Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Ondersteunende Technologie in de Zorg

In onze huidige samenleving is er sprake van een groeiende behoefte aan zorg. Aan de andere kant is er een groot tekort aan zorgpersoneel. Het lectoraat biedt technologische oplossingen om aan deze problemen het hoofd te bieden.

Onze missie is dat:

 • mensen met beperkingen (van alle leeftijden) passende zorgtechnologie en hulpmiddelen kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun activiteiten en participatie in het dagelijks leven;
 • zorg- en welzijnsprofessionals technologie kunnen inzetten die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid en de efficiëntie van dagelijkse werkprocessen;
 • toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals een voortrekkersrol vervullen bij het gebruik en de implementatie van zorgtechnologie.

Onze activiteiten en projecten vinden vooral plaats in de revalidatie en langdurige zorg, extramuraal en intramuraal, en in samenwerking met professionals en andere gebruikers waaronder ouderen, mensen met zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, mensen die communicatie-kwetsbaar zijn en kinderen met beperkingen.

Soorten projecten
Het lectoraat hanteert drie invalshoeken: product-, proces- en organisatie-gedreven projecten. Binnen projecten kunnen deze invalshoeken hand in hand gaan.

 • Product-gedreven projecten
  In product-gedreven projecten staat het verkennen, ontwerpen en evalueren van nieuwe toepassingen van zorgtechnologie centraal. De basis is altijd een behoefte of een door burgers of professionals ervaren knelpunt of kans. Het doel is een optimale match te bewerkstelligen tussen een toepassing, de gebruikers, de activiteiten die ondersteund worden en de fysieke en sociale omgeving. Het lectoraat draagt bij aan het verkennen en ontwerpen van nieuwe toepassingen met zorgtechnologie, en evalueert met onderzoek de beleving, bruikbaarheid, hanteerbaarheid, effect en/of doelmatigheid van deze zorgtechnologie in de dagelijkse praktijk.
 • Proces-gedreven projecten
  Proces-gedreven projecten zijn gericht op zorgtechnologie-producten die al op de markt zijn, of ready-to-market zijn. In deze projecten staan de processen behorend bij een specifiek product centraal, zoals de advisering en verstrekking of implementatie ervan in een zorgorganisatie. Met betrekking tot advisering en verstrekking voert het lectoraat projecten uit die optimale samenwerking en expertise van diverse stakeholders beogen zodat burgers de juiste hulpmiddelen kunnen gebruiken. Projecten kunnen ook gericht zijn op het ondersteunen van burgers bij het zelf maken van keuzes voor hulpmiddelen. Tot slot ondersteunt het lectoraat ook zorgorganisaties bij (onderzoek naar) de implementatie van zorgtechnologie in dagelijkse processen.
 • Organisatie-gedreven projecten
  In organisatie-gedreven projecten staan niet zozeer de zorgtechnologie-producten centraal, maar gaat het om de organisatie van de hulpmiddelenzorg of de wijze waarop innoveren met technologie in een zorginstelling of in een regio kan worden georganiseerd (toename van innovation readiness). In deze projecten zijn het de elementen van een (netwerk)organisatie die het aangrijpingspunt van verandering zijn, zoals strategie, structuren, processen, competenties, leiderschap of cultuur.

Samenwerking
Het lectoraat is een van de vier lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Het lectoraat heeft haar thuisbasis bij de Academie voor Ergotherapie en werkt binnen Zuyd nauw samen met de andere academies van het domein Gezondheid en Welzijn. Voor projecten werkt het lectoraat nauw samen met de Academie Engineering en Maastricht Academie Media Design and Technology. Projecten voert het lectoraat uit samen met zorg- en welzijnsinstellingen, professionals, bedrijven, cliënten, overheden en andere kennisinstellingen. 

 • Over de lector

  Ramon Daniëls

  Sinds 1 januari 2017 is Ramon Daniëls lector van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Op 16 maart 2018 werd dr. Ramon Daniels geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Susy Braun en dr. Erik van Rossum. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg” (pdf). Ramon werkte tot 1994 als ergotherapeut en adviseur hulpmiddelen/woningaanpassingen bij Revalidatiecentrum Amsterdam. Van 1995 tot 2004 was hij als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en als projectleider betrokken bij de European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). In 2001 rondde hij de European Master of Science in Occupational Therapy af.

  Eind 2003 stapte Ramon Daniels over naar Zuyd Hogeschool te Heerlen. Daar combineerde hij onderwijs en coördinatie van onderwijs met managementtaken in het kernteam en een aanstelling bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch zieken. Vanuit deze kenniskring begon hij in 2006 een parttime promotietraject aan de Universiteit Maastricht. Onderwijs, management en promotieonderzoek werden aangevuld met diverse andere projecten, zoals de ontwikkeling van het Gezond Actief Ouder Worden programma. Het promotieonderzoek naar een eerstelijns interdisciplinair interventieprogramma voor kwetsbare ouderen eindigde in 2011.

