u over diverse leden meer informatie lezen.

  Anne Kleefstra 
  Praktijk-onderzoeker
  anne.kleefstra@zuyd.nl

  Wie ben ik?
  Mijn naam is Anne Kleefstra, ik spreek, blog, leer, ervaar en doe. Vanuit mijn ondernemende, nuchtere en betrokken attitude ben ik iedere dag bezig met verschillende projecten. In mijn projecten ga ik op zoek naar maatschappelijk rendement voor alle betrokken partijen. Ik ben op zoek naar een houding van ondernemendheid, vertrouwen en hospitality in mijn projecten en hoe die houding vervolgens kan bijdragen aan verbindingen met andere mensen. Ik ben nog op ontdekkingstocht hoe dit er precies uitziet en al lerende ontdek en ervaar ik steeds meer het belang van deze houding en het in verbinding zijn met mensen om je heen, vooral in organisaties.

  Wat doe ik naast het lectoraat? 
  Als social entrepreneur werk ik aan diverse projecten rondom innovatie, duurzaamheid en maatschappelijke veranderingen in het onderwijs en het bedrijfsleven. In mijn beleving is aannames te toetsen door te experimenteren en leren vanuit nieuwsgierigheid de beste manier om verder te komen. Met bedrijven ga ik daarom aan de slag om innovaties op kleine schaal uit te proberen, daarvan te leren en vervolgens op te schalen om zo risico’s zo minimaal mogelijk te maken en de innovatie zo succesvol mogelijk.

  Onderzoeksvraag binnen het lectoraat? 
  Vanuit mijn rol als praktijkonderzoeker en projectmanager werk ik mee aan diverse projecten binnen het lectoraat, zoals de sociale innovatiemonitor, de competentiematrix ondernemendheid of het project intersectorale mobiliteit met Manpower.


  Erik Canisius
  erik.canisius@zuyd.nl
  M + 31 (0)6 34 49 14 80

  Erik is senior-docent HRM bij de opleiding People and Business Management van Zuyd Hogeschool en voornamelijk actief in de minorfase van de opleiding.

  Rik is in inmiddels tien jaar werkzaam bij Zuyd. Daarvoor werkte hij als HRM-manager voor diverse productiebedrijven binnen verschillende economische sectoren. Tevens was hij zo’n vijf jaar werkzaam bij de Provincie Limburg als beleidsmedewerker Economische Zaken (Arbeidsmarktbeleid en Kennis en Innovatie). Erik is in 2013 afgestudeerd in Strategisch Human Resource Management bij de Open Universiteit. 
   

  Ingrid Brands
  ingrid.brands@zuyd.nl
  T +31 (0)6 41 54 60 74

  Voor het lectoraat Employability coördineer ik verschillende (onderwijs)projecten en evenementen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de positionering en online marketing middels website, publicaties, conferenties en sociale media. 

  Wie ben ik?
  Ik ben een enthousiast, creatief en ondernemende persoon met een gezonde dosis humor en altijd op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het geeft me veel voldoening om mensen met elkaar te verbinden niet alleen offline maar ook online via LinkedIn. Het is dan ook mijn passie om studenten, professionals en bedrijven te helpen om zich succesvol te profileren met LinkedIn. 

  Wat doe ik?
  Sinds 1992 ben ik werkzaam voor Zuyd Hogeschool en vanaf 2006 bij de faculteit Management en Recht in verschillende functies als projectcoördinator / trainer LinkedIn / social media coördinator:

  • Projectcoördinator: voor het lectoraat Employability coördineer ik verschillende (onderwijs)projecten en evenementen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de positionering en online marketing. 
  • Als trainer LinkedIn bij Zuyd verzorg ik namens het lectoraat Employability een drietal workshops LinkedIn: 'Succesvol profileren met LinkedIn', 'LinkedIn voor Zakelijk gebruik' en 'Succesvol profileren en solliciteren met LinkedIn', deze laatste workshop geef ik o.a. aan alle tweedejaarsstudenten van onze opleiding People and Business Management (PBM) maar ook voor andere opleidingen zoals Commercieel Management. Inmiddels heb ik ruim 750 cursisten op praktische wijze geholpen met het maken van kwalitatief beter LinkedIn profiel.

