Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Data Intelligence

Het lectoraat Data Intelligence bestudeert de mogelijkheden en nieuwste inzichten in de wereld van Data Intelligence. Wij bedenken oplossingen op het gebied van slim omgaan met data. We werken het liefst aan maatschappelijke projecten die Limburg sterker maken. Onze doelstelling is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen (intelligente software en interactie ter sturing en ondersteuning van menselijk handelen in de dagelijkse woon-, leef- en werkomgeving).

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie over de verschillende projecten: dataintelligence.zuyd.nl

 • Over de lector

  Roger Bemelmans

  Lector Applied Artificial Intelligence

 • Doelstelling

  De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen (intelligente software en interactie ter sturing en ondersteuning van menselijk handelen in de dagelijkse woon-, leef- en werkomgeving) voor en in permanente co-creatie met individuen (studenten, onderzoekers, burgers), bedrijven en overheid, in bij voorkeur maatschappelijk relevante sectoren. Hierbij zijn bruikbaarheid en relevantie belangrijke kwaliteitsattributen, gezien de uitdagingen die ontstaan door de technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bijkomende effecten en doelen zijn dat de realisatie van deze doelstelling leidt tot oplossingen die toepasbaar en bruikbaar zijn en een significante bijdrage leveren aan de kennisfunctie van en kennisontwikkeling aan Zuyd, het opleiden van duurzame professionals en het versterken van de innovatiekracht van de beroepspraktijk. Deze bijdrage geldt zowel voor de uitstroomprofielen van de opleiding HBO-ICT en CMD, als voor de thema’s van Zuyd, als voor de regionale Brightlands Smart Services Campus.

 • Leden

  Onderstaande leden zijn werkzaam bij het lectoraat.

  • Eddy van de Aker - Developer / Onderzoeker
  • Ron Becker (BCom) Researcher - Marketing Intelligence
  • Jim Bemelen - PhD-kandidaat
  • Roger Bemelmans (PhD) Lector - Internet of Everything
  • Marc Bertrand (BSc) Researcher - Process Intelligence
  • Jan Beumers (MSc) Researcher - Mathematics
  • Roel Bindels - Onderzoeker
  • Ruud Bongers - Onderzoeker / Innovator
  • Guy Dols - Developer / Onderzoeker
  • Stan van Hoesel (PhD) Professor/senior researcher - Data Analytics 
  • Josianne Kempers - Assistent Onderzoek & Onderwijs    
  • Miguel van de Laar (MSc) Researcher - Digital Forensics
  • Vincent van der Meer (MSc) PhD candidate - Digital Forensics
  • Dominique Nijssen (MSc) PhD candidate - Platform Society
  • Ellen Pijpers - Projectcoördinator  
  • Marcel Schmitz (MSc) PhD candidate - Learning Analytics
  • Kay Schröder - Lector - Datavisualisatie              

Meer weten?

Het lectoraat Data Intelligence heeft een eigen website met meer informatie over de projecten, leden en samenwerkingen. 

Ga naar dataintelligence.zuyd.nl

Project QRM4.0

In het Interreg project QRM 4.0 worden Quick Response Manufacturing (QRM) en innovatieve digitale technologieën ingezet om de doorlooptijden te verkorten in bedrijven in de maakindustrie.


 

Meer over QRM4.0

Project BC4P: Blockchain4Prosumers

Dit project richt zich op huishoudens en bedrijven die behalve energie consumeren, ook produceren: de prosumers.

Meer over BC4P

Lectoraat Data Intelligence
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

www.dataintelligence.zuyd.nl