  Daarna was Ramon Daniels projectleider Ontwikkeling, coördinator en docent bij de masteropleiding Innovation in Complex Care en projectleider van diverse RAAK projecten (Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerstelijnszorg; Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers; Levensloopbestendig wonen). Sinds januari 2017 is hij lector Ondersteunende Technologie in de Zorg en als lid van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg verbonden aan ouderenzorgorganisatie Sevagram. De focus van werkzaamheden bij AWO en Sevagram betreft zorgtechnologie en “innovation-readiness van zorgorganisaties”. Daarnaast is Ramon lid van het bestuur van de Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE).

  Contact: ramon.daniels@zuyd.nl

 • Over de leden

  Het lectoraat bestaat uit onderstaande leden.

  • Michael Breemen
  • Bea Diederen 
  • Edith Hagedoren 
  • Loek van der Heide 
  • Jeanne Heijkers 
  • Renée van den Heuvel 
  • Claire Huijnen 
  • Ramon Jongen
  • Jacqueline Kurvers
  • Monique Lexis 
  • Uta Roentgen 
  • Karin Slegers
  • Jos Wetzels


  Michael Breemen
  Sinds november 2022 werk ik als docent bij de Academie voor Verpleegkunde, waar ik werkzaam ben binnen zowel de basisjaren, afstuderen en leven lang ontwikkelen bij de leergangen palliatieve zorg. Ik ben sinds september 2023 werkzaam bij de Lectoraten Ondersteunende Technologie in de Zorg en Wijkgerichte zorg, waar ik betrokken ben bij projecten over digitale slaapzorg in de ouderenzorg, blended care at home en innovation readiness. 
  Ik ben in 2011 afgestudeerd aan de MBO-V en ben vanaf mijn afstuderen werkzaam geweest als verpleegkundige bij Wijkzorgcentrum Bocholtz van MeanderGroep, bij mensen met dementie. Van 2014 tot begin 2017 heb ik de HBO-V (verkort traject) gevolgd aan Zuyd Hogeschool. Ik ben hierna gestart als hbo-verpleegkundige en coördinator zorg/welzijn binnen dezelfde locatie. Naast coördinerende taken was ik in de praktijk verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, innovatie, coördinatie van een leerafdeling en projectmatige werkzaamheden, zoals de implementatie van eHealth, ontwikkeling van een woonzorghoeve en hybride leeromgeving in Bocholtz. Hierbij heb ik kennis mogen maken met onderzoek en samengewerkt met de AWO Limburg. Van 2019-2021 heb ik de Master Gezondheidsinnovatie gevolgd en afgerond, waar ik onderzoek heb gedaan naar de beleefde ervaringen van zorgprofessionals met technologie in het zorgproces in de ouderenzorg. Ik ben opgeleid tot wondverpleegkundige (2017-2018) en heb een leiderschapstraject (2018-2020) en de leergang palliatieve zorg-interprofessioneel gevolgd (2022). Vanaf mijn afstuderen ben ik actief betrokken geweest als werkbegeleider voor studenten en gastdocent in het hoger onderwijs. Leren en ontwikkelen is een rode draad door mijn loopbaan in de ouderenzorg. 

  Contact: michael.breemen@zuyd.nl 

  Bea Diederen-van Weersch
  Ik werk als beleidsondersteunend medewerker bij Zuyd Hogeschool, Academie voor Ergotherapie en houd me voornamelijk bezig met de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten van ons lectoraat. Als spin in het web tussen de Zuyd onderzoekers c.q. lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik een en ander in goede banen te leiden.
  In september 2009 ben ik als managementassistente gestart bij het Lectoraat Technologie in de Zorg. Daarvoor was ik als secretaresse en projectassistente betrokken bij nationale en internationale projecten op het gebied van gezondheid, technologie en toegankelijkheid bij de Stichting Adelante, iRv - Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap en Vilans - Kenniscentrum in de Zorg. 

  Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdagochtend en woensdag

  Contact: bea.diederen@zuyd.nl

  Chloé Dreessen

  Sinds september 2023 ben ik als junior onderzoeker werkzaam bij het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Hier ondersteun ik binnen projecten rondom sociale robots, eetrobots en andere onderzoeksprojecten. In het domein gezondheidszorg en welzijn voel ik met name een grote passie voor de geestelijke gezondheidszorg. Mede door de toenemende vraag is het daarom ook interessant om te onderzoeken welke rol technologie hierin kan vervullen. Naast mijn werkzaamheden als junior onderzoeker bij het lectoraat ben ik als docent werkzaam binnen Zuyd Hogeschool. Hier ben ik betrokken bij het onderwijs van de opleiding ergotherapie, het interprofessioneel opleiden, afstuderen en studentbegeleiding. In 2021 heb ik mijn bachelor behaald van de opleiding ergotherapie Zuyd Hogeschool. Hierna heb ik in 2022 mijn master Health Education and Promotion behaald aan Maastricht University. Hierbij heb ik mijn kennis betreffende gezondheidsbevordering en daarbij horende gedragsverandering verbreed.

  Contact: chloe.dreessen@zuyd.nl


  Edith Hagedoren-Meuwissen
  Sinds 2014 werk ik als onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg met als aandachtsgebied informeren, adviseren en implementeren van ondersteunende technologie. Daarnaast ben ik docent bij de opleiding Ergotherapie, post-HBO en lid van het expertteam ondersteunende technologie van de opleiding. Ik ben betrokken bij diverse projecten. Steeds met de focus op het informeren, adviseren en implementeren van hulpmiddelen.  Enkele voorbeelden zijn:  www.hulpmiddelentips.nl, OMARM, COM en het daaruit voortvloeiende project Dyslexie Centraal. Verder word ik als extern ergonomisch adviseur voor de GGD Zuid Limburg gevraagd bij complexe problematiek bij individuele voorzieningen vanuit de WMO.

  Ik ben afgestudeerd als ergotherapeute aan Hogeschool Heerlen, de voorloper van Zuyd Hogeschool. In 2016 heb ik de Master Management van Verandering en Cultuur specialisatie Zorg en Welzijn afgerond. Van 1991 tot 1993 heb ik gewerkt als ergotherapeute in de ouderenzorg. Van 1993 tot 2007 was ik werkzaam bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap, waar ik me gespecialiseerd heb in onderzoek, advies en informatieverstrekking over de hulpmiddelenzorg. Na de fusie van het iRv tot Vilans ben ik onder andere projectleider geweest van de Vilans Hulpmiddelenwijzer en was ik betrokken bij het ontwikkelen van de RIFA (richtlijn indicatiestelling functiegerichte advisering).  

  Mijn missie is dat iedereen met een beperking het voor hem/haar meest geschikte hulpmiddel kan gebruiken om zo optimale zelfredzaamheid en participatie te bereiken. Zo kan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeteren, maar kan ook de zorgverlener ontlast worden en de zorg betaalbaar blijven. In januari 2022 ben ik gestart met een promotietraject met als onderwerp de doelmatigheid van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces voor aan-/uittrekhulpmiddelen voor therapeutisch elastische kousen. Dit promotietraject zal grotendeels uitgevoerd worden binnen het project #HASHTEK.

  Contact: edith.hagedoren@zuyd.nl

  Loek van der Heide
  Sinds 2010 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en ben ik verbonden aan de Academie Fysiotherapie. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in 2009 (algemene Gezondheidswetenschappen, master Bewegingswetenschappen). In 2017 ben ik gepromoveerd met het proefschrift getiteld: Dynamic arm supports; matching user needs and preferences with technology.

  Als docent begeleid ik afstudeerders bij de opleiding Fysiotherapie en de master Advanced Nursing Practice. Daarnaast ben ik betrokken bij het methodologie en statistiek onderwijs binnen het versnelde traject voor vwo’ers van de gezondheidszorg opleidingen. Als onderzoeker ben ik voornamelijk betrokken bij projecten op het gebied van de hulpmiddelenzorg. Bijvoorbeeld het project ergotherapie en 3D printen waarin we de mogelijkheden voor het 3D printen van hulpmiddelen verkennen. In december 2019 startte het project OMARM waarin we de kosten(effectiviteit) onderzoeken van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor arm- en handfunctie. Begin 2022 start het #HASHTEK project waarin we de verstrekking van hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutische elastische kousen optimaliseren en evalueren. Daarnaast ben ik sinds september 2019 onderdeel van het Smart Health Innovation Center (SHIC) binnen LIME. 

  Contact: loek.vanderheide@zuyd.nl 

  Jeanne Heijkers
  Sinds 2007 ben ik als docent/onderzoeker verbonden aan Zuyd Hogeschool voor de opleiding Ergotherapie en het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Van huis uit ben ik ergotherapeut en in 2007 afgestudeerd als gezondheidswetenschapper, afstudeerrichting arbeidsrehabilitatie. Het onderwerp van mijn afstudeerthesis betrof mensen met visuele beperkingen en factoren die een rol spelen bij arbeid.