  Deel uitmaken van dit lectoraat stelt me in staat om mijn kennis over onderwerpen als duurzaam doorwerken, sociale innovatie en arbeidsmarktbeleid te verbreden en verdiepen, maar ook om een brug te slaan tussen onderwijs en werkveld.


  Corry Ehlen
  Senior-onderzoeker en begeleider van praktijk-onderzoekers
  corry.ehlen@cocreata.nl

  Wie ben ik? 
  Ik ben een enthousiaste persoon, die graag samenwerkt, met name in de onderwijswereld het sociale domein en de kunsten. Tot ontplooiing brengen van mensen en dingen is van jongs af mijn drive geweest. De kracht van het sociaal kapitaal boeit en inspireert mij hierbij in hoge mate. Kortom co-creatie is mijn passie.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Ik heb een lange loopbaan in het hoger onderwijs, als docent, trainer, faculteitsdirecteur, corporate beleidsadviseur, programmamanager en onderzoeker. Onlangs promoveerde ik op: Cocreation of Innovation: investment with and in Social Capita, studies over samenwerking tussen overheid, onderwijs en organisaties. 
  Twee jaar geleden heb ik CoCreata opgericht, een consultancy gericht op co-creatie, met name op basis van het door mij ontwikkelde Co-Creation-Wheel, een instrument voor innovators. Ik begeleid co-creatie projecten, geef lezingen, organiseer en leidt workshops en train co-creatie-coaches. Zie www.cocreata.nl.

  Naast dit praktijkwerk doe ik onderzoek naar de effecten van het Co-Creatie-Wiel. Hierover publiceer ik in internationale wetenschappelijke tijdschriften en ik presenteer bevindingen op internationale conferenties.

  Net als in dit lectoraat begeleid ik ook studenten van de Master leren en innoveren van Stoas-Wageningen University. Bovendien heb ik zitting in diverse Raden van Toezicht, ben ik innovatie-adviseur VGZ en onafhankelijk voorzitter van zorgvragers in de Westelijke mijnstreek. Als PUM-expert adviseer ik onderwijs-bedrijven projecten in ontwikkelingslanden (Colombia, Vietnam, Rwanda) en train collega’s in intercultureel adviseren.

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Mijn ambitie is het begeleiden van studenten in het doen van relevant praktijkgericht onderzoek, en hiermee hun professionele ontwikkeling stimuleren. Met voorkeur voor de kwalitatieve en ontwerpgerichte onderzoeksmethodologie. En zelf onderzoek doen over co-creatie.


  Omar Habets
  Promovendus
  omar.habets@zuyd.nl

  Wie ben Ik?
  Ik ben promovendus student op het gebied van employability met Prof. Dr. Beatrice van der Heijden als promotor, Dr. Pascale Peters en lector Dr. Jol Stoffers als co-promotors. Het onderzoekt loopt van 2016-2020 naar verwachting. 
  Ik heb een BBA van Zuyd University of Applied Sciences waar ik International Business heb gestudeerd. Vervolgens heb ik bij Maastricht University een master in International Business – Strategic Marketing en een master in Management of Learning behaald. Verder volg ik ook de master Management – Implementation and Change aan de Open Universiteit waar ik momenteel mijn scriptie schrijf. 

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Naast het lectoraat ben ik docent bij de faculteit International Business and Communication van Zuyd in Maastricht. Daarnaast begeleid ik ook stage en scriptie studenten. In mijn vrije tijd houd ik van sporten zoals fietsen en snowboarden, en ik houd van reizen. 

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat? 
  In mijn onderzoek kijk ik naar de voorspellende en modererende waarde van verschillende variabelen, gerelateerd aan employability in een nationale en internationale context. 


  Bart van Dolderen
  bart.vandolderen@zuyd.nl
  M +31 (0)6 14 28 69 78

  Bart werkt al 31 jaar in de gezondheidszorg. De laatste vier jaar is hij daarin vooral actief op het snijvlak van zorg, onderwijs en samenleving.

