Project
Ondersteunende Technologie in de Zorg

Hybride virtueel onderwijs: interactie tussen docent, klas en een zieke leerling thuis

De aanleiding voor dit project was een concrete vraag van netwerk Ziezon, dat hybride virtueel onderwijs voor langdurig zieke kinderen aanbiedt. De inzet van zulk afstandsonderwijs vraagt veel van docenten, en er is behoefte aan betere ondersteuning en meer kennis over effectieve interactie tussen het zieke kind enerzijds, en de docent en klasgenoten anderzijds.

Dit project brengt wij door middel van kwalitatief onderzoek de belangrijkste problemen en uitdagingen in kaart als het gaat over interactie in hybride virtueel onderwijs voor langdurig zieke kinderen. Via codesign-activiteiten worden leerkrachten en leerlingen betrokken in het bedenken van

  1. verbeteringen aan het systeem voor afstandsonderwijs dat wordt gebruikt, en
  2. strategieën die docenten kunnen toepassen om de interactie te faciliteren.

Via netwerk Ziezon worden docenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs geworven die momenteel een systeem voor afstandsonderwijs gebruiken.

  • Concrete aanbevelingen voor docenten die hybride virtueel onderwijs inzetten voor langdurig zieke leerlingen, opdat ze de interactie met de zieke leerling kunnen verbeteren. Hiertoe worden de protocollen, voorbeelden en instructievideo’s van het netwerk Ziezon aangevuld en als praktijkpublicatie uitgegeven.
  • Wetenschappelijke publicaties over de resultaten van het onderzoek.
  • Ideeën om het ontwerp van hybride virtueel onderwijssystemen te verbeteren worden gepubliceerd, opdat deze gebruikt kunnen worden om bestaande systemen te verbeteren en nieuwe systemen te ontwerpen.

Overige info

  • Looptijd: september 2021 - juli 2023
  • Financiering: NRO

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem contact op met karin.slegers@zuyd.nl