Zuyd Onderzoek: Lectoraten
Onderzoek van Zuyd

Ondersteunende Technologie in de Zorg

Het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg wil actief bijdragen aan innovaties in de langdurende zorg. Samen met zorginstellingen, professionals, bedrijven, cliënten van zorg- en kennisinstellingen doen we onderzoek en voeren we innovatieprojecten uit. De resultaten daarvan vertalen we naar het onderwijs en naar de praktijk van de zorg.  Alle projecten gaan over de toepassing van technologie in de (langdurende) zorg. Technologie is immers een van de oplossingsrichtingen om in de naaste toekomst te kunnen voldoen aan de sterk groeiende behoefte aan zorg, in een arbeidsmarkt met te weinig mensen voor de zorg.  Het doel is steeds de kwaliteit en efficiëntie van de zorg te ondersteunen met technologie, die soms door de cliënt en soms door de zorgprofessional gebruikt wordt.

Gezamenlijke inauguratie

Op vrijdag 16 maart 2018 werd dr. Ramon Daniëls geïnstalleerd als lector in een gezamenlijke inauguratie met dr. Susy Braun en dr. Erik van Rossum. Hun rede als titel: 'Vitaliteit en participatie van burgers in Zuid-Limburg'. 

Bekijk de rede (pdf)

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met andere faculteiten van Zuyd en is een van de vijf lectoraten gebaseerd op de programmalijnen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT). Op de website van EIZT vindt u meer informatie over deze projecten.

 • Over de lector

  Ramon Daniëls

  Per 1 januari 2017 is Ramon Daniëls benoemd als lector van het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. 

  Ramon Daniëls werkte tot 1994 als ergotherapeut en adviseur hulpmiddelen/woningaanpassing bij Revalidatiecentrum Amsterdam. Van 1995 tot 2004 was hij als docent verbonden aan de opleiding ergotherapie van de Hogeschool van Amsterdam, en betrokken als projectleider bij de European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). In 2001 rondde hij de European Masters of Science in Occupational Therapy af.

  Eind 2003 stapte Ramon Daniëls over naar Zuyd Hogeschool te Heerlen. Daar combineerde hij onderwijs en coördinatie van onderwijs met managementtaken in het kernteam en een aanstelling bij het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch zieken. Vanuit deze kenniskring begon hij in 2006 een parttime promotietraject aan de Universiteit Maastricht. Onderwijs, management en promotieonderzoek werden aangevuld met diverse andere projecten, zoals de ontwikkeling van het Gezond Actief Ouder Worden programma. Het promotieonderzoek naar een eerste lijns interdisciplinair interventieprogramma voor kwetsbare ouderen eindigde in 2011.

  Daarna was Ramon Daniëls projectleider ontwikkeling, coördinator en docent bij de masteropleiding Innovation in Complex Care en projectleider van diverse RAAK projecten (Naar interdisciplinaire zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijnszorg; Optimale Maatschappelijke Ondersteuning van Burgers; Levensloopbestendig wonen). Sinds januari 2017 is hij lector Ondersteunende Technologie in de Zorg en als lid van de Academische Werkplaats Ouderenzorg van de Universiteit Maastricht verbonden aan ouderenzorgorganisatie Sevagram. Als hoofddocent bij de opleiding ergotherapie werkt hij met studenten aan afstudeerprojecten over zorgtechnologie en levensloopbestendig wonen. Hij is hoofdredacteur van Ergotherapie Wetenschap.

  Contact: ramon.daniels@zuyd.nl
   

 • Over de leden

  Het lectoraat bestaat uit onderstaande leden.

  • Sandra Bedaf  
  • Bea Diederen 
  • Edith Hagedoren 
  • Loek van der Heide 
  • Jeanne Heijkers 
  • Renée van den Heuvel 
  • Claire Huijnen 
  • Rianne Jansens 
  • Jacqueline Kurvers
  • Monique Lexis 
  • Uta Roentgen 
  • Paulette Wauben 

  Sandra Bedaf
  Sinds oktober 2011 ben ik werkzaam als junior onderzoeker bij het lectoraat Technologie in de Zorg. Bij het lectoraat houd ik mij bezig met het ACCOMPANY-project waar de ontwikkeling van een robot die ouderen kan ondersteunen centraal staat. Dit project vormt ook de basis voor mijn promotieonderzoek. 