  Vanuit het paradigma Kwaliteit van Bestaan initieer en begeleidt Bart nieuwe initiatieven en veranderingsprocessen met als doel het in evenwicht brengen van de wensen van zorgvragers, medewerkers en organisatie binnen de vigerende maatschappelijke context. Het vertalen, operationaliseren en implementeren van missies en visies op de werkvloer is de kern van zijn activiteiten. Bart’s brede kennis, ervaring en inzet liggen op het vlak van emancipatie, opbouwwerk, onderwijs, deskundigheidsbevordering en (verander)management.


  Jos Maas
  Docent-onderzoeker
  jos.maas@zuyd.nl

  Wie ben ik?
  Ik ben een positief ingesteld persoon die met een realistische instelling op een gedreven, flexibele en enthousiaste wijze aan de slag gaat met mensen en altijd gelooft in kansen, halfvol, verbinden en samenwerken.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Ik ben werkzaam bij Zuyd Hogeschool als adviseur en teamleider op het gebied van Leven Lang leren. Leven lang leren voor professionals werkzaam in de Euregio. Zie ook https://nl.linkedin.com/in/maasjmth

  Ambitie / Onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Vanuit de masteropleiding Personal Leadership in Innovation and Change (PLIC) bezig met een onderzoek op welke wijze medewerkers in het hoger onderwijs positief te beïnvloeden zijn v.w.b. veranderbereidheid.
  Het is specifiek een zoektocht naar het positief beïnvloeden van veranderbereidheid in het hoger onderwijs en specifiek bij Zuyd Hogeschool en Saxion Hogeschool medewerkers.


   

  Raymond Braeken
  Praktijk-Onderzoeker
  r.braeken@zorgaanzet.org  

  Wie ben ik? 
  Ik ben een levensgenieter met een warm hart voor de sector zorg en welzijn. Ik heb hierin een ruime ervaring opgedaan vanaf de werkvloer tot management en HRM in diverse sectoren cure en care.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Ik werk bij Zorg aan Zet als projectcoördinator waarbij ik dagelijks de vele ontzettend goede initiatieven, ideeën en projecten ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering en arbeidsmarkt mag ophalen, uitwerken en verbinden. Daarvoor organiseer ik onder andere platforms waarin (zorg)organisaties, onderwijs en overheid elkaar ontmoeten en samenwerken.

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Op dit moment kijken we naar de gevolgen en effecten van de ingezette bezuinigingen en hervormingen binnen de zorgsector in Limburg, specifiek op hun afdelingen HR. Welke competenties hebben de medewerkers van HR straks nodig? Hebben bezuinigingen effect op de employability van HR medewerkers zelf? Wordt HRM werk in de toekomst anders georganiseerd?  


  Martin Cremers
  Praktijk-Onderzoeker
  ma.cremers@zuyderland.nl
  m.cremers@zuyd.nl
  https://www.linkedin.com/in/martin-cremers-msc
   

  Wie ben ik? 
  Een gedreven en betrokken persoon die al lerende en werkende steeds op zoek is naar nieuwe, zinvolle betekenisgeving in dienstverlenende organisaties. Mijn motto is 'never stop asking'.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Ik werk als manager binnen Zuyderland, een van de grootste ziekenhuisorganisaties in Limburg. Daarnaast werk ik bij Zuyd als docent en afstudeerbegeleider.

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Ik begeleid bachelor studenten bij praktijk-, en scriptieonderzoek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en employability in diverse (non) profit-organisaties. Tegen deze achtergrond zoek ik binnen de kenniskring naar antwoorden op de vraag: hoe kunnen we organisaties helpen om slimme keuzes op het terrein van employability  te maken en daarmee medewerkers intrinsiek gedreven houden  om een levenlang te leren en duurzaam inzetbaar te zijn? 


  Anita van Dormalen
  Praktijk-Onderzoeker
  avandormalen@burovandormalen.nl

  Wie ben ik?
  Een mensen-mens, die snel het vertrouwen van mensen wint en ze voorts inspireert en motiveert, doordat ik echt contact maak en altijd mogelijkheden zie. Vaker hoor dat ik een bijzonder balans heb in ‘zeggen waar het op staat’ en empathisch vermogen.  

