Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Ondersteunende Technologie in de Zorg

Technologie is een van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg in een arbeidsmarkt met een tekort aan zorgpersoneel. Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg draagt bij aan het ontwerpen, evalueren en implementeren van technologische innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorg- en welzijnsinstellingen, professionals, bedrijven, en cliënten voeren we onderzoeks- en innovatieprojecten uit. We zijn (mede)kartrekkers van living labs in de revalidatie, ouderenzorg, VG sector en scholen. Samen met deze stakeholders werken duurzaam samen aan nieuwe technologie. Resultaten vertalen we naar het onderwijs en naar de praktijk. Het doel is steeds de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te ondersteunen met technologie, die soms door de cliënt en soms door de zorgprofessional gebruikt wordt.

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met andere academies van Zuyd en is een van de vier lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

 • Over de lector

  Ramon Daniels

  Sinds 1 januari 2017 is Ramon Daniels lector van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Op 16 maart 2018 werd dr. Ramon Daniels geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Susy Braun en dr. Erik van Rossum. Bekijk hier hun rede “Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg” (pdf). Ramon werkte tot 1994 als ergotherapeut en adviseur hulpmiddelen/woningaanpassingen bij Revalidatiecentrum Amsterdam. Van 1995 tot 2004 was hij als docent verbonden aan de opleiding Ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam en als projectleider betrokken bij de European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). In 2001 rondde hij de European Master of Science in Occupational Therapy af.

  Eind 2003 stapte Ramon Daniels over naar Zuyd Hogeschool te Heerlen. Daar combineerde hij onderwijs en coördinatie van onderwijs met managementtaken in het kernteam en een aanstelling bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch zieken. Vanuit deze kenniskring begon hij in 2006 een parttime promotietraject aan de Universiteit Maastricht. Onderwijs, management en promotieonderzoek werden aangevuld met diverse andere projecten, zoals de ontwikkeling van het Gezond Actief Ouder Worden programma. Het promotieonderzoek naar een eerstelijns interdisciplinair interventieprogramma voor kwetsbare ouderen eindigde in 2011.

  Daarna was Ramon Daniels projectleider Ontwikkeling, coördinator en docent bij de masteropleiding Innovation in Complex Care en projectleider van diverse RAAK projecten (Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerstelijnszorg; Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers; Levensloopbestendig wonen). Sinds januari 2017 is hij lector Ondersteunende Technologie in de Zorg en als lid van de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) Zuid-Limburg verbonden aan ouderenzorgorganisatie Sevagram. De focus van werkzaamheden bij AWO en Sevagram betreft zorgtechnologie en “innovation-readiness van zorgorganisaties”. Daarnaast is Ramon lid van het bestuur van de Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE).

  Contact: ramon.daniels@zuyd.nl

 • Over de leden

  Het lectoraat bestaat uit onderstaande leden.

  • Bea Diederen 
  • Edith Hagedoren 
  • Loek van der Heide 
  • Jeanne Heijkers 
  • Renée van den Heuvel 
  • Claire Huijnen 
  • Jacqueline Kurvers
  • Monique Lexis 
  • Uta Roentgen 
  • Paulette Wauben 

  Bea Diederen-van Weersch
  Ik werk ik als beleidsondersteunend medewerker bij Zuyd Hogeschool, Academie voor Ergotherapie en houd ik me voornamelijk bezig met de financiële, administratieve en personele zaken die aan de orde zijn binnen de onderzoeksprojecten van onze lectoraten. Als spin in het web tussen de Zuyd onderzoekers cq. lectoren, de ondersteunende diensten van Zuyd en de externe partners die deelnemen aan de projecten probeer ik een en ander in goede banen te leiden.

  In september 2009 ben ik als managementassistente gestart bij het Lectoraat Technologie in de Zorg. Daarvoor was ik als secretaresse en projectassistente betrokken bij nationale en internationale projecten op het gebied van gezondheid, technologie en toegankelijkheid bij de Stichting Adelante, iRv - Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap en Vilans - Kenniscentrum in de Zorg. 

  Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdagochtend en woensdag

  Contact: bea.diederen@zuyd.nl


  Edith Hagedoren-Meuwissen
  Sinds 2014 werk ik bij Zuyd Hogeschool als onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg met als aandachtsgebied informeren, adviseren en implementeren van ondersteunende technologie. Daarnaast werk ik als docent bij de opleiding Ergotherapie en post-HBO. Ik ben lid van het expertteam ondersteunende technologie van de opleiding. Ik ben betrokken bij diverse projecten. Steeds met de focus op het informeren, adviseren en implementeren van hulpmiddelen.  Enkele voorbeelden zijn:  www.sjoboks.nl , OMARM, COM en het daaruit voortvloeiende project Dyslexie Centraal. Tot slot word ik als extern ergonomisch adviseur voor de GGD Zuid Limburg gevraagd bij complexe problematiek bij individuele voorzieningen vanuit de WMO.

