Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Preventive Law

Preventive law staat voor een paradigma wijziging in het rechtsdenken. Daar waar juristen gewend zijn achteraf zaken te analyseren en problemen op te lossen, wil preventive law juristen leren problemen te voorkomen.

Het is de ambitie van het lectoraat om de opleiding Hbo-rechten van de faculteit Management en Recht (voorheen Hogere Juridische Opleiding) blijvend tot de beste en meest preventieve van Nederland te maken. Via onderzoek en innovaties wil het lectoraat bijdragen aan de opleiding van gewilde en toekomstbestendige cutting edge preventive lawyers.

De lector heeft in zijn proefschrift een theoretische fundering gegeven aan het concept preventive lawyering in Nederland. Normatieve professionalisering wordt gebruikt om uit te doeken te doen hoe preventive lawyers kunnen worden opgeleid. Het ontbreekt thans nog aan een praktijkgerichte body of knowledge en de start van een academische traditie.

Het lectoraat wil bijdragen aan de ontwikkeling van een wetenschapstraditie op het gebied van preventive law. Voor de juridische opleiding van Zuyd is proactieve rechtspleging het praktijkgerichte onderdeel van preventive law. Denk aan de ontwikkeling van concrete toepassingen die juridische problemen of (verdere) escalatie van juridische problemen voorkomen en die het mogelijk maken om problemen slimmer (sneller, goedkoper en impactarm) op te lossen. 

De lector is niet alleen de kennisdrager, maar ook de verbinder tussen docenten en onderzoek, tussen studenten en onderzoek, tussen Zuyd Legal Lab en het lectoraat en als netwerken in de Limburgse regio. Verder is het bij de ontwikkeling van het curriculum tot Preventive Law School van belang dat het lectoraat volop participeert in het onderwijs. Er wordt samen met docenten en studenten gewerkt aan praktijkgerichte preventive juridische kennis.


NB Voorheen heette het lectoraat Recht in Europa en werkte met twee onderzoekslijnen, namelijk Europees burgerschap en proactieve rechtspleging. Omdat de focus nu ligt op proactieve rechtspleging is de naam van het lectoraat gewijzigd in Preventive Law. Er zijn echter nog twee onderzoekers die hun Europees onderzoek voortzetten.

Inaugurele rede

Op woensdag 30 januari 2013 sprak Eric zijn inaugurele rede ‘Verenigd in Diversiteit’ uit. Lees hier de inaugurele rede 'Verenigd in Diversiteit' van Eric van de Luytgaarden.

Lees de rede (pdf)
 • Publicaties

  Publicaties Eric van de Luytgaarden

  Overige publicaties

  • Van den Akker, J.P. (2017). The Netherlands: The Dutch EU referendums on the Constitutional Treaty (2005) and the EU-Ukraine Association Agreement (2016). In: F. Mendez and M. Mendez (Eds.) Referendums on EU Matters. Study commissioned by the European Parliament at the request of the Committee on Constitutional Affairs, pp. 188-208.

  • Bijdrage aan de special issue "Na de Brexit: wat nu met de EU?", Internationale Spectator, Joost van den Akker, september 2016

  • Artikel "Referendumfobie nekt vertrouwen in Europa", de Volkskrant, Joost van den Akker, 14 juli 2016
  • Opiniestuk in Trouw "Oekraïne-verdrag is niet te lastig voor referendum", Joost van den Akker (en Koen van der Krieken), januari 2016
  • Opiniestuk over het GeenPeil-referendum in Opinie&Debat van NRC Handelsblad, Joost van den Akker, oktober 2015 
  • Artikel "International Law Week Helsinki", Petra Széplaki, Amber Wever, Aljona Bykadorova, Jens Lisson, Laris Hulsebos, november 2014
  • Artikel "ECHO Awards 2014", Robin Sterk, april 2014
  • Artikel "Zuyd goES East! Een studietraject Central and Eastern Europe?", Robin Sterk
  • Presentatie "Belangenbehartiging in de Europese Unie", Joost P. van den Akker, april 2014
  • Artikel "Zwitsers referendum is Europees probleem", Joost P. van den Akker. 
  • "De plicht der politieke partijen. Kiezers, partijleden en politici in een open partijendemocratie". M. van de Velde (scribent), J. van den Akker, C. van den Berg, P. van Schie en H. Zilverentand, Den Haag: Teldersstichting, geschrift 118. Bestel het geschrift of download de samenvatting (pdf). Zie ook berichtgeving in Dagblad Trouw, juni 2013.
  • "A taxonomy of referendums on European integration: how does direct democracy relate to representative government action?", draft-paper en presentatie, Joost P. van den Akker, gepresenteerd op de Conferentie 'Politicologenetmaal', Universiteit Gent, mei 2013
  • "The Legitimacy of Governments’ EU Referendum Campaigns in Question: the Case of Ireland", Joost P. van den Akker, draft-paper gepresenteerd op the Euroacademia International Conference, Wenen, december 2011.
  • "The European Union and the Politicization of Europe", Joost P. van den Akker, presentatie EURO Academia Vienna, december 2011.
  • Ambitie en Jaarplan e-business law, 2011-2012, Fouad de Vries.
  • "Is there a public task in business transfer?", RENT 26 september.
 • De lector

