Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Data Intelligence

Het lectoraat Data Intelligence verricht innovatief en praktijkgericht onderzoek op het gebied van data intelligence. Daarbij worden datagedreven innovatieve toepassingen ontwikkeld en gevalideerd voor en in samenwerking met studenten, onderzoekers, burgers, bedrijven en overheid, in maatschappelijk relevante sectoren.

De digitalisering van onze maatschappij neemt steeds verder toe. Inmiddels is een groot deel van het dagelijks leven, zowel zakelijk als privé, in meer of mindere mate gedigitaliseerd. Hoe meer processen digitaal verlopen, des te meer gegevens (oftewel data) gegenereerd worden. Niet alleen de grotere omvang van data vormt een uitdaging, maar ook de diversiteit in digitale informatie. Informatie komt in allerlei vormen en formaten, van tekstbestanden, geluidsfragmenten, foto's, filmpjes tot sensordate, in gestructureerde en ongestructureerde vorm, gedistribueerd of centraal opgeslagen. Deze data wordt ook wel “het nieuwe goud” genoemd, omdat het inzichten geeft om welvaart, welzijn en innovatie naar nieuwe hoogtes te stuwen. 

De vraag is hoe deze data op een veilige en betrouwbare manier kan worden ingezet om betere producten en diensten te genereren. De enige manier om in de toekomst betrouwbaar gebruik te kunnen blijven maken van data is door zoveel mogelijk aspecten van digitale verwerking integraal te benaderen. Het lectoraat combineert veiligheid en digitaal sporenonderzoek (Automated Digital Forensics) en data analyse (Data Analytics) met toepassingen waarin alles met elkaar verbonden is (Internet of Everything). Hiermee is data intelligence niet slechts een kwestie van het nieuwe goud ontginnen, maar dient een groter maatschappelijk doel: nieuwe diensten en producten ontwikkelen waarbij veiligheid, betrouwbaarheid, integriteit en duurzaamheid belangrijke kernwaarden zijn. 

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie over de verschillende projecten. 

Domeinen lectoraat

Het lectoraat Data Intelligence is reeds gestart in september 2016 en omvat drie domeinen, te weten:

 • Automated Digital Forensics (ADF)
  Binnen dit domein wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van software die grote data op verschillende apparaten geautomatiseerd kan doorzoeken en doorgronden. Dit is onder andere van belang bij het oplossen van misdrijven maar eveneens in de financiële wereld.
 • Internet of Everything (IoE)
  Internet of Everything is het tweede deelgebied, aangestuurd door Roger Bemelmans. Binnen dit domein wordt onderzoek gedaan naar het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van een datagedreven Internet of Everything-systeem, waarbij de nadruk ligt op de softwarematige aansturing en dataverwerking. IoE is het koppelen van datasystemen om zo slimme oplossingen te ontwikkelen, bijvoorbeeld een lantaarnpaal die data doorstuurt naar de energieleverancier. Ook Blockchain, de technologie achter Bitcoin, is zo’n slimme oplossing.
 • Data Analytics (DA)
  Data Analytics is het derde onderzoeksdomein. Dit wordt aangestuurd door Stan van Hoesel, kwartiermaker bij Zuyd en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht. Met Data Science wordt nieuwe informatie uit bestaande data gehaald. Door die nieuwe informatie kan een bedrijf nieuwe inzichten krijgen. Bijvoorbeeld door de data van Netflix te analyseren, zoals kijkgedrag en veel bekeken films, kan Netflix voorspellen welke nieuwe films succesvol zullen zijn. Binnen dit domein wordt onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van software die data met bestaande wiskundige modellen kan analyseren.
 • Doelstellingen

  De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen voor en insamenwerking met studenten, onderzoekers, burgers, bedrijven en overheid, in bij voorkeur maatschappelijk relevante sectoren. Hierbij zijn privacy en security belangrijke kwaliteitsattributen gezien de uitdagingen die ontstaan door de enorme technische en maatschappelijke ontwikkelingen.

  Naast datagedreven innovatieve toepassingen, draagt het lectoraat oplossingen en publicaties aan die toepasbaar en bruikbaar zijn. Daarmee kan Zuyd nieuwe kennis ontwikkelen en delen, waardoor duurzame professionals kunnen worden opgeleid en de innovatiekracht van de beroepspraktijk versterkt wordt. Deze bijdrage geldt zowel voor de uitstroomprofielen van de opleiding HBO-ICT, als voor de zwaartepunten (Innovatieve Zorg en Technologie en Transitie naar een Duurzame Gebouwde Omgeving), als voor de regionale campus Business Intelligence & Smart Services (BISS). 