  Ik heb ongeveer tien jaar als ergotherapeut gewerkt bij volwassenen in diverse werkvelden, in Nederland, Duitsland en de VS. Van 2000 tot 2007 was ik als adviseur in het kader van de WVG (later WMO) werkzaam bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Daarnaast was ik werkzaam als projectmedewerker in projecten die betrekking hadden op mensen met beperkingen en arbeid en/of het gebruik van hulpmiddelen. 

  Ontwikkelingen in technologie kunnen mensen met beperkingen meer mogelijkheden bieden, mits er een goede match gemaakt wordt en de technologie gebruiksvriendelijk is. Het is voor mij een uitdaging om de kennis over technologische ontwikkelingen toe te passen met als doel het leven van ouderen en mensen met een beperking te vergemakkelijken en de mogelijkheden te verkennen om hun functioneren uit te breiden. Daarnaast ligt de uitdaging in het onderwijzen van toekomstige professionals in techniek en zorg met als doel hen bewust te maken van de toekomstmogelijkheden die in deze onderwerpen liggen. Een mooi voorbeeld hiervan is de minor Designing Future Care, technology Aided, waarbij interprofessioneel samenwerken tussen zorg, technologie en design op het snijvlak van zorgtechnologie centraal staat. 

  Contact: jeanne.heijkers@zuyd.nl 

  Renee van den HeuvelRenée van den Heuvel 
  Na de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen en de Master Sports and Physical Activity Interventions ben ik in 2012 gestart bij Zuyd Hogeschool, in eerste instantie met werkzaamheden als junior onderzoeker voor diverse projecten van het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg.  In 2013 ben ik gestart met een promotieonderzoek rondom robots voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. In 2018 heb ik dit promotieonderzoek afgerond.

  Momenteel ben ik actief in zowel onderwijs als onderzoek bij Zuyd Hogeschool. In samenwerking met Adelante Zorggroep ben ik betrokken bij de coördinatie van het Revalidatie InnovatieLab (RIL). Binnen het RIL wordt gewerkt aan het bestendigen en verbeteren van de revalidatiezorg. Dit doen we door een inspirerende omgeving te creëren waarin zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen, bedrijven, onderzoekers, docenten en studenten interprofessioneel samenwerken op het gebied van revalidatiezorg, -onderwijs en -onderzoek.

  Ik ben daarnaast vanuit het lectoraat betrokken bij Crosscare en het ZIVRA project rondom arm-hand revalidatie middels VR voor hersenletsel patiënten. Mijn onderwijsactiviteiten zijn met name gekoppeld aan de opleiding Ergotherapie.

  Contact:  renee.vandenheuvel@zuyd.nl 

  Claire HuynenClaire Huijnen
  Eén van mijn drijfveren is om mensen in staat te stellen zoveel mogelijk uit zichzelf, hun omgeving en anderen te halen door te verbinden en te ondersteunen door middel van zorginnovaties. De combinatie van een achtergrond in psychologie (Universiteit Maastricht, 2000) en user system interaction (Technische Universiteit Eindhoven, 2002) stelt me in staat om vanuit de mens samen innovaties en interventies te ontwerpen en te implementeren in de dagelijkse (zorg)praktijk. Mijn proefschrift heb ik mogen schrijven over interventies gebruikmakende van sociale robotica (robot KASPAR) ter ondersteuning van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Eerder werkte ik aan projecten gericht op de integratie van robotica en domotica ten behoeve van zelfredzaamheid, autonomie en langer zelfstandig thuis wonen voor oudere mensen (met beginnende dementie).

  Binnen het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg ben ik betrokken bij het Free2Walk project (CrossCare) waarin we een innovatieve track en trace oplossing ontwikkelen voor jonge mensen met dementie die een drang hebben om zich buitenshuis vrij te kunnen bewegen. Verder continueer ik samen met verschillende speciaal onderwijs scholen en zorgorganisaties het werk voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, gebruikmakend van interventies met robot KASPAR. Daarnaast draag ik bij aan onderwijs en begeleid ik stagiaires en afstudeerders binnen de opleiding Healthcare Engineering, waarbij thema’s als serious gaming, virtual reality, robotica, 3D printing aan de orde van de dag zijn voor uiteenlopende doelgroepen en sectoren. 