  In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft met de master Design for Interaction gecombineerd met de specialisatie Medisign. Tijdens deze master heb ik me gespecialiseerd in het gebruikersonderzoek en het ontwerpen van producten binnen de medische sector. Hieraan voorafgaand voltooide ik de bachelor Industrieel Ontwerpen in Delft.

  Contact: sandra.bedaf@zuyd.nl
   

  Bea Diederen-van Weersch
  Ik werk als beleidsondersteunend medewerker voor het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en Zorg op Afstand. Samen met mijn collega’s van de lectoraten voeren wij projecten uit op het gebied van innovatieve zorg en technologie. 

  In september 2009 ben ik als managementassistente gestart bij het Lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool. Daarvoor was ik als secretaresse en projectassistente betrokken bij nationale en internationale projecten op het gebied van gezondheid, technologie en toegankelijkheid bij de Stichting Adelante, iRv - Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap en Vilans - Kenniscentrum in de Zorg. 

  Mijn werkdagen zijn: maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdagochtend. 

  Contact: bea.diederen@zuyd.nl


  Edith Hagedoren-Meuwissen
  Sinds 2014 werk ik bij Zuyd Hogeschool als docent/onderzoeker voor het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg met als aandachtsgebied adviseren en implementeren van ondersteunende technologie. In deze functie ben ik ook extern ergonomisch adviseur voor de GGD Zuid Limburg. 

  Ik ben afgestudeerd als ergotherapeute aan Hogeschool Heerlen, de voorloper van Zuyd Hogeschool. Van 1991 tot 1993 heb ik gewerkt als ergotherapeute in de ouderenzorg. In deze periode heb ik onder andere de cursus “Wonen” gevolgd. Van 1993 tot 2007 was ik werkzaam bij het iRv, het kenniscentrum voor revalidatie waar zij zich heeft gespecialiseerd in onderzoek, advies en informatieverstrekking op het thema hulpmiddelenzorg. Van 2007 tot 2014 voortgezet bij Vilans. Hier was zij onder andere projectleider van de Vilans Hulpmiddelenwijzer. 

  Mijn missie is dat iedereen met een beperking het voor hem/haar meest geschikte hulpmiddel kan gebruiken om zo optimale zelfredzaamheid en participatie te bereiken. Zo kan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbeteren, maar kan ook de zorgverlener ontlast worden en de zorg betaalbaar houden.  

  Contact: edith.hagedoren@zuyd.nl


  Loek van der Heide
  In juni 2009 ben ik afgestudeerd aan de universiteit van Maastricht als bewegingswetenschapper en vanaf februari 2010 ben ik werkzaam bij het Lectoraat Technologie in de Zorg. 

  In de periode tot april 2011 ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten zoals Zorg op maat door leefstijlmonitoring en ZorgTV. In april 2011 ben ik gestart met een promotietraject binnen het McARM project. Het McARM project is een uitdagend project waarin we met verschillende partners samenwerken om een nieuwe innovatieve armondersteuning te ontwikkelen. Deze armondersteuning zal mensen met een beperkte armfunctie, bijvoorbeeld als gevolg van een spierziekte, moeten ondersteunen bij de uitvoering van alledaagse activiteiten.

  Contact: loek.vanderheide@zuyd.nl


  Jeanne Heijkers
  Sinds 2007 ben ik als docent/onderzoeker verbonden aan Zuyd, voor de opleiding ergotherapie en de kenniskring Technologie in de Zorg. Van huis uit ben ik ergotherapeut en in 2007 afgestudeerd als gezondheidswetenschapper, afstudeerrichting arbeidsrehabilitatie. Het ontwerp van mijn afstudeerthesis betrof mensen met visuele beperkingen en factoren die een rol spelen bij arbeid. Ik heb ongeveer tien jaar als ergotherapeut gewerkt bij volwassenen in diverse werkvelden, in Nederland, Duitsland en de VS. Van 2000 tot 2007 was ik als adviseur in het kader van de WVG (later WMO) werkzaam bij het iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Daarnaast was ik werkzaam als projectmedewerker in projecten die betrekking hadden op mensen met beperkingen en arbeid en/of het gebruik van hulpmiddelen. 

  Ontwikkelingen in technologie kunnen mensen met beperkingen meer mogelijkheden bieden, mits er een goede match gemaakt wordt en de technologie gebruiksvriendelijk is. Het is voor mij een uitdaging om de kennis over technologische ontwikkelingen toe te passen met als doel het leven van ouderen en mensen met een beperking te vergemakkelijken en de mogelijkheden te verkennen om hun functioneren uit te breiden. Daarnaast ligt de uitdaging in het onderwijzen van toekomstige professionals in techniek en zorg met als doel hen bewust te maken van de toekomstmogelijkheden die in deze onderwerpen liggen.

  Contact: jeanne.heijkers@zuyd.nl


  Renee van den HeuvelRenée van den Heuvel
  Na de bachelor opleiding Gezondheidswetenschappen en de Master Sports and Physical Activity Interventions ben ik in 2012 gestart bij Zuyd Hogeschool. 

  Ik ben begonnen als trainee via het traineeship Jump Start en heb gewerkt voor diverse projecten op het gebied van technologie in de zorg. In 2013 ben ik gestart met een promotieonderzoek rondom robots voor kinderen met een ernstige fysieke beperking. In 2018 heb ik dit promotieonderzoek afgerond. Momenteel ben ik bezig het opzetten van een Living lab rondom participatie en vitaliteit van kinderen met en zonder beperkingen. Samen met partners uit onderwijs, praktijk en onderzoek zetten we een duurzame samenwerking op rondom dit thema.  

  Naast mijn werkzaamheden als onderzoeker ben ik ook werkzaam als docent bij de opleiding ergotherapie en als Lecturer Practitioner bij het M-ZIC in samenwerking met Adelante Zorggroep.  

  Contact:  renee.vandenheuvel@zuyd.nl 


  Claire HuynenClaire Huijnen
  Eén van mijn drijfveren is om mensen in staat te stellen zoveel mogelijk uit zichzelf, hun omgeving en anderen te halen door te ondersteunen en te verbinden. De combinatie van Psychologie (Universiteit Maastricht, afgestudeerd in 2000) en "User System Interaction" (Technische Universiteit Eindhoven, afgestudeerd in 2002) fascineren en faciliteren me om co-creatie en co-innovatie ten behoeve van zelfredzaamheid en zelfstandig vrij leven mogelijk te maken. Vanuit de mens gaan we samen de techniek en interventies ontwerpen, aanpassen, implementeren in de dagelijkse (zorg)praktijk om mensen betekenisvol te verbinden en ondersteunen.  Mijn passie en werkervaring liggen met name op het gebied van sociale (companion) robots die mensen ondersteunen. Ik geloof dat robots niet alleen een maatje kunnen worden voor mensen met een zorgvraag, maar ook een rechterhand kunnen zijn voor de mantelzorger(s) en bovendien een veelbelovende inspiratiebron en hulpmiddel voor de professionele zorgverlener. Zorgrobotica kan meehelpen, in mijn beleving en ambitie, om het mooie menselijke beroep van zorgverlener weer nieuw leven in te blazen, zodat we (weer) échte menselijke zorg kunnen leveren. 