  De taken van het lectoraat zijn als volgt:

  • Versterken van de innovatiekracht van de beroepspraktijk door in co-creatie nieuwe slimme datagedreven diensten en oplossingen te ontwikkelen.
  • Opleiden van een nieuwe generatie ICT'ers met specifieke kennis om software te gebruiken en te ontwikkelen, op basis van praktijkgerichte en relevante projecten en onderwijseenheden.
  • Innoveren op het gebied van data intelligence onderzoek, door state-of-the-art oplossingen te ontwikkelen, valideren en publiceren op basis van behoefte uit de praktijk.
  • Professionaliseren van docenten en onderzoekers door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met studenten en professionals uit de praktijk.
  • Samenwerken met (semi) publieke en private instellingen bij het doen van praktijkgericht onderzoek.

  Het lectoraat streeft ernaar om regionaal een toonaangevende positie in te nemen op het gebied van data intelligence, door structureel te innoveren en een bijdrage te leveren aan de innovatiekracht van de omringende stakeholders.

 • Onderzoek en projecten

  Train4SmartServices
  Het lectoraat Data Intelligence neemt deel aan het project Train4SmartServices. Binnen dit internationale omscholingsprogramma werkt Zuyd Hogeschool met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten en campussen uit de regio Vlaaderen-Nederland nauw samen om pas afgestudeerden of werkenden in 18 maanden (om) te scholen voor een baan in de ICT en Smart Services. Het opleidingsprogramma creëert meer baanzekerheid voor werknemers en pakt het ICT-tekort voor werkgevers aan in de regio België en Nederland.

  Op zoek naar talent
  Voor mensen met een passie voor het ICT-vakgebied en/of voor wie zich wil bij of omscholen naar een job die future-proof is, kan Train4SmartServices het perfecte parcours zijn. Het unieke opleidingsprogramma stoomt trainees in achttien maanden tijd klaar voor de snel evoluerende ICT-sector en wapent hen met een internationaal certificaat in combinatie met heel wat praktijkervaring. Op 1 september 2018 startte de eerste lichting trainees. Meer info en inschrijven via: www.train4smartservices.eu.

  Grensoverschrijdend met Europese steun
  Train4SmartServices bevordert duurzame werkgelegenheid op het vlak van Smart Services en ICT door de integratie van een grensoverschrijdende aanpak op de regionale arbeidsmarkten. Het gezamenlijk en uniek opleidingstraject richt zich tot de arbeidsmarkt van de KMO-/MKB-sector. Train4SmartServices is een gezamenlijk initiatief van Corda Campus, Brightlands Smart Services Campus, Gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool, Fontys Hogeschool, Open Universiteit, Artesis Plantyn Hogeschool Antwerpen en Hogeschool PXL en met de steun van Europa via het Interreg – V programma. 

 • Publicaties

  Lector Jeroen van den Bos heeft verschillende publicaties binnen het domein Automated Digital Forensics op zijn naam staan.

  • B. Basten, J. van den Bos, M. Hills, P. Klint, A. Lankamp, B. Lisser, A. van der Ploeg, T. van der Storm, J. Vinju, “Modular Language Implementation in Rascal — Experience Report” Science of Computer Programming 114, pp. 7-19. Elsevier, 2015. [Lees meer]
  • J. van den Bos, “Lightweight Runtime Reverse Engineering of Binary File Format Variants.” Proceedings of the 2014 Software Evolution Week, IEEE Conference on Software Maintenance, Reengineering and Reverse Engineering (CSMR-WCRE). pp. 367-370. IEEE, 2014. [Lees meer]
  • J. van den Bos, T. van der Storm, “TRINITY: An IDE for The Matrix.” Proceedings of the 29th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM). pp. 520-523. IEEE, 2013. [Lees meer]
  • J. van den Bos, T. van der Storm, “A Case Study in Evidence-Based DSL Evolution.” Proceedings of the 9th European Conference on Modelling Foundations and Applications (ECMFA). LNCS 7949, pp. 207-219. Springer, 2013. [Lees meer]
  • J. van den Bos, T. van der Storm, “Domain-Specific Optimization in Digital Forensics.” Proceedings of the 5th International Conference on Model Transformation (ICMT). LNCS 7307, pp. 121-136. Springer, 2012. [Lees meer]
  • J. van den Bos, T. van der Storm, “Bringing Domain-Specific Languages to Digital Forensics.” Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering (ICSE). pp. 671-680. ACM, 2011. [Lees meer]
  • L. Aronson, J. van den Bos, “Towards an Engineering Approach to File Carver Construction.” Workshop Proceedings of the 35th Annual IEEE International Computer Software and Applications Conference (COMPSACW). pp. 368-373. IEEE, 2011. [Lees meer]
  • J. van den Bos, M. Hills, P. Klint, T. van der Storm, J. Vinju, “Rascal: From Algebraic Specification to Meta-Programming.” Proceedings Second International Workshop on Algebraic Methods in Model-based Software Engineering (AMMSE). EPTCS 56. 2011. [Lees meer]
  • J. van den Bos, R. van der Knijff, “An Open Source Forensic Software Framework for Acquiring and Decoding Data Stored in Electronic Devices.” International Journal of Digital Evidence 4(2). 2005. [pdf]
 • Onderwijs en professionalisering