  Contact: claire.huijnen@zuyd.nl

  Ramon JongenRamon Jongen 
  Sinds 2009 ben ik als docent verbonden aan Zuyd Hogeschool. In 2006 ben ik afgestudeerd aan de TU/e voor de masters Electrical Engineering, Applied Physics, Chemical Engineering en Onderwijskunde en heb tot 2009 als klinisch fysicus radiotherapie i.o. gewerkt bij MAASTRO Clinic in Maastricht. Hier heb ik mijn passie voor medische technologie in de breedte mogen vinden. Echter, met een nog grotere passie voor onderwijs was de weg naar Zuyd Hogeschool kort, waarbij ik binnen de vakgebieden elektrotechniek en werktuigbouwkunde, in 2016 samen verder gegaan als de opleiding Engineering, de medische technologie mocht gaan vormgeven, met dit keer vooral de toepassing in “Care” en niet in “Cure”. 

  Vanuit mijn brede achtergrond heb ik expertise in diverse technologieën en verzorg ik technisch onderwijs in de vakgebieden: beeld- & signaalverwerking, elektronica, dynamica, virtual reality, 3D printen, robotica en programmeren. Daarnaast begeleid ik studenten engineering bij stages en afstuderen, zowel intern als extern. Sinds 2019 mag ik als docent het team Ergotherapie versterken, waarbij ik binnen de opleiding vooral betrokken ben binnen het expertteam technologie. Tevens ben ik betrokken bij de (door)ontwikkeling van de minor Designing Future Care; Technology Aided, waarbij interprofessioneel samenwerken tussen zorg, technologie en design, op het snijvlak van zorgtechnologie centraal staat. Eveneens ben ik sinds 2019 betrokken bij het lectoraat als onderzoeker binnen projecten rondom het inzetten van Virtual Reality en 3D printen binnen de zorg. Het lectoraat beschikt dan ook over een eigen VR lab, waarbinnen het zelfs mogelijk is om tijdens een VR game emoties van spelers te meten. Samen met externe partijen, docenten en studenten pas ik bestaande technologie toe (en aan) om deze in te zetten ter bevordering van de autonomie van een client met een ondersteuningsvraag.

  Contact: Ramon.jongen@zuyd.nl 
   
  Jacqueline KurversJacqueline Kurvers
  Na een aantal jaren te hebben gewerkt voor de Gemeente Echt en de Rabobank ben ik in 2003 gestart als uitzendkracht op het opleidingssecretariaat bij de opleiding SPH in Sittard van Zuyd Hogeschool. Vanaf 2005 heb ik als projectassistente de overgang en fusie van de opleidingen SPH, CMV en MW naar de opleiding Social Work ondersteund. Vanaf 2007 was ik vooral werkzaam op het gebied van kwaliteitszorg en de ondersteuning van de teamleiders. Na een korte tussenstap bij de faculteit Beta in 2017-2018 ben ik sinds mei 2018 werkzaam als management assistent bij de Lectoraten Technologie in de zorg en het lectoraat Zorg op afstand, thans onderdeel van het lectoraat Wijkgerichte zorg en EIZT. Hier assisteer ik de lectoren en onderzoekers op secretarieel en administratief vlak. Daarnaast ben ik betrokken bij het transitiethema Participatie & Vitaliteit, een van de 4 transitiethema’s van Zuyd Hogeschool. 

  Contact: jacqueline.kurvers@zuyd.nl

  Monique Lexis
  Sinds mei 2011 ben ik werkzaam als senior docent/onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en bij de Master Advanced Nursing Practice. In 2003 heb ik de opleiding Ergotherapie (Zuyd Hogeschool) afgerond. Vervolgens heb ik Bewegingswetenschappen gestudeerd en afgerond aan Maastricht University in 2005. In 2006 ben ik gestart met promotieonderzoek bij de Universiteit Maastricht en heb ik de masteropleiding Epidemiologie aan het EMGO instituut Amsterdam afgerond (in 2009). Mijn promotie in 2011 was op het gebied van arbeidsepidemiologie, waarbij we in samenwerking met ABN AMRO Bank Nederland en Arbodienst Beter onderzoek hebben uitgevoerd naar preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij medewerkers met een hoog risico op verzuim en milde depressieve klachten. In dit onderzoek hebben we o.a. een screeningstool en een interventie ontwikkeld waarvan de effectiviteit is onderzocht in een gerandomiseerd experiment.

  In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar Zuyd Hogeschool, waarbij ik mij als docent bij de Master ANP bezighoud met de coördinatie van de eerstejaars module Kennis en Wetenschap 1 en wetenschapsonderwijs geef. Hieronder valt bijvoorbeeld masterthesisbegeleiding en CAT (Critical Appraisal of a Topic)-onderwijs. Daarnaast werk ik bij het lectoraat aan onderzoek en projecten op het gebied van (door)ontwikkeling, evaluatie en implementatie van ondersteunende technologie in de zorg. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Ergotherapie en DIY-technologie’ waarin gewerkt wordt aan de ontwikkeling en evaluatie van een procesbeschrijving voor 3D printen voor ergotherapeuten werkzaam in de revalidatie, inclusief een toolbox ter ondersteuning van het proces en de samenwerking met 3D print experts. Nieuwe ontwikkelingen in 3D print technologie maken het mogelijk om op maat gemaakte hulpmiddelen te ontwerpen en maken voor en samen met cliënten.