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Werkzaam als ‘mens-ontwikkelaar’ met als doel het realiseren van een (meer) plezierige en resultaatgerichte organisatie. Dit realiseer ik vanuit diverse rollen zoals, HR-adviseur, coach, trainer en vertrouwenspersoon voor vooral grotere bedrijven in Limburg. Daarnaast stuur ik mijn eigen bedrijf aan op een wijze dat ook daar de medewerkers met plezier en goed resultaat werken. 

  Ambitie / Onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Ik ben zeer geïnteresseerd in wat mensen drijft om te doen wat ze doen en vooral waarom ze laten wat ze toch eigenlijk beter wel kunnen oppakken, zoals bijvoorbeeld het onderhouden van hun arbeidsmarktwaarde, zodat ze de regie over hun werkzame leven zelf in de handen houden. Helaas zie ik in de bedrijven vooral bij minder opgeleide medewerker een passieve houding m.b.t. zorgen voor eigen (arbeidsmarkt)waarde. Daar zou ik graag mee aan de slag gaan.


  Nives Eggen
  Praktijk-Onderzoeker
  Nives.eggen@manpower.nl

  Wie ben ik:
  Ik ben een creatieve en ondernemende gedreven persoonlijkheid met een groot netwerk op operationeel, tactisch en strategisch niveau in het Limburgse bedrijfsleven. 

  Naast het lectoraat:
  Bijna 20 jaar werkzaam in de ‘wereld van werk’. Momenteel in de functie van Business Manager bij Manpower waar ik dagelijks in gesprek ben met bedrijven over actuele onderwerpen in de arbeidsmarkt en hen daarbij adviseer met innovatieve workfore solutions van ManpowerGroup.

  Onderzoeksvraag binnen het lectoraat:
  Hoe kan de bewustwording over de noodzaak van arbeidsmobiliteit van medewerkers vergroot worden en welke factoren maken dat een medewerkers daadwerkelijk gaat mobiliseren in het project van intersectorale mobiliteit ‘STAP’? 


  Judith Kochen
  Praktijk-Onderzoeker
  judith.kochen@azl.eu

  Wie ben ik? 
  Ik ben een no-nonsense persoon, resultaatgericht en bedrijfsmatig ingesteld.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  In het dagelijks leven ben ik hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie van AZL NV.

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Via een afstudeeronderzoek van een stagiaire onderzoeken we hoe medewerkers zichzelf in beweging zetten om aan hun eigen inzetbaarheid te werken.


  Vera Lancee
  Praktijk-onderzoeker
  Vera.Lancee@apg.nl

   

  Wie ben ik? 
  Ik ben gedreven en ga uitdagingen niet uit de weg. Ik motiveer, inspireer en coach mensen om in beweging te komen zodat ze kiezen voor persoonlijke groei. Ik creëer veilige leeromgevingen die aansluiten bij de persoonlijke behoeften. Mijn motto is: 'Mensen laten schitteren'.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Als Learning en Development Specialist bij de Algemene Pensioen Groep, ben ik verantwoordelijk voor Talent ontwikkeling. Ik ontwikkel corporate opleidingsprogramma’s voor Managers, Specialisten en de Young professionals van APG.
  Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het project Kunst van Werken (Duurzame Inzetbaarheid). Met diverse programma's/workshops en tools wordt de APG medewerker ondersteunt om regie te nemen voor de eigen ontwikkeling om zo deskundig, gezond en met plezier, tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (of erna) te blijven werken.  

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Vanuit de masteropleiding Personal Leadership Innovation and Change (PLIC) onderzoek ik het effect van het continu leren, het constant verbeteren van competenties, kennis, vaardigheden en andere kwalificaties om invulling te kunnen geven aan de steeds veranderende taken/rollen en verantwoordelijkheden, een Leven Lang Leren, op de duurzame inzetbaarheid. 


  Ilse Schrijver
  Praktijk-Onderzoeker
  Ilse@kleynenborgh.com
   

  Wie ben ik? 
  Als ondernemer, docent, trainer en onderzoeker hou ik me bezig met het  ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van bedrijfskunde. Ik vind het inspirerend om mensen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling, en ontwikkeling als ondernemer.