  Het lectoraat Data Intelligence is mede verantwoordelijk voor de onderzoekslijn van de bachelor opleiding HBO-ICT. Deze lijn bestaat uit de onderwijseenheden:

  • Kwantitatief Onderzoek en Kwalitatief Onderzoek uit leerjaar 1
  • Operations Research en Onderzoeksvaardigheden uit leerjaar 2
  • De onderzoekscomponent in iedere stage- en afstudeeropdracht

  Daarnaast is het lectoraat verantwoordelijk voor enkele minoren die gekozen kunnen worden in de Profileringsruimte van de opleiding HBO-ICT:

  • Minor Design research
  • Minor Data Science
  • Minor Internet of Everything
  • Minor Reverse Engineering Data

  Het lectoraat sluit verder nauw aan bij enkele andere minoren:

  • Business Intelligence
  • Cyber Security
  • Business Change and Innovation
  • Intelligent Systems

  Zuyd-breed raakt het lectoraat ook de specialisaties “data visualisatie” en “proces management”. 

  Een vertegenwoordigend lector maakt onderdeel uit van de curriculumcommissie van de opleiding HBO-ICT. Bij alle minoren op het gebied van ICT werken de studenten aan een innovatief project aangedragen door het bedrijfsleven. In deze projecten werken studenten in een learning community praktijkgerichte setting, samen met docenten/onderzoekers en het bedrijfsleven, aan onderzoeksgedreven innovaties.

 • Samenwerking

  Centres of Expertise op de Brightlands campussen
  Zuyd heeft ervoor gekozen om focus aan te brengen in haar onderzoek en onderwijs. Die focus vertaalt zich in drie Centres of Expertise, te weten CHILLEIZT en S-Built. Daarnaast participeert Zuyd, samen met de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit, op de Brightlands Smart Services Campus in het BISS institute. Het lectoraat Data Intelligence heeft een directe inhoudelijke verbinding met het BISS. Daarnaast heeft het domein een inhoudelijke relatie met de overige zwaartepunten en sluit aan bij de onderwijs- en onderzoeksvisie van Zuyd.

  Opleidingen Zuyd
  De meeste domeinen en opleidingen binnen Zuyd staan voor de vraag wat data gaat betekenen voor de toekomst van de beroepen waarvoor zij opleiden. Deze vraagstukken komen bij elkaar in het lectoraat Data Intelligence. Het lectoraat ziet het als een opdracht om andere opleidingen te helpen met het vinden van antwoorden op deze vraag. Het lectoraat ontwikkelt/ondersteunt minoren op dit gebied, die breed (multidisciplinair) toepasbaar zijn binnen Zuyd.

  Regio
  Daarnaast vormt het lectoraat de verbindende factor op datagebied tussen de diverse opleidingen binnen Zuyd, de zwaartepunten van Zuyd en de zwaartepunten in de regio. Het lectoraat geeft in het bijzonder mede richting aan de noodzakelijke toekomstige digitale competenties in het economisch domein.

  Bedrijfsleven
  Het lectoraat vormt tevens een platform waar Zuyd en de faculteit ICT samenwerkt met MKB-partners. Dit in de vorm van een reserach partnership, waarin bedrijven zich verbinden aan het lectoraat door capaciteit vrij te maken voor innovaties en onderzoek. Het lectoraat definieert samen met de MKB bedrijven een onderzoeksagenda. Deze agenda is er mede op gericht de MKB bedrijven te verbinden met de zwaartepunten van Zuyd. 

  Doorstroom naar universiteiten
  Het lectoraat staat mede borg voor een goede doorstroom van onze bachelor studenten naar aansluitende regionale masters. Dit onder andere door excellente studenten een platform (o.a. middels afstudeeropdrachten) te bieden om zich verder te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een wetenschappelijke master.

  Internationaal
  Gezien het (inter)nationale karakter van het domein van het lectoraat is een samenwerking met het NFI, het BISS, OU en de UM een ideale manier om een lectoraat op dit gebied in te vullen. Deze samenwerkingspartners doen zowel regionaal, binnen Nederland en daarbuiten toonaangevend onderzoek op het terrein van het lectoraat.