  Contact: monique.lexis@zuyd.nl 

  Uta RoentgenUta Roentgen
  Sinds september 2009 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Daarnaast ben ik docent bij de academie Ergotherapie (Bachelorstudiengang) en de Master Advanced Nursing Practice. Mijn expertise ligt op het gebied van hulpmiddelen.

  In 2000 heb ik mijn opleiding Ergotherapie (Hogeschool Limburg) afgerond en daarna gewerkt als ergotherapeut, eerst in een revalidatiecentrum en later in een verpleeg- en verzorgingshuis. In 2007 heb ik de studie Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting GVO) aan de Universiteit Maastricht afgerond en ben in 2013 gepromoveerd. Mijn promotieonderzoek was gericht op elektronische mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking.

  In huidige projecten staat het optimaliseren van de verstrekking, het bieden van toegankelijke en objectieve informatie over en het evalueren van de effecten van ondersteunende technologie centraal.
  Contact: uta.roentgen@zuyd.nl 

  Karin Slegers
  Als cognitief psycholoog en design-onderzoeker ben ik vooral geïnteresseerd in de relatie tussen mens en technologie en de rol die technologie speelt in ons leven. Zo ging mijn proefschrift over de vraag of het leren gebruiken van computers gezonde ouderen kan helpen om langer (mentaal) fit te blijven. Momenteel houd ik me vooral bezig met het mensgerichte ontwerpen van technologie: hoe kunnen we producten zo ontwerpen dat deze echt een zinvolle meerwaarde vormen voor mens en maatschappij? Mijn onderzoek gaat vaak over nieuwe technologische toepassingen in de zorg, zoals het 3D-printen van hulpmiddelen in de ergotherapie, toegankelijke gezondheidsdata in elektronische patiëntendossiers, (automatische) beeldbeschrijvingen voor mensen met visuele beperkingen of afstandsonderwijs voor langdurig zieke kinderen. Ik ben daarbij vooral geïnteresseerd in methoden voor het betrekken van eindgebruikers in het ontwerpproces, oftewel human-centered design of codesign.
   
  Sinds 2021 werk ik bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Verder speel ik een rol in het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) van Zuyd Hogeschool, waar ik me bezighoud met onderzoek gericht op nieuwe technologieën zoals virtual reality, robotica, 3D-printen, kunstmatige intelligentie, etc. In dit onderzoek werken docenten, onderzoekers en studenten van Zuyd samen met zorgorganisaties en technologiebedrijven aan de ontwikkeling van vernieuwende zorgtoepassingen.

  Contact: karin.slegers@zuyd.nl 

  Jos Wetzels
  In 1987 heb ik mijn Anesthesie Verpleegkundige diploma behaald bij Hogeschool Zuyd. Na de narcose tijd in ziekenhuis Sittard opende ik mijn ogen voor de medisch commerciële wereld en heb ik bij verschillende bedrijven mogen meewerken om innovaties op de markt te krijgen. Bij Boston Scientific heb ik leiding mogen geven aan een team van meer dan 100 onderzoeksmedewerkers over de hele wereld. Veel gereisd en veel gezien. De uitdaging was om de neuzen van mensen uit verschillende landen, een verschillende achtergrond en instelling, dezelfde kant op te krijgen om uiteindelijk de onderzoeksresultaten te kunnen delen op medische congressen. Een heerlijke tijd. Daarna ben ik bij Brightlands en Zuyd Hogeschool aan de slag gegaan omdat ik ervan overtuigd ben dat de Euregio heel wat te bieden heeft. Kennisinstituten verbinden aan de commerciële wereld, ondersteund door gelden uit Brussel of van private investors en zo innovaties naar de markt brengen, was de uitdaging. 

  Een fietsongeluk in 2016 met een dwarslaesie tot gevolg heeft even een halt toegeroepen aan bovenstaande activiteiten. Na mijn revalidatie in Adelante moest ik mijn dagen anders gaan invullen en medio 2018 kwam ik in contact met EIZT. Ik neem mijn professionele expertise en mijn expertise als ervaringsdeskundige mee in de samenwerking met de medewerkers van het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en de studenten van Zuyd in diverse projecten (bijv. over inzet van VR of 3D printing in de revalidatie). Daar ben ik erg dankbaar voor. Ik krijg energie van de Zuyd projecten en wil die energie blijven overdragen aan de project medewerkers en studenten want ik ben ervan overtuigd dat we samen heel veel innovaties met zorgtechnologie naar de mensen die dat nodig hebben kunnen brengen. 