  Wat doe ik naast het lectoraat?
  Als mede-eigenaar van Instituut Kleynenborgh  geloof ik dat ieder mens zich kan en wil ontwikkelen. Ontwikkeling ontstaat door nieuwe ervaringen en door op een andere manier naar het oude te kijken. Soms gaat dit vanzelf en soms moet je daarbij geholpen worden. Kleynenborgh helpt deze ontwikkeling te realiseren door Accelerator programma’s, trainingen en training-op-maat, masterclasses en coachings-trajecten aan te bieden. Uiteindelijk resulteert dit in beter ondernemerschap, groei, meer omzet en meer winst.

  Daarnaast ben ik actief als docent op het gebied Strategie, HRM  en onderzoek vaardigheden bij o.a. Zuyd Hogeschool en de HAN.

  Ambitie / onderzoeksvraag binnen het lectoraat?
  Momenteel ben ik bezig met het schrijven van mijn promotievoorstel. Dit gaat over employability van ZZP-ers. Vaak zijn zij te druk met ondernemen en werken. Opleidingen kosten geld en liggen daardoor vaak buiten het bereik van de gemiddelde ZZP-er. Op welke wijze kunnen zij wel aan hun employability werken?

   

  Roland de Vries
  Praktijk-onderzoeker
  roland@rolanddevries.nl

  Wie ben ik
  Ik ben ontwikkelingsgericht, goed in staat mensen in hun functioneren te beoordelen en te stimuleren. Ik werk op basis van samenwerking en gebruikmaking van ieders kwaliteiten door integratie van belangen. Pragmatisch in de uitvoering met een goed gevoel voor de achterliggende theorie. Open oog voor actuele ontwikkelingen in vakgebied en arbeidsmarkt. Mijn achtergrond is Hogere Hotelschool, Pedagogische aantekening en Nederlands Recht.

  Wat doe ik naast het lectoraat
  Loopbaanspecialist sinds 1992. Vanaf 2002 werkzaam als zelfstandig bureau, Roland de Vries*human accompany. Groot aantal kandidaten (vnl HBO/Ac) begeleid dwars door alle sectoren heen, profit en non-profit; DSM, ABP, CBS, Nedcar, Sappi, AZM, provincie, gemeenten, SNS, KvK, en meer. Als (co)auteur diverse artikelen over loopbaanbegeleiding. Lid Kenniskring Employability, coach bij Masteropleiding PLIC, mentor bij CMI voor certificering Loopbaanadviseurs, Lid kwaliteitskring Noloc, lid studieclub LWV.

  Ambitie/onderzoeksvraag binnen lectoraat

  • De arbeidsmarkt van nu vereist een pro-actieve, ondernemende attitude. De individu kan veel meer invloed uitoefenen op het verloop van zijn loopbaan dan menigeen zich realiseert. Kortom de ondernemende professional is in staat om door middel van goede bewegingsvaardigheden zijn inzetbaarheid te onderhouden en te optimaliseren. Mijn ambitie is om meer zicht te krijgen op, maar ook meer aandacht te krijgen voor deze gewenste transitie.
  • Bij (regionale) ontwikkeling staat de vraag van het bedrijfsleven centraal. Het aanbod aan arbeidskrachten moet zich richten naar deze vraag. Te weinig wordt vanuit het aanbod gekeken naar het creëren van nieuwe werkgelegenheid. Werkelijk kijken naar het aanbod en van daaruit steeds weer nieuwe oplossingen en diensten creëren betekent pas echt oog hebben voor de sociaal economische realiteit. Mijn ambitie is om inzichten en methodieken te verwerven om dit aspect van economische ontwikkeling meer op de voorgrond te krijgen. 
  • De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Werk is een probleem waar budget voor beschikbaar is. Er zijn vele vormen waarin deze economische transactie gegoten kan worden. In veel onderzoek beperken we ons tot de populatie met een traditionele arbeidsovereenkomst terwijl er inmiddels zeer veel personen zijn die middels een diversiteit van flexibele of zelfstandige relaties arbeid uitvoeren. Ook hun loopbaanpad is niet meer een traditionele aaneenschakeling van overeenkomsten. Mijn ambitie is om inzichtelijk te krijgen wat dit betekent voor loopbaanpaden en voor de verschillende verantwoordelijkheden om dit te faciliteren.

   

  Lees meer Lees minder

Lectoraat Employability
Ligne 1
6131 MT Sittard