 • Lectoren

  Lector Roger Bemelmans

  Roger heeft zelf de opleiding Informatica aan de HTS (voorloper van Zuyd) afgerond en vervolgens aan Maastricht University de opleiding Kunstmatige Intelligentie (Bachelor) en Bedrijfswiskunde (Masters) met succes afgerond. Roger is sinds 1998 werkzaam bij Zuyd, waar hij diverse rollen heeft gehad: van practicumdocent en curriculumontwikkelaar tot afstudeerbegeleider. In 2015 promoveerde Roger op het onderwerp Technologie in de Zorg, waarbij hij onderzoek heeft gedaan naar de effectieviteit van robots in de dementiezorg.

  Roger: "De 4e industriële revolutie is niet alleen een technische ontwikkeling, maar vooral ook een sociaal-economisch maatschappelijke ontwikkeling die onze manier van (samen)leven drastisch gaat veranderen. Met het lectoraat willen we een gidsfunctie hebben in deze ontwikkeling.”

  Internet of Everything
  Wij staan aan de vooravond van Industrie 4.0 en de ontwikkelingen lijken onbegrensd. De mogelijkheden van Data Intelligence in het algemeen en IoE in het bijzonder worden alom onderkend en onderzocht. Sprekende voorbeelden zijn Airbnb, Uber, Google Home en Blockchain. Echter in de dagelijkse praktijk, waar burgers en bedrijven functioneel door technologie worden ondersteund, is het vooralsnog sterk ‘traditionele’ ICT waar het om draait.

  Binnen het domein IoE wordt onderzoek gedaan naar het analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van een datagedreven Internet of Everything-systeem, waarbij de nadruk ligt op de softwarematige intelligente aansturing en dataverwerking. IoE is het koppelen van datasystemen om zo slimme oplossingen te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een lantaarnpaal die zelf bijhoudt of hij aan vervanging toe is of de koelkast die zelf contact houdt met een supermarkt om de voorraad op peil te houden. Ook Blockchain, de technologie achter Bitcoin, is zo’n slimme oplossing.

  De grote uitdaging voor het domein IoE is om de technologische ontwikkelingen in te bedden in de dagelijkse onderwijs- en beroepspraktijk, zodat meerwaarde door datagedreven innovatie niet alleen veelbelovend klinkt, maar ook ervaren praktijk wordt.

  Automated Digital Forensics
  Met de toename van allerlei vormen van cybercrime en de daarmee samenhangende behoefte aan cyber security groeit het belang van digitaal forensisch onderzoek. Steeds vaker blijkt onderzoek naar bewijsmateriaal in digitale bestanden of grote hoeveelheid data, de sleutel tot het oplossen van misdrijven. Bovendien groeit de omvang van het te onderzoeken materiaal exponentieel, waardoor geautomatiseerde oplossingen noodzakelijk zijn geworden. 

  Doelstellingen
  Een samenwerking tussen het NFI en Zuyd Hogeschool is een ideale manier om structureel praktijkgericht onderzoek uit te voeren met onderzoekers, docenten en studenten. Ten eerste om een nieuwe generatie software engineers te voorzien van kennis over digitaal forensisch onderzoek. Daarnaast om vernieuwend en praktijkgericht onderzoek uit te voeren op het snijvlak van software engineering, big data analyse en digitaal forensisch onderzoek. En tenslotte om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze digitaliserende maatschappij.

  Lector Kay Schröder
  Kay Schröder is per 1 maart 2019 benoemd als lector van het lectoraat Data Intelligence, domein Datavisualisatie. Meer informatie volgt.

 • Leden

  Onderstaande leden zijn werkzaam bij het lectoraat.

  • Roger Bemelmans (PhD) Lector - Internet of Everything
  • Stan van Hoesel (PhD) Professor/senior researcher - Data Analytics 
  • Dominique Nijssen (MSc)  PhD candidate – Platform Society
  • Vincent van der Meer (MSc)  PhD candidate – Digital Forensics
  • Marcel Schmitz (MSc)  PhD candidate - Learning Analytics
  • Ron Becker (BCom) Researcher - Marketing Intelligence
  • Marc Bertrand (BSc) Researcher - Process Intelligence
  • Jan Beumers (MSc) Researcher – Mathematics
  • Miguel van de Laar (MSc) Researcher - Digital Forensics

Meer weten?

Het lectoraat Data Intelligence heeft een eigen website met meer informatie over de projecten, leden en samenwerkingen. 

Ga naar dataintelligence.zuyd.nl

Lectoraat Data Intelligence
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

www.dataintelligence.zuyd.nl