  Contact: Jos.wetzels@zuyd.nl | josonthemove.nl/

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Actuele projecten

  • HuPHub (+ Hulpmiddelen Printen Hub) | lees meer
  • Wolk: Een pilot naar de meerwaarde van de WOLK airbag bij thuiswonende ouderen | lees meer

  • Eet-Ze! EET-ZE! Economische evaluatie van technologie voor zelfstandig eten | lees meer

  • Academische Werkplaats Hulpmiddelen – Zelfredzaamheid | lees meer
  • Crosscare 2.0 | lees meer
  • Experience matters | lees meer
  • Fellowship Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis | lees meer
  • KASPAR komt in actie | lees meer
  • OTHER | lees meer
  • Sociale robotica bij mensen met verstandelijke beperking | lees meer
  • Sociale Robots in de VG sector | lees meer

  Afgeronde projecten

 • Onderwijs en scholing

  Onderwijs
  Het lectoraat levert een zichtbare bijdrage aan het onderwijsproces van studenten. In de onderzoeks- en innovatieprojecten worden kennis, diensten en producten ontwikkeld, die via colleges, minoren en afstudeeropdrachten bijdragen aan curricula en uitdagende leeromgevingen zoals communities of practice en living labs. Het lectoraat is kartrekker van de minor Designing Future care, technology Aided. Onderzoekers zijn met name betrokken bij het onderwijs van de bachelor opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Engineering en Communication and Multimedia Design. Verder hebben diverse onderzoekers een essentiële rol binnen de Master Advanced Nursing Practice en de Master Gezondheidsinnovatie.

  Ook zijn studenten van MBO’s en diverse universiteiten betrokken bij onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Lees het artikel over de samenwerking tussen Zuyd en Adelante (Dagblad de Limburger, 29 december 2021).

  Scholing
  Medewerkers van het lectoraat verzorgen de volgende post HBO cursussen:

  • Post-HBO Technology

  Toepassingen van ondersteunende technologie die aan bod komen zijn: hulpmiddelen, domotica, robotica, virtual en augmented reality, apps, serious gaming en 3D printen.

  De cursus is een samenwerking van de opleidingen Ergotherapie van Zuyd Hogeschool en Hogeschool van Amsterdam en wordt aangeboden via de Ergoacademie.

  Meer informatie: https://info.ergotherapie.nl/cursus/cursus-technologie-wat-kun-je-ermee

 • Uitgelicht

  Onderzoeksproject ZIVRA

  Heel mooi nieuws: onze aanvraag (RAAK-publiek) voor het onderzoeksproject ZIVRA is positief beoordeeld en gehonoreerd door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA! Vanaf 1 oktober 2024 onderzoeken we met onderstaande partners hoe revalidanten na een beroerte zelfstandig arm- en handvaardigheden kunnen trainen met extended reality (XR).

  Belangrijke vragen die we in project willen beantwoorden gaan over inzicht van ergo- en fysiotherapeuten in de kwaliteit van oefenen van hun cliënten (Welke meetinstrumenten en sensoren kunnen hierbij helpen? Hoe kunnen gemeten gegevens begrijpelijk en inzichtelijk worden verzameld, geanalyseerd en teruggekoppeld?). Ook onderzoeken we wat er nodig is voor therapeuten om XR voor zelfstandig oefenen een vaste plek te geven in de dagelijkse revalidatiezorg.

  Verbindend actie-onderzoek DIY technologie

  Artikel in de nieuwsbrief van SIA van juni 2023 over de toekenning van de RAAK award aan het project Ergotherapie en DIY-technologie. 

  Project Ergotherapie en DIY-technologie in de prijzen

  Het onderzoeksproject ‘Ergotherapie en DIY-technologie’ onder leiding van Ramon Daniels en Monique Lexis heeft de RAAK-award gewonnen! Het project ging er met de vakjuryprijs vandoor die werd uitgereikt tijdens het jaarcongres van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in Leiden op 17 november jl. De RAAK-award geldt als de belangrijkste prijs in Nederland voor praktijkgericht onderzoek.

  Neem voor meer info contact op met monique.lexis@zuyd.nl 

  Samenwerking onderwijs in Zuid-Limburg is schoolvoorbeeld

  Artikel naar aanleiding van het werkbezoek van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf, Dagblad De Limburger, 24 mei 2022

  Krijgt de 3D printer een vaste plek in revalidatiecentra?

  Artikel Revalidatiemagazine, april 2022 over het onderzoek 3D printen 

  EIZT, platform voor technologie en eHealth

  Het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) is het Zuyd-brede platform gericht op technologie en eHealth in zorg en welzijn, waaraan diverse lectoraten en opleidingen hun bijdrage leveren. Bezoek de nieuwe website van EIZT www.eizt.nl. Deze factsheet geeft de kern van EIZT weer.

  Sociale Robots in de prijzen

  Het project Sociale robots in de zorg van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg heeft de publieksprijs van de SIA RAAK-award gewonnen. De onderzoekers van Zuyd Hogeschool, verbonden aan het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Techniek (EIZT), waren in Nieuwegein om de prijs in ontvangst te nemen. Naast de publieksprijs won Sociale robots in de zorg ook de derde prijs bij de jury. Bekijk de NPO2 documentaire.

  Hulpmiddelentips.nl

  Hulpmiddelentips.nl is eigendom van de Academie Ergotherapie van  Zuyd Hogeschool en wordt onderhouden door onderzoekers/ergotherapeuten van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg, hierbij ondersteund door studenten van de opleiding Ergotherapie. Hulpmiddelentips.nl is een onafhankelijk informatiesysteem voor alle mensen die nieuwsgierig zijn naar comfortproducten en hulpmiddelen die hun leven aangenamer kunnen maken. Hulpmiddelentips.nl is speciaal gemaakt voor ouderen, mensen met beperkingen en chronisch zieken en hun naasten. Via Hulpmiddelentips.nl krijgen mensen volledige en onafhankelijke informatie, zodat er zelf gemakkelijker keuzes gemaakt kunnen worden. Zo kan men langer zelfstandig functioneren en hoeft men minder snel hulp van professionals in te roepen.

  Podcast

  Als lector Ondersteunende Technologie in de Zorg werkt Ramon Daniëls met de studenten en verschillende lectoraten aan slimme producten en oplossingen, om zo mensen beter, langer en prettiger (soepeler) te kunnen laten leven en wonen. Een dragend lectoraat binnen het transitiethema Gezonde Samenleving, want zorgen voor elkaar is technischer dan je denkt. 

  Zorginnoveren lukt uitstekend zonder Willie Wortel

  Zorginstelling Sevagram heeft een duidelijke visie op innovatie. De organisatie kent zelfs een eigen zorgplatform. In dit artikel in Nummer1 gaat lector Ramon Daniëls samen met programmamanager Tim van Geijn in op de visie van Sevagram op innoveren. 

  SmartGlass implementatie: Geleerde lessen in langdurige ouderenzorg

  De SmartGlass (slimme bril) biedt de mogelijkheid om mee te kijken door de ogen van een collega en op afstand met elkaar te communiceren (‘beeldbellen met de handen vrij’). De aanname is dat hierdoor mogelijk minder gereisd hoeft te worden en dat de beschikbare zorgcapaciteit flexibeler kan worden ingezet. In dit artikel delen we de ‘lessons learned’ over de factoren die implementatie van de SmartGlass op de werkvloer beïnvloedden en het perspectief van managers en projectleiders op de businesscase.

  Video's Omarm

  In het kader van het project OMARM waren drie armondersteuning gebruikers bereid om te vertellen over hun ervaringen. Hiervan zijn 3 video’s gemaakt voor toekomstige gebruikers en voor onderwijsdoeleinden. Deze video’s worden onder andere verspreid via de Vilans Hulpmiddelenwijzer/oriëntatiehulp, via social media, en aangeboden aan spierziekten Nederland.

  1. Madelon
  2. Hanneke
  3. Marit

  Back to the Future - Column

  Het lectoraat schrijft in alle oneven nummers van Ergotherapie Magazine een column over de ontwikkelingen in de zorgtechnologie.

  Levensloopbestendig wonen

  Lees hier meer achtergrondinfo over het project Levensloopbestendig wonen.

  3D printen en de mogelijkheden in de praktijk

  Op de website Hulpmiddelentips.nl vind je een verzameling van hulpmiddelen die je zelf kunt maken, compleet met ontwerptekening. 

  Dyslexiehulpmiddelen

  In 2020 is de methodiek COM en de website dyslexiehulpmiddelen verder ontwikkeld binnen het  Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (2017-2021) en is de website gekoppeld met www.dyslexiecentraal.nl. Op de website dyslexiehulpmiddelen vind je alles wat nodig is om de methodiek COM toe te passen in de praktijk.

 • Nieuwsbrief

  Het lectoraat publiceert met enige regelmaat nieuwsbrieven. In ons archief vindt u alle nieuwsbrieven.

 • Publicaties en kennisproducten

  Studiejaar 2022-2023

  Wetenschappelijke publicaties
   

  Vakpublicaties

Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg 
Locatie Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen