Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

OMARM - optimalisering verstrekkingsproces van hulpmiddelen voor de arm-handfunctie

Hulpmiddelen ondersteunen mensen met verminderde arm- en handfunctie bij het uitvoeren van activiteiten; b.v. mensen met een spierziekte bij eten en drinken. Hierbij kun je denken aan een armondersteuning of een robotarm. Eerder onderzoek liet zien dat verstrekte hulpmiddelen niet altijd passen bij de wensen en behoeften van gebruikers en dat de wijze waarop verstrekking van deze hulpmiddelen verloopt te verbeteren is. In dit project optimaliseren we het verstrekkingsproces met o.a. tools voor professionals en feedbackmomenten. De aanname is dat gebruikers met de nieuwe werkwijze meer tevreden zijn met de verstrekte hulpmiddelen en het proces en dat er minder zorgkosten zijn.

In projectjaar 1 ontwikkelen wij de nieuwe werkwijze en evalueren wij de huidige werkwijze. Vanaf jaar 2 passen wij de nieuwe werkwijze toe en evalueren we deze. Daarna vergelijken we de huidige en nieuwe werkwijze op kosten en effectiviteit.

  • Looptijd: december 2019 t/m oktober 2023.
  • Financiering: ZonMw, Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur een e-mail aan loek.vanderheide@zuyd.nl