  Ik ben afgestudeerd als ergotherapeute aan Hogeschool Heerlen, de voorloper van Zuyd Hogeschool. In 2016 heb ik de Master Management van Verandering en Cultuur specialisatie Zorg en Welzijn afgerond. Van 1991 tot 1993 heb ik gewerkt als ergotherapeute in de ouderenzorg. Van 1993 tot 2007 was ik werkzaam bij het iRv, het kenniscentrum voor revalidatie den handicap, waar ik me gespecialiseerd heb in onderzoek, advies en informatieverstrekking over de hulpmiddelenzorg. Na de fusie van het iRv tot Vilans ben ik onder andere projectleider geweest van de Vilans Hulpmiddelenwijzer en was ik betrokken bij het ontwikkelen van de RIFA (richtlijn indicatiestelling functiegerichte advisering).  

  Mijn missie is dat iedereen met een beperking het voor hem/haar meest geschikte hulpmiddel kan gebruiken om zo optimale zelfredzaamheid en participatie te bereiken. Zo kan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeteren, maar kan ook de zorgverlener ontlast worden en de zorg betaalbaar blijven.  

  Contact: edith.hagedoren@zuyd.nl


  Loek van der Heide
  Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in 2009 (algemene Gezondheidswetenschappen, master Bewegingswetenschappen). Sinds 2010 ben ik werkzaam bij het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg, inmiddels als docent onderzoeker. In 2017 ben ik gepromoveerd met het proefschrift getiteld: Dynamic arm supports; matching user needs and preferences with technology. 

  Als docent begeleid ik afstudeerders bij de opleiding Fysiotherapie, Ergotherapie en de master Advanced Nursing Practice. Daarnaast ben ik betrokken bij het methodologie en statistiek onderwijs binnen het verkorte traject voor vwo’ers van de gezondheidszorg opleidingen. Als onderzoeker ben ik voornamelijk betrokken bij projecten waarin we bedrijven ondersteunen bij de doorontwikkeling van innovaties door input te verzamelen in een proeftuinsetting. Inhoudelijk gaat het hierbij om innovaties als revalidatie technologie (I2-CoRT), robotica (proeftuin robotica langdurige zorg), of zorginnovatie algemeen (CrossCare). Ook maak ik sinds september 2019 onderdeel uit van het LIME portal team. Daarnaast startte in december 2019 het project OMARM waarin we de kosten(effectiviteit) onderzoeken van een geoptimaliseerd verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor arm- en handfunctie. Een uitdagend project dat een vervolg is op mijn promotieonderzoek.

  Contact: loek.vanderheide@zuyd.nl


  Jeanne Heijkers
  Sinds 2007 ben ik als docent/onderzoeker verbonden aan Zuyd, voor de opleiding ergotherapie en de kenniskring Technologie in de Zorg. Van huis uit ben ik ergotherapeut en in 2007 afgestudeerd als gezondheidswetenschapper, afstudeerrichting arbeidsrehabilitatie. Het ontwerp van mijn afstudeerthesis betrof mensen met visuele beperkingen en factoren die een rol spelen bij arbeid. Ik heb ongeveer tien jaar als ergotherapeut gewerkt bij volwassenen in diverse werkvelden, in Nederland, Duitsland en de VS. Van 2000 tot 2007 was ik als adviseur in het kader van de WVG (later WMO) werkzaam bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Daarnaast was ik werkzaam als projectmedewerker in projecten die betrekking hadden op mensen met beperkingen en arbeid en/of het gebruik van hulpmiddelen. 

  Ontwikkelingen in technologie kunnen mensen met beperkingen meer mogelijkheden bieden, mits er een goede match gemaakt wordt en de technologie gebruiksvriendelijk is. Het is voor mij een uitdaging om de kennis over technologische ontwikkelingen toe te passen met als doel het leven van ouderen en mensen met een beperking te vergemakkelijken en de mogelijkheden te verkennen om hun functioneren uit te breiden. Daarnaast ligt de uitdaging in het onderwijzen van toekomstige professionals in techniek en zorg met als doel hen bewust te maken van de toekomstmogelijkheden die in deze onderwerpen liggen.