  Eric van de Luytgaarden werd in 1963 in Maarssen geboren. Na de lagere en middelbare school in Drachten studeerde hij filosofie en Nederlands recht in Groningen waar hij in 1987 zijn doctoraal behaalde, op het thema sociale grondrechten filosofisch gefundeerd in de theorieën van Kant en Hegel.

  Eric werkte vanaf 1987 tot 1999 aan de Universiteit Utrecht en gaf vele colleges aan buitenlandse universiteiten, daarnaast was hij rechter-plaatsvervanger. Van 2000-2006 was hij organisatieadviseur bij het Nederlands Pedagogisch Instituut in Zeist. Van 2004-2010 is hij tevens lector geweest aan de Hogeschool Utrecht met als leeropdracht de beroepsuitoefening van juristen.

  Vanaf 2011 is hij lector bij Zuyd Hogeschool met als leeropdracht Recht in Europa. Sinds december 2014 is hij voorzitter van de Vereniging van Lectoren. Deze vereniging heeft als doelstelling "Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland door de kwaliteit en betekenis van het praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te bevorderen". Zie het artikel over de oprichting van deze vereniging op de website van de Vereniging van Hogescholen. 

  Daarnaast is hij Lid van de Commissie van Toezicht op de opleidingen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en Lid van de examencommissie van de Mediation Federatie Nederland. 
  In 2017 promoveerde Eric bij prof. Harry Kunneman, prof. Pieter Ippel  en prof Tom Barton op Preventive Law. Bekijk hier zijn proefschrift.

  Expertises en aandachtsgebieden 
  Juridische innovaties, staatsrecht, mensenrechten, proactive law, preventief recht, rechtssociologie en rechtsfilosofie. De laatste jaren heeft Eric vooral gewerkt aan de introductie van preventief recht in Nederland en de plaats van de HBO-jurist in het Nederlandse rechtsbestel.

  Ambities en plannen
  Bij Zuyd wil Eric graag onderzoeken hoezeer juridische vernieuwing, zowel beroepsmatig als inhoudelijk kan bijdragen aan een duurzamere rechtspleging. Daarnaast wil hij het thema Europees burgerschap door onderzoek vooral bij de studenten als nieuwe dragers van onze Europese samenleving, levend maken. Verder wil hij de samenwerking tussen het afnemende beroepenveld en andere partnerinstellingen van hoger onderwijs in de Euregio gaan vormgeven door gezamenlijke projecten te initiëren, die multidisciplinair van opzet zijn. Onderwijs vind hij de core-business van een hogeschool, onze bijdrage daaraan moet herkenbaar zijn. 

  Publicaties lector 
  Alle wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties van Eric van de Luytgaarden zijn te vinden op de website www.preventivelaw.nl.  Websites 
  Nordic School of Proactive Law 
  Vereniging van lectoren

  E: eric.vandeluytgaarden@zuyd.nl 

 • Leden

  Het lectoraat bestaat naast de lector uit een aantal onderzoekers:

  • Menno de Bruin 
   doet onderzoek naar de federalisering van Europa (doelstelling Recht in Europa) 
  • Margriet Geurden-Cuypers 
   doet onderzoek naar de rol van het recht bij Euregionale samenwerking (doelstelling Recht In Europa) 
  • Lucas Lieverse 
   doet onderzoek naar schikkingsonderhandelingen in civiele procedures (doelstelling Preventive Law) 
  • Koen Savrij Droste 
   doet onderzoek naar de ontwikkeling van skills die nodig zijn om juristen proactiever te laten werken (doelstelling Preventive Law) 
  • Fouad de Vries 
   doet onderzoek naar samenwerking tussen faculteiten van Zuyd en Zuyd Legal Lab om te werken aan slimme proactieve juridische instrumenten (doelstelling Preventive Law)