Data Intelligence: QRM4.0
Quick Response Manufacturing

QRM4.0: Quick Response Manufacturing

Bedrijven kunnen groeien door het verkorten van de doorlooptijd, omdat producten sneller op de markt komen en de rentabiliteit stijgt door lagere (fabricage)kosten. Dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt kleine en middelgrote ondernemingen in hun QRM-traject door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en best practices.

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe, gecustomiseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in zeer kleine series dwingt kleine en middelgrote maakbedrijven ertoe hun productie te transformeren. Klanten verwachten snelle leveringstijden en in hoge mate gecustomiseerde producten. Dit dwingt kmo’s ertoe hun productieprocessen te hervormen en op een nieuwe manier van fabricage over te schakelen. De productiesnelheid opvoeren vergt een mix van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing – QRM) om de werknemers er zo nauw mogelijk bij te betrekken. Dit project steunt kmo’s door inzichten en tools uit de domeinen van Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 te combineren en zo de productie te hervormen met het oog op ultrakorte doorlooptijden.

Doelstelling en benadering
Het project strekt tot doel de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn in dit proces als volgt te ondersteunen:

 • Informeren en inspireren: kennis over QRM (vorming zelfsturende teams, betrekken operators bij de productie-innovatieprocessen) en innovatieve digitale technologieën (verbinden productiemachines, extraheren en visualiseren productiegegevens in een dashboard) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de kmo’s overgedragen via praktische technologische files en inspirerende testimonials, bedrijfsbezoeken bij toonaangevende bedrijven, praktische demonstraties en workshops. 
 • Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een betoelaagde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap. 
 • Uitwisseling van best practises: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Partners

 • Sirris (BE)
 • Technifutur (BE)
 • Workitects (BE)
 • Stichting Zuyd Hogeschool (NL)
 • Basse-Meuse Développement (BE)
 • Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (BE)
 • Fontys (NL)
 • Campus Heerlen Management & Development (NL)
 • Sowalfin (BE) 

Dit project wordt verder ondersteund door de volgende geassocieerde partners:
FOM | LIOF | Keyport2020 | AdN | Pôle Mecatech


Financiering
Het Euregio Maas-Rijn (EMR) Interreg-programma maakt deel uit van het Europees Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale budget van het project bedraagt 3,64 miljoen EUR, waarvan 1,68 miljoen EUR van het EFRO komt. Ook de Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project via zijn cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 EUR). De Provincie Limburg (NL) en het Nederlandse ministerie van Economische zaken ondersteunen eveneens dit project via hun cofinanciering.

Meer info
Voor meer informatie over QRM4.0 bekijk de projectpagina van Interreg. Voor een overzicht van de activiteiten vanuit het lectoraat, kijk op onze projectpagina.

Lectoraat Data Intelligence
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
dilab.nl