  Contact: jeanne.heijkers@zuyd.nl


  Renee van den HeuvelRenée van den Heuvel
  Na de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen en de Master Sports and Physical Activity Interventions ben ik in 2012 gestart bij Zuyd Hogeschool. 

  Ik ben begonnen als trainee via het traineeship Jump Start en heb gewerkt voor diverse projecten op het gebied van technologie in de zorg. In 2013 ben ik gestart met een promotieonderzoek rondom robots voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. In 2018 heb ik dit promotieonderzoek afgerond. Momenteel ben ik bezig het opzetten van een Living lab rondom participatie en vitaliteit van kinderen met en zonder beperkingen. Samen met partners uit onderwijs, praktijk en onderzoek zetten we een duurzame samenwerking op rondom dit thema.  

  Naast mijn werkzaamheden als onderzoeker ben ik ook werkzaam als docent bij de opleiding ergotherapie en als Lecturer Practitioner bij het M-ZIC in samenwerking met Adelante Zorggroep.  

  Contact:  renee.vandenheuvel@zuyd.nl 


  Claire HuynenClaire Huijnen
  Eén van mijn drijfveren is om mensen in staat te stellen zoveel mogelijk uit zichzelf, hun omgeving en anderen te halen door te verbinden en te ondersteunen door middel van zorginnovaties. De combinatie van een achtergrond in psychologie (Universiteit Maastricht, 2000) en user system interaction (Technische Universiteit Eindhoven, 2002) stelt me in staat om vanuit de mens samen innovaties en interventies te ontwerpen en implementeren in de dagelijkse (zorg)praktijk.

  Mijn proefschrift heb ik mogen schrijven over interventies gebruikmakende van sociale robotica (robot KASPAR) ter ondersteuning van kinderen met een autisme spectrum stoornis. Eerder werkte ik aan projecten gericht op de integratie van robotica en domotica ten behoeve van zelfredzaamheid, autonomie en langer zelfstandig thuis wonen voor oudere mensen (met beginnende dementie). Binnen het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg ben ik betrokken bij het Free2Walk project (CrossCare) waarin we een innovatieve track en trace oplossing ontwikkelen voor jonge mensen met dementie die een drang hebben om zich buitenshuis vrij te kunnen bewegen. Verder continueer ik samen met verschillende speciaal onderwijs scholen en zorgorganisaties het werk voor kinderen met een autisme spectrum stoornis, gebruikmakend van interventies met robot KASPAR. Daarnaast draag ik bij aan onderwijs en begeleid ik stagiaires en afstudeerders binnen de opleiding Healthcare Engineering, waarbij thema’s als serious gaming, virtual reality, robotica, 3D printing aan de orde van de dag zijn voor uiteenlopende doelgroepen en sectoren. 

  Contact: claire.huijnen@zuyd.nl
   
  Jacqueline KurversJacqueline Kurvers
  Na een aantal jaren te hebben gewerkt voor de Gemeente Echt en de Rabobank ben ik in 2003  gestart als uitzendkracht op het opleidingssecretariaat bij de opleiding SPH in Sittard van Zuyd Hogeschool. Vanaf 2005 heb ik als project assistent de overgang en fusie van de opleidingen SPH, CMV en MW naar de opleiding Social Work ondersteund. Vanaf 2007 was ik vooral werkzaam op het gebied van kwaliteitszorg en de ondersteuning van de teamleiders. Na een korte tussenstap bij de faculteit Beta in 2017-2018 ben ik sinds mei 2018 werkzaam als management assistent bij de Lectoraten Technologie in de zorg en het lectoraat Zorg op afstand, thans onderdeel van het lectoraat Wijkgerichte zorg en EIZT. Hier assisteer ik de lectoren en onderzoekers op secretarieel en administratief vlak. Daarnaast ben ik betrokken bij het transitiethema Participatie & Vitaliteit, een van de 4 transitiethema’s van Zuyd Hogeschool. 

  Expertise: Redigeren van teksten, verslaglegging, Questback. 

  Contact: jacqueline.kurvers@zuyd.nl


  Monique Lexis
  Ik ben werkzaam als docent/senior onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en bij de Master Advanced Nursing Practice en Master Innovation in Complex Care. 

