BC4P: Blockchain4Prosumers

BC4P: Blockchain4Prosumers

Het lectoraat Data Intelligence werkt mee aan het Interreg-project blockchain4prosumers (BC4P). Dit project richt zich op huishoudens en bedrijven die behalve energie consumeren, ook produceren: de prosumers. Tijdens het project worden de mogelijkheden onderzocht om met behulp van blockchaintechnologie vraag en aanbod van energie rechtstreeks (dus zonder tussenkomst van derden, zoals energieleveranciers) op elkaar af te stemmen.

De projectnaam BC4P verbindt twee elementen: aan de ene kant de blockchaintechnologie en aan de andere kant de prosumer. De blockchain maakt het mogelijk om lokaal opgewekte energie beschikbaar te stellen via handelsplatformen of rechtstreeks aan andere gebruikers. Met prosumers wordt bedoeld dat een deelnemer zowel consument (energievrager) als producent (energieopwekker) kan zijn.

Peer-2-peer trade
Peer-2-peer trade is een energiemarkt waar energieproducent (bijvoorbeeld huiseigenaren met zonnepanelen op het dak) en consument elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten en meteen kunnen handelen. Zonder tussenpersoon in de vorm van energieleverancier. De blockchain maakt de geautomatiseerde en gedecentraliseerde afhandeling van relatief kleine transacties – bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto – mogelijk via smart contracts. Die kleine transacties komen wel in grote hoeveelheden voor. Het gaat dan al om enkele honderdduizenden transacties alleen al in de Euregio Maas-Rijn.

Doelstelling en benadering
Het Interreg EMR Blockchain4Prosumers-project heeft tot doel een raamwerk, nieuwe businessmodellen en demonstrators te ontwikkelen om het potentieel van de energiemarkt te ontwikkelen die prosumers creëren met behulp van blockchaintechnologie.

Partners

  • Hogeschool PXL
  • Université de Liège
  • Open Universiteit Nederland
  • Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)
  • Cluster CAP Construction
  • Climate-Cities SPRL
  • Zuyd Hogeschool
  • FH Aachen Institut NOWUM-Energy
  • Coöperatie TIORC U.A.

Financiering
With the support of the Interreg Euregio Maas-Rijn and the European Regional Development Fund. The European Union is investing in your future.

 

Meer info
Voor meer informatie over BC4P bekijk de projectpagina van Interreg. Voor een specifiek overzicht van de activiteiten vanuit het lectoraat, bekijk onze projectpagina.

Lectoraat Data Intelligence
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ Heerlen
dilab.nl