  In het bruisende lectoraat "Ondersteunende Technologie in de Zorg" heb ik het genoegen te mogen promoveren binnen het project "Sociale Robots in de Zorg" (RAAK PRO project). Hierin staat de praktische implementatie van interventies rondom zorgrobotica centraal. In de zorgpraktijk dus. Het hebben van een robot is één, maar het hebben van interventies rondom deze robot is cruciaal om daadwerkelijk de beoogde effecten in de praktijk te realiseren. Mijn promotie zal gericht zijn op interventies rondom de robot KASPAR, ontwikkeld om kinderen met autisme te ondersteunen op het gebied van sociale interactie. Daarnaast zal ik een bijdrage leveren aan de opbouw van expertise op het gebied van zorgrobotica binnen EIZT (Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie).

  Contact: claire.huijnen@zuyd.nl

   
  Rianne JansensRianne Jansens
  Sinds 2013 werk ik voor het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg op het gebied van kind & jeugd: behoeften en evaluatie onderzoek van een technologisch product en van zorg- en ondersteuningsaanbod, onderwijsontwikkeling voor MBO en HBO opleidingen gericht op zorg en welzijn. Ik combineer mijn taken voor het lectoraat met onderwijsontwikkeling en lesgeven aan de opleiding Ergotherapie van Zuyd Hogeschool. 

  Mijn expertisegebieden zijn kind & jeugd, ergotherapie en diversiteit en internationalisering van het onderwijs. Dit probeer ik toe te passen in het bachelor onderwijsprogramma, maar ook tijdens post hbo cursussen. Ik ben actief in LUDI, Europees netwerk voor spel voor kinderen met een beperking en in de CO-OP academy, internationaal netwerk van instructors en onderzoek m.b.t. CO-OP benadering. 

  Na mijn bachelor in de ergotherapie heb ik gewerkt met kinderen/jongeren tussen 0 en 25 jaar met diverse problemen in het dagelijks handelen o.a. door leerstoornissen, auditieve, visuele, verstandelijke of meervoudige beperkingen. Hierbij was het vraaggericht werken samen met ouders en leerkrachten/groepsleiding leidend. In 2011 heb ik de European Master of Science in Occupational Therapy afgerond. 

  Contact:  rianne.jansens@zuyd.nl

  Jacqueline KurversJacqueline Kurvers
  Na een aantal jaren te hebben gewerkt voor de Gemeente Echt en de Rabobank ben ik in 2003  gestart als uitzendkracht op het opleidingssecretariaat bij de opleiding SPH in Sittard van Zuyd Hogeschool. Vanaf 2005 heb ik als project assistent de overgang en fusie van de opleidingen SPH, CMV en MW naar de opleiding Social Work ondersteund. Vanaf 2007 was ik vooral werkzaam op het gebied van kwaliteitszorg en de ondersteuning van de teamleiders. Na een korte tussenstap bij de faculteit Beta in 2017-2018 ben ik sinds mei 2018 werkzaam als management assistent bij de Lectoraten Technologie in de zorg en het lectoraat Zorg op afstand, thans onderdeel van het lectoraat Wijkgerichte zorg en EIZT. Hier assisteer ik de lectoren en onderzoekers op secretarieel en administratief vlak. Daarnaast ben ik betrokken bij het transitiethema Participatie & Vitaliteit, een van de 4 transitiethema’s van Zuyd Hogeschool. 

  Expertise: Redigeren van teksten, verslaglegging, Questback. 

  Contact: jacqueline.kurvers@zuyd.nl


  Monique Lexis
  Ik ben werkzaam als docent/senior onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg en bij de Master Advanced Nursing Practice en Master Innovation in Complex Care. 

  Ik heb expertise en ervaring op het gebied van o.a. wetenschappelijk (evaluatie) onderzoek, epidemiologie, technologie, bewegen. Binnen Zuyd houd ik mij o.a. bezig met wetenschapsonderwijs zoals masterthesisbegeleiding en CAT (Critical Appraisal of a Topic)-onderwijs en onderzoek op het gebied van ontwikkeling, evaluatie van ondersteunende technologie in de zorg, zoals robotica ter ondersteuning van de zorg en onderwijs van kinderen met beperking en een beslissingsondersteunende methodiek ter ondersteuning van wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

  In 2003 heb ik de opleiding ergotherapie (Zuyd Hogeschool) afgerond. Vervolgens  bewegingswetenschappen gestudeerd en afgerond aan Maastricht University in 2005. In 2006 gestart met promotieonderzoek bij UM en de opleiding epidemiologie (EMGO instituut Amsterdam, afgerond in 2009). Mijn promotie was op het gebied van arbeidsepidemiologie, waarbij in samenwerking met ABN AMRO Bank Nederland en Arbodienst Beter onderzoek is uitgevoerd naar de preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij medewerkers met een hoog risico op verzuim en met depressieve klachten.