  Ik heb expertise en ervaring op het gebied van o.a. wetenschappelijk (evaluatie) onderzoek, epidemiologie, technologie, bewegen. Binnen Zuyd houd ik mij o.a. bezig met wetenschapsonderwijs zoals masterthesisbegeleiding en CAT (Critical Appraisal of a Topic)-onderwijs en onderzoek op het gebied van ontwikkeling, evaluatie van ondersteunende technologie in de zorg, zoals robotica ter ondersteuning van de zorg en onderwijs van kinderen met beperking en een beslissingsondersteunende methodiek ter ondersteuning van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

  In 2003 heb ik de opleiding ergotherapie (Zuyd Hogeschool) afgerond. Vervolgens  bewegingswetenschappen gestudeerd en afgerond aan Maastricht University in 2005. In 2006 gestart met promotieonderzoek bij UM en de opleiding epidemiologie (EMGO instituut Amsterdam, afgerond in 2009). Mijn promotie was op het gebied van arbeidsepidemiologie, waarbij in samenwerking met ABN AMRO Bank Nederland en Arbodienst Beter onderzoek is uitgevoerd naar de preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij medewerkers met een hoog risico op verzuim en met depressieve klachten.

  Contact: monique.lexis@zuyd.nl

  Uta RoentgenUta Roentgen
  Sinds september 2009 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Daarnaast ben ik docent bij de faculteit Gezondheidszorg, opleiding ergotherapie (Bachelorstudiengang). Sinds 2017 werk ik daarnaast een dag per week bij de afdeling Expertise, Innovatie & Kennis (EIK) van de Robert Coppes Stichting in Vught. Mijn expertise ligt op het gebied van hulpmiddelen. 

  In 2000 heb ik mijn opleiding ergotherapie (Hogeschool Limburg) afgerond en daarna gewerkt als ergotherapeut, eerst in een revalidatiecentrum en later in een verpleeg- en verzorgingshuis. In 2007 heb ik de studie Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting GVO) aan de Universiteit Maastricht afgerond en ben in 2013 gepromoveerd. Mijn promotieonderzoek was gericht op elektronische mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en in huidige projecten staat het optimaliseren van de verstrekking, het bieden van toegankelijke en objectieve informatie en het evalueren van de effecten van ondersteunende technologie centraal. 

  Contact: uta.roentgen@zuyd.nl


  Paulette Wauben-Penris
  Sinds april 2014 werk ik bij EIZT, eerst gedetacheerd vanuit LIOF en sinds november 2015 bij Zuyd. Het CrossCare project, waarbij bedrijven ondersteund worden bij het testen en doorontwikkelen van hun product voor de zorg, is mijn eerste aandachtsgebied. 

  Het belangrijkste doel dat ik in mijn werk stel is om de verschillende werelden van onderzoek, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid met elkaar te verbinden om te komen tot nieuwe product-markt combinaties, die oplossingen bieden voor reële problemen in de zorg. Ik draag daaraan bij middels mijn opleiding en werkervaring en mijn specifieke kennis van de infrastructuur en de gangbare processen binnen de diverse domeinen. 

  Ik ben opgeleid en gepromoveerd als celbioloog (1988), en na het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heb ik gewerkt in de farma industrie (Gist brocades en Yamanouchi Europe). Vervolgens heb ik bij het Integraal Kankercentrum Limburg veel geleerd over hoe de zorg werkt. Bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF heb ik een groot netwerk opgebouwd in Life Sciences & Health, en met name ook bedrijven in deze sector leren kennen.

  Contact: paulette.wauben@zuyd.nl

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Projecten

  • Bevorderen van innovaties rondom revalidatietechnologie | Barbara Piskur | lees meer 

  • Crosscare | Paulette Wauben | lees meer

  • EIZT Living Lab Kinderen | Renée van den Heuvel | lees meer

  • Ergotherapie en 3D Printen | Monique Lexis en Edith Hagedoren | lees meer
  • Exoskelet in de ouderenzorg | Uta Roentgen | lees meer
  • KASPAR komt in actie | Claire Huijnen | lees meer
  • Langer Thuis Eygelshoven Kerkrade | Jeanne Heijkers | lees meer
  • Mentality - Dementievriendelijke gemeenschappen | Monique Lexis | lees meer
  • OMARM - optimalisering verstrekkingsproces hulpmiddelen arm-hand functie | Loek van der Heide | lees meer
  • PsyMate voor personen met een visuele beperking | Uta Roentgen | lees meer
  • Smart Glass | Monique Lexis en Jeanne Heijkers | lees meer
  • Technology in Healtcare Education | Monique Lexis| lees meer 
  • Telerevalidatie bij Sevagram | Ramon Daniels | lees meer
  • Vergroten van welzijn met virtuele omgevingen | Manon Verdonschot | lees meer

Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg 
Locatie Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen