Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Data Intelligence

Het lectoraat Data Intelligence bestudeert de mogelijkheden en nieuwste inzichten in de wereld van Data Intelligence. Wij bedenken oplossingen op het gebied van slim omgaan met data. We werken het liefst aan maatschappelijke projecten die Limburg sterker maken. Onze doelstelling is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen (intelligente software en interactie ter sturing en ondersteuning van menselijk handelen in de dagelijkse woon-, leef- en werkomgeving).

De maatschappij digitaliseert al decennia en zal dat nog lange tijd blijven doen. Inmiddels is een groot deel van het dagelijks leven, zowel zakelijk als privé, in meer of mindere mate gedigitaliseerd: betalingen verlopen via pin, communicatie via digitale tekstberichten, routebeschrijvingen ontstaan met hulp van satellieten en grote hoeveelheden persoonlijke informatie worden gedeeld via sociale media. Een uitdaging in deze toenemende digitalisering is de exponentiële groei in omvang van data, die elke twee jaar zorgt voor een verdubbeling in capaciteit. 

Recenter is een uitdaging van soortgelijke proporties: diversiteit in digitale informatie. In het verleden werd doorgaans gebruik gemaakt van een zeer gelimiteerde hoeveelheid verschillende soorten digitale informatie, zoals e-mails en SMS-berichten voor communicatie en een kleine hoeveelheid softwarepakketten om documenten te maken en beheren. Met de komst van smartphones en tabletcomputers is dit totaal veranderd. Ook de niet meer weg te denken rol van het internet, waarin niet alleen mensen en softwaresystemen maar ook apparaten met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren, versterkt deze complexiteit.

Vrijwel dagelijks komen er nieuwe websites, applicaties, apparaten en toepassingen beschikbaar die informatie consumeren, produceren, communiceren, opslaan en soms ook verwijderen. Dit leidt tot een nieuwe en complexe eis voor zowel burgers, overheid en bedrijfsleven. Hoe kunnen deze data op een veilige en betrouwbare manier ingezet worden om betere producten en diensten te genereren? De enige manier om in de toekomst betrouwbaar gebruik te kunnen blijven maken van data is door zoveel mogelijk aspecten van digitale verwerking integraal te benaderen. Het lectoraat combineert de kennisgebieden knowledge modeling, software engineering en visualisatie met de toepassingen waarin alles met elkaar verbonden is.

Deze drie kennisgebieden zijn inhoudelijk zo sterk met elkaar verbonden dat ervoor gekozen is ze in één lectoraat samen te brengen, in twee deels overlappende domeinen:

 • Internet of Everything (IoE) en
 • Datavisualisatie (DV).

Bij alle twee domeinen is de kern: op een intelligente, door software gedreven, wijze inzichten genereren en gedrag sturen op basis van digitale data. Naast de sterke samenhang zijn het echter ook twee aparte domeinen, elk met een eigen focus en specialisatie. Het domein IoE leunt sterk op de kennisgebieden knowledge modeling en software engineering en het domein DV combineert software engineering met visualisatie technieken. De combinatie in één lectoraat zorgt enerzijds voor onderlinge versterking van de afzonderlijke kennisgebieden en anderzijds voor een integrale benadering van Data Intelligence, denk bijvoorbeeld aan een domeinoverstijgende en actuele toepassing als user profiling.

Het lectoraat heeft een eigen website met meer informatie over de verschillende projecten: dataintelligence.zuyd.nl

Inauguratie Kay Schröder

Op vrijdag 14 februari 2020 vindt op de Brightlands Smart Services Campus te Heerlen de inauguratie en lectorale rede plaats van Kay Schröder, lector van het lectoraat Datavisualisatie. De inauguratie wordt voorafgegaan door twee lezingen over technologische ontwikkelingen, en een expositie waarbij verschillende perspectieven op data worden tentoongesteld.

Bekijk de uitnodiging voor meer informatie
 • Lectoren

  Roger Bemelmans

  Lector domein Internet of Everything

  Kay Schröder

  Lector domein Datavisualisatie

 • Doelstelling

  De doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en valideren van datagedreven innovatieve toepassingen (intelligente software en interactie ter sturing en ondersteuning van menselijk handelen in de dagelijkse woon-, leef- en werkomgeving) voor en in permanente co-creatie met individuen (studenten, onderzoekers, burgers), bedrijven en overheid, in bij voorkeur maatschappelijk relevante sectoren. Hierbij zijn bruikbaarheid en relevantie belangrijke kwaliteitsattributen, gezien de uitdagingen die ontstaan door de technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bijkomende effecten en doelen zijn dat de realisatie van deze doelstelling leidt tot oplossingen die toepasbaar en bruikbaar zijn en een significante bijdrage leveren aan de kennisfunctie van en kennisontwikkeling aan Zuyd, het opleiden van duurzame professionals en het versterken van de innovatiekracht van de beroepspraktijk. Deze bijdrage geldt zowel voor de uitstroomprofielen van de opleiding HBO-ICT en CMD, als voor de thema’s van Zuyd, als voor de regionale Brightlands Smart Services Campus.

 • Leden

  Onderstaande leden zijn werkzaam bij het lectoraat.

  • Eddy van de Aker - Developer / Onderzoeker
  • Ron Becker (BCom) Researcher - Marketing Intelligence
  • Jim Bemelen - PhD-kandidaat
  • Roger Bemelmans (PhD) Lector - Internet of Everything
  • Marc Bertrand (BSc) Researcher - Process Intelligence
  • Jan Beumers (MSc) Researcher - Mathematics
  • Roel Bindels - Onderzoeker
  • Ruud Bongers - Onderzoeker / Innovator
  • Guy Dols - Developer / Onderzoeker
  • Stan van Hoesel (PhD) Professor/senior researcher - Data Analytics 
  • Josianne Kempers - Assistent Onderzoek & Onderwijs    
  • Miguel van de Laar (MSc) Researcher - Digital Forensics
  • Vincent van der Meer (MSc) PhD candidate - Digital Forensics
  • Dominique Nijssen (MSc) PhD candidate - Platform Society
  • Ellen Pijpers - Projectcoördinator  
  • Marcel Schmitz (MSc) PhD candidate - Learning Analytics
  • Kay Schröder - Lector - Datavisualisatie              

Meer weten?

Het lectoraat Data Intelligence heeft een eigen website met meer informatie over de projecten, leden en samenwerkingen. 

Ga naar dataintelligence.zuyd.nl

Project QRM4.0

In het Interreg project QRM 4.0 worden Quick Response Manufacturing (QRM) en innovatieve digitale technologieën ingezet om de doorlooptijden te verkorten in bedrijven in de maakindustrie.


 

Meer over QRM4.0

Lectoraat Data Intelligence
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen

www.dataintelligence.zuyd.nl