  Contact: monique.lexis@zuyd.nl

  Uta Roentgen
  Sinds september 2009 ben ik werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg. Daarnaast ben ik docent bij de faculteit Gezondheidszorg, opleiding ergotherapie (Bachelorstudiengang). Sinds 2017 werk ik daarnaast een dag per week bij de afdeling Expertise, Innovatie & Kennis (EIK) van de Robert Coppes Stichting in Vught. Mijn expertise ligt op het gebied van hulpmiddelen. 

  In 2000 heb ik mijn opleiding ergotherapie (Hogeschool Limburg) afgerond en daarna gewerkt als ergotherapeut, eerst in een revalidatiecentrum en later in een verpleeg- en verzorgingshuis. In 2007 heb ik de studie Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting GVO) aan de Universiteit Maastricht afgerond en ben in 2013 gepromoveerd. Mijn promotieonderzoek was gericht op elektronische mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking en in huidige projecten staat het optimaliseren van de verstrekking, het bieden van toegankelijke en objectieve informatie en het evalueren van de effecten van ondersteunende technologie centraal. 

  Contact: uta.roentgen@zuyd.nl


  Paulette Wauben-Penris
  Sinds april 2014 werk ik bij EIZT, eerst gedetacheerd vanuit LIOF en sinds november 2015 bij Zuyd. Het CrossCare project, waarbij bedrijven ondersteund worden bij het testen en doorontwikkelen van hun product voor de zorg, is mijn eerste aandachtsgebied. 

  Het belangrijkste doel dat ik in mijn werk stel is om de verschillende werelden van onderzoek, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid met elkaar te verbinden om te komen tot nieuwe product-markt combinaties, die oplossingen bieden voor reële problemen in de zorg. Ik draag daar toe bij middels mijn opleiding en werkervaring en mijn specifieke kennis van de infrastructuur en de gangbare processen binnen de diverse domeinen. 

  Ik ben opgeleid en gepromoveerd als celbioloog (1988), en na het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek heb ik gewerkt in de farma industrie (Gist brocades en Yamanouchi Europe). Vervolgens heb ik bij het Integraal Kankercentrum Limburg  veel geleerd over hoe de zorg werkt. Bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF heb ik een groot netwerk opgebouwd in Life Sciences & health, en met name ook bedrijven in deze sector leren kennen.

  Contact: paulette.wauben@zuyd.nl

  Lees meer Lees minder
 • Projecten

  Projecten

  • Crosscare | Paulette Wauben | lees meer
  • Mentality - Dementievriendelijke gemeenschappen | Monique Lexis | lees meer
  • Technology in Healtcare Education | Monique Lexis| lees meer
  • Raak Publiek: Ergotherapie en DIY technology| Monique Lexis | lees meer
  • Smart Glass | Monique Lexis en Jeanne Heijkers | lees meer
  • EIZT Living Lab Kinderen | Renée van de Heuvel | lees meer
  • Onderwijsontwikkeling Zorgtechnologie | Rianne Janssens | lees meer
  • PsyMate voor personen met een visuele beperking | Sandra Bedaf | lees meer
  • OMARM - optimalisering verstrekkingsproces hulpmiddelen arm-hand functie | Loek van der Heijde | lees meer
  • Bevorderen van innovaties rondom revalidatietechnologie | lees meer

Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg 
Locatie Zorgacademie Parkstad
Henri Dunantstraat 2
6419 PB Heerlen